الگو:شجره‌نامه ابراهیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
تارح
سارا[۱]ابراهیمهاجرحران
ناحور
اسماعیلملکهلوطیسکه
بنی‌اسماعیل۷ پسر[۲]بتوئیلنخستین دختردومین دختر
اسحاقربه‌کالابانموآبیانبنی‌عمون
عیسویعقوبراحل
بلحه
پادشاهی ادومزلفه
لیه
۱. رئوبن
۲. شمعون
۳. لاوی
۴. یهودا
۹. یساکار
۱۰. زبولون
دینه (دختر)
۷. جاد
۸. اشیر
۵. دان
۶. نفتالی
۱۱. یوسف
۱۲. بنیامین

انتخاب باز یا بسته بودن الگو

  • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{شجره‌نامه ابراهیم |state=collapsed}} استفاده کنید.
برای نمایش الگو به حالت باز از {{شجره‌نامه ابراهیم |state=expanded}} استفاده کنید.
اگر می‌خواهید این الگو فقط زمانی که الگوی هم‌نوع آن در صفحه باشد شکل تاشده به‌خود بگیرد از {{شجره‌نامه ابراهیم |state=autocollapse}} استفاده کنید.
  • اگر حالتی را تعیین نکرده باشید (پارامتر state بین کد الگو را ببینید)، autocollapse یا همان تاشدگی خودبه‌خودی، حالت پیش‌فرض است.
  1. پیدایش ۲۰:۱۲: سارا خواهر ناتنی ابراهیم بود.
  2. پیدایش ۲۲:۲۱-۲۲: عوص، بوز، قموئیل، کاسد، حزو، فلداش، و یدلاف،