الگو:جعبه آرایه زیستی

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو جدولی مربوط به طبقه‌بندی جانداران در نوشتارها ایجاد می‌کند. این الگو پارامترهای زیادی دارد اما از همهٔ آن‌ها به کار نمی‌روند. برابرهای فارسی به کار رفته در این الگو — تا حد امکان — مطابق آن‌چه در مقالهٔ طبقه آرایه‌شناختی و مقاله‌های دیگر ویکی‌پدیای فارسی یا منابع معتبر آمده‌است، گزیده شده‌اند.

استفاده

در زیر تمام پارامترهای این الگو آورده شده‌است. الگو با پارامترهای الگوی انگلیسی هم کار می‌کند. یعنی اگر مقاله‌ای را ویکی‌پدیای انگلیسی می‌آورید، همان الگوی آنجا را کپی کنید و فقط ورودی‌ها را دستکاری کنید و نیازی به ترجمه‌کردن نام پارامترها نیست.

{{جعبه آرایه زیستی
|رنگ              = 
|نام              = 
|وضعیت             = 
|سامانه وضعیت         = 
|مرجع وضعیت          = 
|دوره سنگواره         = 
|تصویر             = 
|پهنای تصویر          = 
|آلترناتیو تصویر۲       = 
|عنوان تصویر          = 
|تصویر۲            = 
|پهنای تصویر۲         = 
|آلترناتیو تصویر۲       = 
|عنوان تصویر۲         = 
|گروه ویروسی          = 
|بالادامنه رتبه‌بندی‌نشده     = 
|وضع‌کننده بالادامنه رتبه‌بندی‌نشده= 
|بالادامنه           = 
|وضع‌کننده بالادامنه       = 
|دامنه             = 
|وضع‌کننده دامنه        = 
|فرمانرو رتبه‌بندی‌نشده     = 
|وضع‌کننده فرمانرو رتبه‌بندی‌نشده = 
|بالافرمانرو          = 
|وضع‌کننده بالافرمانرو      = 
|فرمانرو            = 
|وضع‌کننده فرمانرو       = 
|زیرفرمانرو          = 
|وضع‌کننده زیرفرمانرو      = 
|شاخه رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده شاخه رتبه‌بندی‌نشده  = 
|بالادسته            = 
|وضع‌کننده بالادسته       = 
|بالاشاخه            = 
|وضع‌کننده بالاشاخه       = 
|دسته             = 
|وضع‌کننده دسته         = 
|دسته رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده دسته رتبه‌بندی‌نشده  = 
|شاخه             = 
|وضع‌کننده شاخه         = 
|زیردسته            = 
|وضع‌کننده زیردسته       = 
|زیرشاخه            = 
|وضع‌کننده زیرشاخه       = 
|فروشاخه            = 
|وضع‌کننده فروشاخه       = 
|ریزشاخه            = 
|وضع‌کننده ریزشاخه       = 
|نانوشاخه           = 
|وضع‌کننده نانوشاخه       = 
|رده رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده رده رتبه‌بندی‌نشده   = 
|بالارده            = 
|وضع‌کننده بالارده        = 
|رده              = 
|وضع‌کننده رده         = 
|زیررده رتبه‌بندی‌نشده      = 
|وضع‌کننده زیررده رتبه‌بندی‌نشده = 
|زیررده            = 
|وضع‌کننده زیررده        = 
|فرورده رتبه‌بندی‌نشده      = 
|وضع‌کننده فرورده رتبه‌بندی‌نشده = 
|فرورده            = 
|وضع‌کننده فرورده        = 
|راسته رتبه‌بندی‌نشده      = 
|وضع‌کننده راسته رتبه‌بندی‌نشده  = 
|کلان‌راسته           = 
|وضع‌کننده کلان‌راسته       = 
|بالاراسته           = 
|وضع‌کننده بالاراسته       = 
|راسته             = 
|وضع‌کننده راسته        = 
|زیرراسته           = 
|وضع‌کننده زیرراسته       = 
|فروراسته           = 
|وضع‌کننده فروراسته       = 
|کوچک‌راسته           = 
|وضع‌کننده کوچک‌راسته      = 
|دسته جانوری          = 
|وضع‌کننده دسته جانوری     = 
|بخش جانوری          = 
|وضع‌کننده بخش جانوری      = 
|زیربخش جانوری         = 
|وضع‌کننده زیربخش جانوری    = 
|خانواده رتبه‌بندی‌نشده     = 
|وضع‌کننده خانواده رتبه‌بندی‌نشده = 
|بالاتیره            = 
|وضع‌کننده بالاتیره       = 
|بالاخانواده          = 
|وضع‌کننده بالاخانواده      = 
|تیره             = 
|وضع‌کننده تیره         = 
|تیره رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده تیره رتبه‌بندی‌نشده  = 
|خانواده            = 
|وضع‌کننده خانواده       = 
|زیرتیره            = 
|وضع‌کننده زیرتیره       = 
|زیرخانواده          = 
|وضع‌کننده زیرخانواده      = 
|بالاتبار            = 
|وضع‌کننده بالاتبار       = 
|تبار             = 
|وضع‌کننده تبار         = 
|زیرتبار            = 
|وضع‌کننده زیرتبار       = 
|پیمان             = 
|وضع‌کننده پیمان        = 
|سرده رتبه‌بندی‌نشده       = 
|وضع‌کننده سرده رتبه‌بندی‌نشده  = 
|سرده             = 
|وضع‌کننده سرده         = 
|سرده۲             = 
|وضع‌کننده سرده۲        = 
|زیرسرده            = 
|وضع‌کننده زیرسرده       = 
|بخش              = 
|وضع‌کننده بخش         = 
|زنجیره            = 
|وضع‌کننده زنجیره        = 
|زیرزنجیره           = 
|وضع‌کننده زیرزنجیره      = 
|گروه گونه           = 
|وضع‌کننده گروه گونه      = 
|زیرگروه گونه         = 
|وضع‌کننده زیرگروه گونه     = 
|مجتمع گونه‌ها         = 
|وضع‌کننده مجتمع گونه‌ها     = 
|گونه             = 
|وضع‌کننده گونه         = 
|زیرگونه            = 
| وضع‌کننده زیرگونه       = 
|جوره             = 
|وضع‌کننده جوره         = 
|گونه‌گونی           = 
|پیوند گونه‌گونی        = 
|نام دوجمله‌ای         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای     = 
|نام سه‌جمله‌ای         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای     = 
|سرده شاخص           = 
|وضع‌کننده سرده شاخص       = 
|گونه شاخص           = 
|وضع‌کننده گونه شاخص       = 
|نوع سویه           = 
|نقشه گستره پراکندگی      = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی   = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی   = 
|نام دوجمله‌ای۲         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای۲    = 
|نام سه‌جمله‌ای۲         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای۲    = 
|نقشه گستره پراکندگی۲     = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی۲  = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی۲  = 
|نام دوجمله‌ای۳         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای۳    = 
|نام سه‌جمله‌ای۳         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای۳    = 
|نقشه گستره پراکندگی۳     = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی۳  = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی۳  = 
|نام دوجمله‌ای۴         = 
|وضع‌کننده نام دوجمله‌ای۴    = 
|نام سه‌جمله‌ای۴         = 
|وضع‌کننده نام سه‌جمله‌ای۴    = 
|نقشه گستره پراکندگی۴     = 
|پهنای نقشه گستره پراکندگی۴  = 
|عنوان نقشه گستره پراکندگی۴  = 
|طبقه‌های پایین‌تر        = 
|عنوان طبقه‌های پایین‌تر     = 
|مترادف‌ها           = 
|پاجعبه            = 
}}

لطفاً هنگام استفاده از الگو فقط پارامترهایی که بدان‌ها نیاز است را در صفحه قرار دهید و پارامترهای خالی را — اگر سپس‌تر به کار نخواهند رفت — حذف کنید.

نمونه دوم

الگوی کامل و خالی با تمام پارامترها به ترتیبی که در taxobox نشان داده می‌شوند.

توجه داشته باشيد که پارامترهای این الگو به کوچک و بزرگی حروف، حساس است.

name
محدودهٔ زمانی: ۱۰۰ تا ۰ میلیون سال پیش
fossil_range
image_alt
image_caption
image2_alt
image2_caption
وضعیت حفاظت
طبقه‌بندی ویروس‌ها
(status of classification)
Group: virus_group
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_superdomain
unranked_superdomain_authority
Superdomain: superdomain
حوزه: domain
domain_authority
دامنه: superregnum
superregnum_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_regnum
unranked_regnum_authority
فرمانرو: regnum
regnum_authority
زیرفرمانرو: subregnum
subregnum_authority
Superdivision: superdivisio
superdivisio_authority
بالاشاخه: superphylum
superphylum_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_divisio
unranked_divisio_authority
دسته: divisio
divisio_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_phylum
unranked_phylum_authority
شاخه: phylum
phylum_authority
Subdivisio: subdivisio
subdivisio_authority
زیرشاخه: subphylum
subphylum_authority
فروشاخه: infraphylum
infraphylum_authority
ریزشاخه: microphylum
microphylum_authority
Nanophylum: nanophylum
nanophylum_authority
بالارده: superclassis
superclassis_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_classis
unranked_classis_authority
رده: classis
classis_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_subclassis
unranked_subclassis_authority
زیررده: subclassis
subclassis_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_infraclassis
unranked_infraclassis_authority
فرورده: infraclassis
infraclassis_authority
کلان‌راسته: magnordo
magnordo_authority
بالاراسته: superordo
superordo_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_ordo
unranked_ordo_authority
راسته: ordo
ordo_authority
زیرراسته: subordo
subordo_authority
فروراسته: infraordo
infraordo_authority
Parvorder: parvordo
parvordo_authority
دسته: zoodivisio
zoodivisio_authority
بخشه: zoosectio
zoosectio_authority
زیربخشه: zoosubsectio
zoosubsectio_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_superfamilia
unranked_superfamilia_authority
بالاخانواده: superfamilia
superfamilia_authority
تیره: familia
familia_authority
زیرخانواده: subfamilia
subfamilia_authority
بالاتبار: supertribus
supertribus_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_tribus
unranked_tribus_authority
تبار: tribus
tribus_authority
زیرتبار: subtribus
subtribus_authority
Alliance: alliance
alliance_authority
(طبقه‌بندی‌نشده): unranked_genus
genus_authority
سرده: genus
genus_authority
زیرسرده: subgenus
subgenus_authority
Section: sectio
sectio_authority
Subsection: subsectio
subsectio_authority
Series: series
series_authority
Subseries: subseries
subseries_authority
Species group: species_group
species_group_authority
Species subgroup: species_subgroup
species_subgroup_authority
Species complex: species_complex
species_complex_authority
گونه: species
species_authority
زیرگونه: subspecies
subspecies_authority
Varietas: variety
variety_authority
نام دوبخشی
binomial
binomial_authority
نام سه‌بخشی
trinomial
trinomial_authority
گونه نماد
type_species
type_species_authority
نوع (زیست‌شناسی)
type strain
subdivision_ranks

subdivision

Diversity
diversity
range_map_alt
range_map_caption
binomial2
binomial2_authority
range_map2_alt
range_map2_caption
binomial3
binomial3_authority
range_map3_alt
range_map3_caption
binomial4
binomial4_authority
range_map4_alt
range_map4_caption
مترادف[۲]

synonyms

{{جعبه آرایه زیستی
| color              = 
| name              = 
| status             = 
| status_system          = 
| status_ref           = 
| fossil_range          = 
| image              = 
| image_width           = 
| image_alt            = 
| image_caption          = 
| image_caption_align       =
| image2             = 
| image2_width          = 
| image2_alt           = 
| image2_caption         = 
| classification_status      = 
| virus_group           = 
| unranked_superdomain      = 
| unranked_superdomain_authority = 
| superdomain           = 
| superdomain_authority      = 
| domain             = 
| domain_authority        = 
| superregnum           = 
| superregnum_authority      = 
| unranked_regnum         = 
| unranked_regnum_authority    = 
| regnum             = 
| regnum_authority        = 
| subregnum            = 
| subregnum_authority       = 
| superdivisio          = 
| superdivisio_authority     = 
| superphylum           = 
| superphylum_authority      = 
| unranked_divisio        = 
| unranked_divisio_authority   =
| divisio             = 
| divisio_authority        = 
| unranked_phylum         = 
| unranked_phylum_authority    = 
| phylum             = 
| phylum_authority        =
| subdivisio           = 
| subdivisio_authority      = 
| subphylum            = 
| subphylum_authority       = 
| infraphylum           = 
| infraphylum_authority      = 
| microphylum           = 
| microphylum_authority      = 
| nanophylum           = 
| nanophylum_authority      = 
| superclassis          = 
| superclassis_authority     = 
| unranked_classis        = 
| unranked_classis_authority   = 
| classis             = 
| classis_authority        = 
| unranked_subclassis       = 
| unranked_subclassis_authority  = 
| subclassis           = 
| subclassis_authority      = 
| unranked_infraclassis      = 
| unranked_infraclassis_authority = 
| infraclassis          = 
| infraclassis_authority     = 
| magnordo            = 
| magnordo_authority       = 
| superordo            = 
| superordo_authority       = 
| unranked_ordo          = 
| unranked_ordo_authority     = 
| ordo              = 
| ordo_authority         = 
| subordo             = 
| subordo_authority        = 
| infraordo            = 
| infraordo_authority       = 
| parvordo            = 
| parvordo_authority       = 
| zoodivisio           = 
| zoodivisio_authority      = 
| zoosectio            = 
| zoosectio_authority       = 
| zoosubsectio          = 
| zoosubsectio_authority     = 
| unranked_superfamilia      = 
| unranked_superfamilia_authority = 
| superfamilia          = 
| superfamilia_authority     = 
| familia             = 
| familia_authority        = 
| subfamilia           = 
| subfamilia_authority      = 
| supertribus           = 
| supertribus_authority      = 
| unranked_tribus         = 
| unranked_tribus_authority    = 
| tribus             = 
| tribus_authority        = 
| subtribus            = 
| subtribus_authority       = 
| alliance            = 
| alliance_authority       = 
| unranked_genus         = 
| unranked_genus_authority    = 
| genus              = 
| genus_authority         = 
| subgenus            = 
| subgenus_authority       = 
| sectio             = 
| sectio_authority        = 
| subsectio            = 
| subsectio_authority       = 
| series             = 
| series_authority        = 
| subseries            = 
| subseries_authority       = 
| species_group          = 
| species_group_authority     = 
| species_subgroup        = 
| species_subgroup_authority   = 
| species_complex         = 
| species_complex_authority    = 
| species             = 
| species_authority        = 
| subspecies           = 
| subspecies_authority      = 
| variety             = 
| variety_authority        = 
| forma              = 
| forma_authority         = 
| diversity_ref          = 
| diversity            = 
| diversity_link         = 
| binomial            = 
| binomial_authority       = 
| trinomial            = 
| trinomial_authority       = 
| type_species          = 
| type_species_authority     = 
| subdivision           = 
| subdivision_ranks        = 
| type_strain           = 
| range_map            = 
| range_map_width         = 
| range_map_alt          = 
| range_map_caption        = 
| binomial2            = 
| binomial2_authority       = 
| range_map2           = 
| range_map2_width        = 
| range_map2_alt         = 
| range_map2_caption       = 
| binomial3            = 
| binomial3_authority       = 
| range_map3           = 
| range_map3_width        = 
| range_map3_alt         = 
| range_map3_caption       = 
| binomial4            = 
| binomial4_authority       = 
| range_map4           = 
| range_map4_width        = 
| range_map4_alt         = 
| range_map4_caption       = 
| synonyms_ref          = 
| synonyms            = 
}}
 1. iucn reference goes here
 2. synonyms_ref

پارامترها

رنگ

پارامتر |رنگ= در حالت عادی نباید به کار رود؛ زیرا رنگ درخور به طور خودکار با توجه به آنچه در پارامتر |فرمانرو= وارد می‌شود، برگزیده می‌شود.

وضعیت، سامانه وضعیت، مرجع وضعیت

در پارامتر |وضعیت= باید وضعیت حفاظت جاندار مطابق معیارهای IUCN (اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت)، وارد شود. فهرست معیارها در جدول زیر آمده‌است:

وضعیت (آنچه در خروجی نمایش داده می‌شود) کد رده
در امان در امان/SE/se۱
رام‌شده DOM ۲ جانوران رام‌شده
کمترین نگرانی (LC) LC
کمترین نگرانی (LR/lc) LR/lc
نزدیک تهدید (NT) NT
نزدیک تهدید (LC/nt) LR/nt
وابسته به حفاظت (LR/cd) LR/cd
آسیب‌پذیر (VU) VU
در خطر انقراض (EN) EN گونه‌های در خطر انقراض
در بحران انقراض CR گونه‌های در بحران انقراض
در بحران انقراض (CR)، احتمالاً انقراض یافته PE گونه‌های در بحران انقراض
منقرض‌شده در طبیعت (EW) EW گونه‌های منقرض‌شده در طبیعت
منقرض‌شده EX
کمبود داده (DD) DD
بررسی نشده (NE) NE
سنگواره سنگواره ۱، ۲
پیشاتاریخ pre ۱
متن را ببینید متن را ببینید ۱
مخاطره کمتر LR۳ وضعیت بقاء نامعتبر
پی‌نوشت‌ها
۱. یک ردهٔ معتبر از «فهرست سرخ IUCN» نیست.
۲. به کاربردن | وضعیت = سنگواره با وجود | دوره سنگواره = آغاز-پایان نامناسب و ناپسند قلمداد می‌گردد.
۳. به جایش LR/lc یا LR/nt یا LR/cd را به کاربرید.

منبع این ورودی را در |مرجع وضعیت= وارد کنید.

جهت نمایش داده شدن تصویر مربوط به وضعیت بقا (به نمونه‌های پایین بنگرید) باید کد مربوط به معیارهای استفاده شده توسط IUCN (مانند iucn2.3، iucn3.1 و ...) به پارامتر |سامانه وضعیت= وارد شود. اگر در این پارامتر مقدار iucn بدهید، خود الگو با توجه به کدی که در پارامتر |وضعیت= وارد کرده‌اید سامانه وضعیت را تشخیص می‌دهد. مقاله‌هایی که در آن‌ها وضعیت بقای جاندار در این جعبه ذکر شده‌است ولی به پارامتر |سامانه وضعیت= مقداری داده نشده‌است در این رده قرار می‌گیرند.

الگو بر اساس آنچه در این پارامترها وارد می‌شود مقاله را در رده‌های مربوط به وضعیت بقا قرار می‌دهد.

شاخه، دسته، و ...

شاخه، دسته و بخش، معانی متفاوتی در گیاه‌شناسی و جانورشناسی دارند:

در گیاه‌شناسی
 • دسته همان طبقه آرایه‌شناختی بالای رده و زیر فرمانرو است، یعنی همسنگ شاخه در جانورشناسی.
 • بخش همان طبقه آرایه‌شناختی بالای گونه و زیر سرده است.
در جانورشناسی
 • شاخه همان طبقه آرایه‌شناختی بالای رده و زیر فرمانرو است، یعنی همسنگ دسته در گیاه‌شناسی.
 • دسته جانوری همان طبقه آرایه‌شناختی بالای خانواده و زیر راسته است.
 • بخش جانوری همان طبقه آرایه‌شناختی بالای خانواده و زیر راسته است.
خانواده و تیره

خانواده و تیره، در یک سطح طبقه‌بندی قرار دارند و معادل family (انگلیسی) و familia (لاتین) هستند، ولی خانواده کاربرد عمومی‌تری یافته‌است. تیره بیشتر دربارۀ گیاهان به کار می‌رود. به خاطر همین تفاوت است که پارامترهای جداگانه‌ای برای آن‌ها در الگو در نظر گرفته شده‌است.

طبقه‌های پایینتر

هنگامی که جعبه آرایه زیستی را برای یک طبقهٔ بالا (مثلاً مارها) تشکیل می‌دهیم و می‌خواهیم طبقه‌های پایینی آن را هم در جعبه نام ببریم، در جلوی پارامتر «عنوان طبقه‌های پایینتر =» عنوان آن طبقه‌ها (مثلاً، فرورده‌ها، زیرخانواده‌ها، زیرگونه‌ها و...) را می‌نویسیم تا در جلوی پارامتر «طبقه‌های پایینتر =»، از خود آن طبقه‌ها نام ببریم (مانند مارهای زنگی، افعی‌ها و...). برای آشنایی بیشتر، نمونه‌هایی که پایینتر آورده شده‌اند را بنگرید.

گونه‌گونی

در آرایه‌های بالاتر و آرایه‌هایی که پارامتر |طبقه‌های پایین‌تر= شمار گونه‌ها را بازنمی‌تاباند، از این پارامتر می‌توان بهره برد؛ به پارامتر |گونه‌گونی= تعداد گونه‌ها به |پیوند گونه‌گونی= عنوان مقاله‌ای که به آن گونه‌ها پرداخته‌است بدهید.

چند نمونه از کاربرد این الگو در زیر نشان داده شده‌است، برای راهنمایی بیشتر به نسخهٔ انگلیسی مراجعه کنید.

مثال‌ها

روباه قرمز
وضعیت حفاظت
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
(طبقه‌بندی‌نشده): جمجمه‌داران
رده: پستانداران
راسته: گوشتخوارسانان
زیرراسته: سگ‌سانیان
تیره: سگان
زیرخانواده: سگیان
تبار: روباه
سرده: روباه‌ها
گونه: V. vulpes
نام دوبخشی
Vulpes vulpes
لینه، 1758
پراکندگی روباه قرمز در زمین
مترادف

Vulpes fulva, Vulpes fulvus

{{جعبه آرایه زیستی
| نام= روباه قرمز
| وضعیت= LC
| سامانه وضعیت= iucn3.1
| مرجع وضعیت= 
| تصویر= Vulpes vulpes sitting.jpg
| پهنای تصویر= 
|عنوان تصویر= 
| فرمانرو= [[جانوران]]
| شاخه= [[طنابداران]]
| زیرشاخه= [[مهره‌داران]]
| رده رتبه‌بندی‌نشده= [[جمجمه‌داران]]
| رده= [[پستانداران]]
| راسته= [[گوشتخوارسانان]]
| زیرراسته= [[سگ‌سانیان]]
| خانواده= [[سگان]]
| زیرخانواده= [[سگیان]]
| تبار= [[روباه]]‌تباران
| سرده= ''[[روباه]]‌ها''
| گونه= '''''V. vulpes'''''
| نام دوجمله‌ای= ''Vulpes vulpes''
| وضع‌کننده نام دوجمله‌ای = 
[[کارلوس لینه|لینه]]، 1758
| مترادف‌ها= ''Vulpes fulva'',
 ''Vulpes fulvus''
| نقشه گستره پراکندگی= 
Wiki-Vulpes_vulpes.png
| عنوان نقشه گستره پراکندگی = 
پراکندگی روباه قرمز در زمین
}}


سرو تبری
وضعیت حفاظت
رده‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
دسته: مخروطیان
رده: ناژویان
راسته: کاجیان
تیره: سروها
سرده: سرو تبری
گونه: P. orientalis
نام دوبخشی
Platycladus orientalis
‎(L.) Franco
{{جعبه آرایه زیستی
| نام = ''سرو تبری''
| وضعیت= LR/nt 
| سامانه وضعیت= IUCN2.3
| تصویر= PlatycladusOrientalis2.jpg 
| فرمانرو = [[گیاهان]]
| دسته = [[مخروطیان]]
| رده = [[ناژویان]]
| راسته = [[کاجیان]]
| تیره = [[سروها]]
| سرده = ''سرو تبری''
| گونه= '''''P. orientalis'''''
| نام دوجمله‌ای= ''Platycladus orientalis''
| وضع‌کننده نام دوجمله‌ای = 
{{چر}}([[کارلوس لینه|L.]]) 
[[João Manuel 
Antonio do Amaral Franco|Franco]]
}}


جغد
جغدی از تیره سورنیا اولالا
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
زیررده: نومرغان
فرورده: نوآروارگان
بالاراسته: نوپرندگان
راسته: جغدسانان
وگلر، ۱۸۳۰
خانواده‌ها
مترادف

Strigidae sensu Sibley & Ahlquist

{{جعبه آرایه زیستی
|نام= جغد
|تصویر=
Surnia ulala (2005 10 16) - uitsnede.jpg
|عنوان تصویر = جغدی از تیره سورنیا اولالا
|پهنای تصویر= 200px
|فرمانرو= [[جانوران]]
|شاخه= [[طنابداران]]
|رده= [[پرندگان]]
|زیررده= [[نومرغان]]
|فرورده= [[نوآروارگان]]
|بالاراسته=[[نوپرندگان]]
|راسته= '''جغدسانان'''
|وضع‌کننده راسته = [[Johann 
Georg Wagler|وگلر]]، ۱۸۳۰
|عنوان طبقه‌های پایینتر= خانواده‌ها
|طبقه‌های پایینتر=
*[[جغدان]] (Strigidae)<br />
*[[جغد انبار|جغدان انبار]]
 (Tytonidae)<br />
*[[Ogygoptyngidae]] ([[سنگواره]])<br />
*[[Palaeoglaucidae]] ([[سنگواره]])
<br />
*[[Protostrigidae]] ([[سنگواره]])<br />
*[[Sophiornithidae]] ([[سنگواره]])
|مترادف‌ها=
Strigidae <small>sensu 
Sibley & Ahlquist</small>
}}


کبک چیل
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: ماکیان‌سانان
تیره: قرقاولان
سرده: کبک‌های شکم‌نعلی
گونه: P. perdix
نام دوبخشی
Perdix perdix
لینه، 1758
{{جعبه آرایه زیستی
| نام= کبک
| تصویر=
 Perdix_perdix_
(Marek_Szczepanek).jpg
| پهنای تصویر = 250px
| فرمانرو= [[جانوران]]
| شاخه= [[طنابداران]]
| رده= [[پرندگان]]
| راسته= [[ماکیان‌سانان]]
| خانواده= [[قرقاولان]]
| سرده= ''[[پردیکس]]''
| گونه= '''''P. perdix'''''
| نام دوجمله‌ای= ''Perdix perdix''
| وضع‌کننده نام دوجمله‌ای =
 [[کارلوس لینه|لینه]]، 1758
}}


مار
محدودهٔ زمانی: کرتاسه - امروزه
پیتون خالدار
Antaresia maculosa
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
رده: خزندگان
زیررده: دوکاوان
فرورده: پولک‌سوسمارریختان
بالاراسته: پولک‌سوسماران
(طبقه‌بندی‌نشده): سخت‌زبانان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: ماران
لینه، ۱۷۵۸
فروراسته‌ها و خانواده‌ها

بخش خانواده‌ها در این مقاله را ببینید.

گستره پراکندگی مارها در زمین
(گسترهٔ حدودی مارهای آبی به رنگ آبی)
{{جعب آرایه زیستی
| نام= مار
| دوره سنگواره= [[کرتاسه]] 
- [[هولوسن|امروزه]]
| تصویر= Antaresia maculosa.jpg
| پهنای تصویر= 220px
| عنوان تصویر = پیتون خالدار 
<br/>''[[Antaresia maculosa]]''
| فرمانرو= [[جانوران]]
| شاخه= [[طنابداران]]
| زیرشاخه= [[مهره‌داران]]
| رده= [[خزندگان]]
| زیررده= [[دوکاوان]]
| فرورده= [[پولک‌سوسمارریختان]]
| بالاراسته= [[پولک‌سوسماران]]
| راسته= [[پولک‌داران]]
| راسته رتبه‌بندی‌نشده= 
[[سخت‌زبانان]]
| زیرراسته= '''ماران'''
| وضع‌کننده زیرراسته= 
[[کارل لینه|لینه]]، ۱۷۵۸
| عنوان طبقه‌های پایینتر= [[فروراسته|
فروراسته‌ها]] و [[خانواده (زیست‌شناسی)
|خانواده‌ها]]
| طبقه‌های پایینتر =
بخش خانواده‌ها در این مقاله را ببینید.
| نقشه گستره پراکندگی = World.distribution
.serpentes.1.png
| عنوان نقشه گستره پراکندگی = <small>گستره
 پراکندگی مارها در زمین<br/>(گسترهٔ حدودی
 [[مار آبی|مارهای آبی]] به رنگ آبی)</small>
}}

داده‌های الگو

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده جعبه آرایه زیستی

An infobox for plants, animals and other biological taxa

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Namename

For plants, see [[Wikipedia:Naming conventions (flora)]]. For all other living things, the name should be the most common vernacular name, when one is in widespread use, and a scientific name otherwise.

رشتهضروری
Imageimage

An image to use, do not include the 'File:' part of the image file name.

رشتهاختیاری
Image Widthimage_width image width

Width to display the image at. Should not normally be set. e.g. 320px

رشتهاختیاری
Image alt textimage_alt image alt

Alt text which describes the image to someone who can't see it

رشتهاختیاری
Image captionimage_caption image caption

Caption displayed under the image

رشتهضروری
Image caption alignmentimage_caption_align image caption alignment

Alignment of the caption displayed under the image, e.g. left. Should not normally be set.

رشتهاختیاری
Kingdomregnum

Kingdom: [[Animal]]ia, [[Plant]]ae, [[Fungi]], other taxa may want to use domain or other ranks instead

رشتهاختیاری
Divisiondivisio

Division in botany, e.g. [[Bryophyta]]. Not for flowering plants using the APG III system

رشتهاختیاری
Phylumphylum

Phylum in zoology, eg [[Chordata]] for vertebrates

رشتهاختیاری
Classclassis

Class/classis taxonomic rank

رشتهاختیاری
Orderordo

Order/ordo taxonomic rank

رشتهاختیاری
Familyfamilia

Family/familia taxonomic rank

رشتهاختیاری
Genusgenus

Genus taxonomic rank, in italics, e.g. ''[[Homo]]''

رشتهاختیاری
Speciesspecies

Species taxonomic rank. Should be given in abbreviated forms and in italics, e.g. ''H. sapiens''.

رشتهاختیاری
Binomialbinomial

Full binomial name of taxa, In full form with italics, e.g. ''Salix alba'' var. ''caerulea''

رشتهاختیاری
Binomial authoritybinomial_authority binomial authority

Binomial authority using appropriate conventions, eg [[Carl Linnaeus|L.]] (for plants), [[Carl Linnaeus|Linnaeus]], 1761 (for animals)

رشتهاختیاری
Range maprange_map range map

Map of range

رشتهاختیاری
Range map widthrange_map_width range map width

Width to display range map. Should not normally be set. e.g. 320px

رشتهاختیاری
Range map alt textrange_map_alt range map alt

Alt text describing the range in words

رشتهاختیاری
Range map captionrange_map_caption range map caption

Caption/key for the range map

رشتهاختیاری
Conservation statusstatus

The conservation status code: 'secure', domesticated 'DOM', Least Concern 'LC', Lower Risk—Least Concern 'LR/lc', Near Threatened 'NT', Lower Risk—Near Threatened 'LR/nt', Lower Risk—Conservation Dependent 'LR/cd', Vulnerable 'VU', Endangered 'EN', Critically Endangered 'CR', Possibly Extinct 'PE', Extinct in the wild 'EW', Extinct 'EX', Data deficient 'DD', Not evaluated 'NE',Fossil 'fossil', Prehistoric 'pre', 'See text', Lower Risk 'LR'

رشتهاختیاری
Conservation status systemstatus_system status system

System used for Conservation status: 'iucn3.1', 'iucn2.3', 'EPBC' etc. Required if status given.

رشتهاختیاری
Status referencestatus_ref status ref

Reference for status <ref>{{IUCN2012.2|...}}</ref>

رشتهاختیاری
Year of extinctionextinct

Year of extinction, if known

رشتهاختیاری
Fossil rangefossil_range fossil range

The stratigraphic range for groups known as fossils. E.g. [[Cambrian]]–[[Permian]] or {{fossil range|Cambrian|Permian}} to give a chart. Use 'Recent' for extant taxa and 'Holocene' for for Late Quaternary extinctions.

رشتهاختیاری
virus groupvirus_group virus group

Viruses not placed in taxa above the rank of order, instead a virus group is used, given by a Roman numeral from I to VII

رشتهاختیاری
Unranked superdomainunranked_superdomain unranked superdomain

For each major taxon you can add an unranked entry to the taxobox. The entry unranked_X appears above rank X

رشتهاختیاری
Superdomainsuperdomain

This and other minor ranks should only be used when they are important to understanding the classification of the taxon described in the article

رشتهاختیاری
Superdomain Authoritysuperdomain_authority superdomain authority

The authority used for this rank. Every rank has a rank_authority field which are not currently listed

رشتهاختیاری
Domaindomain

Domain for Archaea, Bacteria and Eukarya

رشتهاختیاری
Superkingdomsuperregnum

رشتهاختیاری
unranked kingdomunranked_regnum unranked regnum

رشتهاختیاری
Subkingdomsubregnum

رشتهاختیاری
Superdivisionsuperdivisio

رشتهاختیاری
Superphylumsuperphylum

رشتهاختیاری
Unranked divisionunranked_divisio unranked divisio

For flowering plants using the APG III system this should be set to [[Angiosperms]] rather than using division/divisio

رشتهاختیاری
Unranked phylumunranked_phylum unranked phylum

رشتهاختیاری
subphylumsubphylum

رشتهاختیاری
Infraphyluminfraphylum

رشتهاختیاری
microphylummicrophylum

رشتهاختیاری
nanophylumnanophylum

رشتهاختیاری
superclassissuperclassis

رشتهاختیاری
Unranked classunranked_classis unranked classis

For flowering plants using the APG III system this should be used rather than class/classis

رشتهاختیاری
unranked subclassisunranked_subclassis unranked subclassis

رشتهاختیاری
subclassissubclassis

رشتهاختیاری
unranked infraclassisunranked_infraclassis unranked infraclassis

رشتهاختیاری
infraclassisinfraclassis

رشتهاختیاری
magnordomagnordo

رشتهاختیاری
superordosuperordo

رشتهاختیاری
Unranked orderunranked_ordo unranked ordo

Generally used for flowering plants using the APG III system

رشتهاختیاری
subordosubordo

رشتهاختیاری
infraordoinfraordo

رشتهاختیاری
parvordoparvordo

رشتهاختیاری
zoodivisionzoodivisio

Used in zoology, a different rank to the division used in botany.

رشتهاختیاری
zoosectionzoosectio

Used in zoology, a different rank to the section used in botany.

رشتهاختیاری
zoosubsectionzoosubsectio

Used in zoology, a different rank to the subsection used in botany.

رشتهاختیاری
Unranked Superfamilyunranked_superfamilia unranked superfamilia

رشتهاختیاری
Superfamilysuperfamilia

رشتهاختیاری
Subfamilysubfamilia

رشتهاختیاری
supertribussupertribus

رشتهاختیاری
unranked tribeunranked_tribus unranked tribus

رشتهاختیاری
tribetribus

رشتهاختیاری
subtribesubtribus

رشتهاختیاری
alliancealliance

رشتهاختیاری
Unranked genusunranked_genus unranked genus

رشتهاختیاری
Subgenussubgenus

رشتهاختیاری
Sectionsectio

Used in botany, use zoosectio in zoology

رشتهاختیاری
Subsectionsubsectio

Used in botany, use zoosubsectio in zoology

رشتهاختیاری
Seriesseries

رشتهاختیاری
Subseriessubseries

رشتهاختیاری
Species groupspecies_group species group

رشتهاختیاری
species subgroupspecies_subgroup species subgroup

رشتهاختیاری
species complexspecies_complex species complex

رشتهاختیاری
subspeciessubspecies

رشتهاختیاری
varietyvariety

رشتهاختیاری
formforma

Used in botany, not in zoology

رشتهاختیاری
trinomialtrinomial

The full trinomial name for subspecies, it should generally be in italics.

رشتهاختیاری
trinomial authoritytrinomial_authority trinomial authority

The authority for a trinomial.

رشتهاختیاری
Synonymssynonyms

A list of synonyms for a species, e.g. ''species1'' <small>Authority1</small><br/> ''species2'' <small>Authority2</small>

رشتهاختیاری
Synonyms refsynonyms_ref synonyms ref

References for the synonym lists, e.g.<ref>Smith and Jones, 2009, p. 5</ref>

رشتهاختیاری
Type speciestype_species type species

The original name of the species that was initially used to describe the genus, without regard to its present-day nomenclature.

رشتهاختیاری
Type species authoritytype_species_authority type species authority

Authority for the type species, don't use parenthesis.

رشتهاختیاری
Classification statusclassification_status classification status

Status of the scientific classification, e.g. disputed. Only use when the scientific classification text would be misleading without it.

رشتهاختیاری
Subdivision rankssubdivision_ranks subdivision ranks

Rank used for sub-divisions of this taxa, e.g. 'Families'

رشتهاختیاری
Subdivisionsubdivision

List of sub divisions of this taxa, e.g. [[Family1]]<br/> [[Family2]]<br/> [[Family3]]

رشتهاختیاری
Image 2image2

A second image, only use in rare circumstances.

رشتهاختیاری
Image 2 Widthimage2_width image2 width

Width of the second image

شمارهاختیاری
Image 2 alt textimage2_alt image2 alt

Alt text which describes the second image to someone who can't see it

رشتهاختیاری
Image 2 captionimage2_caption image2 caption

Caption to display under the second image

رشتهاختیاری
Binomial2binomial2

Second binomial name of taxa, only used in rare circumstances

رشتهاختیاری
Binomial authority 2binomial2_authority binomial2 authority

Authority of second binomial

رشتهاختیاری
Binomial3binomial3

Third binomial name of taxa, only used in rare circumstances

رشتهاختیاری
Binomial authority 3binomial3_authority binomial3 authority

Authority of third binomial

رشتهاختیاری
Binomial4binomial4

Forth binomial name of taxa, only used in rare circumstances

رشتهاختیاری
Binomial authority 4binomial4_authority binomial4 authority

Authority of forth binomial

رشتهاختیاری
Range map 2range_map2 range map2

Second map of range

رشتهاختیاری
Range map 2 widthrange_map2_width range map2 width

Width of second range map

رشتهاختیاری
Range map 2 alt textrange_map2_alt range map2 alt

Alt text describing the second range map

رشتهاختیاری
Range map 2 captionrange_map2_caption range map2 caption

Caption/key for the second range map

رشتهاختیاری
Range map 3range_map3 range map3

Third map of range

رشتهاختیاری
Range map 3 widthrange_map3_width range map3 width

Width of third range map

رشتهاختیاری
Range map 3 alt textrange_map3_alt range map3 alt

Alt text describing the third range map

رشتهاختیاری
Range map 3 captionrange_map3_caption range map3 caption

Caption/key for the third range map

رشتهاختیاری
Range map 4range_map4 range map4

Forth map of range

رشتهاختیاری
Range map 4 widthrange_map4_width range map4 width

Width of forth range map

رشتهاختیاری
Range map 4 alt textrange_map4_alt range map4 alt

Alt text describing the forth range map

رشتهاختیاری
Range map 4 captionrange_map4_caption range map4 caption

Caption/key for the forth range map

رشتهاختیاری
colorcolor

Generally not used as it is automatically assigned based on the entry for regnum, virus_group, unranked_phylum, phylum.

رشتهاختیاری

جستارهای وابسته