اسکی (استاندارد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
۹۵ کاراکتر اسکی قابل چاپ وجود دارند، از ۳۲ تا ۱۲۶.

اَسکی (ASCII مخفف American Standard Code for Information Interchange) یک استاندارد کدبندی نویسه (Character Encoding) بر اساس الفبای انگلیسی برای ارتباطات الکترونیکی است. کدهای اسکی در کامپیوترها، وسایل ارتباطی و هر وسیله دیگری که با متن سروکار دارد، برای نمایش متون استفاده می‌شوند. تمام مجموعه کاراکترهای نسل جدید (مانند یونیکد و UTF) از اسکی نشأت می‌گیرند. هر کاراکتر اسکی دارای یک کد عددی معادل است.

اسکی اولین بار در سال ۱۹۶۷ ابداع گردید و آخرین بار در سال ۱۹۸۶ دچار تغییر شد. در حال حاضر ۳۳ کاراکتر آن غیرقابل چاپ می‌باشند، که اکثر آن‌ها کاراکترهای کنترلی هستند که روی ظاهر متن تأثیر دارند. ۹۵ کاراکتر اسکی قابل چاپ هستند که آنها را در اینجا می‌بینید:

 !"#$%&'()*+,-. /۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

نوع توسعه یافتهٔ این سیستم کد گذاری، ۸ رقمی بوده و قادر است ۲۵۶ کاراکتر را کدگذاری کند.

برای نمونه کد حرف "W" عدد ۸۷ می‌باشد، شما می‌توانید در یک ویرایشگر متنی در حالی که دکمهٔ Alt را فشار داده‌اید عدد ۸۷ را وارد نمایید تا با رها کردن Alt حرف "W" را مشاهده نمایید.

از این سیستم در PCها استفاده می‌شود.

فهرست کدهای اسکی قابل چاپ[ویرایش]

Binary Oct Dec Hex Glyph
00100000 040 32 20 (space)
00100001 041 33 ۲۱ !
00100010 042 34 ۲۲ "
00100011 043 35 23 #
00100100 044 36 ۲۴ $
00100101 045 37 ۲۵ %
00100110 046 38 ۲۶ &
00100111 047 39 ۲۷ '
00101000 050 40 ۲۸ )
00101001 051 41 ۲۹ (
00101010 052 42 2A *
00101011 053 43 2B +
00101100 054 44 2C ,
00101101 055 45 2D -
00101110 056 46 2E .
00101111 057 47 2F /
00110000 060 48 ۳۰ ۰
00110001 061 49 ۳۱ ۱
00110010 062 50 ۳۲ ۲
00110011 063 51 ۳۳ ۳
00110100 064 52 ۳۴ ۴
00110101 065 53 ۳۵ ۵
00110110 066 54 ۳۶ ۶
00110111 067 55 ۳۷ ۷
00111000 070 56 ۳۸ ۸
00111001 071 57 ۳۹ ۹
00111010 072 58 3A :
00111011 073 59 3B ;
00111100 074 60 3C <
0111101 075 61 3D =
0111110 076 62 3E >
0111111 077 63 3F ?
Binary Oct Dec Hex Glyph
1000000 100 64 ۴۰ @
1000001 101 65 41 A
1000010 102 66 42 B
1000011 103 67 43 C
1000100 104 68 44 D
1000101 105 69 45 E
1000110 106 70 46 F
1000111 107 71 47 G
1001000 110 72 48 H
1001001 111 73 49 I
1001010 112 74 4A J
1001011 113 75 4B K
1001100 114 76 4C L
1001101 115 77 4D M
1001110 116 78 4E N
1001111 117 79 4F O
1010000 120 80 50 P
1010001 121 81 51 Q
1010010 122 82 52 R
1010011 123 83 53 S
1010100 124 84 54 T
1010101 125 85 55 U
1010110 126 86 56 V
1010111 127 87 57 W
1011000 130 88 58 X
1011001 131 89 59 Y
1011010 132 90 5A Z
1011011 133 91 5B [
1011100 134 92 5C \
1011101 135 93 5D ]
1011110 136 94 5E ^
1011111 137 95 5F _
Binary Oct Dec Hex Glyph
1100000 140 96 ۶۰ `
1100001 141 97 61 a
1100010 142 98 62 b
1100011 143 99 63 c
1100100 144 100 64 d
1100101 145 101 65 e
1100110 146 102 66 f
1100111 147 103 67 g
1101000 150 104 68 h
1101001 151 105 69 i
1101010 152 106 6A j
1101011 153 107 6B k
1101100 154 108 6C l
1101101 155 109 6D m
1101110 156 110 6E n
1101111 157 111 6F o
1110000 160 112 70 p
1110001 161 113 71 q
1110010 162 114 72 r
1110011 163 115 73 s
1110100 164 116 74 t
1110101 165 117 75 u
1110110 166 118 76 v
1110111 167 119 77 w
1111000 170 120 78 x
1111001 171 121 79 y
1111010 172 122 7A z
1111011 173 123 7B {
1111100 174 124 7C |
1111101 175 125 7D }
1111110 176 126 7E ~

enter Dec==۱۳

پانویس[ویرایش]