بلوک پی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
عناصر شیمیای بلوک پی
گروه ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
دوره
۲ title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | ۵
B
۶
C
۷
N
۸
O
title="Halogens; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:قرمز; background:#ffff99
border
2px solid #8811ff;" | ۹
F
title="Noble gases; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px solid #8811ff;" | ۱۰
Ne
۳ ۱۳
Al
title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | ۱۴
Si
۱۵
P
۱۶
S
title="Halogens; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:قرمز; background:#ffff99
border
2px solid #8811ff;" | ۱۷
Cl
title="Noble gases; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px solid #8811ff;" | ۱۸
Ar
۴ ۳۱
Ga
title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | ۳۲
Ge
title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | ۳۳
As
۳۴
Se
title="Halogens; Primordial; Liquid" style="text-align:center; color:green; background:#ffff99
border
2px solid #8811ff;" | ۳۵
Br
title="Noble gases; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px solid #8811ff;" | ۳۶
Kr
۵ ۴۹
In
۵۰
Sn
title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | ۵۱
Sb
title="Metalloids; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px solid #8811ff;" | ۵۲
Te
title="Halogens; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffff99
border
2px solid #8811ff;" | ۵۳
I
title="Noble gases; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px solid #8811ff;" | ۵۴
Xe
۶ ۸۱
Tl
۸۲
Pb
۸۳
Bi
title="Metalloids; Natural radio; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#cccc99
border
2px dashed #773300;" | ۸۴
Po
title="Halogens; Natural radio; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffff99
border
2px dashed #773300;" | ۸۵
At
title="Noble gases; Natural radio; Gas" style="text-align:center; color:قرمز; background:#c0ffff
border
2px dashed #773300;" | ۸۶
Rn
۷ ۱۱۳
Uut
۱۱۴
Uuq
۱۱۵
Uup
۱۱۶
Uuh
title="Halogens; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffff99
border
2px dotted #4499ff;" | ۱۱۷
Uus
title="Noble gases; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#c0ffff
border
2px dotted #4499ff;" | ۱۱۸
Uuo

بلوک پی بلوکی از جدول تناوبی عناصر است که شامل شش گروه به جز هلیوم (که در بلوک اس قرار دارد) می‌باشد. در بین این عناصر فلز، شبه‌فلز و نافلز مشاهده می‌شود و زیرلایه پی این عناصر در حال پر شدن است.

منابع[ویرایش]