پلینسباخین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سامانه ردیف اشکوب میلیون سال
کرتاسه پیشین بریاسین → پیش از آن
ژوراسیک پسین تیتونین ۱۴۵٫۰–۱۵۲٫۱
کیمریجین ۱۵۲٫۱–۱۵۷٫۳
آکسفوردین ۱۵۷٫۳–۱۶۳٫۵
میانه کالووین ۱۶۳٫۵–۱۶۶٫۱
باتونین ۱۶۶٫۱–۱۶۸٫۳
باجوسین ۱۶۸٫۳–۱۷۰٫۳
آلنین ۱۷۰٫۳–۱۷۴٫۱
پیشین توآرسین ۱۷۴٫۱–۱۸۲٫۷
پلینسباخین ۱۸۲٫۷–۱۹۰٫۸
سینمورین ۱۹۰٫۸–۱۹۹٫۳
هتانجین ۱۹۹٫۳–۲۰۱٫۳
تریاس پسین راتین → پس از آن

پلینسباخین (انگلیسی: Pliensbachian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی یک اشکوب یا عصر از دور ژوراسیک پیشین به‌شمار می‌رود. پلینسباخین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب سینمورین و پیش از توآرسین جای می‌گیرد. عصر پلینسباخین از حدود ۱٫۵ ± ۱۹۰٫۸ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۱٫۵ ± ۱۸۲٫۷ میلیون سال پیش ادامه یافت.

منابع[ویرایش]

دوره ژوراسیک
پیشین میانه پسین
هتانجین | سینمورین
پلینسباخین | توآرسین
آلنین | باجوسین
باتونین | کالووین
آکسفوردین | کیمریجین
تیتونین