میائولینگین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
میائولینگین گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
وولیوئن ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

میائولینگین (انگلیسی: Miaolingian) سومین ردیف از دوره کامبرین است که پیش از نام‌گذاری رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی به نام ردیف ۳ کامبرین خوانده می‌شد. این ردیف از حدود ۵۰۹ تا ۴۹۷ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد و به سه اشکوب تقسیم می‌شود: وولیوئن، درومین و گوژانگین. میائولینگین در ستون چینه‌شناسی در بالای ردیف ۲ کامبرین و در زیر فورونجین قرار دارد.

منابع[ویرایش]

پیش از آن پیشین‌زیستی ابردوران پیدازیستی
دوران دیرینه‌زیستی دوران میانه‌زیستی دوران نوزیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین تریاس ژوراسیک کرتاسه پالئوژن نئوژن کواترنری