بلوک دی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

بلوک دی بخشی از جدول تناوبی است که از گروه ۳ تا گروه ۱۲ را شامل می‌شود.[۱][۲] در این بلوک، زیرلایه دی این عناصر در حال پر شدن است و آرایش الکترونی لایه ظرفیت از s۲d۱ (گروه ۳) آغاز شده و در s۲d۱۰ (گروه ۱۲) پایان می‌یابد. البته در این دنبال دو ناهماهنگی وجود دارد یکی گروه شش؛ به طور مثال برای کروم s۱d۵ (نه s۲d۴) هست و دیگری گروه ۱۱ که s۱d۱۰ به جای s۲d۹ هست.

اعضای این بلوک به عنوان فلز واسطه شناخته می‌شوند.

عناصر شیمیایی بلوک دی
گروه → ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
↓ دوره
۴ title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۲۱
Sc
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۲۲
Ti
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۲۳
V
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۲۴
Cr
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۲۵
Mn
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۲۶
Fe
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۲۷
Co
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۲۸
Ni
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۲۹
Cu
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۳۰
Zn
۵ title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۳۹
Y
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۴۰
Zr
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۴۱
Nb
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۴۲
Mo
title="Transition metals; Natural radio; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dashed #773300;" | ۴۳
Tc
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۴۴
Ru
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۴۵
Rh
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۴۶
Pd
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۴۷
Ag
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۴۸
Cd
۶ ۷۱
Lu
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۷۲
Hf
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۷۳
Ta
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۷۴
W
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۷۵
Re
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۷۶
Os
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۷۷
Ir
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۷۸
Pt
title="Transition metals; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۷۹
Au
title="Transition metals; Primordial; Liquid" style="text-align:center; color:green; background:#ffc0c0
border
2px solid #8811ff;" | ۸۰
Hg
۷ ۱۰۳
Lr
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | ۱۰۴
Rf
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | ۱۰۵
Db
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | ۱۰۶
Sg
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | ۱۰۷
Bh
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | ۱۰۸
Hs
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | ۱۰۹
Mt
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | ۱۱۰
Ds
title="Transition metals; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | ۱۱۱
Rg
title="Transition metals; Synthetic; Liquid" style="text-align:center; color:green; background:#ffc0c0
border
2px dotted #4499ff;" | ۱۱۲
Cn

منابع[ویرایش]

  1. R.H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring “General Chemistry” (۸th ed, Prentice-Hall 2002), p.۳۴۱-۲
  2. C.E. Housecroft and A.G. Sharpe “Inorganic Chemistry” (۲nd ed, Pearson Prentice-Hall 2005), p..۲۰-۲۱