هرتز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
هرتز Hertz
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایبسامد یا فرکانس
نشانHz 
برگرفته از نامهاینریش هرتز
در یکاهای اصلی اس‌آیثانیه‌ها−1

هرتز با نماد (Hz) یکای فرعی معرفی شده برای بسامد در سیستم SI است و برابر با یک چرخه در ثانیه است. این یکا به یاد فیزیکدان آلمانی هاینریش رودولف هرتز، نخستین شخصی که اثبات قطعی وجود امواج الکترومغناطیسی را ارائه داده نامیده شده‌است.[۱]

هرتز معمولاً در مضربی از این یکا نشان داده می‌شود، مانند: کیلوهرتز (۱۰۳)، کیلوهرتز،

برخی از متداول‌ترین کاربردهای این واحد در توصیف امواج سینوسی و آهنگ‌های موسیقی است و به‌ویژه مواردی که در برنامه‌های مرتبط با رادیو و صدا است استفاده می‌شوند. هرتز همچنین برای توصیف نرخ کلاک که کامپیوترها و دیگر وسایل الکترونیکی گردانده می‌شوند استفاده می‌شود. از این یکاها همچنین برای نمایش انرژی، از طریق معادله انرژی فوتون (E = hν)؛ که در آن یک هرتز برابر h ژول است، استفاده می‌شود. (h ثابت پلانک است.

نماد (یکا) بسامد، Hz
Hz (هرتز) ۱۰۰ یا ۱
kHz (کیلوهرتز) ۱۰۳
MHz (مگاهرتز) ۱۰۶
GHz (گیگاهرتز) ۱۰۹
THz (تراهرتز) ۱۰۱۲
PHz (پتاهرتز) ۱۰۱۵
EHz (اگزاهرتز) ۱۰۱۸
ZHz (زتاهرتز) ۱۰۲۱
YHz (یُتاهرتز) ۱۰۲۴

منابع[ویرایش]

  1. "hertz". (1992). American Heritage Dictionary of the English Language (3rd ed.), Boston: Houghton Mifflin.

Wikipedia contributors, "Hertz," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hertz&oldid=197710108