ATC code C09

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کدهای ATC
C سیستم قلب‌وعروق
C01 درمان قلبی
C02 داروهای کاهنده فشار خون
C03 ادرارآورها
C04 داروهای متسع‌کنندهٔ محیطی عروق
C05 محافظت‌کننده‌های عروق
C07 مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا
C08 مسدودکننده کانال کلسیم
C09 عوامل مؤثر بر سیستم رنین-آنژیوتانسین
C10 عوامل تعدیل‌کنندهٔ چربی خون

ATC code C09 عوامل مؤثر بر سیستم رنین-آنژیوتانسین زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه C09 جزوی از گروه آناتومیک C سیستم قلب‌و‌عروق است.[۱]

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QC09.[۲]

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

C09A بازدارنده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسینs, plain[ویرایش]

C09AA ACE inhibitors, plain[ویرایش]

C09AA01 کاپتوپریل
C09AA02 انالاپریل
C09AA03 لیزینوپریل
C09AA04 پریندوپریل
C09AA05 رامیپریل
C09AA06 کوئیناپریل
C09AA07 بنازپریل
C09AA08 سیلازاپریل
C09AA09 فوزینوپریل
C09AA10 تراندولاپریل
C09AA11 اسپیراپریل
C09AA12 دلاپریل
C09AA13 Moexipril
C09AA14 تموکاپریل
C09AA15 زوفنوپریل
C09AA16 ایمیداپریل

C09B ACE inhibitors, combinations[ویرایش]

C09BA ACE inhibitors and diuretics[ویرایش]

C09BA01 Captopril and diuretics
C09BA02 Enalapril and diuretics
C09BA03 Lisinopril and diuretics
C09BA04 Perindopril and diuretics
C09BA05 Ramipril and diuretics
C09BA06 Quinapril and diuretics
C09BA07 Benazepril and diuretics
C09BA08 Cilazapril and diuretics
C09BA09 Fosinopril and diuretics
C09BA12 Delapril and diuretics
C09BA13 Moexipril and diuretics
C09BA15 Zofenopril and diuretics

C09BB ACE inhibitors and calcium channel blockers[ویرایش]

C09BB02 Enalapril and lercanidipine
C09BB03 Lisinopril and آملودیپین
C09BB04 Perindopril and amlodipine
C09BB05 Ramipril and felodipine
C09BB06 Enalapril and nitrendipine
C09BB07 Ramipril and amlodipine
C09BB10 Trandolapril and وراپامیل
C09BB12 Delapril and manidipine

C09BX ACE inhibitors, other combinations[ویرایش]

C09BX01 Perindopril, amlodipine and indapamide
C09BX02 Perindopril and بیزوپرولول
QC09BX90 Benazepril and pimobendan

C09C آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین IIs, plain[ویرایش]

C09CA Angiotensin II antagonists, plain[ویرایش]

C09CA01 لوزارتان
C09CA02 اپروسارتان
C09CA03 والزارتان
C09CA04 ایربسارتان
C09CA05 تاسوسارتان
C09CA06 کاندسارتان
C09CA07 تلمیزارتان
C09CA08 المزارتان
C09CA09 آزیلسارتان
C09CA10 Fimasartan

C09D Angiotensin II antagonists, combinations[ویرایش]

C09DA Angiotensin II antagonists and diuretics[ویرایش]

C09DA01 Losartan and diuretics
C09DA02 Eprosartan and diuretics
C09DA03 Valsartan and diuretics
C09DA04 Irbesartan and diuretics
C09DA06 Candesartan and diuretics
C09DA07 Telmisartan and diuretics
C09DA08 Olmesartan medoxomil and diuretics
C09DA09 Azilsartan medoxomil and diuretics

C09DB Angiotensin II antagonists and calcium channel blockers[ویرایش]

C09DB01 Valsartan and amlodipine
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine
C09DB04 Telmisartan and amlodipine
C09DB05 Irbesartan and amlodipine
C09DB06 Losartan and amlodipine
C09DB07 Candesartan and amlodipine
C09DB08 Valsartan and lercanidipine

C09DX Angiotensin II antagonists, other combinations[ویرایش]

C09DX01 Valsartan, amlodipine and هیدروکلروتیازید
C09DX02 Valsartan and آلیسکیرن
C09DX03 Olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorothiazide
C09DX04 Valsartan and sacubitril

C09X سایر عوامل مؤثر بر سیستم رنین-آنژیوتانسین[ویرایش]

C09XA Renin-inhibitors[ویرایش]

C09XA01 رمیکیرن
C09XA02 آلیسکیرن
C09XA52 Aliskiren and hydrochlorothiazide
C09XA53 Aliskiren and amlodipine
C09XA54 Aliskiren, amlodipine and hydrochlorothiazide

منابع[ویرایش]

  1. "ATC/DDD Index 2017: code C09". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QC09". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.