یکای فرعی اس‌آی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یکاهای فرعی اس‌آی بخشی از یکاهای سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها هستند و از هفت واحد اصلی اس‌آی گرفته شده‌اند. این یکاها از یکاهای اصلی/یکاهای تعریف‌شدهٔ اس‌آی گرفته شده‌اند.

یکاهای فرعی با نام‌های ویژه[ویرایش]

یکاهای نام‌گذاری‌شده پس از یکاهای اصلی اس‌آی
نام نماد کمّیت تعبیر بر حسب یکاهای دیگر تعبیر بر حسب یکاهای اصلی اس‌آی
هرتز Hz بسامد ۱/s
رادیان rad زاویه m m−۱ بی‌بُعد
استرادیان sr زاویه فضایی m۲ m−۲ بی‌بُعد
نیوتون N نیرو، وزن m∙kg/s۲ m∙kg∙s−۲
پاسکال Pa فشار، تنش N/m۲ m−۱∙kg∙s−۲
ژول J انرژی، کار، گرما N∙m = C·V = W·s m۲∙kg∙s−۲
- E اندازهٔ نیروی میدان الکتریکی N/C=V/m
وات W توان، توان تشعشع J/s = V·A m2∙kg∙s−3
کولن C بار الکتریکی یا شار الکتریکی s∙A s∙A
ولت V ولتاژ، اختلاف پتانسیل الکتریکی، نیروی محرکه الکتریکی W/A = J/C m۲∙kg∙s−۳∙A−۱
فاراد F ظرفیت الکتریکی C/V m−۲∙kg−۱∙s۴∙A۲
اهم Ω مقاومت الکتریکی، مقاومت ظاهری، مقاومت واکنشی V/A m۲∙kg∙s−۳∙A−۲
زیمنس S رسانایی الکتریکی ۱/Ω m−۲∙kg−۱∙s۳∙A۲
وبر Wb شار مغناطیسی J/A m۲∙kg∙s−۲∙A−۱
تسلا T چگالی شار مغناطیسی V∙s/m۲ = Wb/m۲ = N/(A∙m) kg∙s−۲∙A−1
هانری H القا V∙s/A = Wb/A m۲∙kg∙s−۲∙A−۲
درجه سلسیوس °C دما K − ۲۷۳٫۱۵ K
لومن lm شار نوری cd∙sr cd
لاکس lx شدت روشنایی lm/m2 m−2∙cd
بکرل Bq واپاشی هسته‌ای (decays per unit time) 1/s s−۱
گری Gy دز جذبی (از پرتوافکنی یونش) J/kg m۲∙s−۲
سیورت Sv دز معادل (از پرتوافکنی یونش) J/kg m۲∙s−۲
کاتال kat فعالیت کاتالیزی mol/s s−۱∙mol

طول

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • I. Mills, Tomislav Cvitas, Klaus Homann, Nikola Kallay, IUPAC: Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry، 2nd edition (ژوئن ۱۹۹۳)، Blackwell Science Inc (p. ۷۲)