فهرست نخست‌وزیران عراق

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این نوشتار فهرست نخست‌وزیران عراق از ۱۹۲۰ تا کنون آمده‌است.

فهرست[ویرایش]

نام تصویر زاده-درگذشته آغاز دوره پایان دوره حزب سیاسی رئیس کشور
Flag of Iraq (1921–1959).svgپادشاهی عراق (تحت قیمومت بریتانیا) (۱۹۳۲–۱۹۲۰) • Coat of arms of Kingdom of Iraq (1921–1958).png
۱ عبدالرحمن گیلانی
عبد الرحمن الکیلانی
Sheikhgillani.jpg ۱۸۴۱–۱۹۲۷ ۱۱ نوامبر ۱۹۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۹۲۲ مستقل 1307109799 king-faisal-i-of-iraq-kopiya.jpg
فیصل یکم
۲ عبدالمحسن سعدون
عبد المحسن السعدون
(بار اول)
Abdelmuhsinalsaadon.jpg ۱۸۷۹–۱۹۲۹ ۲۰ نوامبر ۱۹۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۹۲۳ نظامی
۳ جعفر عسکری
جعفر العسکری
(بار اول)
Jafaralaskari.jpg ۱۸۸۷–۱۹۳۶ ۲۲ نوامبر ۱۹۲۳ ۲ اوت ۱۹۲۴ نظامی
۴ یاسین هاشمی
یاسین الهاشمی
(بار اول)
Yasin al-Hashimi.jpg ۱۸۹۴–۱۹۳۷ ۲ اوت ۱۹۲۴ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۵ نظامی /
People's Party
۵ عبدالمحسن سعدون
عبد المحسن السعدون
(بار دوم)
Abdelmuhsinalsaadon.jpg ۱۸۷۹–۱۹۲۹ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۵ ۲۱ نوامبر ۱۹۲۶ نظامی /
Progressive Party
۶ جعفر عسکری
جعفر العسکری
(بار دوم)
Jafaralaskari.jpg ۱۸۸۷–۱۹۳۶ ۲۱ نوامبر ۱۹۲۶ ۱۱ ژانویه ۱۹۲۸ نظامی /
Covenant Party
۷ عبدالمحسن سعدون
عبد المحسن السعدون
(بار سوم)
Abdelmuhsinalsaadon.jpg ۱۸۷۹–۱۹۲۹ ۱۱ ژانویه ۱۹۲۸ ۲۸ آوریل ۱۹۲۹ نظامی /
Progressive Party
۸ توفیق سویدی
توفیق السویدی
(بار اول)
Tawfiq al-Suwaidi.jpg ۱۸۹۲–۱۹۶۸ ۲۸ آوریل ۱۹۲۹ ۱۹ سپتامبر ۱۹۲۹ مستقل
۹ عبدالمحسن سعدون
عبد المحسن السعدون
(بار چهارم)
Abdelmuhsinalsaadon.jpg ۱۸۷۹–۱۹۲۹ ۱۹ سپتامبر ۱۹۲۹ ۱۳ نوامبر ۱۹۲۹
(died in office)
نظامی /
Progressive Party
۱۰ ناجی سویدی
ناجی السویدی
Naji al-Suwaidi.jpg ۱۸۸۲–۱۹۴۲ ۱۸ نوامبر ۱۹۲۹ ۲۳ مارس ۱۹۳۰ مستقل
۱۱ نوری سعید
نوری السعید
(بار اول)
Nori.png ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۲۳ مارس ۱۹۳۰ ۳ نوامبر ۱۹۳۲ نظامی /
Covenant Party
Flag of Iraq (1921–1959).svgپادشاهی عراق (۱۹۳۲–۱۹۵۸) • Coat of arms of Kingdom of Iraq (1921–1958).png
۱۲ ناجی شوکت
ناجی شوکت
Coat of arms of Kingdom of Iraq (1921–1958).png ۱۸۹۳–۱۹۸۰ ۳ نوامبر ۱۹۳۲ ۲۰ مارس ۱۹۳۳ مستقل 1307109799 king-faisal-i-of-iraq-kopiya.jpg
فیصل یکم
۱۳ رشید عالی گیلانی
رشید عالی الکیلانی
(بار اول)
Rashid Ali Al-Gaylani.jpg ۱۸۹۲–۱۹۶۵ ۲۰ مارس ۱۹۳۳ ۹ نوامبر ۱۹۳۳ Party of National Brotherhood
۱۴ جمیل مدفعی
جمیل المدفعی
(بار اول)
Jamil Al-Madfai.jpg ۱۸۹۰–۱۹۵۸ ۹ نوامبر ۱۹۳۳ ۲۷ اوت ۱۹۳۴ نظامی Ghazi.jpg
غازی
۱۵ علی جودت ایوبی
علی جودت الأیوبی
(بار اول)
Ali Al-Ayoubi.jpg ۱۸۸۶–۱۹۶۹ ۲۷ اوت ۱۹۳۴ ۴ مارس ۱۹۳۵ نظامی
۱۶ جمیل مدفعی
جمیل المدفعی
(بار دوم)
Jamil Al-Madfai.jpg ۱۸۹۰–۱۹۵۸ ۴ مارس ۱۹۳۵ ۱۷ مارس ۱۹۳۵ نظامی
۱۷ یاسین هاشمی
یاسین الهاشمی
(بار دوم)
Yasin al-Hashimi.jpg ۱۸۹۴–۱۹۳۷ ۱۷ مارس ۱۹۳۵ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۶ نظامی /
Party of National Brotherhood
۱۸ حکمت سلیمان
حکمت سلیمان
Hikmet Sulayman.jpg ۱۸۸۹–۱۹۶۴ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۶ ۱۷ اوت ۱۹۳۷ Party of National Brotherhood
۱۹ جمیل مدفعی
جمیل المدفعی
(بار سوم)
Jamil Al-Madfai.jpg ۱۸۹۰–۱۹۵۸ ۱۷ اوت ۱۹۳۷ ۲۵ دسامبر ۱۹۳۸ نظامی
۲۰ نوری سعید
نوری السعید
(بار دوم)
Nori.png ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۲۵ دسامبر ۱۹۳۸ ۳۱ مارس ۱۹۴۰ نظامی /
Covenant Party
۲۱ رشید عالی گیلانی
رشید عالی الکیلانی
(بار دوم)
80px ۱۸۹۲–۱۹۶۵ ۳۱ مارس ۱۹۴۰ ۳ فوریه ۱۹۴۱ Party of National Brotherhood Faisalh.jpg
Faisal II
۲۲ طه هاشمی
طه الهاشمی
Taha al-Hashimi.jpg ۱۸۸۸–۱۹۶۱ ۳ فوریه ۱۹۴۱ ۱۳ آوریل ۱۹۴۱
(deposed)
نظامی
۲۳ رشید عالی گیلانی
رشید عالی الکیلانی
(بار سوم)
Rashid Ali Al-Gaylani.jpg ۱۸۹۲–۱۹۶۵ ۱۳ آوریل ۱۹۴۱ ۳۰ می ۱۹۴۱ Party of National Brotherhood
۲۴ جمیل مدفعی
جمیل المدفعی
(بار چهارم)
Jamil Al-Madfai.jpg ۱۸۹۰–۱۹۵۸ ۴ ژوئن ۱۹۴۱ ۱۰ اکتبر ۱۹۴۱ نظامی
۲۵ نوری سعید
نوری السعید
(بار سوم)
Nori.png ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۱۰ اکتبر ۱۹۴۱ ۴ ژوئن ۱۹۴۴ نظامی /
Covenant Party
۲۶ حمدی پاچه‌چی
حمدی البجاجی
Hamdi Al-Pachachi.jpg ۱۸۸۶–۱۹۴۸ ۴ ژوئن ۱۹۴۴ ۲۳ فوریه ۱۹۴۶ مستقل
۲۷ توفیق سویدی
توفیق السویدی
(بار دوم)
Tawfiq al-Suwaidi.jpg ۱۸۹۲–۱۹۶۸ ۲۳ فوریه ۱۹۴۶ ۱ ژوئن ۱۹۴۶ Liberal Party
۲۸ ارشاد عمری
إرشاد العمری
(بار اول)
Arshad Al-Umari.jpg ۱۸۸۸–۱۹۷۸ ۱ ژوئن ۱۹۴۶ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۶ مستقل
۲۹ نوری سعید
نوری السعید
(بار چهارم)
Nori.png ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۶ ۲۹ مارس ۱۹۴۷ نظامی /
Constitutional Union Party
۳۰ سید صالح جبر
سید صالح جبر
۱۸۶۰–۱۹۴۹ ۲۹ مارس ۱۹۴۷ ۲۹ ژانویه ۱۹۴۸ Nation's Socialist Party
۳۱ سید محمد صدر
سید محمد الصدر
Sayyid Mohammad Al-Sadr.jpg ۱۸۸۲–۱۹۵۶ ۲۹ ژانویه ۱۹۴۸ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۸ مستقل
۳۲ مزاحم پاچه‌چی
مزاحم البجاجی
Muzahim al-Pachachi.jpg ۱۸۹۰–۱۹۸۲ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۸ ۶ ژانویه ۱۹۴۹ مستقل
۳۳ نوری سعید
نوری السعید
(بار پنجم)
Nori.png ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۶ ژانویه ۱۹۴۹ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۹ نظامی /
Constitutional Union Party
۳۴ علی جودت ایوبی
علی جودت الأیوبی
(بار دوم)
Ali Al-Ayoubi.jpg ۱۸۸۶–۱۹۶۹ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۹ ۵ فوریه ۱۹۵۰ نظامی
۳۵ توفیق سویدی
توفیق السویدی
(بار سوم)
Tawfiq al-Suwaidi.jpg ۱۸۹۲–۱۹۶۸ ۵ فوریه ۱۹۵۰ ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۰ مستقل
۳۶ نوری سعید
نوری السعید
(بارششم)
Nori.png ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۰ ۱۲ ژوئیه ۱۹۵۲ نظامی /
Constitutional Union Party
۳۷ مصطفی محمود عمری
مصطفی محمود العمری
Mustafa al-Umari.jpg ۱۸۹۸–۱۹۷۹ ۱۲ ژوئیه ۱۹۵۲ ۲۳ نوامبر ۱۹۵۲ مستقل
۳۸ نورالدین محمود
نور الدین محمود
Nureddin Mahmud.jpg ۱۹۰۱–۱۹۷۸ ۲۳ نوامبر ۱۹۵۲ ۲۹ ژانویه ۱۹۵۳ نظامی
۳۹ جمیل مدفعی
جمیل المدفعی
(بار پنجم)
Jamil Al-Madfai.jpg ۱۸۹۰–۱۹۵۸ ۲۹ ژانویه ۱۹۵۳ ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۳ نظامی
۴۰ محمدفاضل جمالی
محمد فضل الجمالی
Coat of arms of Kingdom of Iraq (1921–1958).png ۱۹۰۳–۱۹۹۷ ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۳ ۲۹ آوریل ۱۹۵۴ مستقل
۴۱ ارشاد عمری
إرشاد العمری
(بار دوم)
Arshad Al-Umari.jpg ۱۸۸۸–۱۹۷۸ ۲۹ آوریل ۱۹۵۴ ۴ اوت ۱۹۵۴ مستقل
۴۲ نوری سعید
نوری السعید
(بار هفتم)
Nori.png ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۴ اوت ۱۹۵۴ ۲۰ ژوئن ۱۹۵۷ نظامی /
Constitutional Union Party
۴۳ علی جودت ایوبی
علی جودت الأیوبی
(بار سوم)
Ali Al-Ayoubi.jpg ۱۸۸۶–۱۹۶۹ ۲۰ ژوئن ۱۹۵۷ ۱۵ دسامبر ۱۹۵۷ نظامی /
United National Front
۴۴ عبدالوهاب مرجان
عبد الوهاب مرجان
Abdul-Wahab Mirjan.jpg ۱۹۰۹–۱۹۶۴ ۱۵ دسامبر ۱۹۵۷ ۳ مارس ۱۹۵۸ مستقل
۴۵ نوری سعید
نوری السعید
(بار هشتم)
Nori.png ۱۸۸۸–۱۹۵۸ ۳ مارس ۱۹۵۸ ۱۸ می ۱۹۵۸ نظامی /
Constitutional Union Party
۴۶ احمد مختار بابان
أحمد مختار بابان
Ahmad Mukhtar Baban.jpg ۱۹۰۰–۱۹۷۶ ۱۸ می ۱۹۵۸ ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸
(deposed)
مستقل
Flag of Iraq (1963-1991).svgجمهوری عراق (پیش از حزب بعث) (۱۹۵۸–۱۹۶۸) • COA of Iraq (1965).svg
۴۷ عبدالکریم قاسم
عبد الکریم قاسم
Karim01 small.jpg ۱۹۱۴–۱۹۶۳ ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ ۸ فوریه ۱۹۶۳
(deposed)
نظامی Muhammad al-Rubaiai.jpg
محمد نجیب الربیعی
۴۸ احمد حسن البکر
أحمد حسن البکر
(بار اول)
Hassan bakr.gif ۱۹۱۴–۱۹۸۲ ۸ فوریه ۱۹۶۳ ۱۸ نوامبر ۱۹۶۳
(deposed)
نظامی /
حزب عربی سوسیالیستی بعث
(Iraq Region)
President Abd al-Salam Arif.jpg
عبدالسلام عارف
۴۹ طاهر یحیی
طاهر یحیی
(بار اول)
Tahir Yahya.jpg ۱۹۱۵–۱۹۸۶ ۲۰ نوامبر ۱۹۶۳ ۶ سپتامبر ۱۹۶۵ نظامی /
Arab Socialist Union
۵۰ عارف عبدالرزاق
عارف عبد الرزاق
Aref Abdel-Razzaq.jpg ۱۹۲۱–۲۰۰۷ ۶ سپتامبر ۱۹۶۵ ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۵ نظامی /
Arab Socialist Union
۵۱ عبدالرحمن البزاز
عبد الرحمن البزاز
Abdel-Rahman Al-Bazzaz.jpg ۱۹۱۳–۱۹۷۳ ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۵ ۹ اوت ۱۹۶۶ Arab Socialist Union
۵۲ ناجی طالب
ناجی طالب
COA of Iraq (1965).svg ۱۹۱۷–۲۰۱۲ ۹ اوت ۱۹۶۶ ۱۰ می ۱۹۶۷ نظامی Abdel-Rahman Aref.jpg
عبدالرحمن عارف
53 عبدالرحمن عارف
عبد الرحمن عارف
Abdel-Rahman Aref.jpg ۱۹۱۶–۲۰۰۷ ۱۰ می ۱۹۶۷ ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۷ نظامی /
Arab Socialist Union
۵۴ طاهر یحیی
طاهر یحیی
(بار دوم)
Tahir Yahya.jpg ۱۹۱۵–۱۹۸۶ ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۷ ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۸
(deposed)
نظامی /
Arab Socialist Union
Flag of Iraq, 1991-2004.svgRepublic of Iraq (Under Ba'ath Party) (1968–2003) • Coat of arms (emblem) of Iraq 1991-2004.svg
۵۵ عبدالرزاق نائف
عبد الرزاق النایف
COA of Iraq (1965).svg ۱۹۳۳–۱۹۷۸ ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۸ ۳۰ ژوئیه ۱۹۶۸ نظامی Hassan bakr.gif
احمد حسن البکر
۵۶ احمد حسن البکر
أحمد حسن البکر
(بار دوم)
Hassan bakr.gif ۱۹۱۴–۱۹۸۲ ۳۱ ژوئیه ۱۹۶۸ ۱۶ ژوئیه ۱۹۷۹ نظامی /
Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)
۵۷ صدام حسین
صدام حسین
(بار اول)
۱۹۳۷–۲۰۰۶ ۱۶ ژوئیه ۱۹۷۹ ۲۳ مارس ۱۹۹۱ Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)

صدام حسین
۵۸ سعدون حمادی
سعدون حمادی
Coat of arms (emblem) of Iraq 1991-2004.svg ۱۹۳۰–۲۰۰۷ ۲۳ مارس ۱۹۹۱ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱ Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)
۵۹ محمد حمزه زبیدی
محمد حمزة الزبیدی
Coat of arms (emblem) of Iraq 1991-2004.svg ۱۹۳۸–۲۰۰۵ ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۱ ۵ سپتامبر ۱۹۹۳ Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)
۶۰ احمد حسین خضیر سامرائی
أحمد حسین خضیر السامرائی
Coat of arms (emblem) of Iraq 1991-2004.svg ۱۹۴۱– ۵ سپتامبر ۱۹۹۳ ۲۹ می ۱۹۹۴ Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)
۶۱ صدام حسین
صدام حسین
(بار دوم)
۱۹۳۷–۲۰۰۶ ۲۹ می ۱۹۹۴ ۹ آوریل ۲۰۰۳
(deposed)
Iraqi Ba'ath Party
(منطقه عراق)
(National Progressive Front)
Flag of Iraq, 1991-2004.svgIraqi Governing Council (2003–2004) • Coat of arms (emblem) of Iraq 1991-2004.svg
محمد بحرالعلوم
محمد بحر العلوم
(بار اول، کفیل)
Coat of arms (emblem) of Iraq 2008.svg ۱۹۲۷– ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۳ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳ مستقل Seal of the Coalition Provisional Authority Iraq.svg
حکومت ائتلاف موقت عراق
۶۲ ابراهیم جعفری
إبراهیم الجعفری
(بار اول)
Ibrahim al-Jaafari.jpg ۱۹۴۷– ۱ اوت ۲۰۰۳ ۳۱ اوت ۲۰۰۳ حزب الدعوه اسلامی
۶۳ احمد چلبی
أحمد جلبی
Chalabi.jpg ۱۹۴۴– ۱ سپتامبر ۲۰۰۳ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ کنگره ملی عراق
۶۴ ایاد علاوی
أیاد علاوی
(بار اول)
Allawi8.jpg ۱۹۴۵– ۱ اکتبر ۲۰۰۳ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ جنبش وفاق ملی عراق
۶۵ جلال طالبانی
جلال طلبانی
Jalal Talabani.jpg ۱۹۳۳– ۱ نوامبر ۲۰۰۳ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۳ اتحادیه میهنی کردستان
۶۶ عبدالعزیز حکیم
عبد العزیز الحکیم
Abdul Aziz al-Hakim 2004-Jan-20.jpg ۱۹۵۰–۲۰۰۹ ۱ دسامبر ۲۰۰۳ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq
۶۷ عدنان پاچه‌چی
عدنان بجاجی
Coat of arms (emblem) of Iraq 2008.svg ۱۹۲۳– ۱ ژانویه ۲۰۰۴ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۴ Assembly of Independent Democrats
۶۸ محسن عبدالحمید
محسن عبد الحمید
Coat of arms (emblem) of Iraq 2008.svg ۱۹۳۷– ۱ فوریه ۲۰۰۴ ۲۹ فوریه ۲۰۰۴ حزب اسلامی عراق
۶۹ محمد بحرالعلوم
محمد بحر العلوم
(بار دوم)
Coat of arms (emblem) of Iraq 2008.svg ۱۹۲۷– ۱ مارس ۲۰۰۴ ۳۱ مارس ۲۰۰۴ مستقل
۷۰ مسعود بارزانی
مسعود برزانی
Mesud Barzani.jpg ۱۹۴۶– ۱ آوریل ۲۰۰۴ ۳۰ آوریل ۲۰۰۴ حزب دموکرات کردستان عراق
۷۱ عزالدین سلیم
عز الدین سلیم
Izzedine.jpg ۱۹۴۳–۲۰۰۴ ۱ می ۲۰۰۴ ۱۷ می ۲۰۰۴
(died in office)
حزب الدعوه اسلامی
۷۲ غازی مشعل عجیل الیاور
غازی مشعل عجیل الیاور
Ghazi al Jawar.jpg ۱۹۵۸– ۱۷ می ۲۰۰۴ ۱ ژوئن ۲۰۰۴ مردم عراق
Flag of Iraq.svgRepublic of Iraq (2004–present) • Coat of arms (emblem) of Iraq 2008.svg
ایاد علاوی
أیاد علاوی
(بار دوم، کفیل)
Allawi8.jpg ۱۹۴۵– ۱ ژوئن ۲۰۰۴ ۳ می ۲۰۰۵ جنبش وفاق ملی عراق Ghazi al Jawar.jpg
غازی مشعل عجیل الیاور
۷۳ ابراهیم جعفری
إبراهیم الجعفری
(بار دوم)
Ibrahim al-Jaafari.jpg ۱۹۴۷– ۳ می ۲۰۰۵ ۲۰ می ۲۰۰۶ حزب الدعوه اسلامی Jalal Talabani.jpg
جلال طالبانی
۷۴ نوری مالکی
نوری المالکی
Nouri al-Maliki with Bush, June 2006, cropped.jpg ۱۹۵۰– ۲۰ می ۲۰۰۶ اوت ۲۰۱۴ حزب الدعوه اسلامی
۷۵ حیدر عبادی
حیدر العبادی
Haider al-Abadi portrait.jpg ۱۹۵۲– اوت ۲۰۱۴ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ حزب الدعوه اسلامی Fuad Masum 2014.jpg
فؤاد معصوم
۷۴ عادل عبدالمهدی
عادل عبدالمهدی
Adil Abdul-Mahdi portrait.jpg ۱۹۴۲– ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ مجلس اعلای اسلامی عراق Fuad Masum 2014.jpg
فؤاد معصوم


محمد توفیق علاوی

۱ ژوئیه ۱۹۵۴ ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ ۲ مارس ۲۰۲۰ حزب الدعوه اسلامی Barham Salih (cropped).jpg
برهم صالح
۷۶


عدنان عبدخضیر عباس مطر الزرفی


۱۹۶۶ نجف ۱۷ مارس ۲۰۲۰ ۷ مه ۲۰۲۰ تشکل الوفاء Barham Salih (cropped).jpg
برهم صالح
۷۷ مصطفی الکاظمی
مصطفی الکاظمی
Mustafa al-Kadhimi (cropped).jpg ۱۹۶۷- ۷ مه ۲۰۱۸ مستقل Barham Salih (cropped).jpg
برهم صالح

منابع[ویرایش]