فورونجین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
میائولینگین گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
وولیوئن ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

فورونجین (انگلیسی: Furongian) چهارمین و آخرین ردیف از دوره کامبرین است که از ۴۹۷ تا ۴۸۵٫۴ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد. این ردیف پس از ردیف ۳ کامبرین و پیش از اشکوب ترمادوسین از دور اردویسین پیشین قرار دارد.

فورونجین به سه اشکوب پایبین، ژیانگشانین و اشکوب نام‌گذاری نشده ۱۰ کامبرین تقسیم می‌شود.

مرز بالای فورونجین با اشکوب ترمادوسین به عنوان زمان پدیدار شدن نخستین قیف‌دندانان در حدود ۴۸۵٫۴ میلیون سال پیش شناخته می‌شود.

منابع[ویرایش]

پیش از آن پیشین‌زیستی ابردوران پیدازیستی
دوران دیرینه‌زیستی دوران میانه‌زیستی دوران نوزیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین تریاس ژوراسیک کرتاسه پالئوژن نئوژن کواترنری