فهرست شهرهای آنگولا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این فهرست حاوی فهرست شهرهای آنگولا است.

نقشهٔ آنگولا
لوآندا، پایتخت آنگولا
نام نام به انگلیسی استان جمعیت ۲۰۰۹
آمبریز، آنگولا Ambriz بنگو ۲۴٬۷۴۶
آندولو، آنگولا Andulo بیه ۲۶٬۹۳۵
بایلوندو، آنگولا Bailundo هوامبو ۳۲٬۳۳۴
بالومبو، آنگولا Balombo بنگوئلا ۶٬۹۸۵
بایه فرتا، آنگولا Baía Farta بنگوئلا ۱۳٬۷۶۱
بنگوئلا، آنگولا Benguela بنگوئلا ۱۳۱٬۲۸۱
بیبالا، آنگولا Bibala نامیبه ۵٬۱۶۵
بیمبه، آنگولا Bimbe هوامبو ۳٬۴۶۳
بیولا، آنگولا Biula لوندای جنوبی ۴٬۳۸۱
بونگو، آنگولا Bungo اوییگه ۳٬۴۶۱
کبامبا، آنگولا Cabamba مالانژه ۴٬۱۰۹
کابیندا، آنگولا Cabinda کبیندا ۳۷۷٬۹۳۱
کابولدو، آنگولا Caboledo بنگو ۳٬۹۶۶
کاکولو، آنگولا Cacolo لوندای جنوبی ۴٬۵۲۱
کاکوندا، آنگولا Caconda هوییلا ۳٬۴۹۷
کاکولاما، آنگولا Caculama مالانژه ۳٬۸۹۷
کاکوسو، آنگولا Cacuso مالانژه ۵٬۰۲۰
کافونفو، آنگولا Cafunfo لوندای شمالی ۲۳٬۰۶۶
کاهاما، آنگولا Cahama کونه‌نه ۴٬۲۸۲
کاینگو، آنگولا Caiengue هوامبو ۳٬۸۸۳
کایمبانبو، آنگولا Caimbambo بنگوئلا ۱۴٬۸۰۶
کالاندالا، آنگولا Calandala لوندای شمالی ۵٬۳۸۶
کالنگا، آنگولا Calenga هوامبو ۱۳٬۰۸۲
کلندا، آنگولا Calonda لوندای شمالی ۳٬۹۴۴
کلوکینگا، آنگولا Calucinga بیه ۴٬۱۰۶
کلولو، آنگولا Calulo کوانزای جنوبی ۵٬۶۵۶
کلوکومبه، آنگولا Caluquembe هوییلا ۲۵٬۳۴۸
کمبتلا، آنگولا Camabatela کوانزای شمالی ۸٬۶۹۱
کمکوپا، آنگولا Camacupa بیه ۱۲٬۴۶۳
کمننگو، آنگولا Camanongue موشیکو ۴٬۱۱۴
کمشیلو، آنگولا Camaxilo لوندای شمالی ۴٬۶۳۹
کمبمبه، آنگولا Cambambe لوندای شمالی ۴٬۳۰۲
کمبنگو، آنگولا Cambongue نامیبه ۳٬۶۳۸
کمبوندی، آنگولا Cambundi مالانژه ۵٬۰۴۳
کمیسمبو، آنگولا Camissombo لوندای شمالی ۳٬۶۴۹
کندژیمبه، آنگولا Candjimbe هوامبو ۶٬۴۰۱
کنگمبا، آنگولا Cangamba موشیکو ۳٬۴۱۴
کنگندلا، آنگولا Cangandala مالانژه ۴٬۰۴۸
کنگومبه، آنگولا Cangumbe موشیکو ۴٬۸۴۹
کپلنگو، آنگولا Capelongo هوییلا ۱۱٬۰۹۸
کپندا کمولمبا، آنگولا Capenda Camulemba لوندای شمالی ۳٬۵۶۲
کپولو، آنگولا Capulo بنگو ۱۳٬۱۵۷
کسنگویده، آنگولا Cassanguide لوندای شمالی ۳٬۶۱۵
کسنگو، آنگولا Cassongue کوانزای جنوبی ۴٬۶۸۲
کتبلا، آنگولا Catabola بیه ۲۲٬۷۹۰
کتکنها، آنگولا Catacanha بنگو ۵٬۶۳۵
کتشیونگو، آنگولا Catchiungo هوامبو ۱۵٬۵۶۶
کتومبلا، آنگولا Catumbela بنگوئلا ۱۴٬۸۶۲
کونگولا، آنگولا Caungula لوندای شمالی
کشیتا کمیا، آنگولا Caxita Cameia مالانژه ۱۱٬۰۱۳
کشیتو، آنگولا Caxito بنگو ۱۱٬۷۴۹
کزژه، آنگولا Cazaje لوندای جنوبی ۶٬۵۳۹
کزمبو، آنگولا Cazombo موشیکو ۱۳٬۳۱۸
کایالا، آنگولا Caála هوامبو ۴۱٬۱۸۱
کلاً، آنگولا Cela کوانزای جنوبی ۳٬۶۰۳
شینگه، آنگولا Chiange هوییلا ۴٬۱۵۲
شیبندا، آنگولا Chibanda بیه ۴٬۸۴۶
شیبمبا، آنگولا Chibemba هوییلا ۳٬۷۴۱
شیبیا، آنگولا Chibia هوییلا ۳٬۶۷۸
شیکلا، آنگولا Chicala موشیکو ۳٬۵۲۳
شینگوفو، آنگولا Chingufo لوندای شمالی ۳٬۹۰۳
شیپیندو، آنگولا Chipindo هوییلا ۱۳٬۷۲۳
شیسمبا، آنگولا Chissamba بیه
شیتدو، آنگولا Chitado کونه‌نه ۳٬۶۵۶
شیتمبو، آنگولا Chitembo بیه ۳٬۹۷۱
کمبا، آنگولا Coemba بیه ۴٬۶۰۸
کلوی، آنگولا Colui هوییلا ۵٬۰۹۳
کندا، آنگولا Conda کوانزای جنوبی ۷٬۳۱۵
کتا، آنگولا Cota مالانژه ۴٬۶۷۷
کوتدا، آنگولا Coutada کواندو کوبانگو ۳٬۸۲۱
کوانگر، آنگولا Cuangar کواندو کوبانگو ۳٬۸۹۷
کوانگولوزمبا، آنگولا Cuango-Luzamba لوندای شمالی ۱۱٬۷۰۹
کواسا، آنگولا Cuasa موشیکو ۳٬۵۱۸
کوبل، آنگولا Cubal بنگوئلا ۴۱٬۱۴۲
کوشی، آنگولا Cuchi کواندو کوبانگو ۱۶٬۲۷۴
کویلو، آنگولا Cuilo لوندای شمالی ۳٬۸۹۰
کویما، آنگولا Cuima هوامبو ۶٬۵۴۶
کویمبا، آنگولا Cuimba زئیر ۱۳٬۹۲۷
کویتو کنوله، آنگولا Cuito Canavale کواندو کوبانگو ۸٬۷۰۲
کوولی، آنگولا Cuvelai کونه‌نه ۵٬۷۳۷
دلا، آنگولا Dala لوندای جنوبی ۴٬۱۶۸
دمبا، آنگولا Damba اوییگه ۳٬۸۲۷
دمب گرانده، آنگولا Dombe Grande بنگوئلا ۱۸٬۲۰۸
دندو، آنگولا Dondo کوانزای شمالی ۳۰٬۳۳۸
دنگو، آنگولا Dongo هوییلا ۹٬۱۳۴
دوندو، آنگولا Dundo لوندای شمالی ۴۰٬۰۵۵
اکونها، آنگولا Ekunha کونه‌نه ۵٬۹۴۸
فلگرس، آنگولا Folgares هوییلا ۶٬۳۸۰
فوندا، آنگولا Funda بنگو ۳٬۴۷۹
گبلا، آنگولا Gabela کوانزای جنوبی ۴٬۴۴۲
گلو، آنگولا Galo کوانزای جنوبی ۵٬۲۴۱
گندا، آنگولا Ganda بنگوئلا ۲۶٬۱۱۸
گلونگو آلتو، آنگولا Golungo Alto کوانزای شمالی ۷٬۱۴۲
گوری، آنگولا Guri لوندای شمالی ۳٬۵۸۳
هوامبو، آنگولا Huambo هوامبو ۳۳۳٬۳۸۷
هومپتا، آنگولا Humpata هوییلا ۴٬۱۲۲
ژمبا، آنگولا Jamba کواندو کوبانگو
ژمبا، هوییلای آنگولا Jamba هوییلا
کویتو، آنگولا Kuito بیه ۱۸۰٬۷۶۴
له‌اوا، آنگولا Leúa موشیکو ۵٬۴۱۱
لبیتو، آنگولا Lobito بنگوئلا ۱۴۵٬۶۵۲
لمبه، آنگولا Lombe مالانژه ۳٬۶۱۹
لنگا، آنگولا Longa کواندو کوبانگو ۳٬۴۰۳
لنگنژو، آنگولا Longonjo هوامبو ۵٬۲۵۹
لواکنو، آنگولا Luacano موشیکو ۷٬۱۷۹
لواو، آنگولا Luau کوانزای جنوبی
لواو، آنگولا Luau موشیکو ۷٬۹۵۱
لوبنگو، آنگولا Lubango هوییلا ۲۵۰٬۹۲۱
لوکلا، آنگولا Lucala کوانزای شمالی ۳٬۸۴۹
لوکپا، آنگولا Lucapa لوندای شمالی ۲۷٬۲۳۶
لوکوسه، آنگولا Lucusse موشیکو ۳٬۵۴۲
لونا، آنگولا Luena موشیکو ۸۴٬۶۱۹
لوینا، آنگولا Luiana کواندو کوبانگو ۳٬۵۷۷
لویمبله، آنگولا Luimbale هوامبو ۵٬۳۹۰
لوما کسو، آنگولا Luma Cassao لوندای جنوبی ۳٬۵۹۷
لومبلا، آنگولا Lumbala موشیکو ۳٬۹۳۶
لومژه، آنگولا Lumeje موشیکو ۳٬۵۹۱
لورمو، آنگولا Luremo لوندای شمالی ۳٬۸۹۰
لوشیلو، آنگولا Luxilo لوندای شمالی ۳٬۷۸۵
لندنا، آنگولا Lândana کبیندا ۱۶٬۷۸۳
مالانژه، آنگولا Malanje مالانژه ۱۵۶٬۸۲۹
ملمبو، آنگولا Malembo کبیندا ۷٬۳۸۲
ملودی، آنگولا Maludi لوندای شمالی ۵٬۹۱۸
مریمبا، آنگولا Marimba مالانژه ۴٬۶۹۱
مریمبنگونگو، آنگولا Marimbanguengo مالانژه ۴٬۳۷۱
مسنگو، آنگولا Massango مالانژه ۴٬۳۰۲
متلا، آنگولا Matala هوییلا ۳۳٬۲۳۱
موینگا، آنگولا Mavinga کواندو کوبانگو ۴٬۴۴۲
مبنزاکنگو، آنگولا Mbanza-Congo زئیر ۳۰٬۷۶۸
مننگو، آنگولا Menongue کواندو کوبانگو ۳۱٬۴۴۵
موشیندا، آنگولا Muchinda لوندای شمالی ۳٬۶۹۵
موکندا، آنگولا Muconda لوندای جنوبی ۳٬۵۰۶
موکومبو، آنگولا Mucumbo لوندای شمالی ۴٬۸۴۶
موکوسو، آنگولا Mucusso کواندو کوبانگو ۳٬۹۵۹
موکوسوژه، آنگولا Mucussueje موشیکو ۵٬۶۴۳
موگینگا، آنگولا Muginga لوندای شمالی ۱۰٬۰۶۳
مولندو، آنگولا Mulondo هوییلا ۵٬۰۶۵
مونگو، آنگولا Mungo هوامبو ۶٬۶۴۳
مونهنگو، آنگولا Munhango موشیکو ۴٬۰۲۲
موسنده، آنگولا Mussende کوانزای جنوبی ۱۲٬۳۷۲
موسررا، آنگولا Musserra زئیر ۴٬۰۶۰
موسوکو، آنگولا Mussuco لوندای شمالی ۹٬۴۶۷
ندلتندو، آنگولا N'dalatando کوانزای شمالی ۴۵٬۲۹۵
نزتو، آنگولا N'zeto زئیر ۱۰٬۴۷۹
نمکوند، آنگولا Namacunde کونه‌نه ۳٬۴۷۹
نامیبه، آنگولا Namibe نامیبه ۸۹٬۴۴۲
نگگه، آنگولا Negage اوییگه ۳۷٬۶۲۲
نهری، آنگولا Nharea بیه ۹٬۴۹۶
نکوی، آنگولا Nóqui زئیر ۳٬۷۴۱
نزگی، آنگولا Nzagi لوندای شمالی ۲۲٬۹۸۱
اندژیوا، آنگولا Ondjiva کونه‌نه ۱۹٬۰۹۹
پینهیرو، آنگولا Pinheiro هوامبو ۴٬۷۱۳
پورتو امبیم، آنگولا Porto Amboim کوانزای جنوبی ۸٬۷۵۵
کولا، آنگولا Quela مالانژه ۳٬۵۴۳
کویبلا، آنگولا Quibala کوانزای جنوبی ۴٬۴۰۶
کویبشه، آنگولا Quibaxe کوانزای شمالی ۴٬۲۶۱
کویکمبو، آنگولا Quicombo کوانزای جنوبی ۴٬۸۴۷
کویلنگوس، آنگولا Quilengues هوییلا ۶٬۴۲۷
کویمونگو، آنگولا Quimavongo زئیر ۱۵٬۷۴۱
کویمبنگو، آنگولا Quimbango مالانژه ۴٬۰۰۴
کویمبله، آنگولا Quimbele اوییگه ۸٬۰۵۵
کویپونگو، آنگولا Quipungo هوییلا ۶٬۸۱۷
کویریما، آنگولا Quirima هوییلا ۶٬۴۲۷
کویمونگو، آنگولا Quimavongo زئیر ۱۵٬۷۴۱
کویمبنگو، آنگولا Quimbango مالانژه ۴٬۰۰۴
کویمبله، آنگولا Quimbele اوییگه ۸٬۰۵۵
کویپونگو، آنگولا Quipungo هوییلا ۶٬۸۱۷
کویریما، آنگولا Quirima مالانژه ۳٬۵۶۲
سکو، آنگولا Saco نامیبه ۵٬۹۸۸
سموننا، آنگولا Samunona لوندای شمالی ۳٬۹۱۰
سوریمو، آنگولا Saurimo لوندای جنوبی ۷۸٬۴۱۷
صواط، آنگولا Savate کواندو کوبانگو ۴٬۳۷۱
سوونگو، آنگولا Savungo لوندای جنوبی ۴٬۰۹۴
سنگو، آنگولا Songo اوییگه ۷٬۶۳۳
سیو، آنگولا Soyo زئیر ۷۵٬۲۲۴
سومبه، آنگولا Sumbe کوانزای جنوبی ۵۰٬۴۵۸
تشیندژنژه، آنگولا Tchindjenje هوامبو ۶٬۳۰۴
تشیپلنگو، آنگولا Tchipelongo کونه‌نه ۳٬۷۳۳
تشموتته، آنگولا Techamutete هوییلا ۴٬۳۴۸
تنتتیوا، آنگولا Tentativa بنگو ۳٬۷۶۰
تمبوا، آنگولا Tombua نامیبه ۷٬۲۵۶
تومبا، آنگولا Tumba لوندای شمالی ۴٬۷۳۷
یوکو، آنگولا Uku کوانزای جنوبی ۲۸٬۴۶۶
یوکوما، آنگولا Ukuma هوامبو ۱۱٬۵۳۳
اوییگه، آنگولا Uíge اوییگه ۱۱۶٬۷۵۱
ویانا، آنگولا Viana لواندا
وکو کونگو، آنگولا Waku Kungo کوانزای جنوبی ۲۶٬۹۴۸
شنگنگو، آنگولا Xangongo کونه‌نه ۸٬۱۲۵
شا-موتبا، آنگولا Xá-Muteba لوندای شمالی ۳٬۴۴۷

منابع[ویرایش]