پرش به محتوا

فهرست شهرهای آنگولا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این فهرست حاوی فهرست شهرهای آنگولا است.

نقشهٔ آنگولا
لوآندا، پایتخت آنگولا
لوبنگو، آنگولا
نام نام به انگلیسی استان جمعیت ۲۰۰۹
آمبریز Ambriz بنگو ۲۴٬۷۴۶
آندولو Andulo بیه ۲۶٬۹۳۵
بایلوندو Bailundo هوامبو ۳۲٬۳۳۴
بالومبو Balombo بنگوئلا ۶٬۹۸۵
بایه فرتا Baía Farta بنگوئلا ۱۳٬۷۶۱
بنگوئلا Benguela بنگوئلا ۱۳۱٬۲۸۱
بیبالا Bibala نامیبه ۵٬۱۶۵
بیمبه Bimbe هوامبو ۳٬۴۶۳
بیولا Biula لوندای جنوبی ۴٬۳۸۱
بونگو Bungo اوییگه ۳٬۴۶۱
کبامبا Cabamba مالانژه ۴٬۱۰۹
کابیندا Cabinda کابیندا ۳۷۷٬۹۳۱
کابولدو Caboledo بنگو ۳٬۹۶۶
کاکولو Cacolo لوندای جنوبی ۴٬۵۲۱
کاکوندا Caconda هوییلا ۳٬۴۹۷
کاکولاما Caculama مالانژه ۳٬۸۹۷
کاکوسو Cacuso مالانژه ۵٬۰۲۰
کافونفو Cafunfo لوندای شمالی ۲۳٬۰۶۶
کاهاما Cahama کونه‌نه ۴٬۲۸۲
کاینگو Caiengue هوامبو ۳٬۸۸۳
کایمبانبو Caimbambo بنگوئلا ۱۴٬۸۰۶
کالاندالا Calandala لوندای شمالی ۵٬۳۸۶
کالنگا Calenga هوامبو ۱۳٬۰۸۲
کلندا Calonda لوندای شمالی ۳٬۹۴۴
کلوکینگا Calucinga بیه ۴٬۱۰۶
کلولو Calulo کوانزای جنوبی ۵٬۶۵۶
کلوکومبه، آنگولا Caluquembe استان هوییلا ۲۵٬۳۴۸
کمبتلا، آنگولا Camabatela استان کوانزای شمالی ۸٬۶۹۱
کمکوپا، آنگولا Camacupa استان بیه ۱۲٬۴۶۳
کمننگو، آنگولا Camanongue استان موشیکو ۴٬۱۱۴
کمشیلو، آنگولا Camaxilo استان لوندای شمالی ۴٬۶۳۹
کمبمبه، آنگولا Cambambe استان لوندای شمالی ۴٬۳۰۲
کمبنگو، آنگولا Cambongue استان نامیبه ۳٬۶۳۸
کمبوندی، آنگولا Cambundi استان مالانژه ۵٬۰۴۳
کمیسمبو، آنگولا Camissombo استان لوندای شمالی ۳٬۶۴۹
کندژیمبه، آنگولا Candjimbe استان هوامبو ۶٬۴۰۱
کنگمبا، آنگولا Cangamba استان موشیکو ۳٬۴۱۴
کنگندلا، آنگولا Cangandala استان مالانژه ۴٬۰۴۸
کنگومبه، آنگولا Cangumbe استان موشیکو ۴٬۸۴۹
کپلنگو، آنگولا Capelongo استان هوییلا ۱۱٬۰۹۸
کپندا کمولمبا، آنگولا Capenda Camulemba استان لوندای شمالی ۳٬۵۶۲
کپولو، آنگولا Capulo استان بنگو ۱۳٬۱۵۷
کسنگویده، آنگولا Cassanguide استان لوندای شمالی ۳٬۶۱۵
کسنگو، آنگولا Cassongue استان کوانزای جنوبی ۴٬۶۸۲
کتبلا، آنگولا Catabola استان بیه ۲۲٬۷۹۰
کتکنها، آنگولا Catacanha استان بنگو ۵٬۶۳۵
کتشیونگو، آنگولا Catchiungo استان هوامبو ۱۵٬۵۶۶
کتومبلا، آنگولا Catumbela استان بنگوئلا ۱۴٬۸۶۲
کونگولا، آنگولا Caungula استان لوندای شمالی
کشیتا کمیا، آنگولا Caxita Cameia استان مالانژه ۱۱٬۰۱۳
کشیتو، آنگولا Caxito استان بنگو ۱۱٬۷۴۹
کزژه، آنگولا Cazaje استان لوندای جنوبی ۶٬۵۳۹
کزمبو، آنگولا Cazombo استان موشیکو ۱۳٬۳۱۸
کایالا، آنگولا Caála استان هوامبو ۴۱٬۱۸۱
کلا، آنگولا Cela استان کوانزای جنوبی ۳٬۶۰۳
شینگه، آنگولا Chiange استان هوییلا ۴٬۱۵۲
شیبندا، آنگولا Chibanda استان بیه ۴٬۸۴۶
شیبمبا، آنگولا Chibemba استان هوییلا ۳٬۷۴۱
شیبیا، آنگولا Chibia استان هوییلا ۳٬۶۷۸
شیکلا، آنگولا Chicala استان موشیکو ۳٬۵۲۳
شینگوفو، آنگولا Chingufo استان لوندای شمالی ۳٬۹۰۳
شیپیندو، آنگولا Chipindo استان هوییلا ۱۳٬۷۲۳
شیسمبا، آنگولا Chissamba استان بیه
شیتدو، آنگولا Chitado استان کونه‌نه ۳٬۶۵۶
شیتمبو، آنگولا Chitembo استان بیه ۳٬۹۷۱
کمبا، آنگولا Coemba استان بیه ۴٬۶۰۸
کلوی، آنگولا Colui استان هوییلا ۵٬۰۹۳
کندا، آنگولا Conda استان کوانزای جنوبی ۷٬۳۱۵
کتا، آنگولا Cota استان مالانژه ۴٬۶۷۷
کوتدا، آنگولا Coutada استان کواندو کوبانگو ۳٬۸۲۱
کوانگر، آنگولا Cuangar استان کواندو کوبانگو ۳٬۸۹۷
کوانگولوزمبا، آنگولا Cuango-Luzamba استان لوندای شمالی ۱۱٬۷۰۹
کواسا، آنگولا Cuasa استان موشیکو ۳٬۵۱۸
کوبل، آنگولا Cubal استان بنگوئلا ۴۱٬۱۴۲
کوشی، آنگولا Cuchi استان کواندو کوبانگو ۱۶٬۲۷۴
کویلو، آنگولا Cuilo استان لوندای شمالی ۳٬۸۹۰
کویما، آنگولا Cuima استان هوامبو ۶٬۵۴۶
کویمبا، آنگولا Cuimba استان زئیر ۱۳٬۹۲۷
کویتو کنوله، آنگولا Cuito Canavale استان کواندو کوبانگو ۸٬۷۰۲
کوولی، آنگولا Cuvelai استان کونه‌نه ۵٬۷۳۷
دلا، آنگولا Dala استان لوندای جنوبی ۴٬۱۶۸
دمبا، آنگولا Damba استان اوییگه ۳٬۸۲۷
دمب گرانده، آنگولا Dombe Grande استان بنگوئلا ۱۸٬۲۰۸
دندو، آنگولا Dondo استان کوانزای شمالی ۳۰٬۳۳۸
دنگو، آنگولا Dongo استان هوییلا ۹٬۱۳۴
دوندو، آنگولا Dundo استان لوندای شمالی ۴۰٬۰۵۵
اکونها، آنگولا Ekunha استان کونه‌نه ۵٬۹۴۸
فلگرس، آنگولا Folgares استان هوییلا ۶٬۳۸۰
فوندا، آنگولا Funda استان بنگو ۳٬۴۷۹
گبلا، آنگولا Gabela استان کوانزای جنوبی ۴٬۴۴۲
گلو، آنگولا Galo استان کوانزای جنوبی ۵٬۲۴۱
گندا، آنگولا Ganda استان بنگوئلا ۲۶٬۱۱۸
گلونگو آلتو، آنگولا Golungo Alto استان کوانزای شمالی ۷٬۱۴۲
گوری، آنگولا Guri استان لوندای شمالی ۳٬۵۸۳
هوامبو، آنگولا Huambo استان هوامبو ۳۳۳٬۳۸۷
هومپتا، آنگولا Humpata استان هوییلا ۴٬۱۲۲
ژمبا، آنگولا Jamba استان کواندو کوبانگو
ژمبا، هوییلای آنگولا Jamba استان هوییلا
کویتو، آنگولا Kuito استان بیه ۱۸۰٬۷۶۴
له‌اوا، آنگولا Leúa استان موشیکو ۵٬۴۱۱
لبیتو، آنگولا Lobito استان بنگوئلا ۱۴۵٬۶۵۲
لمبه، آنگولا Lombe استان مالانژه ۳٬۶۱۹
لنگا، آنگولا Longa استان کواندو کوبانگو ۳٬۴۰۳
لنگنژو، آنگولا Longonjo استان هوامبو ۵٬۲۵۹
لواکنو، آنگولا Luacano استان موشیکو ۷٬۱۷۹
لواو، آنگولا Luau استان کوانزای جنوبی
لواو، آنگولا Luau استان موشیکو ۷٬۹۵۱
لوبنگو، آنگولا Lubango استان هوییلا ۲۵۰٬۹۲۱
لوکلا، آنگولا Lucala استان کوانزای شمالی ۳٬۸۴۹
لوکپا، آنگولا Lucapa استان لوندای شمالی ۲۷٬۲۳۶
لوکوسه، آنگولا Lucusse استان موشیکو ۳٬۵۴۲
لونا، آنگولا Luena استان موشیکو ۸۴٬۶۱۹
لوینا، آنگولا Luiana استان کواندو کوبانگو ۳٬۵۷۷
لویمبله، آنگولا Luimbale استان هوامبو ۵٬۳۹۰
لوما کسو، آنگولا Luma Cassao استان لوندای جنوبی ۳٬۵۹۷
لومبلا، آنگولا Lumbala استان موشیکو ۳٬۹۳۶
لومژه، آنگولا Lumeje استان موشیکو ۳٬۵۹۱
لورمو، آنگولا Luremo استان لوندای شمالی ۳٬۸۹۰
لوشیلو، آنگولا Luxilo استان لوندای شمالی ۳٬۷۸۵
لندنا، آنگولا Lândana استان کابیندا ۱۶٬۷۸۳
مالانژه، آنگولا Malanje استان مالانژه ۱۵۶٬۸۲۹
ملمبو، آنگولا Malembo استان کابیندا ۷٬۳۸۲
ملودی، آنگولا Maludi استان لوندای شمالی ۵٬۹۱۸
مریمبا، آنگولا Marimba استان مالانژه ۴٬۶۹۱
مریمبنگونگو، آنگولا Marimbanguengo استان مالانژه ۴٬۳۷۱
مسنگو، آنگولا Massango استان مالانژه ۴٬۳۰۲
متلا، آنگولا Matala استان هوییلا ۳۳٬۲۳۱
موینگا، آنگولا Mavinga استان کواندو کوبانگو ۴٬۴۴۲
مبنزاکنگو، آنگولا Mbanza-Congo استان زئیر ۳۰٬۷۶۸
مننگو، آنگولا Menongue استان کواندو کوبانگو ۳۱٬۴۴۵
موشیندا، آنگولا Muchinda استان لوندای شمالی ۳٬۶۹۵
موکندا، آنگولا Muconda استان لوندای جنوبی ۳٬۵۰۶
موکومبو، آنگولا Mucumbo استان لوندای شمالی ۴٬۸۴۶
موکوسو، آنگولا Mucusso استان کواندو کوبانگو ۳٬۹۵۹
موکوسوژه، آنگولا Mucussueje استان موشیکو ۵٬۶۴۳
موگینگا، آنگولا Muginga استان لوندای شمالی ۱۰٬۰۶۳
مولندو، آنگولا Mulondo استان هوییلا ۵٬۰۶۵
مونگو، آنگولا Mungo استان هوامبو ۶٬۶۴۳
مونهنگو، آنگولا Munhango استان موشیکو ۴٬۰۲۲
موسنده، آنگولا Mussende استان کوانزای جنوبی ۱۲٬۳۷۲
موسررا، آنگولا Musserra استان زئیر ۴٬۰۶۰
موسوکو، آنگولا Mussuco استان لوندای شمالی ۹٬۴۶۷
ندلتندو، آنگولا N'dalatando استان کوانزای شمالی ۴۵٬۲۹۵
نزتو، آنگولا N'zeto استان زئیر ۱۰٬۴۷۹
نمکوند، آنگولا Namacunde استان کونه‌نه ۳٬۴۷۹
نامیبه، آنگولا Namibe استان نامیبه ۸۹٬۴۴۲
نگگه، آنگولا Negage استان اوییگه ۳۷٬۶۲۲
نهری، آنگولا Nharea استان بیه ۹٬۴۹۶
نکوی، آنگولا Nóqui استان زئیر ۳٬۷۴۱
نزگی، آنگولا Nzagi استان لوندای شمالی ۲۲٬۹۸۱
اندژیوا، آنگولا Ondjiva استان کونه‌نه ۱۹٬۰۹۹
پینهیرو، آنگولا Pinheiro استان هوامبو ۴٬۷۱۳
پورتو امبیم، آنگولا Porto Amboim استان کوانزای جنوبی ۸٬۷۵۵
کولا، آنگولا Quela استان مالانژه ۳٬۵۴۳
کویبلا، آنگولا Quibala استان کوانزای جنوبی ۴٬۴۰۶
کویبشه، آنگولا Quibaxe استان کوانزای شمالی ۴٬۲۶۱
کویکمبو، آنگولا Quicombo استان کوانزای جنوبی ۴٬۸۴۷
کویلنگوس، آنگولا Quilengues استان هوییلا ۶٬۴۲۷
کویمونگو، آنگولا Quimavongo استان زئیر ۱۵٬۷۴۱
کویمبنگو، آنگولا Quimbango استان مالانژه ۴٬۰۰۴
کویمبله، آنگولا Quimbele استان اوییگه ۸٬۰۵۵
کویپونگو، آنگولا Quipungo استان هوییلا ۶٬۸۱۷
کویریما، آنگولا Quirima استان هوییلا ۶٬۴۲۷
کویمونگو، آنگولا Quimavongo استان زئیر ۱۵٬۷۴۱
کویمبنگو، آنگولا Quimbango استان مالانژه ۴٬۰۰۴
کویمبله، آنگولا Quimbele استان اوییگه ۸٬۰۵۵
کویپونگو، آنگولا Quipungo استان هوییلا ۶٬۸۱۷
کویریما، آنگولا Quirima استان مالانژه ۳٬۵۶۲
سکو، آنگولا Saco استان نامیبه ۵٬۹۸۸
سموننا، آنگولا Samunona استان لوندای شمالی ۳٬۹۱۰
سوریمو، آنگولا Saurimo استان لوندای جنوبی ۷۸٬۴۱۷
صواط، آنگولا Savate استان کواندو کوبانگو ۴٬۳۷۱
سوونگو، آنگولا Savungo استان لوندای جنوبی ۴٬۰۹۴
سنگو، آنگولا Songo استان اوییگه ۷٬۶۳۳
سیو، آنگولا Soyo استان زئیر ۷۵٬۲۲۴
سومبه، آنگولا Sumbe استان کوانزای جنوبی ۵۰٬۴۵۸
تشیندژنژه، آنگولا Tchindjenje استان هوامبو ۶٬۳۰۴
تشیپلنگو، آنگولا Tchipelongo استان کونه‌نه ۳٬۷۳۳
تشموتته، آنگولا Techamutete استان هوییلا ۴٬۳۴۸
تنتتیوا، آنگولا Tentativa استان بنگو ۳٬۷۶۰
تمبوا Tombua نامیبه ۷٬۲۵۶
تومبا، آنگولا Tumba استان لوندای شمالی ۴٬۷۳۷
یوکو Uku کوانزای جنوبی ۲۸٬۴۶۶
یوکوما Ukuma هوامبو ۱۱٬۵۳۳
اوییگه Uíge اوییگه ۱۱۶٬۷۵۱
ویانا Viana لواندا
وکو کونگو Waku Kungo کوانزای جنوبی ۲۶٬۹۴۸
شنگنگو Xangongo کونه‌نه ۸٬۱۲۵
شا-موتبا، آنگولا Xá-Muteba استان لوندای شمالی ۳٬۴۴۷

منابع[ویرایش]