ردیف ۲ کامبرین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
میائولینگین گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
وولیوئن ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

ردیف ۲ کامبرین (انگلیسی: Cambrian Series 2) دومین ردیف از دوره کامبرین است که نام‌گذاری نشده است. این ردیف بالای ردیف ترنووین و در زیر ردیف ۳ کامبرین قرار دارد.

ردیف ۲ کامبرین به دلیل نداشتن مرز مشخص در بالا و پایین خود و تقسیم به اشکوب‌های دیگر، به‌طور رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی تعریف و به رسمیت شناخته نشده است. مرز زیرین این ردیف حدود ۵۲۱ و مرز بالای آن نیز حدود ۵۰۹ میلیون سال پیش برآورد شده است.

منابع[ویرایش]

پیش از آن پیشین‌زیستی ابردوران پیدازیستی
دوران دیرینه‌زیستی دوران میانه‌زیستی دوران نوزیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین تریاس ژوراسیک کرتاسه پالئوژن نئوژن کواترنری