تولید گندم کشورها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این آمار تولید گندم، از شورای بین المللی غلات گزارش شده است. مقدار گندم در جدول زیر در واحد میلیون تن می باشد.

کشور ۲۰۱۲[۱] ۲۰۱۱[۱] ۲۰۱۰[۱] ۲۰۰۹[۱] ۲۰۰۸[۱] ۲۰۰۷[۱] ۲۰۰۶[۱] ۲۰۰۵ [۲] ۲۰۰۴[۲] ۲۰۰۳[۲] ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۸ ۱۹۹۷ ۱۹۹۶
 اتحادیه اروپا ۱۳۴٫۵ ۱۴۰٫۰ ۱۳۶٫۵ ۱۳۸٫۵ ۱۵۰٫۳ ۱۲۰٫۱ ۱۲۶٫۷ ۱۳۵٫۴ ۱۴۹٫۴ ۱۱۱٫۷ ۱۳۳٫۶ ۱۲۶٫۶ ۱۳۲٫۴ ۱۲۳٫۱ ۱۳۴٫۱ ۱۲۶٫۴ ۱۲۴٫۳
 China ۱۲۵٫۶ ۱۱۷٫۴ ۱۱۵٫۲ ۱۱۵٫۱ ۱۱۲٫۵ ۱۰۹٫۹ ۱۰۴٫۵ ۹۶٫۳ ۹۱٫۶ ۸۶٫۵ ۹۰٫۳ ۹۳٫۹ ۹۹٫۷ ۱۱۳٫۹ ۱۰۹٫۷ ۱۲۳٫۳ ۱۱۰٫۶
 India ۹۴٫۹ ۸۶٫۹ ۸۰٫۷ ۸۰٫۷ ۷۸٫۶ ۷۴٫۹ ۶۹٫۴ ۷۲٫۰ ۷۲٫۱ ۶۵٫۱ ۷۲٫۸ ۶۹٫۷ ۷۶٫۴ ۷۰٫۸ ۶۵٫۹ ۶۹٫۴ ۶۲٫۶
 United States ۶۱٫۸ ۵۴٫۴ ۶۰٫۱ ۶۰٫۳ ۶۸٫۰ ۵۳٫۶ ۵۷٫۳ ۵۷٫۱ ۵۸٫۷ ۶۳٫۸ ۴۴٫۱ ۵۳٫۳ ۶۰٫۸ ۶۲٫۷ ۶۹٫۴ ۶۷٫۵ ۶۲٫۰
 France ۴۰٫۳ ۳۸٫۰ ۳۸٫۲ ۳۸٫۳ ۳۹٫۰ ۳۳٫۲ ۳۵٫۴ ۳۶٫۹ ۳۹٫۷ ۳۰٫۵ ۳۸٫۹ ۳۱٫۵ ۳۷٫۵ ۳۷٫۲ ۳۹٫۸ ۳۳٫۹ ۳۵٫۹
 Russia ۳۷٫۷ ۵۶٫۲ ۴۱٫۵ ۶۱٫۷ ۶۳٫۷ ۴۹٫۴ ۴۵٫۰ ۴۷٫۶ ۴۵٫۴ ۳۴٫۱ ۵۰٫۶ ۴۷٫۰ ۳۴٫۵ ۳۱٫۰ ۲۷٫۰ ۴۴٫۳ ۳۴٫۹
 استرالیا ۲۹٫۹ ۲۷٫۴ ۲۲٫۱ ۲۱٫۷ ۲۱٫۴ ۱۳٫۰ ۱۰٫۸ ۲۵٫۱ ۲۱٫۹ ۲۶٫۱ ۱۰٫۱ ۲۴٫۳ ۱۸٫۵ ۲۴٫۱ ۲۲٫۱ ۱۹٫۴ ۲۳٫۷
 Canada ۲۷٫۰ ۲۵٫۳ ۲۳٫۲ ۲۶٫۸ ۲۸٫۶ ۲۰٫۶ ۲۷٫۳ ۲۵٫۶ ۲۵٫۹ ۲۳٫۶ ۱۶٫۲ ۲۰٫۶ ۲۶٫۸ ۲۶٫۹ ۲۴٫۱ ۲۴٫۳ ۲۹٫۸
 Pakistan ۲۳٫۵ ۲۵٫۲ ۲۳٫۳ ۲۴٫۰ ۲۱٫۰ ۲۳٫۵ ۲۱٫۳ ۲۱٫۶ ۱۹٫۵ ۱۹٫۲ ۱۸٫۲ ۱۹٫۰ ۲۱٫۱ ۱۷٫۹ ۱۸٫۷ ۱۶٫۷ ۱۶٫۹
 Germany ۲۲٫۴ ۲۲٫۸ ۲۴٫۱ ۲۵٫۲ ۲۶٫۰ ۲۱٫۴ ۲۲٫۴ ۲۳٫۶ ۲۵٫۴ ۱۹٫۳ ۲۰٫۸ ۲۲٫۸ ۲۱٫۶ ۱۹٫۶ ۲۰٫۲ ۱۹٫۸ ۱۸٫۹
 Turkey ۲۰٫۱ ۲۱٫۸ ۱۹٫۷ ۲۰٫۶ ۱۷٫۸ ۱۷٫۷ ۲۰٫۰ ۲۱٫۰ ۲۱٫۰ ۱۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۹٫۰ ۱۷٫۵ ۱۶٫۵ ۱۸٫۵ ۱۶٫۲ ۱۶٫۲
 Ukraine ۱۵٫۸ ۲۲٫۳ ۱۶٫۹ ۲۰٫۹ ۲۵٫۹ ۱۳٫۸ ۱۴٫۰ ۱۸٫۷ ۱۷٫۵ ۶٫۹ ۲۰٫۶ ۲۱٫۴ ۱۰٫۲ ۱۳٫۶ ۱۴٫۹ ۱۸٫۴ ۱۳٫۵
 Iran ۱۳٫۸[۳] ۱۳٫۵[۳] ۱۵٫۰ ۱۳٫۵ ۸٫۰ ۱۵٫۹ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۰ ۱۳٫۴ ۱۲٫۵ ۹٫۵ ۷٫۰ ۸٫۰ ۱۱٫۰ ۱۰٫۲ ۸٫۸
 Kazakhstan ۱۳٫۳ ۲۲٫۷ ۹٫۶ ۱۷٫۱ ۱۲٫۶ ۱۶٫۵ ۱۳٫۵ ۱۱٫۱ ۹٫۹ ۱۱٫۵ ۱۲٫۷ ۱۲٫۷ ۹٫۱ ۱۱٫۲ ۴٫۸ ۸٫۷ ۸٫۰
 United Kingdom ۱۳٫۳ ۱۵٫۳ ۱۴٫۹ ۱۴٫۴ ۱۷٫۲ ۱۳٫۴ ۱۴٫۷ ۱۵٫۰ ۱۵٫۵ ۱۴٫۳ ۱۶٫۰ ۱۱٫۶ ۱۶٫۸ ۱۴٫۹ ۱۵٫۵ ۱۵٫۱ ۱۶٫۱
 آرژانتین ۱۱٫۰ ۱۶٫۴ ۱۴٫۹ ۸٫۹ ۸٫۵ ۱۶٫۵ ۱۴٫۰ ۱۶٫۰ ۱۴٫۶ ۱۴٫۵ ۱۲٫۳ ۱۵٫۴ ۱۶٫۵ ۱۵٫۷ ۱۱٫۵ ۱۴٫۸ ۱۵٫۹
 مصر ۸٫۸[۳] ۸٫۴ ۷٫۲ ۸٫۵ ۸٫۰ ۷٫۴ ۸٫۳ ۸٫۱ ۷٫۲ ۶٫۸ ۶٫۶ ۶٫۳ ۶٫۶ ۶٫۳ ۶٫۰ ۵٫۸ ۵٫۷
 Poland ۸٫۶[۳] ۹٫۳ ۹٫۵ ۹٫۸ ۹٫۳ ۸٫۴ ۷٫۱ ۸٫۶ ۹٫۹ ۷٫۹ ۹٫۳ ۹٫۳ ۸٫۵ ۹٫۱ ۹٫۵ ۸٫۲ ۸٫۶
 ایتالیا ۷٫۴[۳] ۶٫۶ ۶٫۸ ۶٫۳ ۸٫۹ ۷٫۳ ۷٫۱ ۷٫۵ ۸٫۶ ۶٫۲ ۷٫۶ ۶٫۵ ۶٫۹ ۷٫۳ ۸٫۱ ۶٫۸ ۸٫۳
 Uzbekistan ۶٫۵ ۶٫۵ ۶٫۷ ۶٫۶ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۱ ۶٫۱ ۵٫۴ ۵٫۴ ۵٫۰ ۳٫۷ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۶ ۳٫۰ ۲٫۷
 Romania ۵٫۳ ۷٫۱ ۵٫۸ ۵٫۲ ۷٫۲ ۲٫۹ ۵٫۵ ۷٫۰ ۷٫۸ ۲٫۵ ۴٫۴ ۷٫۸ ۴٫۴ ۴٫۴ ۵٫۰ ۶٫۶ ۳٫۱
 افغانستان ۵٫۱ ۳٫۴ ۴٫۵ ۵٫۱ ۲٫۶ ۴٫۵ ۳٫۴ ۴٫۳ ۲٫۳ ۳٫۵ ۲٫۷ ۱٫۶ ۱٫۵ ۲٫۵ ۲٫۸ ۲٫۷ ۲٫۳
 اسپانیا ۴٫۷ ۶٫۹ ۵٫۶ ۴٫۷ ۶٫۷ ۶٫۴ ۵٫۶ ۳٫۸ ۷٫۱ ۶٫۳ ۶٫۸ ۵٫۰ ۷٫۳ ۴٫۹ ۵٫۳ ۴٫۶ ۶٫۰
 Denmark ۴٫۵ ۴٫۸ ۵٫۱ ۵٫۹ ۵٫۰ ۴٫۵ ۴٫۸ ۴٫۸ ۴٫۸ ۴٫۷ ۴٫۱ ۴٫۷ ۴٫۷ ۴٫۵ ۵٫۰ ۵٫۰ ۴٫۸
 Brazil ۴٫۴ ۵٫۷ ۶٫۰ ۵٫۱ ۶٫۰ ۴٫۱ ۲٫۵ ۵٫۲ ۵٫۷ ۶٫۲ ۳٫۱ ۳٫۴ ۱٫۷ ۲٫۵ ۲٫۳ ۲٫۵ ۳٫۳
 Bulgaria ۴٫۳[۳] ۴٫۵ ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۶ ۲٫۴ ۳٫۳ ۳٫۵ ۴٫۰ ۲٫۰ ۴٫۱ ۴٫۱ ۳٫۳ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۶ ۱٫۸
 Morocco ۳٫۹ ۶٫۰ ۴٫۹ ۶٫۴ ۳٫۸ ۱٫۶ ۶٫۳ ۳٫۰ ۵٫۵ ۵٫۷ ۳٫۴ ۳٫۳ ۱٫۴ ۲٫۲ ۴٫۴ ۲٫۳ ۵٫۹
 Hungary ۳٫۸ ۴٫۱ ۳٫۸ ۴٫۴ ۵٫۶ ۴٫۰ ۴٫۴ ۵٫۰ ۶٫۰ ۲٫۹ ۳٫۹ ۵٫۲ ۳٫۷ ۲٫۶ ۴٫۹ ۵٫۳ ۳٫۹
 Syria ۳٫۷[۳] ۳٫۹ ۳٫۱ ۳٫۷ ۲٫۱ ۴٫۰ ۴٫۷ ۴٫۷ ۴٫۵ ۴٫۹ ۴٫۸ ۴٫۷ ۲٫۷ ۲٫۶ ۴٫۱ ۳٫۰ ۴٫۱
 جمهوری چک ۳٫۵ ۴٫۹ ۴٫۲ ۴٫۴ ۴٫۶ ۴٫۰ ۳٫۵ ۴٫۵ ۵٫۰ ۲٫۶ ۳٫۹ ۴٫۵ ۴٫۱ ۴٫۰ ۳٫۸ ۳٫۶ ۳٫۷
 Algeria ۳٫۴ ۲٫۶ ۲٫۶ ۳٫۰ ۱٫۱ ۲٫۳ ۲٫۷ ۲٫۴ ۲٫۷ ۳٫۰ ۱٫۵ ۲٫۰ ۰٫۸ ۱٫۵ ۲٫۳ ۰٫۷ ۳٫۰
 Lithuania ۳٫۰ ۱٫۹ ۱٫۷ ۲٫۱ ۱٫۷ ۱٫۴ ۰٫۸ ۱٫۴ ۱٫۴ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۱ ۱٫۲ ۰٫۹ ۱٫۰ ۱٫۱ ۰٫۹
 اتیوپی ۲٫۹ ۲٫۹ ۳٫۱ ۲٫۵ ۲٫۵ ۲٫۲ ۲٫۸ ۱٫۷ ۱٫۶ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۲٫۵ ۲٫۱ ۱٫۵ ۲٫۰ ۱٫۶
 Belarus ۲٫۶ ۲٫۲ ۱٫۷ ۲٫۰ ۲٫۰ ۱٫۴ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۱ ۰٫۸ ۱٫۰ ۰٫۹ ۱٫۰ ۰٫۷ ۰٫۸ ۰٫۷ ۰٫۶
 Iraq ۲٫۴ ۲٫۸ ۲٫۸ ۱٫۷ ۱٫۳ ۲٫۲ ۲٫۱ ۲٫۲ ۱٫۸ ۲٫۳ ۲٫۶ ۰٫۹ ۰٫۴ ۰٫۸ ۱٫۱ ۱٫۱ ۱٫۳
 Sweden ۲٫۳ ۲٫۳ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۰ ۲٫۲ ۲٫۴ ۲٫۳ ۲٫۱ ۲٫۴ ۲٫۴ ۱٫۷ ۲٫۲ ۲٫۱ ۲٫۰
 Mexico ۲٫۳ ۳٫۶ ۳٫۷ ۴٫۱ ۴٫۰ ۳٫۵ ۳٫۳ ۳٫۰ ۲٫۹ ۲٫۸ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۳ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۶ ۳٫۴
دیگر
مجموع جهان ۶۷۴٫۹ ۷۰۴٫۱ ۶۵۱٫۴ ۶۸۵٫۶ ۶۸۳٫۴ ۶۰۷٫۰ ۶۰۵٫۹ ۶۲۸٫۷ ۶۳۳٫۳ ۵۶۰٫۳ ۵۷۴٫۷ ۵۸۹٫۷ ۵۸۶٫۱ ۵۸۷٫۷ ۵۹۳٫۶ ۶۱۳٫۴ ۵۸۵٫۴

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیای انگلیسی