درجات نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نشان نیروی دفاعی اسرائیل

نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) دارای ساختار درجه یگانه هستند. از آنجا که ارتش اسرائیل یک نیروی یکپارچه است، درجه نظامی در تمام بخش‌ها (فرقی بین ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، و غیره وجود ندارد) یک شکل است.

درجه‌های حال حاضر[ویرایش]

رده نام درجه،[۱] درجه معادل و کدهای ناتو نشان/سردوشی
קציני מטה
افسر عمومی
(רב-אלוף (רא"ל
راو آلوف (راآل)

(فرمانده ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل)
(سپهبد, برابر با NATO OF-8)
(راو آلوف بمعنی'ژنرال فرمانده')

IDF rav aluf.svg IAF rav aluf.svg
ندارد
אלוף
آلوف

(فرماندهی شاخه‌ای از ارتش (نیروی زمینی، نیروی هوایی یا دریایی)
(سرلشکر, برابر با NATO OF-7)
(آلوف, بمعنی "ژنرال")

IDF aluf.svg IAF aluf.svg IDF Navy aluf.png
(תת-אלוף (תא"ל
تات آلوف (تاآل)

(فرماندهی یکی از شاخه‌های خدمت (سپاه) یا فرمانده لشکر )
(سرتیپ, برابر با NATO OF-6)
(تات آلوف بمعنی "ژنرال زیردست")
[از۱۹۶۸]

IDF tat aluf.svg IAF tat aluf.svg IDF Navy tat aluf.png
קצינים בכירים
افسران ارشد
(אלוף משנה (אל"מ
آلوف میشنیه (آلام)

(افسر اجرایی در لشکر; فرمانده تیپ )
(سرهنگ, برابر با NATO OF-5)
(آلوف میشنیه بمعنی "ژنرال خرد")

IDF aluf mishne.svg IAF aluf mishne.svg IDF Navy aluf mishne.png
(סגן-אלוף (סא"ל
سغان آلوف (سآل)

(افسر اجرایی در تیپ; فرمانده گردان)
(سرهنگ دوم, برابر با NATO OF-4)
(سغان آلوف بمعنی "معاون ژنرال")

IDF sgan aluf.svg IAF sgan aluf.svg IDF Navy sgan aluf.png
(רב סרן (רס"ן
راو سرن (راسن)

(افسر اجرایی در گردان)
(سرگرد (ارتش), equivalent to NATO OF-3)
(Rav seren means "chief military commander")

IDF rav seren.svg IDF rav seren silver-2.svg IDF rav seren gold-2.svg
קצינים זוטרים
افسران جزء
סרן
سرن

(گروهان / فرمانده رده توپخانه)
(سروان, برابر با NATO OF-2)
(سرن, بمعنی "سروان")

IDF seren.svg IAF seren.svg IDF Navy seren.png
סגן
سگن — [از۱۹۵۱]

(סגן ראשון (סג"ר
سگن ریشون (سگار) — [از۱۹۴۸–۵۱]
(افسر اجرایی در گروهان; رهبر جوخه)
(ستوان, برابر با NATO OF-1)
(سگن ریشون بمعنی "ستوان ارشد")

IDF segen.svg IAF segen.svg IDF Navy segen.png
(סגן-משנה (סג"מ
سگن میشنه (سگام) — [از۱۹۵۱]

(סגן)
سگن — [از ۱۹۴۸–۵۱]
(رهبر جوخه)
(ستوان دوم، برابر با NATO OF-1)
(سگن میشنه, بمعنی "ستوان جزء")

IDF segen mishne.svg IAF segen mishne.svg IDF Navy segen mishne.svg
קצינים אקדמאים
کتزینیم آکادمایم
افسران دانشگاهی
(קצין אקדמאי בכיר (קא"ב
کتزین آکادمای بَخیر (کاآب)

(افسر حرفه‌ای درجه یک ذخیره — معادل سروان با درجه افتخاری.)
(افسر ارشد دانشگاهی)

IDF Ranks Ka'ab.svg
(קצין מקצועי אקדמאי (קמ"א
کاتزین میکسوی آکادمای (کاما)

(درجه دوم ذخیره — برابر با درجه افتخاری ستوانی.)

(افسر حرفه‌ای دانشگاهی)

IDF Ranks Kama.svg
נגדים
ناگادیم
افسران خوردضابط
(רב-נגד (רנ"ג
راو ناگاد (راناگ)

(Sergeant Major of the Army, most senior specialist professional, equivalent to NATO OR-9)
(it translates as "chief warrant officer" or "chief NCO")
[Since 1993]

IDF Ranks Ranag.svg
[۲](רב-נגד משנה (רנ"מ
Rav nagad mishne (Ranam)

(Command Sergeant Major, senior specialist professional, equivalent to NATO OR-9)
(it translates as "junior chief warrant officer" or "junior chief NCO")
[Since 2011]

IDF Ranks Ranam.svg
(רב-סמל בכיר (רס"ב
راو samal bakhír (رساب)

(Sergeant major, senior NCO of a Regiment or Brigade, equivalent to NATO OR-9)
(it translates as "senior chief sergeant")

IDF Ranks Rasab.svg
(רב-סמל מתקדם (רס"מ
Rav samal mitkadem (Rasam)

(First Sergeant, senior NCO of a battalion, equivalent to NATO OR-8)
(it translates as "advanced chief sergeant")

IDF Ranks Rasam.svg
(רב-סמל ראשון (רס"ר
راو سامال ریشون (راسار)

(گروهبان ارشد, ، برابر با NATO OR-8)

IDF Ranks Rasar.svg
(רב-סמל (רס"ל
راو سامال (راسال)

(گروهبان، در جوخه، برابر با NATO OR-7)
(بمعنی "گروهبان ارشد")

IDF Ranks Rasal.svg
חוגרים
هوگریم
داوطلب خدمت سربازی
( סמל ראשון (סמ"ר
سامال ریشون (سامار)

(گروهبان یک گروه, NATO OR-6)
(بمعنی "گروهبان دوم")

IDF Ranks Samar.svg
סמל
Samal[۳]

(گروهبان, a جوخه, NATO OR-5)
(it translates as "sergeant".)

IDF Ranks Samal.svg
(רב טוראי (רב"ט
راو تورای (رابات)

(سرجوخه, جوخه, NATO OR-4)
(it translates as "chief private")

IDF Ranks Rav turai.svg
טוראי
تورای

(سرباز صفر، NATO OR-2)
(it translates as "private")

(none)

خلاصه درجات نظامی ارتش اسرائیل[ویرایش]

دسته‌بندی افسران ارشد نیروهای دفاعی اسرائیل
راو آلوف
רב-אלוף
بذلة إداریة
آلوف
אלוף
بذلة إستعراض
تات آلوف
תת-אלוף
بذلة قتالیة
آلوف میشنیه
אלוף משנה
بذلة إداریة
سغان آلوف
סגן אלוף
بذلة إستعراض
راو سیرن
רב סרן
بذلة قتالیة
سیرن
סרן
بذلة إداریة
سیغن
סגן
بذلة قتالیة
سیغن میشنیه
סגן-משנה
بذلة إداریة
سرلشکر (فرمانده کل ستاد ارتش) سرلشکر محلی سرتیپ سرهنگ سرگرد ستوان اول ستوان
دسته‌بندی افسران گروهان نیروهای دفاعی اسرائیل
راو ناغاد
רב נגד
بذلة إداریة
راو سامال باخیر
רב סמל בכיר
بذلة إداریة
راو سامال متکادیم
רב סמל מתקדם
بذلة قتالیة
راو سامال ریشون
רב סמל ראשון
بذلة إداریة
راو سامال
רב סמל
بذلة قتالیة
OR-10 OR-9 OR-8 OR-7 OR-6
دسته‌بندی افسران دون پایه نیروهای دفاعی اسرائیل
سامال ریشون
סמל ראשון
سامال
סמל
راو تورای
רב טוראי
تورای ریشون
טוראי ראשון
تورای
טוראי
OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
سرباز صفر

جستارهای وابسته[ویرایش]

ارتش اسرائیل

منابع[ویرایش]

  1. "IDF Ranks". IDF 2011. Archived from the original on 30 August 2009. Retrieved 19 October 2011.
  2. Y Net, IL.
  3. The word Samal originated as an acronym for (به عبری: סגן מחוץ למנין) segen mi-khutz la-minyan ("supernumerary deputy") (inspired by the abbreviation "NCO"). Nowadays is no longer treated as an acronym or an abbreviation. See e.g., Avraham Akavia, "Milon le-munkhey tzava" (1951), p. 220, 270; Avraham Even-Shoshan, "Ha-milon ha-khadash" (1967), vol. 4., p. 1814 ; Yaakov Kna'ani, "Otzar ha-lashon ha-ivrit" (1972), p. 4078; Zeev Shiff, Eitan Habber, "Leksikon le-bitkhon Yisrael" (1976), p. 114; "Milon Sapir" (ed. Eitan Avnian) (1998), vol. 5, p. 2019; Avraham Even-Shoshan, "Milon Even-Shoshan be-shisha krakhim" (2003), ISBN 965-517-059-4, vol. 4, p. 1302; "Entziklopedya Karta" (5th edition, 2004), ISBN 965-220-534-6, p. 409; "Milon Ariel" (ed. prof. Daniel Sivan and prof. Maya Fruchtman) (2007), ISBN 978-965-515-009-4, p. 765. (عبری)