سرود ملی سیشل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سیشلی‌ها (مردم اهل کشور سیشل) به هم بپیوندید (Koste Seselwa) نام سرود ملی کشور سیشل است.

متن[ویرایش]

برگردان فارسی کریول سیشلی متن فرانسوی
ای سیشل، تو تنها میهن مایی
جایی که در آسودگی، شادی،
مهر، و آشتی زندگی می‌کنیم
و خدا را سپاس می‌گوییم
زیبایی کشور ما را نگهدار باش
و ثروت‌های اقیانوس ما را،
که میراثی گرانبها است،
برای شادمانی فرزندانمان
همیشه در یگانگی زندگی کرده و
پرچم ما را برافرازید
همه با هم تا به ابد
به هم بپیوندید، ای مردم سیشل

:Sesel ou menm nou sel patri. :Kot nou viv dan larmoni. :Lazwa, lanmour ek lape. :Nou remersye Bondye.

:Preserv labote nou pei. :Larises nou losean. :En leritaz byen presye. :Pour boner nou zanfan.

:Reste touzour dan linite. :Fer monte nou paviyon. :Ansanm pou tou leternite. :Koste Seselwa!

:Seychelles, notre seule patrie :Où nous vivons en harmonie :La joie, l'amour et la paix :Nous remercions le Bon Dieu!

:Préservons la beauté de notre pays :La richesse de notre océan :Un héritage très précieux :Pour le bonheur de nos enfants

:Restons toujours unis :Élevons notre drapeau :Ensemble pour l'éternité :Unissons-nous Seychellois!

منابع[ویرایش]