کامپانین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سامانه ردیف اشکوب سن (میلیون سال)
پالئوژن پالئوسن دانین → پس از آن
کرتاسه
پسین
ماستریختین ۶۶–۷۲,۱
کامپانین ۷۲,۱–۸۳,۶
سانتونین ۸۳,۶–۸۶,۳
کنیاسین ۸۶,۳–۸۹,۸
تورونین ۸۹,۸–۹۳,۹
سنومانین ۹۳,۹–۱۰۰,۵

پیشین
آلبین ۱۰۰,۵–~۱۱۳
آپتین ~۱۱۳–~۱۲۵
بارمین ~۱۲۵–~۱۲۹,۴
هاتریوین ~۱۲۹,۴–~۱۳۲,۹
والانجینین ~۱۳۲,۹–~۱۳۹,۸
بریاسین ~۱۳۹,۸–~۱۴۵
ژوراسیک پسین تیتونین → پیش از آن

کامپانین (انگلیسی: Campanian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، یک عصر از دور کرتاسه پسین یا پنجمین اشکوب از شش اشکوب ردیف به‌شمار می‌رود. کامپانین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب سانتونین و پیش از ماستریختین جای می‌گیرد. عصر کامپانین از حدود ۰٫۷ ± ۸۳٫۶ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۰٫۶ ± ۷۲٫۱ میلیون سال پیش ادامه یافت.

منابع[ویرایش]

دوره کرتاسه
پیشین پسین
بریاسین | والانجینین | هاتریوین
بارمین| آپتین | آلبین
سنومانین | تورونین | کنیاسین
سانتونین |کامپانین | ماستریختین