ذوالخلصه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
اساطیر خاورنزدیک
مجموعه مقالات
Palm tree symbol.svg
اساطیر میان‌رودان
اساطیر عربی
اساطیر لاوی
خدایان عرب پیش از اسلام

ذوالخلصه بتی‌است از بت‌های عرب پیش از اسلام که از سنگ سفید سخت مرمر تراشیده شده چون تاج، ساخته شده بود. پرستشگاه این بت در میان مکه به سوی یمن، در جایی به نام تباله قرار داشته‌است. پرستندگان آن قبایل خثعم، بجیله و ازد و هوازن و بنی‌توبال بودند. هنگامی که محمد پیامبر اسلام، مکه را فتح کرد و قبایل اطراف آن مسلمان گشتند؛ جریر بن عبدالله به فرمان پیامبر به همراه مردانی از بنی احمس برای نابودی پرستشگاه ذوالخلصه رفت. وی با مردان خثعم و باهله که از بندگان و پرستندگان بت بودند، جنگید و عده‌ای از خدمتکاران آن بت را کشت؛ چنان‌که از بنی‌باهله صد و پنجاه تن و از بنی‌خثعم و بنی‌قحافه چهارصد تن کشته شدند. جریر، پرستشگاه ذوالخلصه را ویران کرد و پرده‌ها را سوزانید و بت‌های آن را شکست.

منابع

← رواج بت‌پرستی در میان عرب، یوسف قضایی، تهران، کبری، 1364