روانشناسی موسیقی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

موسیقی روانشناسییا روانشناسی موسیقی, ممکن است به عنوان یک شعبه از هر دو روان شناسی و موسیقی شناسی. هدف آن توضیح و درک موسیقی از رفتار و تجربه از جمله فرایندهای که از طریق آن موسیقی درک شده‌است ایجاد شده، در پاسخ به، و گنجانیده شده و به زندگی روزمره است. روانشناسی موسیقی مدرن درجه اول تجربی; دانش خود را تمایل به پیشرفت بر اساس تفسیر داده‌های جمع‌آوری شده توسط سیستماتیک مشاهده و تعامل با شرکت کنندگان در انساناست. روانشناسی موسیقی است که زمینه پژوهش با عملی ارتباط برای بسیاری از مناطق از جمله موسیقی عملکردبا ترکیبهای آموزش و پرورشبا انتقادو درمانیو همچنین تحقیقات از انسان نگرشهای مهارتهای عملکردبا هوشبا خلاقیتو رفتار اجتماعی.

تاریخچه

Helmholtz resonator.jpg

در حال

Brodmann 41 42.png

زمین مطلق

منابع