فهرست شهرهای کنیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست شهرهای کنیا

نقشه کنیا
نایروبی، پایتخت کنیا
مومباسا
کیسومو
فهرست شهرهای کنیا
رتبه شهر سرشماری استان
سرشماری ۱۹۶۹ سرشماری ۱۹۷۹ سرشماری ۱۹۸۹ سرشماری ۱۹۹۹ تخمین ۲۰۰۵
۱. نایروبی ۵۰۹٫۲۸۶ ۸۲۷٫۷۷۵ ۱٫۳۲۴٫۵۷۰ ۲٫۱۴۳٫۲۵۴ ۲٫۷۶۵٫۶۵۷ نایروبی
۲. مومباسا ۲۴۷٫۰۷۳ ۳۴۱٫۱۴۸ ۴۶۱٫۷۵۳ ۶۶۵٫۰۱۸ ۷۹۵٫۱۷۴ ساحلی
۳. کیسومو ۳۲٫۴۳۱ ۱۵۲٫۶۴۳ ۱۹۲٫۷۳۳ ۳۲۲٫۷۳۴ ۳۹۴٫۶۸۴ نیانزا
۴. ناکورو ۴۷٫۱۵۱ ۹۲٫۸۵۱ ۱۶۳٫۹۲۷ ۲۱۹٫۳۶۶ ۲۷۶٫۲۶۳ ریفت والی
۵. الدورت ۱۸٫۱۹۶ ۵۰٫۵۰۳ ۱۱۱٫۸۸۲ ۱۶۷٫۰۱۶ ۲۳۰٫۳۵۱ ریفت والی
۶. رویرو ۱٫۶۷۴ ۱٫۷۱۸ ۲۳٫۳۱۶ ۷۹٫۷۴۱ ۲۲۵٫۷۹۴ مرکزی
۷. ماچاکوس ۶٫۳۱۲ ۸۴٫۳۲۰ ۱۱۶٫۲۹۳ ۱۴۴٫۱۰۹ ۱۶۶٫۳۶۷ شرقی
۸. مرو ۴٫۴۷۵ ۷۲٫۰۴۹ ۹۴٫۹۴۷ ۱۲۶٫۴۲۷ ۱۴۶٫۹۸۶ شرقی
۹. نیری ۱۰٫۰۰۴ ۳۵٫۷۵۳ ۹۱٫۲۵۸ ۹۸٫۹۰۸ ۱۳۰٫۵۶۲ مرکزی
۱۰. کیتاله ۱۱٫۵۷۳ ۲۸٫۳۲۷ ۵۶٫۲۱۸ ۸۶٫۰۵۵ ۱۱۵٫۹۵۷ ریفت والی
۱۱. کریچو ۱۰٫۱۴۴ ۲۹٫۶۰۳ ۴۸٫۵۱۱ ۸۲٫۱۲۶ ۱۰۷٫۹۴۱ ریفت والی
۱۲. تیکا ۱۸٫۳۸۷ ۴۱٫۳۲۴ ۵۷٫۶۰۳ ۸۲٫۶۶۵ ۹۹٫۵۳۸ مرکزی
۱۳. کاکامگا ۶٫۲۴۴ ۳۲٫۰۲۵ ۵۸٫۸۶۲ ۷۳٫۶۰۷ ۹۲٫۰۸۱ غربی
۱۴. گاریسا k.A. ۱۴٫۰۷۶ ۳۱٫۳۱۹ ۵۰٫۹۵۵ ۷۱٫۹۶۲ شمال شرقی
۱۵. کیسی ۶٫۰۸۰ ۲۹٫۶۶۱ ۴۴٫۱۴۹ ۵۹٫۲۴۸ ۷۱٫۳۰۴ نیانزا
۱۶. مالیندی ۱۰٫۷۵۷ ۲۳٫۲۷۵ ۳۴٫۰۴۷ ۵۳٫۸۰۵ ۶۷٫۳۴۴ ساحلی
۱۷. وبویه k.A. ۱۷٫۹۶۳ ۲۷٫۷۵۸ ۴۸٫۸۰۶ ۶۳٫۷۸۸ غربی
۱۸. میگوری ۲٫۰۶۶ k.A. ۱۲٫۲۷۴ ۳۱٫۶۴۴ ۵۲٫۵۷۰ نیانزا
۱۹. بونگوما ۴٫۴۰۱ ۲۵٫۱۶۱ ۲۶٫۸۰۵ ۴۴٫۱۹۶ ۵۱٫۴۵۰ غربی
۲۰. واجیر k.A. ۶٫۳۸۴ ۱۹٫۳۸۲ ۳۲٫۲۳۷ ۴۹٫۸۷۵ شمال شرقی
۲۱. بوسیا ۱٫۰۵۷ ۵٫۲۶۶ ۲۰٫۷۸۱ ۳۰٫۷۷۷ ۴۹٫۷۰۰ غربی
۲۲. هوما بی ۳٫۲۵۲ ۷٫۴۸۹ ۲۳٫۳۳۵ ۳۲٫۱۷۴ ۴۷٫۷۵۸ نیانزا
۲۳. کیلیفی ۲٫۶۶۲ k.A. ۱۴٫۱۴۵ ۳۰٫۳۹۴ ۴۵٫۷۸۳ ساحلی
۲۴. مومیاس ۶۹۷ k.A. ۲۳٫۶۶۸ ۳۶٫۱۵۸ ۴۵٫۳۸۵ غربی
۲۵. نایواشا ۶٫۹۲۰ ۱۱٫۴۹۱ ۳۴٫۵۱۹ ۳۲٫۲۲۲ ۴۲٫۸۶۰ ریفت والی
۲۶. ماراگوئا ۱٫۲۳۰ ۶٫۹۸۰ ۳۰٫۹۳۱ ۲۷٫۳۸۴ ۴۰٫۱۸۴ مرکزی
۲۷. ماندرا ۹۴۶ ۱۳٫۱۲۶ ۲۲٫۶۹۹ ۳۰٫۴۳۳ ۳۸٫۱۴۰ شمال شرقی
۲۸. امبو ۳٫۹۲۸ ۱۵٫۹۸۶ ۲۶٫۵۲۵ ۳۱٫۵۰۰ ۳۷٫۸۰۲ شرقی
۲۹. نانیوکی ۱۱٫۶۲۴ ۱۸٫۹۸۶ ۲۴٫۰۷۰ ۳۱٫۵۷۷ ۳۶٫۱۸۹ ریفت والی
۳۰. ناروک ۲٫۶۰۸ k.A. ۱۱٫۶۲۹ ۲۴٫۰۹۱ ۳۵٫۵۹۱ ریفت والی
۳۱. نگونگ ۱٫۵۸۳ k.A. ۸٫۷۷۵ ۲۰٫۷۰۱ ۳۲٫۷۹۵ ریفت والی
۳۲. ایزیولو ۸٫۲۰۱ ۱۱٫۳۳۱ ۱۶٫۸۲۴ ۲۸٫۸۵۴ ۳۰٫۹۰۷ شرقی
۳۳. نیاهورورو ۷٫۶۰۲ ۱۱٫۲۷۷ ۱۴٫۸۲۹ ۲۴٫۷۵۱ ۳۰٫۵۵۹ ریفت والی
۳۴. رونگای k.A. k.A. ۱۷٫۲۸۸ ۲۵٫۰۰۰ ۳۰٫۴۷۱ ریفت والی

جستارهای وابسته[ویرایش]