پرش به محتوا

اکسی‌اسید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اکسی‌اسید (به انگلیسی: Oxoacid) به اسیدی گفته می‌شود که ۳ شرط زیر را دارا باشد:

 1. دارای اتم اکسیژن در ساختارش باشد.
 2. دارای حداقل یک هیدروژن متصل به اکسیژن باشد.
 3. بتواند با گرفتن یک یا چند الکترون تشکیل آنیون دهد.

انواع[ویرایش]

 1. اکسی‌اسیدهای هالوژن دار: ترکیباتی هستند که اتم مرکزی مولکول آن‌ها هالوژن و در اطراف اتم مرکزی یک یا چند اتم اکسیژن و یک اتم هیدروژن (که به یکی از اکسیژن‌ها متصل است) وجود دارد.
 2. اکسی‌اسیدهای سولفور دار: ترکیباتی هستند که اتم مرکزی مولکول آن‌ها سولفور (گوگرد) و در اطراف اتم مرکزی یک یا چند اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن وجود دارد.
 3. اکسی‌اسیدهای فسفر دار: ترکیباتی هستند که اتم مرکزی مولکول آن‌ها فسفر و در اطراف اتم مرکزی یک یا چند اتم اکسیژن و سه اتم هیدروژن وجود دارد.
 4. اکسی‌اسیدهای نیتروژن دار: ترکیباتی هستند که اتم مرکزی مولکول آن‌ها نیتروژن و در اطراف اتم مرکزی دو یا سه اتم اکسیژن و یک اتم هیدروژن (که به یکی از اکسیژن‌ها متصل است) وجود دارد.
 5. اکسی‌اسید کربن دار: ترکیبی است که اتم مرکزی مولکول آن‌ها کربن و در اطراف اتم مرکزی سه اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن وجود دارد.
 6. اکسی‌اسید بور دار: ترکیبی است که اتم مرکزی مولکول آن‌ها بور و در اطراف اتم مرکزی سه اتم اکسیژن و سه اتم هیدروژن وجود دارد.
 7. اکسی‌اسید زنون دار: ترکیبی است که اتم مرکزی مولکول آن زنون و در اطراف اتم مرکزی چهار اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن وجود دارد.

روش نامگذاری[ویرایش]

برای نامگذاری در اکسی اسیدهای هالوژن دار به عدد اکسایش هالوژن توجه می‌شود. اکسی اسیدهایی که در آنها عدد اکسایش هالوژن برابر با ۱و۳ است لفظ (او) می‌گیرند (مثل:هالوژنو اسید) و اگر برابر با ۵و۷ بود لفظ (ایک) (مثل:هالوژنیک اسید) و همچنین از میان اکسی اسیدهایی که هالوژن عدد اکسایش ۱ را دارا می‌باشد پیشوند (هیپو)(مثل:هیپو هالوژنو اسید) و اسیدی که در ان هالوژن عدد اکسایش ۷ را دارا می‌باشد پیشوند (پر) می‌گیرد. (مثل: پرهالوژنیک اسید)

 • لفظ هیپو به معنای زیر (کم) و پِر به معنای بالا (زیاد) است.
 • بنیان اسید: اگر در اکسی اسیدها هیدروژن‌های متصل به اکسیژن‌ها جدا شوند به دلیل الکترونگاتیوی بالای اکسیژن، هیدروژن و یا هیدورژن ها تک الکترون خود را از دست خواهند داد و به صورت +H آزاد می‌شوند. آنیون باقی مانده را بنیان اسید می‌نامیم.

فهرستی از اکسی اسیدهای مشهور:[۱]

فرمول شیمیایی نام اسید عدد اکسایش اتم مرکزی بنیان اسید نام بنیان اسید
HClO4 پرکلریک اسید ۷ -ClO4 یون پرکلرات
HClO3 کلریک اسید ۵ -ClO3 یون کلرات
HClO2 کلرو اسید ۳ -ClO2 یون کلریت
HClO هیپوکلرو اسید ۱ -ClO یون هیپوکلریت
H2SO4 سولفوریک اسید ۶ −2 SO4 یون سولفات
H2SO3 سولفورو اسید ۴ −2 SO3 یون سولفیت
H2SO2 هیپوسولفورو اسید ۲ −2 SO2 یون هیپوسولفیت
H3PO4 فسفریک اسید ۵ −3 PO4 یون فسفات
H3PO3 فسفرو اسید ۳ −2 HPO3 یون هیدروژن فسفیت
H3PO2 هیپوفسفرو اسید ۱ - H2PO2 یون هیپوفسفیت
HNO3 نیتریک اسید ۵ - NO3 یون نیترات
HNO2 نیترو اسید ۳ - NO2 یون نیتریت
H2CO3 کربنیک اسید ۴ −2 CO3 یون کربنات
H3BO3 بوریک اسید ۳ −3 BO3 یون بورات
H2XeO4 زنیک اسید ۶ −2 XeO4 یون زِنات
 • مقایسه قدرت اسیدی اکسی اسیدها با اتم مرکزی مشترک به بار قراردادی اتم مرکزی مربوط می‌شود و اصلاً بستگی به عدد اکسایش اتم مرکزی ندارد. هر چه بارقراردادی اتم مرکزی بیشتر باشد آن اسید قوی تر است.
HClO4>HClO3: قدرت اسیدی


۳ > ۲: بار قراردادی اتم مرکزی

منبع[ویرایش]

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ آموزش شیمی عمومی (سید احسان هادی)