پرش به محتوا

فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۰ فوریه ۲۰۰۸ میلادی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۰۹ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۱۸۰۱ ۲۰ فوریه ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۰۲ ۲۳ فوریه ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ اوضاع در تیمور شرقی
۱۸۰۳ ۰۳ مارس ۲۰۰۸ ۱۴-۱-۰ منع گسترش ایران
۱۸۰۴ ۱۳ مارس ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ وضعیت در منطقه دریاچه بزرگ
۱۸۰۵ ۲۰ مارسet ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۸۰۶ ۲۰ مارس ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۸۰۷ ۳۱ مارس ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۸۰۸ ۱۵ آوریل ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۸۰۹ ۱۶ آوریل ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ صلح و امنیت در آفریقا
۱۸۱۰ ۲۵ آوریل ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ عدم گسترش سلاح کشتار جمعی
۱۸۱۱ ۲۹ آوریل ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۱۲ ۳۰ آوریل ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل سازمان ملل دربارهٔ سودان
۱۸۱۳ ۳۰ آوریل ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۸۱۴ ۱۵ مه ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۱۵ ۰۲ ژوئن ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۸۱۶ ۰۲ ژوئن ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۱۷ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۸۱۸ ۱۳ ژوئن ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۸۱۹ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۸۲۰ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ زنان و صلح و امنیت
۱۸۲۱ ۲۷ ژوئن ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۸۲۲ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۸۲۳ ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در مورد رواندا
۱۸۲۴ ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ نقض حقوق انساندوستانهٔ بین‌المللی در قلمرو رواندا
۱۸۲۵ ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ نامه مورخ ۲۲ نوامبر سال ۲۰۰۶ از دبیر کل سازمان ملل خطاب به رئیس شورای امنیت
۱۸۲۶ ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۸۲۷ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۸۲۸ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۸ ۱۴-۱-۰ گزارش دبیر کل سازمان ملل دربارهٔ سودان
۱۸۲۹ ۰۴ اوت ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۸۳۰ ۰۷ اوت ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در رابطه با عراق
۱۸۳۱ ۱۹ اوت ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۳۲ ۲۷ اوت ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۸۳۳ ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۸۳۴ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و نواحی
۱۸۳۶ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۸۳۷ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ نقض حقوق انساندوستانهٔ بین‌المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق
۱۸۳۸ ۰۷ اکتبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۳۹ ۰۹ اکتبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۸۴۰ ۰۹ اکتبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در مورد هاییتی
۱۸۴۱ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل سازمان ملل دربارهٔ سودان
۱۸۴۲ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۸۴۳ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۸۴۴ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۴۵ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۸۴۶ ۰۲ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۴۷ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۸۴۸ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۸۴۹ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۸۵۰ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه، از جمله مسئله فلسطین
۱۸۵۱ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۵۲ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۸۵۳ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۵۴ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۸۵۵ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ نقض حقوق انساندوستانهٔ بین‌المللی در قلمرو رواندا
۱۸۵۶ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۸۵۷ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۸۵۸ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوروندی
۱۸۵۹ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در مورد عراق
۱۸۶۰ ۰۸ ژانویه ۲۰۰۹ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت در خاورمیانه، از جمله مسئله فلسطین
۱۸۶۱ ۱۴ ژانویه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و نواحی
۱۸۶۲ ۱۴ ژانویه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ صلح و امنیت در آفریقا
۱۸۶۳ ۱۶ ژانویه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۶۴ ۲۳ ژانویه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در نپال
۱۸۶۵ ۲۷ ژانویه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۸۶۶ ۱۳ فوریه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۸۶۷ ۲۶ فوریه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ اوضاع در تیمور شرقی
۱۸۶۸ ۲۳ مارس ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۸۶۹ ۲۵ مارس ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۸۷۰ ۳۰ آوریل ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل سازمان ملل دربارهٔ سودان
۱۸۷۱ ۳۰ آوریل ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۸۷۲ ۲۶ مه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۷۳ ۲۹ مه ۲۰۰۹ ۱۴-۰-۱ بررسی وضعیت در قبرس
۱۸۷۴ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ منع گسترش جمهوری دموکراتیک خلق کره
۱۸۷۵ ۲۳ ژوئن ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ تجدید مأموریت نیروهای ناظر بر قطع درگیری سازمان ملل تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹
۱۸۷۶ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ گسترش مأموریت دفتر پشتیبانی از ایجاد صلح سازمان ملل متحد در گینه بیسائو تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹
۱۸۷۷ ۰۷ ژوئیه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ نقض قوانین بشردوستانهٔ بین‌المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق
۱۸۷۸ ۰۷ ژوئیه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۸۷۹ ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ مأموریت سازمان ملل متحد در نپال
۱۸۸۰ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۸۸۱ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل سازمان ملل دربارهٔ سودان
۱۸۸۲ ۰۴ اوت ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ کودکان و درگیری مسلحانه
۱۸۸۳ ۰۷ اوت ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به عراق
۱۸۸۴ ۲۷ اوت ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۸۸۵ ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۸۸۶ ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۸۸۷ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عدم گسترش هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای
۱۸۸۸ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ زنان و صلح و امنیت
۱۸۸۹ ۰۵ اکتبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ زنان و صلح و امنیت
۱۸۹۰ ۰۸ اکتبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۸۹۱ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل سازمان ملل دربارهٔ سودان
۱۸۹۲ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ در مورد هاییتی
۱۸۹۳ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۸۹۴ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه
۱۸۹۵ ۱۸ نوامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۸۹۶ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۸۹۷ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۸۹۸ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۹ ۱۴-۰-۱ بررسی وضعیت در قبرس
۱۸۹۹ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۹۰۰ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ دادگاه بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق