بریوفیتا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

ریشه لغت[ویرایش]

در زبان یونانی bryo به معنی خزه و phton به معنی گیاه است

خزگیان[ویرایش]

از ساده ترین گیاهان و گروه های ابتدایی جنین داران (embryophyta) می باشند. موقعیت این گیاهان بین تالوفیت ها و پتریدوفیت ها می باشد این گیاهان حدود 960 جنس و 24000 گونه دارند که در همه نقاط زمین به ویژه نقاط مرطوب یافت می شوند. فسیل خزگیان در دوران ترشیاری گذارش شده است.

ویژگی های عمومی[ویرایش]

1- گامتوفیت و اسپروفیت از نظر شکل ظاهری با یکدیگر متفاوت اند 2-گامتوفیت طولانی مستقل و سبز دارند در حالی که اسپروفیت کاملاً به گامتوفیت وابسته است 3-در شکل ابتدایی گامتوفیت تال مانند و در شکل پبشرفته گامتوفیت افراشته است 4- ریشه حقیقی ندارند در عوض جذب و ثبات در بستر به کمک ساختار های رشنه ای به نام ریزوئید انجام می شود 5- ریزوئید ها گاه تک سلولی و غیر منشعب یا پر سلولی و منشعب اند 6-پیکره گیاه از سلول های پارانشیمی تشکیل شده و فاقد زایلم و فلوئم و ویژگی های گیاهان آوندی است 7-تولید مثل در آنان به راه های رویشی و جنسی انجام می شود 8-تولید مثل رویشی با ایجاد انشعابات نابجا یا از طریق ساختار های خاص مانند غده و جام جوانه اجام می شود 9-تولید مثل جنسی به روش اُاُگامی با تشکیل اندام های جنسی چند سلولی انجام می شود 10-اندام جنسی نر یا همان آنتریدی دارای شکم برجسته است که با لایه نازکی به تام JACET پوشیده شده است . این لایه سلول های زایای آندروسیت را می پوشاند.هر یک از سلول های آندروسیت به آنتروزوئید دو تاژکی متحرک نبدیل می شود 11- اندام تولید مثلی ماده اندام بطری مانندی است که باسلول های تازا احاطه شده اند 12-بعد از لقاح فوراً تخم شروع به تقسیم می کند و تقسیمات آن متقاطع است 13-اسپروفیت به سه بخش تفکیک می شود capsule - seta -foot 14-سلول های درون کپسول با انجام یک میوز سلول های n کروموزومی تشکیل می دهند 15-از رویش اسپور لوله ای به نام فیلامنتوجرم filamentougerm به وجود می آید که به گامتوفیت جوانی به نام protonema تبدیل می شود. از رشد جوانه های پروتونما گامتوفیت های برافراشته ظاهر می شوند

منابع[ویرایش]

singh , V ., pande , p.c., jain, D.K (2004) A textbook of botany