دودمان آرپاد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نشان دودمان آرپاد

دودمان آرپاد (به مجاری: Árpádok) نام دودمانی‌است که میان سده‌های نهم تا دهم میلادی بر شاهزاده‌نشین مجارستان، و سپس از ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۱ میلادی بر پادشاهی مجارستان فرمان‌می‌راندند. نام این دودمان از نام شاهزاده‌ای به نام آرپاد گرفته‌شده‌است. آرپاد رهبر فدراسیونی از قبیله‌های مجار بود.

ایشتوان یکم، نخستین پادشاه مجارستان، از این دوده بود. هفت پادشاه از این دودمان از سوی کلیسای کاتولیک تقدیس یا تکریم شده‌اند. همچنین دو تن از پادشاهان این دوده از سوی کلیسای ارتدکس شرقی تقدیس شده‌اند. در ۱۳۰۱ میلادی با مرگ آندراش سوم عمر فرمانروایی این دودمان نیز به پایان‌رسید.

شجره‌نامهٔ دودمان آرپاد[ویرایش]

آرپاددودمان آرپاد
زلتانخاندان آبا
تاکشونیدودمان ارسئولو
میهایگزا، شاهزاده بزرگ مجار
وازولایشتوان یکم
۱۰۰۱–۱۰۳۸
هلن؟شارلوتا؟آبا شاموئل
۱۰۴۱–۱۰۴۴
آندراش یکم
۱۰۴۶–۱۰۶۰
بلای یکم
۱۰۶۰–۱۰۶۳
پتر
۱۰۳۸–۱۰۴۱
۱۰۴۴–۱۰۴۶
شالامون
۱۰۶۳–۱۰۷۴
گزای یکم
۱۰۷۴–۱۰۷۷
لاسلوی یکم
۱۰۷۷–۱۰۹۵
کالمان
۱۰۹۵–۱۱۱۶
آلموش
ایشتوان دوم
۱۱۱۶–۱۱۳۱
بلای دوم
۱۱۳۱–۱۱۴۱
گزای دوم
۱۱۴۱–۱۱۶۲
لاسلوی دوم
۱۱۶۲–۱۱۶۳
ایشتوان چهارم
۱۱۶۳–۱۱۶۴
ایشتوان سوم
۱۱۶۲–۱۱۷۲
بلای سوم
۱۱۷۲–۱۱۹۶
ایمره
۱۱۹۶–۱۲۰۴
آندراش دوم
۱۲۰۵–۱۲۳۵
لاسلوی سوم
۱۲۰۴–۱۲۰۵
بلای چهارم
۱۲۳۵–۱۲۷۰
ایشتوان
ایشتوان پنجم
۱۲۷۰–۱۲۷۲
آندراش سوم
۱۲۹۰–۱۳۰۱
لاسلوی چهارم
۱۲۷۲–۱۲۹۰

منابع[ویرایش]

Wikipedia contributors, "Árpád dynasty," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Árpád_dynasty&oldid=535562889 (accessed February 18, 2013).