پرش به محتوا

فندق: تفاوت میان نسخه‌ها

۹۰ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
==برداشت محصول==
 
فندق ها سالانه از اواسط پاییز دروبرداشت میگردندمیشوند.وقتی پاییز می آید درخت ها، فندق و برگ هایشان می ریزد.
اکثر باغداران تجاری منتظر میشوند تا دانه ها خودشان بیفتد.به جای اینکه از تجهیزات استفاده کنند و یا درخت را تکان دهند.
۴ قطعه اولیه تجهیزات برای دروبرداشت کردن تجاری استفاده می گردند که شامل:
جاروکش، دروبرداشت کننده، گاری فندق، جرثقیل.
جاروکش فندق ها را به مرکزوسط صفردیف حرکت می دهد.دروبرداشت کننده فندق ها را از شاخه ها و برگ ها برداشته و جدا مینماید.گاری فندق ها را که،که توسط دروبرداشت کننده جمع شده است را، نگه میدارد.
و جرثغیل فندق را از گاری بلند میکند .میکند، به مخزن میریزد تا بسته بندی گردد و حمل شود سپس به مرحله پردازشفراوری برود.
جاروکننده یک ماشین نزدیک به زمین است که در هر ردیف درخت دو بار عبور می کند و ۲ متر تسمه متصل شده به جلو دارد که میچرخد تا برگ ها را جارو کند و فندق و ترکه های کوچک را از چپ و راست برداشته و در مرکز ردیف همانطور که به جلو میرود بریزد.در عقب جاروکننده، یک دمنده قدرتمند است تا بر مواد ریخته شده در ردیف کناری با سرعت هواهوای ۹۰ متر بر ثانیه بوزد.
حرسهرس کردن با دقتدقیق در طول سال و وزش با حوصله توسط جاروکننده میتواند نیاز به نیروی دست را برای جمع آوری فندق ها کاهش دهد.
جاروکننده یک صفردیف مرکزی از فندق ها را آماده نگه میدارد که برای تراکتور دروبرداشت کافی است تا بدون حرکت و رانندگی روی مرکز صفردیف حرکت کند.
بهتر است تنها چند ردیف از درختان توسط جارو کننده آ تعدادی از صف های روبروی درو کننده در زمان داده شده جارو شود، تا از حرکت دروکنندهبرداشت کننده از روی فندق ها و شکسته شدن آنها که ممکن است از درخت افتاده باشد جلوگیری کند.
 
فندق ها ممکن است تا ۳ بار در طول فصل دروبرداشت جمع آوری شوند و این بستگی به کمیت فندق ها و افتادن آنها نسبت به آب و هوااقلیم دارد.
دروبرداشت کننده یک ماشین با حرکت آهستهدورپائین است که توسط یک تراکتور هل دادهکشیده میشود که مواد را از زمین بر میدارد و فندق ها را از برگ ها و شاخه ها جدا می کند.
 
همانطور که دروبرداشت کننده در صفردیف حرکت میکند یک سیلندر چرخشی با هزاران ذرهدور مواد را به یک کمربندنقاله میبرد.
کمربندنقاله مواد را در یک وزنده برده و تحت یک فضای قدرتمند خاک های سبک تر را فرو میبرد و برگ ها را از فندق ها جدا میکند.
فندق های باقی‌مانده با یک گاری که پشت دروبرداشت کننده وصل شده است کشیده میشود.
 
وقتی یک بشکه از فندق پر شد چرثقیل بشکه را خالی کرده و به دروکنندهبرداشت کننده بر میگردد. تا زمان جمع آوری دروبرداشت کننده را به حداکثر برساند.
۲ استراتژی گوناگون برای زمان جمع آوری فندق های افتاده استفاده میشود.
اول اینکه زود دروبرداشت شود و وقتی حدود نیمی از فندق ها افتاده است دروکنندهبرداشت کننده میتواند سریعتر و با شانس کمتر شکسته شدن، فندق های روی زمین را جمع کند.
 
انتخاب دوم این است که منتظر شویم تا تمام فندق ها پیش از درو کردن روی زمین بیفتد.
کاربر ناشناس