بریوفیتا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

ریشه لغت[ویرایش]

در زبان یونانی bryo به معنی خزه و phton به معنی گیاه است

خزگیان[ویرایش]

از ساده‌ترین گیاهان و گروه‌های ابتدایی جنین داران (embryophyta) می‌باشند. موقعیت این گیاهان بین تالوفیت‌ها و پتریدوفیت‌ها می‌باشد این گیاهان حدود ۹۶۰ جنس و ۲۴۰۰۰ گونه دارند که در همه نقاط زمین به ویژه نقاط مرطوب یافت می‌شوند. فسیل خزگیان در دوران ترشیاری گذارش شده است.

ویژگی‌های عمومی[ویرایش]

۱- گامتوفیت و اسپروفیت از نظر شکل ظاهری با یکدیگر متفاوت اند ۲-گامتوفیت طولانی مستقل و سبز دارند در حالی که اسپروفیت کاملاً به گامتوفیت وابسته است ۳-در شکل ابتدایی گامتوفیت تال مانند و در شکل پبشرفته گامتوفیت افراشته است ۴- ریشه حقیقی ندارند در عوض جذب و ثبات در بستر به کمک ساختارهای رشنه ای به نام ریزوئید انجام می‌شود ۵- ریزوئیدها گاه تک سلولی و غیر منشعب یا پر سلولی و منشعب اند ۶-پیکره گیاه از سلول‌های پارانشیمی تشکیل شده و فاقد زایلم و فلوئم و ویژگی‌های گیاهان آوندی است ۷-تولید مثل در آنان به راه‌های رویشی و جنسی انجام می‌شود ۸-تولید مثل رویشی با ایجاد انشعابات نابجا یا از طریق ساختارهای خاص مانند غده و جام جوانه اجام می‌شود ۹-تولید مثل جنسی به روش اُاُگامی با تشکیل اندام‌های جنسی چند سلولی انجام می‌شود ۱۰-اندام جنسی نر یا همان آنتریدی دارای شکم برجسته است که با لایه نازکی به تام JACET پوشیده شده است. این لایه سلول‌های زایای آندروسیت را می‌پوشاند. هر یک از سلول‌های آندروسیت به آنتروزوئید دو تاژکی متحرک نبدیل می‌شود ۱۱- اندام تولید مثلی ماده اندام بطری مانندی است که باسلول‌های تازا احاطه شده‌اند ۱۲-بعد از لقاح فوراً تخم شروع به تقسیم می‌کند و تقسیمات آن متقاطع است ۱۳-اسپروفیت به سه بخش تفکیک می‌شود capsule - seta -foot ۱۴-سلول‌های درون کپسول با انجام یک میوز سلول‌های n کروموزومی تشکیل می‌دهند ۱۵-از رویش اسپور لوله ای به نام فیلامنتوجرم filamentougerm به وجود می‌آید که به گامتوفیت جوانی به نام protonema تبدیل می‌شود. از رشد جوانه‌های پروتونما گامتوفیت‌های برافراشته ظاهر می‌شوند

منابع[ویرایش]

singh , V. , pande , p.c. , jain, D.K (2004) A textbook of botany