الگو به طور دائم حفاظت‌شده است

الگو:جعبه اطلاعات آرایه زیستی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو جدولی مربوط به طبقه‌بندی جانداران در نوشتارها ایجاد می‌کند. این الگو پارامترهای زیادی دارد اما از همهٔ آن‌ها به کار نمی‌روند. برابرهای فارسی به کار رفته در این الگو — تا حد امکان — مطابق آن‌چه در مقالهٔ طبقه آرایه‌شناختی و مقاله‌های دیگر ویکی‌پدیای فارسی یا منابع معتبر آمده‌است، گزیده شده‌اند.

استفاده

در زیر تمام پارامترهای این الگو آورده شده‌است. الگو با پارامترهای الگوی انگلیسی هم کار می‌کند. یعنی اگر مقاله‌ای را ویکی‌پدیای انگلیسی می‌آورید، همان الگوی آنجا را کپی کنید و فقط ورودی‌ها را دستکاری کنید و نیازی به ترجمه‌کردن نام پارامترها نیست.

{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
|رنگ              = 
|نام              = 
|وضعیت             = 
|سامانه وضعیت         = 
|مرجع وضعیت          = 
|دوره سنگواره         = 
|تصویر             = 
|پهنای تصویر          = 
|آلترناتیو تصویر۲       = 
|عنوان تصویر          = 
|تصویر۲            = 
|پهنای تصویر۲         = 
|آلترناتیو تصویر۲       = 
|عنوان تصویر۲         = 
|گروه ویروسی          = 
|بالادامنه رتبه‌بندی‌نشده     = 
|وضع‌کننده بالادامنه رتبه‌بندی‌نشده= 
|بالادامنه           = 
|وضع‌کننده بالادامنه       = 
|دامنه             = 
|وضع‌کننده دامنه        = 
|فرمانرو رتبه‌بندی‌نشده     = 
|وضع‌کننده فرمانرو رتبه‌بندی‌نشده = 
|بالافرمانرو          = 
|وضع‌کننده بالافرمانرو      = 
|فرمانرو            = 
|وضع‌کننده فرمانرو       = 
|زیرفرمانرو          = 
|وضع‌کننده زیرفرمانرو      = 
|شاخه رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده شاخه رتبه‌بندی‌نشده  = 
|بالادسته            = 
|وضع‌کننده بالادسته       = 
|بالاشاخه            = 
|وضع‌کننده بالاشاخه       = 
|دسته             = 
|وضع‌کننده دسته         = 
|دسته رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده دسته رتبه‌بندی‌نشده  = 
|شاخه             = 
|وضع‌کننده شاخه         = 
|زیردسته            = 
|وضع‌کننده زیردسته       = 
|زیرشاخه            = 
|وضع‌کننده زیرشاخه       = 
|فروشاخه            = 
|وضع‌کننده فروشاخه       = 
|ریزشاخه            = 
|وضع‌کننده ریزشاخه       = 
|نانوشاخه           = 
|وضع‌کننده نانوشاخه       = 
|رده رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده رده رتبه‌بندی‌نشده   = 
|بالارده            = 
|وضع‌کننده بالارده        = 
|رده              = 
|وضع‌کننده رده         = 
|زیررده رتبه‌بندی‌نشده      = 
|وضع‌کننده زیررده رتبه‌بندی‌نشده = 
|زیررده            = 
|وضع‌کننده زیررده        = 
|فرورده رتبه‌بندی‌نشده      = 
|وضع‌کننده فرورده رتبه‌بندی‌نشده = 
|فرورده            = 
|وضع‌کننده فرورده        = 
|راسته رتبه‌بندی‌نشده      = 
|وضع‌کننده راسته رتبه‌بندی‌نشده  = 
|کلان‌راسته           = 
|وضع‌کننده کلان‌راسته       = 
|بالاراسته           = 
|وضع‌کننده بالاراسته       = 
|راسته             = 
|وضع‌کننده راسته        = 
|زیرراسته           = 
|وضع‌کننده زیرراسته       = 
|فروراسته           = 
|وضع‌کننده فروراسته       = 
|کوچک‌راسته           = 
|وضع‌کننده کوچک‌راسته      = 
|دسته جانوری          = 
|وضع‌کننده دسته جانوری     = 
|بخش جانوری          = 
|وضع‌کننده بخش جانوری      = 
|زیربخش جانوری         = 
|وضع‌کننده زیربخش جانوری    = 
|خانواده رتبه‌بندی‌نشده     = 
|وضع‌کننده خانواده رتبه‌بندی‌نشده = 
|بالاتیره            = 
|وضع‌کننده بالاتیره       = 
|بالاخانواده          = 
|وضع‌کننده بالاخانواده      = 
|تیره             = 
|وضع‌کننده تیره         = 
|تیره رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده تیره رتبه‌بندی‌نشده  = 
|خانواده            = 
|وضع‌کننده خانواده       = 
|زیرتیره            = 
|وضع‌کننده زیرتیره       = 
|زیرخانواده          = 
|وضع‌کننده زیرخانواده      = 
|بالاتبار            = 
|وضع‌کننده بالاتبار       = 
|تبار             = 
|وضع‌کننده تبار         = 
|زیرتبار            = 
|وضع‌کننده زیرتبار       = 
|پیمان             = 
|وضع‌کننده پیمان        = 
|سرده رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده سرده رتبه‌بندی‌نشده  = 
|سرده             = 
|وضع‌کننده سرده         = 
|سرده۲             = 
|وضع‌کننده سرده۲        = 
|زیرسرده            = 
|وضع‌کننده زیرسرده       = 
|بخش              = 
|وضع‌کننده بخش         = 
|زنجیره            = 
|وضع‌کننده زنجیره        = 
|زیرزنجیره           = 
|وضع‌کننده زیرزنجیره      = 
|گروه گونه           = 
|وضع‌کننده گروه گونه      = 
|زیرگروه گونه         = 
|وضع‌کننده زیرگروه گونه     = 
|مجتمع گونه‌ها         = 
|وضع‌کننده مجتمع گونه‌ها     = 
|گونه             = 
|وضع‌کننده گونه         = 
|زیرگونه            = 
| وضع‌کننده زیرگونه       = 
|جوره             = 
|وضع‌کننده جوره         = 
|گونه‌گونی           = 
|پیوند گونه‌گونی        = 
|نام دوجمله‌ای         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای     = 
|نام سه‌جمله‌ای         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای     = 
|سرده شاخص           = 
|وضع‌کننده سرده شاخص       = 
|گونه شاخص           = 
|وضع‌کننده گونه شاخص       = 
|نوع سویه           = 
|نقشه گستره پراکندگی      = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی   = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی   = 
|نام دوجمله‌ای۲         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای۲    = 
|نام سه‌جمله‌ای۲         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای۲    = 
|نقشه گستره پراکندگی۲     = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی۲  = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی۲  = 
|نام دوجمله‌ای۳         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای۳    = 
|نام سه‌جمله‌ای۳         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای۳    = 
|نقشه گستره پراکندگی۳     = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی۳  = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی۳  = 
|نام دوجمله‌ای۴         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای۴    = 
|نام سه‌جمله‌ای۴         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای۴    = 
|نقشه گستره پراکندگی۴     = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی۴  = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی۴  = 
|طبقه‌های پایین‌تر        = 
|عنوان طبقه‌های پایین‌تر     = 
|مترادف‌ها           = 
|پاجعبه            = 
}}

لطفاً هنگام استفاده از الگو فقط پارامترهایی که بدان‌ها نیاز است را در صفحه قرار دهید و پارامترهای خالی را — اگر سپس‌تر به کار نخواهند رفت — حذف کنید.

نمونه دوم

الگوی کامل و خالی با تمام پارامترها به ترتیبی که در taxobox نشان داده می‌شوند.

توجه داشته باشيد که پارامترهای این الگو به کوچک و بزرگی حروف، حساس است.

name
سن: ۱۰۰ تا ۰ میلیون سال پیش
fossil_range
image_alt
image_caption
image2_alt
image2_caption
وضعیت بقا
طبقه‌بندی ویروس‌ها (status of classification)
Group: virus_group
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_superdomain
unranked_superdomain_authority
بالادامنه: superdomain
دامنه: domain
domain_authority
حوزه: superregnum
superregnum_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_regnum
unranked_regnum_authority
فرمانرو: regnum
regnum_authority
زیرفرمانرو: subregnum
subregnum_authority
Superdivision: superdivisio
superdivisio_authority
بالاشاخه: superphylum
superphylum_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_divisio
unranked_divisio_authority
Division: divisio
divisio_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_phylum
unranked_phylum_authority
شاخه: phylum
phylum_authority
طبقه‌های پایین‌تر: subdivisio
subdivisio_authority
زیرشاخه: subphylum
subphylum_authority
فروشاخه: infraphylum
infraphylum_authority
ریزشاخه: microphylum
microphylum_authority
ریزشاخه: nanophylum
nanophylum_authority
بالارده: superclassis
superclassis_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_classis
unranked_classis_authority
رده: classis
classis_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_subclassis
unranked_subclassis_authority
زیررده: subclassis
subclassis_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_infraclassis
unranked_infraclassis_authority
فرورده: infraclassis
infraclassis_authority
کلان‌راسته: magnordo
magnordo_authority
Superorder: superordo
superordo_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_ordo
unranked_ordo_authority
راسته: ordo
ordo_authority
زیرراسته: subordo
subordo_authority
فروراسته: infraordo
infraordo_authority
کوچک‌راسته: parvordo
parvordo_authority
Division: zoodivisio
zoodivisio_authority
بخشه: zoosectio
zoosectio_authority
زیربخشه: zoosubsectio
zoosubsectio_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_superfamilia
unranked_superfamilia_authority
بالاخانواده: superfamilia
superfamilia_authority
تیره: familia
familia_authority
زیرتیره: subfamilia
subfamilia_authority
بالاتبار: supertribus
supertribus_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_tribus
unranked_tribus_authority
تبار: tribus
tribus_authority
زیرتبار: subtribus
subtribus_authority
پیمان: alliance
alliance_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_genus
genus_authority
سرده: genus
genus_authority
زیرسرده: subgenus
subgenus_authority
بخشه: sectio
sectio_authority
زیربخشه: subsectio
subsectio_authority
زنجیره: series
series_authority
زیرزنجیره: subseries
subseries_authority
گروه گونه: species_group
species_group_authority
زیرگروه گونه: species_subgroup
species_subgroup_authority
گروهه گونه: species_complex
species_complex_authority
گونه: species
species_authority
زیرگونه: subspecies
subspecies_authority
جوره: variety
variety_authority
نام علمی
binomial
binomial_authority
نام سه‌جمله‌ای
trinomial
trinomial_authority
گونه شاخص
type_species
type_species_authority
سویه
type strain
subdivision_ranks

subdivision

گونه‌گونی
diversity
range_map_alt
range_map_caption
binomial2
binomial2_authority
range_map2_alt
range_map2_caption
binomial3
binomial3_authority
range_map3_alt
range_map3_caption
binomial4
binomial4_authority
range_map4_alt
range_map4_caption
مترادف‌ها[۲]

synonyms

{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
| color              = 
| name              = 
| status             = 
| status_system          = 
| status_ref           = 
| fossil_range          = 
| image              = 
| image_width           = 
| image_alt            = 
| image_caption          = 
| image_caption_align       =
| image2             = 
| image2_width          = 
| image2_alt           = 
| image2_caption         = 
| classification_status      = 
| virus_group           = 
| unranked_superdomain      = 
| unranked_superdomain_authority = 
| superdomain           = 
| superdomain_authority      = 
| domain             = 
| domain_authority        = 
| superregnum           = 
| superregnum_authority      = 
| unranked_regnum         = 
| unranked_regnum_authority    = 
| regnum             = 
| regnum_authority        = 
| subregnum            = 
| subregnum_authority       = 
| superdivisio          = 
| superdivisio_authority     = 
| superphylum           = 
| superphylum_authority      = 
| unranked_divisio        = 
| unranked_divisio_authority   =
| divisio             = 
| divisio_authority        = 
| unranked_phylum         = 
| unranked_phylum_authority    = 
| phylum             = 
| phylum_authority        =
| subdivisio           = 
| subdivisio_authority      = 
| subphylum            = 
| subphylum_authority       = 
| infraphylum           = 
| infraphylum_authority      = 
| microphylum           = 
| microphylum_authority      = 
| nanophylum           = 
| nanophylum_authority      = 
| superclassis          = 
| superclassis_authority     = 
| unranked_classis        = 
| unranked_classis_authority   = 
| classis             = 
| classis_authority        = 
| unranked_subclassis       = 
| unranked_subclassis_authority  = 
| subclassis           = 
| subclassis_authority      = 
| unranked_infraclassis      = 
| unranked_infraclassis_authority = 
| infraclassis          = 
| infraclassis_authority     = 
| magnordo            = 
| magnordo_authority       = 
| superordo            = 
| superordo_authority       = 
| unranked_ordo          = 
| unranked_ordo_authority     = 
| ordo              = 
| ordo_authority         = 
| subordo             = 
| subordo_authority        = 
| infraordo            = 
| infraordo_authority       = 
| parvordo            = 
| parvordo_authority       = 
| zoodivisio           = 
| zoodivisio_authority      = 
| zoosectio            = 
| zoosectio_authority       = 
| zoosubsectio          = 
| zoosubsectio_authority     = 
| unranked_superfamilia      = 
| unranked_superfamilia_authority = 
| superfamilia          = 
| superfamilia_authority     = 
| familia             = 
| familia_authority        = 
| subfamilia           = 
| subfamilia_authority      = 
| supertribus           = 
| supertribus_authority      = 
| unranked_tribus         = 
| unranked_tribus_authority    = 
| tribus             = 
| tribus_authority        = 
| subtribus            = 
| subtribus_authority       = 
| alliance            = 
| alliance_authority       = 
| unranked_genus         = 
| unranked_genus_authority    = 
| genus              = 
| genus_authority         = 
| subgenus            = 
| subgenus_authority       = 
| sectio             = 
| sectio_authority        = 
| subsectio            = 
| subsectio_authority       = 
| series             = 
| series_authority        = 
| subseries            = 
| subseries_authority       = 
| species_group          = 
| species_group_authority     = 
| species_subgroup        = 
| species_subgroup_authority   = 
| species_complex         = 
| species_complex_authority    = 
| species             = 
| species_authority        = 
| subspecies           = 
| subspecies_authority      = 
| variety             = 
| variety_authority        = 
| forma              = 
| forma_authority         = 
| diversity_ref          = 
| diversity            = 
| diversity_link         = 
| binomial            = 
| binomial_authority       = 
| trinomial            = 
| trinomial_authority       = 
| type_species          = 
| type_species_authority     = 
| subdivision           = 
| subdivision_ranks        = 
| type_strain           = 
| range_map            = 
| range_map_width         = 
| range_map_alt          = 
| range_map_caption        = 
| binomial2            = 
| binomial2_authority       = 
| range_map2           = 
| range_map2_width        = 
| range_map2_alt         = 
| range_map2_caption       = 
| binomial3            = 
| binomial3_authority       = 
| range_map3           = 
| range_map3_width        = 
| range_map3_alt         = 
| range_map3_caption       = 
| binomial4            = 
| binomial4_authority       = 
| range_map4           = 
| range_map4_width        = 
| range_map4_alt         = 
| range_map4_caption       = 
| synonyms_ref          = 
| synonyms            = 
}}
 1. iucn reference goes here
 2. synonyms_ref

پارامترها

رنگ

پارامتر |رنگ= در حالت عادی نباید به کار رود؛ زیرا رنگ درخور به طور خودکار با توجه به آنچه در پارامتر |فرمانرو= وارد می‌شود، برگزیده می‌شود.

وضعیت، سامانه وضعیت، مرجع وضعیت

در پارامتر |وضعیت= باید وضعیت بقای جاندار مطابق معیارهای IUCN (اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت)، وارد شود. فهرست معیارها در جدول زیر آمده‌است:

وضعیت (آنچه در خروجی نمایش داده می‌شود) کد رده
در امان در امان/SE/se۱
رام‌شده DOM ۲ جانوران رام‌شده
کمترین نگرانی (LC) LC
کمترین نگرانی (LR/lc) LR/lc
در مرز تهدید (NT) NT
در مرز تهدید (LC/nt) LR/nt
وابسته به حفاظت (LR/cd) LR/cd
آسیب‌پذیر (VU) VU
در معرض خطر (EN) EN گونه‌های در معرض خطر
به طور بحرانی در معرض خطر CR گونه‌های به طور بحرانی در معرض خطر
به طور بحرانی در معرض خطر (CR)، احتمالاً انقراض یافته PE گونه‌های به طور بحرانی در معرض خطر
انقراض یافته در حیات وحش (EW) EW گونه‌های انقراض یافته در حیات وحش
انقراض یافته EX
کمبود داده (DD) DD
ارزیابی نشده (NE) NE
سنگواره سنگواره ۱، ۲
پیش از تاریخ pre ۱
متن را ببینید متن را ببینید ۱
مخاطره کمتر LR۳ وضعیت بقاء نامعتبر
پی‌نوشت‌ها
۱. یک ردهٔ معتبر از «سیاههٔ قرمز IUCN» نیست.
۲. به کاربردن | وضعیت = سنگواره با وجود | دوره سنگواره = آغاز-پایان نامناسب و ناپسند قلمداد می‌گردد.
۳. به جایش LR/lc یا LR/nt یا LR/cd را به کاربرید.

منبع این ورودی را در |مرجع وضعیت= وارد کنید.

جهت نمایش داده شدن تصویر مربوط به وضعیت بقا (به نمونه‌های پایین بنگرید) باید کد مربوط به معیارهای استفاده شده توسط IUCN (مانند iucn2.3، iucn3.1 و ...) به پارامتر |سامانه وضعیت= وارد شود. اگر در این پارامتر مقدار iucn بدهید، خود الگو با توجه به کدی که در پارامتر |وضعیت= وارد کرده‌اید سامانه وضعیت را تشخیص می‌دهد. مقاله‌هایی که در آن‌ها وضعیت بقای جاندار در این جعبه ذکر شده‌است ولی به پارامتر |سامانه وضعیت= مقداری داده نشده‌است در این رده قرار می‌گیرند.

الگو بر اساس آنچه در این پارامترها وارد می‌شود مقاله را در رده‌های مربوط به وضعیت بقا قرار می‌دهد.

شاخه، دسته، و ...

شاخه، دسته و بخش، معانی متفاوتی در گیاه‌شناسی و جانورشناسی دارند:

در گیاه‌شناسی
 • دسته همان طبقه آرایه‌شناختی بالای رده و زیر فرمانرو است، یعنی همسنگ شاخه در جانورشناسی.
 • بخش همان طبقه آرایه‌شناختی بالای گونه و زیر سرده است.
در جانورشناسی
 • شاخه همان طبقه آرایه‌شناختی بالای رده و زیر فرمانرو است، یعنی همسنگ دسته در گیاه‌شناسی.
 • دسته جانوری همان طبقه آرایه‌شناختی بالای خانواده و زیر راسته است.
 • بخش جانوری همان طبقه آرایه‌شناختی بالای خانواده و زیر راسته است.
خانواده و تیره

خانواده و تیره، در یک سطح طبقه‌بندی قرار دارندو معادل family (انگلیسی) و familia (لاتین) هستند، ولی خانواده کاربرد عمومی‌تری یافته‌است. تیره بیشتر در مورد پرندگان و گیاهان به کاربرد می‌رود. به خاطر همین تفاوت است که پارامترهای جداگانه‌ای برای آن‌ها در الگو در نظر گرفته شده‌است.

طبقه‌های پایینتر

هنگامی که جعبه آرایه زیستی را برای یک طبقهٔ بالا (مثلاً مارها) تشکیل می‌دهیم و می‌خواهیم طبقه‌های پایینی آن را هم در جعبه نام ببریم، در جلوی پارامتر «عنوان طبقه‌های پایینتر =» عنوان آن طبقه‌ها (مثلاً، فرورده‌ها، زیرخانواده‌ها، زیرگونه‌ها و...) را می‌نویسیم تا در جلوی پارامتر «طبقه‌های پایینتر =»، از خود آن طبقه‌ها نام ببریم (مثلاً مارهای زنگی، افعی‌ها و...). برای آشنایی بیشتر، نمونه‌هایی که پایینتر آورده شده‌اند را بنگرید.

گونه‌گونی

در آرایه‌های بالاتر و آرایه‌هایی که پارامتر |طبقه‌های پایین‌تر= شمار گونه‌ها را بازنمی‌تاباند، از این پارامتر می‌توان بهره برد؛ به پارامتر |گونه‌گونی= تعداد گونه‌ها به |پیوند گونه‌گونی= عنوان مقاله‌ای که به آن گونه‌ها پرداخته‌است بدهید.

چند نمونه از کاربرد این الگو در زیر نشان داده شده‌است، برای راهنمایی بیشتر به نسخهٔ انگلیسی مراجعه کنید.

مثال‌ها

روباه قرمز
Vulpes vulpes sitting.jpg
وضعیت بقا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
(طبقه‌بندی‌نشده): جمجمه‌داران
رده: پستانداران
راسته: گوشتخواران
زیرراسته: سگ‌نمایان
تیره: سگسانان
زیرتیره: سگیان
تبار: روباه
سرده: روباهان
گونه: V. vulpes
نام علمی
Vulpes vulpes
لینه، 1758
پراکندگی روباه قرمز در زمین
مترادف‌ها

Vulpes fulva, Vulpes fulvus

{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
| نام= روباه قرمز
| وضعیت= LC
| سامانه وضعیت= iucn3.1
| مرجع وضعیت= 
| تصویر= Vulpes vulpes sitting.jpg
| پهنای تصویر= 
|عنوان تصویر= 
| فرمانرو= [[جانوران]]
| شاخه= [[طنابداران]]
| زیرشاخه= [[مهره‌داران]]
| رده رتبه‌بندی‌نشده= [[جمجمه‌داران]]
| رده= [[پستانداران]]
| راسته= [[گوشتخواران]]
| زیرراسته= [[سگ‌نمایان]]
| خانواده= [[سگسانان]]
| زیرخانواده= [[سگیان]]
| تبار= [[روباه]]
| سرده= ''[[روباهان]]''
| گونه= '''''V. vulpes'''''
| نام دوجمله‌ای= ''Vulpes vulpes''
| وضع‌کننده نام دوجمله‌ای = 
[[کارلوس لینه|لینه]]، 1758
| مترادف‌ها= ''Vulpes fulva'',
 ''Vulpes fulvus''
| نقشه گستره پراکندگی= 
Wiki-Vulpes_vulpes.png
| عنوان نقشه گستره پراکندگی = 
پراکندگی روباه قرمز در زمین
}}


سرو تبری
PlatycladusOrientalis2.jpg
وضعیت بقا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
Division: مخروطیان
رده: ناژویان
راسته: کاجیان
تیره: سروها
سرده: سرو تبری
گونه: P. orientalis
نام علمی
Platycladus orientalis
‎(L.) Franco
{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
| نام = ''سرو تبری''
| وضعیت= LR/nt 
| سامانه وضعیت= IUCN2.3
| تصویر= PlatycladusOrientalis2.jpg 
| فرمانرو = [[گیاهان]]
| دسته = [[مخروطیان]]
| رده = [[ناژویان]]
| راسته = [[کاجیان]]
| تیره = [[سروها]]
| سرده = ''سرو تبری''
| گونه= '''''P. orientalis'''''
| نام دوجمله‌ای= ''Platycladus orientalis''
| وضع‌کننده نام دوجمله‌ای = 
{{چر}}([[کارلوس لینه|L.]]) 
[[João Manuel 
Antonio do Amaral Franco|Franco]]
}}


جغد
Surnia ulala (2005 10 16) - uitsnede.jpg
جغدی از تیره سورنیا اولالا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
زیررده: نومرغان
فرورده: نوآروارگان
Superorder: نوپرندگان
راسته: بوف‌سانان
وگلر، ۱۸۳۰
خانواده‌ها
مترادف‌ها

Strigidae sensu Sibley & Ahlquist

{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
|نام= جغد
|تصویر=
Surnia ulala (2005 10 16) - uitsnede.jpg
|عنوان تصویر = جغدی از تیره سورنیا اولالا
|پهنای تصویر= 200px
|فرمانرو= [[جانوران]]
|شاخه= [[طنابداران]]
|رده= [[پرندگان]]
|زیررده= [[نومرغان]]
|فرورده= [[نوآروارگان]]
|بالاراسته= [[نوپرندگان]]
|راسته= '''بوف‌سانان'''
|وضع‌کننده راسته = [[Johann 
Georg Wagler|وگلر]]، ۱۸۳۰
|عنوان طبقه‌های پایینتر= خانواده‌ها
|طبقه‌های پایینتر=
*[[جغدان]] (Strigidae)<br />
*[[جغد انبار|جغدان انبار]]
 (Tytonidae)<br />
*[[Ogygoptyngidae]] ([[سنگواره]])<br />
*[[Palaeoglaucidae]] ([[سنگواره]])
<br />
*[[Protostrigidae]] ([[سنگواره]])<br />
*[[Sophiornithidae]] ([[سنگواره]])
|مترادف‌ها=
Strigidae <small>sensu 
Sibley & Ahlquist</small>
}}


کبک
Perdix perdix (Marek Szczepanek).jpg
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: ماکیان‌سانان
تیره: قرقاولان
سرده: پردیکس
گونه: P. perdix
نام علمی
Perdix perdix
لینه، 1758
{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
| نام= کبک
| تصویر=
 Perdix_perdix_
(Marek_Szczepanek).jpg
| پهنای تصویر = 250px
| فرمانرو= [[جانوران]]
| شاخه= [[طنابداران]]
| رده= [[پرندگان]]
| راسته= [[ماکیان‌سانان]]
| خانواده= [[قرقاولان]]
| سرده= ''[[پردیکس]]''
| گونه= '''''P. perdix'''''
| نام دوجمله‌ای= ''Perdix perdix''
| وضع‌کننده نام دوجمله‌ای =
 [[کارلوس لینه|لینه]]، 1758
}}


مار
سن: کرتاسه - امروزه
Antaresia maculosa.jpg
پیتون خالدار
Antaresia maculosa
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
رده: سوسماریان
زیررده: دوکاوان
فرورده: پولک‌سوسمارشکلان
Superorder: پولک‌سوسماران
(طبقه‌بندی‌نشده): سخت‌زبانان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: ماران
لینه، ۱۷۵۸
فروراسته‌ها و خانواده‌ها

بخش خانواده‌ها در این مقاله را ببینید.

گستره پراکندگی مارها در زمین
(گسترهٔ حدودی مارهای آبی به رنگ آبی)
{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
| نام= مار
| دوره سنگواره= [[کرتاسه]] 
- [[هولوسن|امروزه]]
| تصویر= Antaresia maculosa.jpg
| پهنای تصویر= 220px
| عنوان تصویر = پیتون خالدار 
<br/>''[[Antaresia maculosa]]''
| فرمانرو= [[جانوران]]
| شاخه= [[طنابداران]]
| زیرشاخه= [[مهره‌داران]]
| رده= [[سوسماریان]]
| زیررده= [[دوکاوان]]
| فرورده= [[پولک‌سوسمارشکلان]]
| بالاراسته= [[پولک‌سوسماران]]
| راسته= [[پولک‌داران]]
| راسته رتبه‌بندی‌نشده= 
[[سخت‌زبانان]]
| زیرراسته= '''ماران'''
| وضع‌کننده زیرراسته= 
[[کارل لینه|لینه]]، ۱۷۵۸
| عنوان طبقه‌های پایینتر= [[فروراسته|
فروراسته‌ها]] و [[خانواده (زیست‌شناسی)
|خانواده‌ها]]
| طبقه‌های پایینتر =
بخش خانواده‌ها در این مقاله را ببینید.
| نقشه گستره پراکندگی = World.distribution
.serpentes.1.png
| عنوان نقشه گستره پراکندگی = <small>گستره
 پراکندگی مارها در زمین<br/>(گسترهٔ حدودی
 [[مار آبی|مارهای آبی]] به رنگ آبی)</small>
}}

داده‌های الگو

این توضیحاتِ داده‌های الگو این الگو است که توسط ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود.

جعبه اطلاعات آرایه زیستی

An infobox for plants, animals and other biological taxa

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Namename

For plants, see [[Wikipedia:Naming conventions (flora)]]. For all other living things, the name should be the most common vernacular name, when one is in widespread use, and a scientific name otherwise.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهضروری
Imageimage

An image to use, do not include the 'File:' part of the image file name.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Image Widthimage_widthimage width

Width to display the image at. Should not normally be set. e.g. 320px

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Image alt textimage_altimage alt

Alt text which describes the image to someone who can't see it

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Image captionimage_captionimage caption

Caption displayed under the image

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهضروری
Image caption alignmentimage_caption_alignimage caption alignment

Alignment of the caption displayed under the image, e.g. left. Should not normally be set.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Kingdomregnum

Kingdom: [[Animal]]ia, [[Plant]]ae, [[Fungi]], other taxa may want to use domain or other ranks instead

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Divisiondivisio

Division in botany, e.g. [[Bryophyta]]. Not for flowering plants using the APG III system

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Phylumphylum

Phylum in zoology, eg [[Chordata]] for vertebrates

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Classclassis

Class/classis taxonomic rank

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Orderordo

Order/ordo taxonomic rank

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Familyfamilia

Family/familia taxonomic rank

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Genusgenus

Genus taxonomic rank, in italics, e.g. ''[[Homo]]''

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Speciesspecies

Species taxonomic rank. Should be given in abbreviated forms and in italics, e.g. ''H. sapiens''.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Binomialbinomial

Full binomial name of taxa, In full form with italics, e.g. ''Salix alba'' var. ''caerulea''

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Binomial authoritybinomial_authoritybinomial authority

Binomial authority using appropriate conventions, eg [[Carl Linnaeus|L.]] (for plants), [[Carl Linnaeus|Linnaeus]], 1761 (for animals)

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range maprange_maprange map

Map of range

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map widthrange_map_widthrange map width

Width to display range map. Should not normally be set. e.g. 320px

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map alt textrange_map_altrange map alt

Alt text describing the range in words

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map captionrange_map_captionrange map caption

Caption/key for the range map

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Conservation statusstatus

The conservation status code: 'secure', domesticated 'DOM', Least Concern 'LC', Lower Risk—Least Concern 'LR/lc', Near Threatened 'NT', Lower Risk—Near Threatened 'LR/nt', Lower Risk—Conservation Dependent 'LR/cd', Vulnerable 'VU', Endangered 'EN', Critically Endangered 'CR', Possibly Extinct 'PE', Extinct in the wild 'EW', Extinct 'EX', Data deficient 'DD', Not evaluated 'NE',Fossil 'fossil', Prehistoric 'pre', 'See text', Lower Risk 'LR'

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Conservation status systemstatus_systemstatus system

System used for Conservation status: 'iucn3.1', 'iucn2.3', 'EPBC' etc. Required if status given.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Status referencestatus_refstatus ref

Reference for status <ref>{{IUCN2012.2|...}}</ref>

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Year of extinctionextinct

Year of extinction, if known

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Fossil rangefossil_rangefossil range

The stratigraphic range for groups known as fossils. E.g. [[Cambrian]]–[[Permian]] or {{fossil range|Cambrian|Permian}} to give a chart. Use 'Recent' for extant taxa and 'Holocene' for for Late Quaternary extinctions.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
virus groupvirus_groupvirus group

Viruses not placed in taxa above the rank of order, instead a virus group is used, given by a Roman numeral from I to VII

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Unranked superdomainunranked_superdomainunranked superdomain

For each major taxon you can add an unranked entry to the taxobox. The entry unranked_X appears above rank X

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Superdomainsuperdomain

This and other minor ranks should only be used when they are important to understanding the classification of the taxon described in the article

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Superdomain Authoritysuperdomain_authoritysuperdomain authority

The authority used for this rank. Every rank has a rank_authority field which are not currently listed

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Domaindomain

Domain for Archaea, Bacteria and Eukarya

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Superkingdomsuperregnum

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
unranked kingdomunranked_regnumunranked regnum

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Subkingdomsubregnum

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Superdivisionsuperdivisio

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Superphylumsuperphylum

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Unranked divisionunranked_divisiounranked divisio

For flowering plants using the APG III system this should be set to [[Angiosperms]] rather than using division/divisio

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Unranked phylumunranked_phylumunranked phylum

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
subphylumsubphylum

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Infraphyluminfraphylum

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
microphylummicrophylum

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
nanophylumnanophylum

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
superclassissuperclassis

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Unranked classunranked_classisunranked classis

For flowering plants using the APG III system this should be used rather than class/classis

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
unranked subclassisunranked_subclassisunranked subclassis

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
subclassissubclassis

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
unranked infraclassisunranked_infraclassisunranked infraclassis

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
infraclassisinfraclassis

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
magnordomagnordo

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
superordosuperordo

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Unranked orderunranked_ordounranked ordo

Generally used for flowering plants using the APG III system

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
subordosubordo

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
infraordoinfraordo

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
parvordoparvordo

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
zoodivisionzoodivisio

Used in zoology, a different rank to the division used in botany.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
zoosectionzoosectio

Used in zoology, a different rank to the section used in botany.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
zoosubsectionzoosubsectio

Used in zoology, a different rank to the subsection used in botany.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Unranked Superfamilyunranked_superfamiliaunranked superfamilia

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Superfamilysuperfamilia

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Subfamilysubfamilia

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
supertribussupertribus

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
unranked tribeunranked_tribusunranked tribus

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
tribetribus

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
subtribesubtribus

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
alliancealliance

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Unranked genusunranked_genusunranked genus

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Subgenussubgenus

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Sectionsectio

Used in botany, use zoosectio in zoology

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Subsectionsubsectio

Used in botany, use zoosubsectio in zoology

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Seriesseries

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Subseriessubseries

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Species groupspecies_groupspecies group

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
species subgroupspecies_subgroupspecies subgroup

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
species complexspecies_complexspecies complex

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
subspeciessubspecies

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
varietyvariety

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
formforma

Used in botany, not in zoology

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
trinomialtrinomial

The full trinomial name for subspecies, it should generally be in italics.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
trinomial authoritytrinomial_authoritytrinomial authority

The authority for a trinomial.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Synonymssynonyms

A list of synonyms for a species, e.g. ''species1'' <small>Authority1</small><br/> ''species2'' <small>Authority2</small>

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Synonyms refsynonyms_refsynonyms ref

References for the synonym lists, e.g.<ref>Smith and Jones, 2009, p. 5</ref>

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Type speciestype_speciestype species

The original name of the species that was initially used to describe the genus, without regard to its present-day nomenclature.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Type species authoritytype_species_authoritytype species authority

Authority for the type species, don't use parenthesis.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Classification statusclassification_statusclassification status

Status of the scientific classification, e.g. disputed. Only use when the scientific classification text would be misleading without it.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Subdivision rankssubdivision_rankssubdivision ranks

Rank used for sub-divisions of this taxa, e.g. 'Families'

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Subdivisionsubdivision

List of sub divisions of this taxa, e.g. [[Family1]]<br/> [[Family2]]<br/> [[Family3]]

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Image 2image2

A second image, only use in rare circumstances.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Image 2 Widthimage2_widthimage2 width

Width of the second image

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
شمارهاختیاری
Image 2 alt textimage2_altimage2 alt

Alt text which describes the second image to someone who can't see it

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Image 2 captionimage2_captionimage2 caption

Caption to display under the second image

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Binomial2binomial2

Second binomial name of taxa, only used in rare circumstances

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Binomial authority 2binomial2_authoritybinomial2 authority

Authority of second binomial

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Binomial3binomial3

Third binomial name of taxa, only used in rare circumstances

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Binomial authority 3binomial3_authoritybinomial3 authority

Authority of third binomial

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Binomial4binomial4

Forth binomial name of taxa, only used in rare circumstances

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Binomial authority 4binomial4_authoritybinomial4 authority

Authority of forth binomial

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 2range_map2range map2

Second map of range

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 2 widthrange_map2_widthrange map2 width

Width of second range map

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 2 alt textrange_map2_altrange map2 alt

Alt text describing the second range map

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 2 captionrange_map2_captionrange map2 caption

Caption/key for the second range map

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 3range_map3range map3

Third map of range

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 3 widthrange_map3_widthrange map3 width

Width of third range map

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 3 alt textrange_map3_altrange map3 alt

Alt text describing the third range map

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 3 captionrange_map3_captionrange map3 caption

Caption/key for the third range map

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 4range_map4range map4

Forth map of range

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 4 widthrange_map4_widthrange map4 width

Width of forth range map

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 4 alt textrange_map4_altrange map4 alt

Alt text describing the forth range map

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Range map 4 captionrange_map4_captionrange map4 caption

Caption/key for the forth range map

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
colorcolor

Generally not used as it is automatically assigned based on the entry for regnum, virus_group, unranked_phylum, phylum.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری

جستارهای وابسته