پرش به محتوا

فهرست ستارگان دارای سیارات فراخورشیدی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این صفحه فهرست ستارگان دارای سیاره است.

ستارگان تایید شده[ویرایش]

ستاره صورت فلکی بعد میل فاصله (ly) رده‌بندی سیاره جرم
(MJ)
شعاع
(RJ)
دوره
مداری

(d)
نیم‌قطر
بزرگ

(AU)
خروج
از مرکز
انحراف
(°)
سال کشف
دبلیوای‌اس‌پی-۱ زن برزنجیر 00h 20m 40s ‏ 24″ 59′ ‎+31° 1031 F7V b 0.89 1.44 2.51997 0.0382 0 83.9 2006
Upsilon Andromedae A Andromeda 01h 36m 48s ‏ 20″ 24′ ‎+41° 43.9 F8V b 0.687–1.37 4.617113 0.0595 0.023 30+ 1996
اچ‌دی ۱۷۱۵۶ Cassiopeia 02h 49m 44s ‏ 12″ 45′ ‎+71° 255.2 G0 b 3.111 0.964 21.21725 0.1594 0.6717 88.23 2007
دبلیوای‌اس‌پی-۱۱/اچ‌ای‌تی-پی-۱۰ Perseus 03h 09m 29s ‏ 25″ 40′ ‎+30° 408 K3V b 0.460 1.045 3.7224690 0.0439 0 88.5 2008
اپسیلون جوی Eridanus 03h 32m 55s ‏ 29″ 27′ ‎−09° 10.5 K2V b 1.55 2502 3.39 0.702 30.1 2000
ایکس‌او-۳ زرافه (صورت فلکی) 04h 21m 53s ‏ 01″ 49′ ‎+57° 660 F5V b 11.79 1.217 3.1915239 0.0454 0.26 84.2 2007
COROT-Exo-1 تک‌شاخ (صورت فلکی) 06h 48m 19s ‏ 08″ 06′ ‎–03° 1560 G0V b 1.03 1.49 1.5089557 0.025 0 85.1 2007
کوروت-۴ تک‌شاخ (صورت فلکی) 06h 48m 47s ‏ 22″ 40′ ‎−00° F0V b 0.72 1.17 9.20205 0.090 0 90 2008
اچ‌ای‌تی-پی-۹ Auriga 07h 20m 40s ‏ 26″ 08′ ‎+37° 1560 F b 0.78 1.4 3.92289 0.053 0 86.5 2008
ایکس‌او-۴ Lynx 07h 21m 33s ‏ 05″ 16′ ‎+58° 956 F5V b 1.72 1.34 4.12502 0.0555 0 88.7 2008
ایکس‌او-۵ Lynx 07h 46m 52s ‏ 41″ 05′ ‎+39° 880 G8V b 1.15 1.15 4.187732 0.0508 0 86.8 2008
XO-2 Lynx 07h 48m 07s ‏ 33″ 13′ ‎+50° 486 K0V b 0.57 0.973 2.615838 0.0369 0 88.58+ 2007
55 Cancri A Cancer 08h 52m 37s ‏ 02″ 20′ ‎+28° 40.9 G8V d 3.9-6.0 5218 5.77 0.025 53+-7 2002
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۲۱۱ Carina 10h 40m 15s ‏ 20″ 27′ ‎−62° 5300 F b 1.03 1.36 3.67724 0.051 0 87.2+ 2007
OGLE-TR-132 Carina 10h 50m 34s ‏ 25″ 57′ ‎−61° 7110 F b 1.14 1.18 1.689868 0.0306 0 85 2003
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۱۱۳ Carina 10h 52m 24s ‏ 48″ 26′ ‎−61° 1800 K b 1.32 1.09 1.4324757 0.0229 0 89.4 2004
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۱۱۱ Carina 10h 53m 1s ‏ 20″ 24′ ‎−61° 5000 G or K b 0.53 1.0 4.01610 0.047 0 88.1 2002
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۱۸۲ Carina 11h 09m 19s ‏ 43″ 05′ ‎−61° 12700 G b 1.01 1.13 3.9791 0.051 0 85.7 2007
گلیز ۴۳۶ Leo 11h 42m 11s ‏ 23″ 42′ ‎+26° 33.48 M2.5 b 0.0673 0.3985 2.64385 0.0291 0.150 86.5 2004
۲ام۱۲۰۷ قنطورس 12h 07m 33s ‏ 54″ 32′ ‎−39° 173 M8 b 3.3 1.5 620000 41 2004
پی‌اس‌آر بی۱۲۵۷+۱۲ Virgo 13h 00m 03s ‏ 57″ 40′ ‎+12° 980 pulsar B 0.014 66.5419 0.36 0.0186 53 1992
پی‌اس‌آر بی۱۲۵۷+۱۲ Virgo 13h 00m 03s ‏ 57″ 40′ ‎+12° 980 pulsar C 0.012 98.2114 0.46 0.0252 47 1992
اچ‌ای‌تی-پی-۳ خرس بزرگ 13h 44m 23s ‏ 43″ 01′ ‎+48° 457 K HAT-P-3b 0.599 0.890 2.899703 0.03894 0 87.24 2007
دبلیوای‌اس‌پی-۱۴ گاوران 14h 33m 06s ‏ 41″ 53′ ‎+21° 520 F5V b 7.725 1.259 2.243756 0.037 0.095 84.79 2008
اچ‌ای‌تی-پی-۴ گاوران 15h 19m 58s ‏ 47″ 13′ ‎+36° 1010 F HAT-P-4b 0.68 1.27 3.056536 0.0446 0 89.9 2007
گرگ-تی‌آر-۳ Lupus 15h 30m 19s ‏ 46″ 58′ ‎−42° 8950 K1V b 0.81 0.89 3.91405 0.0464 0 88.3 2007
XO-1 تاج شمالی 16h 02m 12s ‏ 11″ 10′ ‎+28° 600 G1V b 0.9 1.3 3.941534 0.0488 0 87.7 2006
اچ‌دی ۱۴۷۵۰۶ Hercules 16h 20m 36s ‏ 53″ 02′ ‎+41° 440 F8 HAT-P-2b 8.65 0.951 5.63341 0.0677 0.5163 90 2007
اچ‌دی ۱۴۹۰۲۶ Hercules 16h 30m 29s ‏ 50″ 20′ ‎+38° 257 G0IV b 0.36 0.725 2.8766 0.042 0 85.3 2005
اوجی‌ال‌ای-۲۰۰۵-بی‌ال‌جی-۰۷۱ال کژدم (صورت فلکی) 17h 50m 09s ‏ 23″ 40′ ‎−34° 9500 M b 3.5 3600 3.6 2005
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۱۰ Sagittarius 17h 51m 28s ‏ 34″ 52′ ‎−29° 5000 G or K b 0.63 1.26 3.10129 0.04162 0 84.5 2002
جی‌اس‌سی ۰۳۰۸۹-۰۰۹۲۹ Hercules 17h 52m 07s ‏ 46″ 32′ ‎+37° 1300 G جی‌اس‌سی ۰۳۰۸۹-۰۰۹۲۹ 1.92 1.295 1.30619 0.0226 0 82.15 2007
اوجی‌ال‌ای-۲۰۰۶-بی‌ال‌جی-۱۰۹ال Sagittarius 17h 52m 35s ‏ 16″ 05′ ‎−30° 4900 b 0.71 1825 2.3 2008
اوجی‌ال‌ای-۲۰۰۶-بی‌ال‌جی-۱۰۹ال Sagittarius 17h 52m 35s ‏ 16″ 05′ ‎−30° 4900 c 0.27 5100 4.8 0.11 59 2008
جی‌اس‌سی ۰۲۶۲۰-۰۰۶۴۸ Hercules 17h 53m 13s ‏ 42″ 12′ ‎+37° 1400 F تی.آر.ای.اس ۴ 0.84 1.674 3.553945 0.0488 0 82.81 2006
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۵۶ Sagittarius 17h 56m 35s ‏ 21″ 32′ ‎−29° 4892 G b 1.29 1.30 1.211909 0.0225 0 78.8 2003
SWEEPS J175853.92−291120.6 Sagittarius 17h 58m 54s ‏ 21″ 11′ ‎−29° 6500 SWEEPS-04 <3.8 0.81 4.2 0.055 87+ 2006
SWEEPS J175902.67−291153.5 Sagittarius 17h 59m 03s ‏ 54″ 11′ ‎−29° 6500 SWEEPS-11 9.7 1.13 1.796 0.03 84+ 2006
OGLE-2003-BLG-235L
/MOA-2003-BLG-53L
Sagittarius 18h 05m 16s ‏ 42″ 53′ ‎−28° 19000 K b 2.6 4.3 2004
ام‌اوای-۲۰۰۷-بی‌ال‌جی-۴۰۰ال Sagittarius 18h 09m 42s ‏ 27″ 13′ ‎−29° 20000 b 0.5–1.3 0.85 or 7.5 2008
اچ‌ای‌تی-پی-۵ شلیاق 18h 17m 37s ‏ 16″ 37′ ‎+36° 1110 G HAT-P-5b 1.06 1.26 2.788491 0.04075 0 86.75 2007
دبلیوای‌اس‌پی-۳ Lyra 18h 33m 32s ‏ 42″ 39′ ‎+35° 727 F7V b 1.76 1.31 1.846834 0.0317 0 2007
جی‌اس‌سی ۰۲۶۵۲-۰۱۳۲۴ شلیاق 19h 04m 09s ‏ 57″ 37′ ‎+36° 512 K0V TrES-1 0.61 1.081 3.030065 0.0393 0.135 88.2 2004
جی‌اس‌سی ۰۳۵۴۹-۰۲۸۱۱ Draco 19h 07m 14s ‏ 59″ 18′ ‎+49° 718 G0V جی‌اس‌سی ۰۳۵۴۹-۰۲۸۱۱ 1.28 1.24 2.47063 0.0367 0 83.9 2006
COROT-Exo-2 مار (صورت فلکی) 19h 27m 07s ‏ 02″ 23′ ‎+01° 930 G7V b 3.31 1.429 1.7429964 0.0281 0 87.84 2007
HAT-P-7 Cygnus 19h 28m 59s ‏ 10″ 58′ ‎+47° 1044 F8 b 1.776 1.363 2.2047299 0.0377 0 85.7 2008
اچ‌دی ۱۸۹۷۳۳ روباهک 20h 00m 43s ‏ 39″ 42′ ‎+22° 62.9 K1–K2 b 1.15 1.154 2.219 0.0313 0.00 85.3 2005
دبلیوای‌اس‌پی-۲ دلفین (صورت فلکی) 20h 30m 54s ‏ 46″ 25′ ‎+06° 493 K1V b 0.88 1.04 2.152226 0.0307 0 87 2006
WASP-7 میکروسکوپ (صورت فلکی) 20h 44m 10s ‏ 31″ 13′ ‎−39° 460 F5V b 0.96 0.915 4.954658 0.0618 0 89.6 2008
اچ‌دی ۲۰۹۴۵۸ Pegasus 22h 03m 10s ‏ 04″ 53′ ‎+18° 154 G0V b 0.69 1.35 3.52474541 0.045 0.00 86.1 1999
گلیز ۸۷۶ Aquarius 22h 53m 13s ‏ 13″ 15′ ‎−14° 15.3 M4V b 1.9–2.4 60.940 0.25 0.1 84+-6 1998
ADS 16402 B چلپاسه (صورت فلکی) 22h 57m 47s ‏ 30″ 40′ ‎+38° 453 G0V HAT-P-1b 0.524 1.225 4.4652934 0.0553 0.067- 86.28 2006
دبلیوای‌اس‌پی-۱۰ Pegasus 23h 15m 58s ‏ 46″ 27′ ‎+31° 290 K5 b 3.06 1.29 3.0927616 0.0371 0.057 86.8 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۴ Phoenix 23h 34m 15s ‏ 41″ 03′ ‎−42° 851 G7V b 1.2704 1.4465 1.3382277 0.0230 0 87.54 2007
اچ‌ای‌تی-پی-۶ Andromeda 23h 39m 06s ‏ 58″ 27′ ‎+42° 650 F HAT-P-6b 1.057 1.33 3.852985 0.05235 0 85.51 2007
دبلیوای‌اس‌پی-۵ Phoenix 23h 57m 24s ‏ 38″ 16′ ‎−41° 967 G4V b 1.6 1.13 1.63 0.0269 85+ 2007
COROT-Exo-5 F9V b 0.86 1.2 4 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۶ 1001 G8V b 0.5 1.3 3.36 0.0269 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۸ 160 G6 b 2.23 1.17 8.16 0.0793 2008
WASP-9 489 G0 b 2.3 1.3 1.99 0.0311 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۱۲ 871 G0V b 1.12 1.68 1.09 0.0207 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۱۳ 509 F9 b 0.37 1.03 4.35 0.0522 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۱۵ 1005 F5 b 0.54 1.16 3.75 0.0472 2008

نامزد[ویرایش]

ستاره صورت فلکی بعد میل فاصله (ly) رده‌بندی سیاره جرم
(MJ)
شعاع
(RJ)
دوره
مداری

(d)
نیم‌قطر
بزرگ

(AU)
خروج
از مرکز
انحراف
(°)
سال کشف
اچ‌دی ۱۴۲ Phoenix 00h 06m 19s ‏ 30″ 04′ ‎−49° 67.18 G1IV b >1.31 350.3 1.045 0.26 2001
جی‌جی ۳۰۲۱ توکان (صورت فلکی) 00h 16m 12s ‏ 04″ 51′ ‎–79° 57.47 G6V b >3.37 133.71 0.495 0.511 2000
اچ‌دی ۲۰۳۹ Phoenix 00h 24m 20s ‏ 00″ 39′ ‎−56° 293 G2/G3IV–V b >4.85 1192.582 2.19 0.68 2002
اچ‌دی ۲۶۳۸ نهنگ (صورت فلکی) 00h 29m 59s ‏ 50″ 45′ ‎−05° 175.18 G5 b >0.48 3.4442 0.044 0 2005
54 Piscium A Pisces 00h 39m 21s ‏ 01″ 15′ ‎+21° 36.2 K0V b >0.227 62.206 0.296 0.618 2003
اچ‌دی ۴۱۱۳ Sculptor 00h 43m 13s ‏ 57″ 58′ ‎−37° 144 G5V b >1.56 526.62 1.28 0.903 2007
اچ‌دی ۴۲۰۸ Sculptor 00h 44m 26s ‏ 56″ 30′ ‎−26° 106.6 G5V b >0.804 828.0 1.650 0.052 2001
اچ‌دی ۴۳۰۸ توکان (صورت فلکی) 00h 44m 39s ‏ 58″ 38′ ‎−65° 71.39 G5V b >0.0442 15.56 0.115 0.00 2005
اچ‌دی ۴۲۰۳ Pisces 00h 44m 41s ‏ 56″ 26′ ‎+20° 253 G5 b >1.65 400.944 1.09 0.46 2001
اچ‌دی ۵۳۱۹ نهنگ (صورت فلکی) 00h 55m 01s ‏ 22″ 47′ ‎+00° 326 K0III b >1.94 669.37 1.74 0.12 2007
اچ‌دی ۶۴۳۴ Phoenix 01h 04m 40s ‏ 17″ 29′ ‎−39° 131.5 G3IV b >0.39 21.998 0.14 0.17 2000
اچ‌دی ۸۵۷۴ Pisces 01h 25m 12s ‏ 00″ 34′ ‎+28° 144 F8 b >2.23 228.8 0.76 0.4 2002
Upsilon Andromedae A Andromeda 01h 36m 48s ‏ 20″ 24′ ‎+41° 43.9 F8V c >1.97 241.23 0.830 0.262 1999
Upsilon Andromedae A Andromeda 01h 36m 48s ‏ 20″ 24′ ‎+41° 43.9 F8V d >3.93 1290.1 2.54 0.258 1999
q1 Eridani Eridanus 01h 42m 29s ‏ 27″ 44′ ‎−53° 56.57 F8V b >0.93 1003 2.03 0.16 2003
۱۰۹ ماهی Pisces 01h 44m 55s ‏ 59″ 04′ ‎+20° 106 G5IV b >6.38 1076.4 2.16 0.1023 2000
اچ‌دی ۱۱۵۰۶ نهنگ (صورت فلکی) 01h 52m 51s ‏ 25″ 30′ ‎−19° 175.6 G0V b >4.74 1406 2.50 0.22 2007
Eta2 Hydri آبمار 01h 54m 56s ‏ 50″ 38′ ‎−67° 216.89 G8.5III b >6.54 711 1.93 0.40 2005
اچ‌دی ۱۱۹۶۴ نهنگ (صورت فلکی) 01h 57m 09s ‏ 32″ 14′ ‎−10° 110.8 G5IV b >0.090 38.02 0.253 0.22 2005
اچ‌دی ۱۱۹۶۴ نهنگ (صورت فلکی) 01h 57m 09s ‏ 32″ 14′ ‎−10° 110.8 G5IV d >0.21 360 1.13 0.63 2007
اچ‌دی ۱۱۹۶۴ نهنگ (صورت فلکی) 01h 57m 09s ‏ 32″ 14′ ‎−10° 110.8 G5IV c >0.77 1924 3.46 0.05 2005
اچ‌دی ۱۲۶۶۱ Aries 02h 04m 34s ‏ 51″ 24′ ‎+25° 121.2 G6V b >2.34 262.53 0.834 0.361 2000
اچ‌دی ۱۲۶۶۱ Aries 02h 04m 34s ‏ 51″ 24′ ‎+25° 121.2 G6V c >1.83 1679 2.86 0.017 2002
Gliese 86 A Eridanus 02h 10m 14s ‏ 00″ 50′ ‎−50° 35.9 K1V b >3.91 15.76491 0.113 0.0416 2000
۷۹ نهنگ نهنگ (صورت فلکی) 02h 35m 19s ‏ 38″ 33′ ‎−03° 117.1 G5IV b >0.260 75.523 0.363 0.252 2000
اچ‌دی ۱۶۱۷۵ Perseus 02h 37m 01s ‏ 45″ 03′ ‎+42° 195 G0 b >4.5 856 2.07 0.48 2007
۸۱ نهنگ نهنگ (صورت فلکی) 02h 37m 42s ‏ 46″ 23′ ‎−03° 317 G5III b >5.3 952.7 2.5 0.206 2008
یوتا ساعت ساعت (صورت فلکی) 02h 42m 31s ‏ 12″ 48′ ‎−50° 50.6 G0Vp b >2.24 311.3 0.91 0.22 1998
اچ‌دی ۱۷۰۹۲ Perseus 02h 46m 22s ‏ 11″ 39′ ‎+49° 109 K0III b >4.6 359.9 1.29 0.166 2007
ابرخس ۱۴۸۱۰ Aries 03h 11m 14s ‏ 50″ 05′ ‎+21° 173 G5 b >3.84 6.6792 0.0692 0.147 2006
ابرخس ۱۴۸۱۰ Aries 03h 11m 14s ‏ 50″ 05′ ‎+21° 173 G5 c >0.76 95.2914 0.407 0.4088 2006
94 Ceti A نهنگ (صورت فلکی) 03h 12m 46s ‏ 45″ 11′ ‎−01° 73 F8V b >1.69 535.7 1.428 0.30 2000
اچ‌دی ۲۰۳۶۷ Aries 03h 17m 40s ‏ 37″ 07′ ‎+31° 88.44 G0 b >1.07 500 1.25 0.23 2002
اچ‌دی ۲۰۷۸۲ کوره (صورت فلکی) 03h 20m 03s ‏ 14″ 51′ ‎−28° 117 G2V b >1.8 585.86 1.36 0.92 2006
اچ‌دی ۲۳۱۲۷ تور (صورت فلکی) 03h 39m 24s ‏ 40″ 04′ ‎−60° 290 G2V b >1.5 1214 2.4 0.44 2007
اچ‌دی ۲۳۰۷۹ تور (صورت فلکی) 03h 39m 43s ‏ 57″ 54′ ‎−52° 113.5 F8/G0V b >2.61 738.459 1.65 0.1 2001
اچ‌دی ۲۳۵۹۶ Perseus 03h 48m 00s ‏ 50″ 31′ ‎+40° 170 F8 b >7.19 1558 2.72 0.314 2002
اچ‌دی ۲۴۰۴۰ Taurus 03h 50m 23s ‏ 35″ 28′ ‎+17° 151.7 G0 b >4.04 3400 4.68 0.068 2006
Epsilon Reticuli A تور (صورت فلکی) 04h 16m 29s ‏ 07″ 18′ ‎−59° 59.45 K2IVa b >1.56 428.1 1.271 0.060 2001
اچ‌دی ۲۷۸۹۴ تور (صورت فلکی) 04h 20m 47s ‏ 39″ 24′ ‎−59° 138.1 K2V b >0.618 17.991 0.1221 0.049 2005
اچ‌دی ۲۸۱۸۵ Eridanus 04h 26m 26s ‏ 02″ 33′ ‎−10° 129 G5 b >5.72 383.0 1.031 0.070 2001
اپسیلون گاو Taurus 04h 28m 37s ‏ 50″ 10′ ‎+19° 155 K0III b >7.6 645.5 1.93 0.151 2007
اچ‌دی ۳۰۱۷۷ ماهی زرین 04h 41m 54s ‏ 14″ 01′ ‎−58° 179 G8V b >9.17 2819.654 3.86 0.3 2002
گلیز ۱۷۶ Taurus 04h 42m 56s ‏ 29″ 57′ ‎+18° 30.7 M2.5V b >0.0757 10.2366 0.0727 0.23 2007
اچ‌دی ۳۳۲۸۳ Lepus 05h 08m 01s ‏ 50″ 47′ ‎−26° 280 G3V b >0.33 18.179 0.168 0.48 2006
اچ‌دی ۳۳۵۶۴ زرافه (صورت فلکی) 05h 22m 33s ‏ 52″ 13′ ‎+79° 68.4 F6V b >9.1 388 1.1 0.34 2005
اچ‌دی ۳۷۱۲۴ Taurus 05h 37m 02s ‏ 50″ 43′ ‎+20° 108.3 G4V b >0.61 154.46 0.53 0.055 1999
اچ‌دی ۳۷۱۲۴ Taurus 05h 37m 02s ‏ 50″ 43′ ‎+20° 108.3 G4V d >0.6 843.6 1.64 0.14 2002
اچ‌دی ۳۷۱۲۴ Taurus 05h 37m 02s ‏ 50″ 43′ ‎+20° 108.3 G4V c >0.66 2295 3.19 0.2 2005
پی کوهمیز Mensa 05h 37m 09s ‏ 08″ 28′ ‎−80° 59.39 G1V b >10.312 2151 3.379 0.6405 2001
اچ‌دی ۳۷۶۰۵ Orion 05h 40m 01s ‏ 38″ 03′ ‎+06° 140 K0V b >2.3 55 0.25 0.677 2004
HD 38529 A Orion 05h 46m 34s ‏ 05″ 10′ ‎+01° 138 G4IV b >0.78 14.309 0.129 0.29 2000
HD 40307 سه‌پایه (صورت فلکی) 05h 54m 04s ‏ 24″ 01′ ‎–60° 41.7 K2.5V b >0.0132 4.3115 0.047 0 2008
HD 40307 سه‌پایه (صورت فلکی) 05h 54m 04s ‏ 24″ 01′ ‎–60° 41.7 K2.5V c >0.0216 9.62 0.081 0 2008
HD 40307 سه‌پایه (صورت فلکی) 05h 54m 04s ‏ 24″ 01′ ‎–60° 41.7 K2.5V d >0.0288 20.46 0.134 0 2008
HD 41004 A سه‌پایه (صورت فلکی) 05h 59m 49s ‏ 22″ 14′ ‎−48° 139 K1V b >2.3 655 1.31 0.39 2004
اچ‌دی ۴۰۹۷۹ Auriga 06h 04m 29s ‏ 37″ 15′ ‎+44° 109 F8V b >3.83 263.84 0.855 0.269 2002
اچ‌دی ۴۳۶۹۱ Auriga 06h 19m 35s ‏ 32″ 05′ ‎+41° 304 G0IV-V b >2.49 36.96 0.24 0.14 2007
اچ‌دی ۴۵۳۵۰ Auriga 06h 28m 45s ‏ 46″ 57′ ‎+38° 160.0 G5IV b >1.82 962.1 1.918 0.778 2005
اچ‌دی ۴۵۶۵۲ تک‌شاخ (صورت فلکی) 06h 29m 13s ‏ 02″ 56′ ‎+10° 117.9 G8-K0 b >0.47 44 0.23 0.38 2008
۶ سیاه‌گوش Lynx 06h 30m 47s ‏ 46″ 09′ ‎+58° 186 K0IV b >2.4 899 2.2 0.134 2008
اچ‌دی ۴۶۳۷۵ تک‌شاخ (صورت فلکی) 06h 33m 12s ‏ 46″ 27′ ‎+05° 108.9 K1IV b >0.226 3.023573 0.0398 0.063 2000
اچ‌دی ۴۷۱۸۶ سگ بزرگ 06h 36m 09s ‏ 20″ 37′ ‎–27° 123.4 G6V b >0.0717 4.08 ~0.0461 ~0.0289 2008
اچ‌دی ۴۷۱۸۶ سگ بزرگ 06h 36m 09s ‏ 20″ 37′ ‎–27° 123.4 G6V c >0.35 1354 ~2.4544 ~0.1170 2008
اچ‌دی ۴۷۵۳۶ سگ بزرگ 06h 37m 47s ‏ 23″ 20′ ‎−32° 395 K1III b >4.96 430 1.61 0.2 2003
اچ‌دی ۴۷۵۳۶ سگ بزرگ 06h 37m 47s ‏ 23″ 20′ ‎−32° 395 K1III c >6.98 2500 3.72 0.14 2007
اچ‌دی ۴۹۶۷۴ Auriga 06h 51m 30s ‏ 03″ 52′ ‎+40° 133.8 G5V b >0.105 4.94737 0.0580 0.087 2002
اچ‌دی ۵۰۴۹۹ کشتی‌دم 06h 52m 02s ‏ 56″ 54′ ‎−33° 154.2 GIV b >1.71 2582.7 3.86 0.23 2005
اچ‌دی ۵۰۵۵۴ Gemini 06h 54m 42s ‏ 44″ 14′ ‎+24° 101.2 F8 b >4.9 1279 2.38 0.42 2002
اچ‌دی ۵۲۲۶۵ تک‌شاخ (صورت فلکی) 07h 00m 18s ‏ 01″ 22′ ‎−05° 91.5 G0V b >1.09 119.290 0.504 0.325 2000
اچ‌دی ۵۹۶۸۶ Gemini 07h 31m 48s ‏ 09″ 05′ ‎+17° 300 K2III b >5.25 303 0.911 0 2003
اچ‌دی ۶۰۵۳۲ Puppis 07h 34m 03s ‏ 46″ 17′ ‎−22° 83.8 F6IV-V b >1.03 201.3 0.759 0.28 2008
اچ‌دی ۶۰۵۳۲ Puppis 07h 34m 03s ‏ 46″ 17′ ‎−22° 83.8 F6IV-V c >2.46 604 1.58 0.02 2008
NGC 2423-3 Puppis 07h 37m 09s ‏ 24″ 54′ ‎−13° 2500 K-M b >10.6 714.3 2.1 0.21 2007
اچ‌دی ۶۳۴۵۴ آفتاب‌پرست (صورت فلکی) 07h 39m 21s ‏ 44″ 16′ ‎−78° 116.7 K4V b >0.38 2.81782 0.036 0 2005
Pollux Gemini 07h 45m 18s ‏ 34″ 01′ ‎+28° 33.7 K0IIIb b >2.3 589.64 1.64 0.02 2006
اچ‌دی ۶۵۲۱۶ Carina 07h 53m 4s ‏ 50″ 38′ ‎−63° 116.0 G5V b >1.22 613 1.374 0.41 2003
اچ‌دی ۶۶۴۲۸ تک‌شاخ (صورت فلکی) 08h 03m 28s ‏ 45″ 09′ ‎−01° 180 G5 b >2.82 1973 3.18 0.465 2006
اچ‌دی ۶۸۹۸۸ خرس بزرگ 08h 18m 22s ‏ 38″ 27′ ‎+61° 189 G0 b >1.92 6.276370 0.0704 0.1497 2001
اچ‌دی ۶۸۹۸۸ خرس بزرگ 08h 18m 22s ‏ 38″ 27′ ‎+61° 189 G0 c >5.29 4100 5.32 0.01 2006
اچ‌دی ۶۹۸۳۰ کشتی‌دم 08h 18m 23s ‏ 55″ 37′ ‎−12° 41 K0V b >0.033 8.667 0.0785 0.1 2006
اچ‌دی ۶۹۸۳۰ کشتی‌دم 08h 18m 23s ‏ 55″ 37′ ‎−12° 41 K0V c >0.038 31.56 0.186 0.13 2006
اچ‌دی ۶۹۸۳۰ کشتی‌دم 08h 18m 23s ‏ 55″ 37′ ‎−12° 41 K0V d >0.058 197 0.63 0.07 2006
اچ‌دی ۷۰۶۴۲ کشتی‌دم 08h 21m 28s ‏ 19″ 42′ ‎−39° 95 G5V b >1.97 2068 3.232 0.034 2003
اچ‌دی ۷۰۵۷۳ Hydra 08h 22m 50s ‏ 34″ 51′ ‎+01° 149 G1-1.5V b >6.1 851.8 1.76 0.4 2007
اچ‌دی ۷۲۶۵۹ Hydra 08h 34m 03s ‏ 05″ 34′ ‎−01° 168 G0V b >2.96 3177.4 4.16 0.2 2002
اچ‌دی ۷۳۲۵۶ قطب‌نما (صورت فلکی) 08h 36m 23s ‏ 15″ 02′ ‎−30° 119 G8/K0 b >1.87 2.54858 0.037 0.03 2003
اچ‌دی ۷۳۵۲۶ Vela 08h 37m 16s ‏ 08″ 19′ ‎−41° 323 G6V b >2.07 187.5 0.66 0.39 2002
اچ‌دی ۷۳۵۲۶ Vela 08h 37m 16s ‏ 08″ 19′ ‎−41° 323 G6V c >2.30 376.9 1.05 0.40 2006
پی² خرس بزرگ خرس بزرگ 08h 40m 13s ‏ 41″ 19′ ‎+64° 252 K1III b >7.1 269.3 0.87 0.432 2007
گلیز ۳۱۷ قطب‌نما (صورت فلکی) 08h 40m 59s ‏ 23″ 27′ ‎−23° 29.9 M3.5 b >1.2 692.9 0.95 0.193 2007
اچ‌دی ۷۴۱۵۶ Hydra 08h 42m 25s ‏ 41″ 34′ ‎+04° 210.6 G0 b >1.88 51.65 0.294 0.64 2001
اچ‌دی ۷۴۱۵۶ Hydra 08h 42m 25s ‏ 41″ 34′ ‎+04° 210.6 G0 d >0.4 346.6 1.04 0.25 2007
اچ‌دی ۷۴۱۵۶ Hydra 08h 42m 25s ‏ 41″ 34′ ‎+04° 210.6 G0 c >8.03 2476 3.85 0.43 2001
اچ‌دی ۷۵۲۸۹ Vela 08h 47m 40s ‏ 12″ 44′ ‎−41° 94.36 G0V b >0.467 3.509267 0.0482 0.034 1999
55 Cancri A Cancer 08h 52m 37s ‏ 02″ 20′ ‎+28° 40.9 G8V e >0.034 2.81705 0.038 0.07 2004
55 Cancri A Cancer 08h 52m 37s ‏ 02″ 20′ ‎+28° 40.9 G8V b >0.824 14.65162 0.115 0.014 1996
55 Cancri A Cancer 08h 52m 37s ‏ 02″ 20′ ‎+28° 40.9 G8V c >0.169 44.3446 0.240 0.086 2002
55 Cancri A Cancer 08h 52m 37s ‏ 02″ 20′ ‎+28° 40.9 G8V f >0.144 260 0.781 0.2 2005
اچ‌دی ۷۵۸۹۸ Lynx 08h 53m 51s ‏ 25″ 03′ ‎+33° 262.9 G0IV b >2.51 407.26 1.168 0.10 2007
اچ‌دی ۷۶۷۰۰ ماهی پرنده (صورت فلکی) 08h 53m 55s ‏ 03″ 48′ ‎−66° 194.6 G6V b >0.233 3.97097 0.0511 0.095 2002
HD 80606 خرس بزرگ 09h 22m 37s ‏ 13″ 36′ ‎+50° 190 G5 b >4.31 111.4487 0.468 0.9349 2001
اچ‌دی ۸۱۰۴۰ Leo 09h 23m 47s ‏ 52″ 21′ ‎+20° 106.2 G2/G3 b >6.86 1001.7 1.94 0.526 2005
۴۱ سیاه‌گوش خرس بزرگ 09h 28m 40s ‏ 05″ 36′ ‎+45° 287.9 K0III-IV b >2.7 184.02 0.81 0 2008
اچ‌دی ۸۲۹۴۳ Hydra 09h 34m 50s ‏ 46″ 07′ ‎−12° 89.56 G0 c >1.85 219.4 0.75 0.38 2001
اچ‌دی ۸۲۹۴۳ Hydra 09h 34m 50s ‏ 46″ 07′ ‎−12° 89.56 G0 b >1.84 435.1 1.18 0.18 2000
اچ‌دی ۸۳۴۴۳ Vela 09h 37m 11s ‏ 19″ 16′ ‎−43° 141.9 K0V b >0.38 2.98565 0.039 0.013 2000
اچ‌دی ۸۶۰۸۱ سکستان 09h 56m 06s ‏ 30″ 48′ ‎−03° 297 F8V b >1.5 2.1375 0.039 0.008 2006
اچ‌دی ۸۸۱۳۳ Leo 10h 10m 07s ‏ 12″ 11′ ‎+18° 242.7 G5IV b >0.299 3.41587 0.0472 0.133 2004
اچ‌دی ۸۹۳۰۷ Leo 10h 18m 21s ‏ 15″ 37′ ‎+12° 108 G0V b >2.73 3090 4.15 0.27 2004
اچ‌دی ۸۹۷۴۴ خرس بزرگ 10h 22m 10s ‏ 46″ 13′ ‎+41° 130 F7V b >8.58 256.80 0.934 0.6770 2000
اچ‌دی ۹۲۷۸۸ سکستان 10h 42m 48s ‏ 01″ 11′ ‎−02° 107.1 G5 b >3.86 377.7 0.97 0.27 2000
اچ‌دی ۹۳۰۸۳ تلمبه (صورت فلکی) 10h 44m 20s ‏ 37″ 34′ ‎−33° 94.22 K3V b >0.37 143.58 0.477 0.14 2005
BD−10°3166 Crater 10h 58m 28s ‏ 13″ 46′ ‎−10° 218 G4V b >0.458 3.48777 0.0452 0.019 2000
۴۷ خرس بزرگ خرس بزرگ 10h 59m 29s ‏ 46″ 25′ ‎+40° 45.9 G0V b >2.60 1083.2 2.11 0.049 1996
۴۷ خرس بزرگ خرس بزرگ 10h 59m 29s ‏ 46″ 25′ ‎+40° 45.9 G0V c >1.34 7586 7.73 0.005 2002
اچ‌دی ۹۹۱۰۹ Leo 11h 24m 17s ‏ 44″ 31′ ‎−01° 197 K0 b >0.502 439.3 1.105 0.09 2006
83 Leonis B Leo 11h 26m 46s ‏ 22″ 00′ ‎+03° 58.64 K2V b >0.109 17.0431 0.1232 0.254 2005
اچ‌دی ۱۰۰۷۷۷ Leo 11h 35m 52s ‏ 21″ 45′ ‎−04° 172 K0V b >1.16 383.7 1.03 0.36 2007
اچ‌دی ۱۰۱۹۳۰ قنطورس 11h 43m 30s ‏ 24″ 00′ ‎−58° 99.42 K1V b >0.30 70.46 0.302 0.11 2005
اچ‌دی ۱۰۲۱۱۷ قنطورس 11h 44m 50s ‏ 13″ 42′ ‎−58° 136.9 G6V b >0.172 20.8133 0.1532 0.121 2004
اچ‌دی ۱۰۲۱۹۵ Virgo 11h 45m 42s ‏ 17″ 49′ ‎+02° 94 G8V ET-1 >0.488 4.115 0.049 0.06 2006
اچ‌دی ۱۰۲۲۷۲ Virgo 11h 46m 24s ‏ 26″ 07′ ‎+14° 1170 K0 b >5.9 127.58 0.614 0.05 2008
اچ‌دی ۱۰۲۲۷۲ Virgo 11h 46m 24s ‏ 26″ 07′ ‎+14° 1170 K0 c >2.6 520 1.57 0.68 2008
اچ‌دی ۱۰۴۹۸۵ زرافه (صورت فلکی) 12h 05m 15s ‏ 20″ 54′ ‎+76° 333 G9III b >6.3 198.2 0.78 0.03 2003
اچ‌دی ۱۰۶۲۵۲ Virgo 12h 13m 29s ‏ 29″ 02′ ‎+10° 122.1 G0 b >6.81 1500 2.61 0.54 2002
اچ‌دی ۱۰۷۱۴۸ Virgo 12h 19m 13s ‏ 11″ 19′ ‎−03° 167.3 G5 b >0.21 48.056 0.269 0.05 2006
اچ‌دی ۱۰۸۱۴۷ چلیپا (صورت فلکی) 12h 25m 46s ‏ 19″ 01′ ‎−64° 125.7 F8/G0V b >0.40 10.901 0.104 0.498 2000
اچ‌دی ۱۰۸۸۷۴ گیسو (صورت فلکی) 12h 30m 26s ‏ 47″ 52′ ‎+22° 223.4 G5 b >1.36 395.4 1.051 0.07 2003
اچ‌دی ۱۰۸۸۷۴ گیسو (صورت فلکی) 12h 30m 26s ‏ 47″ 52′ ‎+22° 223.4 G5 c >1.018 1605.8 2.68 0.25 2005
اچ‌دی ۱۰۹۷۴۹ قنطورس 12h 37m 16s ‏ 43″ 48′ ‎−40° 192.5 G3IV b >0.28 5.24 0.0635 0.01 2005
اچ‌دی ۱۱۱۲۳۲ مگس جنوبی 12h 48m 51s ‏ 30″ 25′ ‎−68° 94.6 G8V b >6.8 1143 1.97 0.2 2004
پی‌اس‌آر بی۱۲۵۷+۱۲ Virgo 13h 00m 03s ‏ 57″ 40′ ‎+12° 980 pulsar A 6.3×10−5 25.262 0.19 0 1994
اچ‌دی ۱۱۴۳۸۶ قنطورس 13h 10m 39s ‏ 17″ 03′ ‎−35° 91.42 K3V b >1.24 937.7 1.65 0.23 2004
اچ‌دی ۱۱۴۷۶۲ گیسو (صورت فلکی) 13h 12m 19s ‏ 01″ 31′ ‎+17° 91.3 F9V b >11.02 83.8881 0.363 0.3359 1989
اچ‌دی ۱۱۴۷۸۳ Virgo 13h 12m 43s ‏ 54″ 15′ ‎−02° 66.60 K0 b >1.034 496.9 1.169 0.085 2001
اچ‌دی ۱۱۴۷۲۹ قنطورس 13h 12m 44s ‏ 24″ 52′ ‎−31° 114.1 G3V b >0.95 1114 2.11 0.167 2003
۷۰ دوشیزه Virgo 13h 28m 26s ‏ 12″ 47′ ‎+13° 59.1 G4V b >7.49 116.6884 0.484 0.4007 1996
اچ‌دی ۱۱۷۲۰۷ قنطورس 13h 29m 21s ‏ 15″ 34′ ‎−35° 108 G8IV/V b >2.06 2627.08 3.78 0.16 2004
اچ‌دی ۱۱۷۶۱۸ قنطورس 13h 32m 25s ‏ 16″ 16′ ‎−47° 124.0 G2V b >0.178 25.827 0.176 0.42 2004
اچ‌دی ۱۱۸۲۰۳ خرس بزرگ 13h 34m 02s ‏ 42″ 43′ ‎+53° 289 K0 b >2.13 6.1335 0.07 0.309 2005
Tau Boötis A گاوران 13h 47m 17s ‏ 22″ 27′ ‎+17° 50.84 F7V b >4.13 3.312463 0.0481 0.023 1996
اچ‌دی ۱۲۱۵۰۴ قنطورس 13h 57m 17s ‏ 24″ 02′ ‎−56° 144.6 G2V b >1.22 63.33 0.33 0.03 2000
اچ‌دی ۱۲۲۴۳۰ Hydra 14h 02m 22s ‏ 47″ 25′ ‎−27° 440 K3III b >3.71 344.95 1.02 0.68 2003
اچ‌دی ۱۲۵۶۱۲ Virgo 14h 20m 54s ‏ 53″ 28′ ‎−17° 172.3 G3V b >3.5 502 1.2 0.39 2007
اچ‌دی ۱۲۸۳۱۱ گاوران 14h 36m 00s ‏ 47″ 44′ ‎+09° 54.14 K0 b >2.19 458.6 1.100 0.25 2000
اچ‌دی ۱۲۸۳۱۱ گاوران 14h 36m 00s ‏ 47″ 44′ ‎+09° 54.14 K0 c >3.22 928 1.76 0.170 2005
اچ‌دی ۱۳۰۳۲۲ Virgo 14h 47m 32s ‏ 53″ 16′ ‎−00° 97.02 K0V b >1.08 10.724 0.088 0.048 2000
اچ‌دی ۱۳۲۴۰۶ گاوران 14h 56m 55s ‏ 56″ 22′ ‎+53° 232 G0V b >5.61 974 1.98 0.34 2007
۲۳ ترازو Libra 15h 13m 28s ‏ 33″ 18′ ‎−25° 81 G5V b >1.62 258.31 0.820 0.243 1999
اچ‌دی ۱۳۶۱۱۸ مار (صورت فلکی) 15h 18m 55s ‏ 32″ 35′ ‎−01° 171 F9V b >11.9 1209 2.3 0.37 2002
گلیز ۵۸۱ Libra 15h 19m 26s ‏ 20″ 43′ ‎−07° 19.9 M3 b >0.04978 5.36843 0.04061 0.01374 2005
گلیز ۵۸۱ Libra 15h 19m 26s ‏ 20″ 43′ ‎−07° 19.9 M3 c >0.01596 12.92648 0.07295 0.15926 2007
گلیز ۵۸۱ Libra 15h 19m 26s ‏ 20″ 43′ ‎−07° 19.9 M3 d >0.02455 83.22730 0.2525 0.12118 2007
ذیخ Draco 15h 24m 55s ‏ 57″ 57′ ‎+58° 102.7 K2III b >8.82 511.098 1.275 0.7124 2001
کاپا تاج شمالی تاج شمالی 15h 51m 13s ‏ 26″ 39′ ‎+35° 101.5 K1IVa b >1.8 1191 2.68 0.19 2007
اچ‌دی ۳۳۰۰۷۵ Norma 15h 49m 37s ‏ 48″ 57′ ‎−49° 163.7 G5 b >0.76 3.369 0.043 0 2003
اچ‌دی ۱۴۱۹۳۷ Libra 15h 52m 17s ‏ 09″ 26′ ‎−18° 109.1 G2/G3V b >9.7 653.22 1.52 0.41 2002
اچ‌دی ۱۴۲۴۱۵ Norma 15h 57m 40s ‏ 00″ 12′ ‎−60° 111.5 G1V b >1.62 386.3 1.05 0.5 2003
رو تاج شمالی تاج شمالی 16h 01m 03s ‏ 51″ 18′ ‎+33° 56.81 G0V or G2V b >1.093 39.8449 0.229 0.057 1997
HD 142022 A هشتک (صورت فلکی) 16h 10m 15s ‏ 53″ 13′ ‎−84° 117 K0V b >4.4 1923 2.8 0.57 2005
۱۴ هرکول Hercules 16h 10m 23s ‏ 18″ 49′ ‎+43° 59 K0V b >4.64 1773.4 2.77 0.369 1998
۱۴ هرکول Hercules 16h 10m 23s ‏ 18″ 49′ ‎+43° 59 K0V c >2.1 6906 6.9 0 2005
PSR B1620−26 کژدم (صورت فلکی) 16h 23m 38s ‏ 53″ 31′ ‎−26° 12,400 pulsar
+ DB
b 2.5 ~36500 23 low 1993
اچ‌دی ۱۴۷۵۱۳ کژدم (صورت فلکی) 16h 24m 01s ‏ 34″ 11′ ‎−39° 41.96 G3/G5V b >1.21 528.4 1.32 0.26 2002
اچ‌دی ۱۵۰۷۰۶ خرس کوچک 16h 31m 17s ‏ 23″ 47′ ‎+79° 88.76 G0 b >1.0 264 0.82 0.38 2002
روسالیادکاسترو مارافسای 16h 32m 51s ‏ 05″ 05′ ‎+02° 206 G0IV b >1.33 4.072 0.053 0.016 2005
اچ‌دی ۱۵۴۳۴۵ Hercules 17h 02m 36s ‏ 55″ 04′ ‎+47° 58.91 G8V b >0.963 3322 4.18 0.036 2006
اچ‌دی ۱۵۵۳۵۸ Hercules 17h 09m 35s ‏ 21″ 21′ ‎+33° 141.5 G0 b >0.89 195 0.628 0.112 2007
اچ‌دی ۱۵۵۳۵۸ Hercules 17h 09m 35s ‏ 21″ 21′ ‎+33° 141.5 G0 c >0.504 530.3 1.224 0.176 2007
HD 154672 Ara 17h 10m 05s ‏ 57″ 26′ ‎−56° 215 G3IV b >4.96 163.94 0.597 0.61 2008
اچ‌دی ۱۵۴۸۵۷ Ara 17h 11m 15s ‏ 50″ 40′ ‎−56° 223 G5V b >1.8 409 1.2 0.47 2004
اچ‌دی ۱۵۶۸۴۶ مارافسای 17h 20m 34s ‏ 01″ 20′ ‎−19° 160 G0V b >10.45 359.51 0.99 0.8472 2007
گلیز ۶۷۴ Ara 17h 28m 40s ‏ 43″ 53′ ‎−46° 14.8 M2.5 b >0.037 4.6938 0.039 0.2 2007
اچ‌دی ۱۵۹۸۶۸ کژدم (صورت فلکی) 17h 38m 60s ‏ 44″ 08′ ‎−43° 172 G5V b >1.7 986 2 0.69 2007
مو آتش‌دان Ara 17h 44m 08s ‏ 02″ 50′ ‎−51° 49.8 G3IV–V c >0.03321 9.6386 0.09094 0.172 2004
مو آتش‌دان Ara 17h 44m 08s ‏ 02″ 50′ ‎−51° 49.8 G3IV–V d >0.5219 310.55 0.9210 0.0666 2006
مو آتش‌دان Ara 17h 44m 08s ‏ 02″ 50′ ‎−51° 49.8 G3IV–V b >1.676 643.25 1.497 0.128 2000
مو آتش‌دان Ara 17h 44m 08s ‏ 02″ 50′ ‎−51° 49.8 G3IV–V e >1.814 4205.8 5.235 0.0985 2002
اوجی‌ال‌ای-۲۰۰۵-بی‌ال‌جی-۳۹۰ال کژدم (صورت فلکی) 17h 54m 19s ‏ 38″ 22′ ‎−30° 21500 M? b 0.018 3500 2.6 2006
اچ‌دی ۱۶۴۹۲۲ Hercules 18h 02m 30s ‏ 46″ 18′ ‎+26° 71.5 K0V b >0.36 1155 2.11 0.05 2006
اوجی‌ال‌ای-۲۰۰۵-بی‌ال‌جی-۱۶۹ال Sagittarius 18h 06m 05s ‏ 57″ 43′ ‎−30° 8800 M? b 0.041 3300 2.7 2006
ام‌اوای-۲۰۰۷-بی‌ال‌جی-۱۹۲ال Sagittarius 18h 08m 04s ‏ 00″ 09′ ‎–27° 3000 b 0.01 0.62 2008
اچ‌دی ۱۶۷۰۴۲ Draco 18h 10m 31s ‏ 11″ 17′ ‎+54° 163 K1III b >1.6 416.1 1.3 0.03 2007
اچ‌دی ۱۶۸۴۴۳ مار (صورت فلکی) 18h 20m 04s ‏ 34″ 35′ ‎−09° 123.5 G5 b >7.2 58.116 0.29 0.529 1998
اچ‌دی ۱۶۸۷۴۶ مار (صورت فلکی) 18h 21m 49s ‏ 21″ 55′ ‎−11° 140.6 G5 b >0.23 6.403 0.065 0.081 2000
اچ‌دی ۱۶۹۸۳۰ Sagittarius 18h 27m 49s ‏ 00″ 49′ ‎−29° 118.46 F9V b >2.88 225.62 0.81 0.31 2000
اچ‌دی ۱۶۹۸۳۰ Sagittarius 18h 27m 49s ‏ 00″ 49′ ‎−29° 118.46 F9V c >4.04 1487 2.55 0.33 2003
اچ‌دی ۱۷۰۴۶۹ مارافسای 18h 29m 11s ‏ 44″ 41′ ‎+11° 212 G5IV b >0.67 1143 2.07 0.36 2007
اچ‌دی ۱۷۱۰۲۸ مارافسای 18h 32m 15s ‏ 45″ 56′ ‎+06° 293.5 G0 b >1.83 538 1.29 0.61 2007
اچ‌دی ۱۷۵۵۴۱ مار (صورت فلکی) 18h 55m 41s ‏ 55″ 15′ ‎+04° 418 G8IV b >0.61 297.3 1.03 0.33 2007
اچ‌دی ۱۷۷۸۳۰ شلیاق 19h 05m 20s ‏ 14″ 55′ ‎+25° 192.54 K0 b >1.43 407.88 1.22 0.041 1999
اچ‌دی ۱۷۷۸۳۰ شلیاق 19h 05m 20s ‏ 14″ 55′ ‎+25° 192.54 K0 c >0.186 111.19 0.514 0.40 2007
HD 178911 B شلیاق 19h 09m 03s ‏ 59″ 35′ ‎+34° 152.4 G5 b >6.292 71.487 0.32 0.1243 2001
اچ‌دی ۱۷۹۹۴۹ کمان 19h 15m 33s ‏ 45″ 10′ ‎−24° 88.18 F8V b >0.916 3.092514 0.0443 0.022 2000
اچ‌دی ۱۸۱۴۳۳ Pavo 19h 25m 10s ‏ 08″ 28′ ‎–66° 85.3 K5V b >0.0238 9.37 ~0.1014 ~0.0588 2008
اچ‌دی ۱۸۱۴۳۳ Pavo 19h 25m 10s ‏ 08″ 28′ ‎–66° 85.3 K5V c >0.72 1024 ~2.3125 ~0.2417 2008
اچ‌دی ۱۸۳۲۶۳ Aquila 19h 28m 24s ‏ 28″ 21′ ‎+08° 173 G2IV b >3.69 634.23 1.52 0.38 2004
اچ‌دی ۲۳۱۷۰۱ پیکان (صورت فلکی) 19h 32m 04s ‏ 27″ 28′ ‎+16° 354 F8V b >1.08 142 0.55 0.19 2007
اچ‌دی ۱۸۵۲۶۹ ماکیان 19h 37m 12s ‏ 00″ 30′ ‎+28° 153 G0IV b >0.94 6.838 0.077 0.3 2006
16 Cygni B ماکیان 19h 41m 51s ‏ 03″ 31′ ‎+50° 70.5 G2.5V b >1.68 798.5 1.681 0.681 1996
اچ‌دی ۱۸۷۱۲۳ ماکیان 19h 46m 57s ‏ 15″ 25′ ‎+34° 156.28 G5 b >0.52 3.097 0.0426 0.035 1998
اچ‌دی ۱۸۷۱۲۳ ماکیان 19h 46m 57s ‏ 15″ 25′ ‎+34° 156.28 G5 c >1.95 3700 4.80 0.249 1998
اچ‌دی ۱۸۷۰۸۵ کمان 19h 49m 33s ‏ 50″ 46′ ‎−37° 147 G0V b >0.75 986 2.05 0.47 2006
اچ‌دی ۱۸۸۰۱۵ روباهک 19h 52m 04s ‏ 01″ 06′ ‎+28° 171.66 G5IV b >1.50 461.2 1.1203 0.137 2005
کسی عقاب Aquila 19h 54m 15s ‏ 41″ 27′ ‎+08° 204.5 G9IIIb b >2.8 136.75 0.68 0 2008
اچ‌دی ۱۹۰۲۲۸ روباهک 20h 03m 00s ‏ 24″ 18′ ‎+28° 215.7 G5IV b >4.99 1127 2.31 0.43 2002
Gliese 777 A ماکیان 20h 03m 37s ‏ 48″ 53′ ‎+29° 51.81 G6IV c >0.057 17.1 0.128 0.01 2005
Gliese 777 A ماکیان 20h 03m 37s ‏ 48″ 53′ ‎+29° 51.81 G6IV b >1.502 2891 3.92 0.36 2002
اچ‌دی ۱۹۰۶۴۷ کمان 20h 07m 20s ‏ 19″ 32′ ‎−35° 177 G5V b >1.9 1038.1 2.07 0.18 2007
اچ‌دی ۱۹۲۲۶۳ Aquila 20h 13m 59s ‏ 00″ 52′ ‎−00° 64.85 K2V b >0.72 24.348 0.15 0 1999
اچ‌دی ۱۹۲۶۹۹ Aquila 20h 16m 06s ‏ 05″ 34′ ‎+04° 210 G8IV b >2.5 351.5 1.16 0.149 2007
HD 195019 A دلفین (صورت فلکی) 20h 28m 17s ‏ 12″ 46′ ‎+18° 65 G3IV–V b >3.43 18.3 0.14 0.05 1998
اچ‌دی ۱۹۶۰۵۰ طاوس 20h 37m 51s ‏ 04″ 38′ ‎−60° 153 G3V b >3 1289 2.5 0.28 2002
HD 196885 A دلفین 20h 39m 51s ‏ 58″ 14′ ‎+11° 107.63 F8IV b >2.96 1349 2.30 0.462 2005
۱۸ دلفین دلفین 20h 58m 26s ‏ 21″ 50′ ‎+10° 238.4 G6III b >10.3 993.3 2.6 0.08 2008
اچ‌دی ۲۰۲۲۰۶ بزغاله (صورت فلکی) 21h 14m 57s ‏ 21″ 47′ ‎−20° 151.14 G6V c >2.44 1383.4 2.55 0.267 2004
گلیز ۸۳۲ هندی 21h 33m 34s ‏ 32″ 00′ ‎−49° 16.10 M1.5 b >0.64 3416 3.4 0.12 2008
اچ‌دی ۲۰۵۷۳۹ ماهی جنوبی (صورت فلکی) 21h 38m 08s ‏ 15″ 44′ ‎−31° 295 F7V b >1.37 279.8 0.896 0.27 2008
اچ‌دی ۲۰۸۴۸۷ Grus 21h 57m 19s ‏ 49″ 45′ ‎−37° 144.4 G2V b >0.41 129.8 0.51 0.20 2004
اچ‌دی ۲۰۸۴۸۷ Grus 21h 57m 19s ‏ 49″ 45′ ‎−37° 144.4 G2V c >0.45 909 1.87 0.37 2005
وی۳۹۱ پگاسوس Pegasus 22h 04m 12s ‏ 08″ 25′ ‎+26° 4570 sdB b >3.2 1140 1.7 0 2007
اچ‌دی ۲۱۰۲۷۷ Aquarius 22h 09m 29s ‏ 32″ 32′ ‎−07° 69.41 G0 b >1.29 442.19 1.138 0.476 1998
گلیز ۸۴۹ Aquarius 22h 09m 40s ‏ 27″ 38′ ‎−04° 28.7 M3.5 b >0.82 1890 2.35 0.06 2006
اچ‌دی ۲۱۰۷۰۲ برساووش 22h 11m 51s ‏ 02″ 02′ ‎+16° 183 K1III b >2 341.1 1.17 0.152 2007
اچ‌دی ۲۱۲۳۰۱ هشتک 22h 27m 30s ‏ 04″ 43′ ‎−77° 172 F8V b >0.45 2.457 0.036 0 2005
اچ‌دی ۲۱۳۲۴۰ Grus 22h 31m 00s ‏ 59″ 25′ ‎−49° 133 G4IV b >4.5 951 2.03 0.45 2001
گلیز ۸۷۶ Aquarius 22h 53m 13s ‏ 13″ 15′ ‎−14° 15.3 M4V d >0.0185 1.937760 0.0208 0 2005
گلیز ۸۷۶ Aquarius 22h 53m 13s ‏ 13″ 15′ ‎−14° 15.3 M4V c >0.619 30.340 0.1303 0.2243 2001
Tau1 Gruis Grus 22h 53m 38s ‏ 54″ 35′ ‎−48° 108.58 G0V b >1.26 1311 2.561 0.0703 2002
رو هندی Indus 22h 54m 39s ‏ 25″ 04′ ‎−70° 86.43 G2.5IV b >2.26 1353 2.536 0.319 2002
اچ‌دی ۲۱۶۷۷۰ ماهی جنوبی (صورت فلکی) 22h 55m 53s ‏ 31″ 39′ ‎−26° 123.5 K1V b >0.65 118.45 0.46 0.37 2003
۵۱ پگاسوس Pegasus 22h 57m 27s ‏ 07″ 46′ ‎+20° 50.1 G2V b >0.472 4.230785 0.0527 0.013 1995
اچ‌دی ۲۱۷۱۰۷ Pisces 22h 58m 15s ‏ 42″ 23′ ‎−02° 64.3 G8IV b >1.37 7.1269 0.074 0.13 1998
اچ‌دی ۲۱۷۱۰۷ Pisces 22h 58m 15s ‏ 42″ 23′ ‎−02° 64.3 G8IV c >2.5 3352 4.41 0.537 1998
Psi1 Aquarii Aquarius 23h 15m 53s ‏ 15″ 05′ ‎−09° 148 K0III b >2.942 181.84 0.324 0.003 2003
اچ‌دی ۲۱۹۸۲۸ برساووش 23h 18m 47s ‏ 45″ 38′ ‎+18° 265 G0IV b >0.066 3.8335 0.052 0 2007
۱۴ زن برزنجیر زن برزنجیر 23h 31m 17s ‏ 10″ 14′ ‎+39° 249 K0III b >4.8 185.84 0.83 0 2008
اچ‌دی ۲۲۱۲۸۷ توکان 23h 31m 20s ‏ 35″ 12′ ‎−58° 173 F7V b >3.09 456.1 1.25 0.08 2007
Gamma Cephei A Cepheus 23h 39m 20s ‏ 56″ 37′ ‎+77° 45 K2V b >1.59 902.96 2.044 0.115 1988
اچ‌دی ۲۲۲۵۸۲ Aquarius 23h 41m 51s ‏ 08″ 59′ ‎−05° 137 G5 b >5.4 572 1.35 0.76 1999
اچ‌دی ۲۲۴۶۹۳ قیطس 23h 59m 54s ‏ 41″ 25′ ‎−22° 307 G2IV b >0.71 26.73 0.233 0.05 2006

منابع[ویرایش]

  • G. Takeda, E. B. Ford, A. Sills, F. A. Rasio, D. A. Fischer, J. A. Valenti (2006), "Structure and Evolution of Nearby Stars with Planets II. Physical Properties of ~ 1000 Cool Stars from the SPOCS Catalog", California & Carnegie Planet Search (به انگلیسی){{citation}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link) Retrieved on 2006-10-13.

پیوند به بیرون[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]