دسی‌بل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
dB Power ratio Amplitude ratio
۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۹۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱۶۲۳
۸۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۷۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱۶۲
۶۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰
۵۰ ۱۰۰۰۰۰ ۳۱۶
۴۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰
۳۰ ۱۰۰۰ ۳۱ .۶۲
۲۰ ۱۰۰ ۱۰
۱۰ ۱۰ ۳ .۱۶۲
۶ ۳ .۹۸۱ ≈ ۴ ۱ .۹۹۵ ≈ ۲
۳ ۱ .۹۹۵ ≈ ۲ ۱ .۴۱۳ ≈ 2
۱ ۱ .۲۵۹ ۱ .۱۲۲
۰ ۱ ۱
−۱ ۰ .۷۹۴ ۰ .۸۹۱
−۳ ۰ .۵۰۱ ≈ ۱2 ۰ .۷۰۸ ≈ ۱2
−۶ ۰ .۲۵۱ ≈ ۱4 ۰ .۵۰۱ ≈ ۱2
−۱۰ ۰ 0 ٫۳۱۶۲
−۲۰ ۰ .۰۱ ۰
−۳۰ ۰ .۰۰۱ 0 ٫۰۳۱۶۲
−۴۰ 0 ٫۰۰۰۱ ۰ .۰۱
−۵۰ 0 ٫۰۰۰۰۱ 0 ٫۰۰۳۱۶۲
−۶۰ 0 ٫۰۰۰۰۰۱ ۰ .۰۰۱
−۷۰ 0 ٫۰۰۰۰۰۰۱ 0 ٫۰۰۰۳۱۶۲
−۸۰ 0 ٫۰۰۰۰۰۰۰۱ 0 ٫۰۰۰۱
−۹۰ 0 ٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱ 0 ٫۰۰۰۰۳۱۶۲
−۱۰۰ 0 ٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ 0 ٫۰۰۰۰۱
An example scale showing power ratios x, amplitude ratios x, and dB equivalents 10 log10 x.

دسی‌بل، (به انگلیسی: Decibel)، یک واحد لگاریتمی برای بیان نسبت یک کمیت فیزیکی (معمولاً توان یا شدت) به یک مقدار مرجع مشخص است. مقدار دسی‌بل یک کمیت، ۱۰ برابر لگاریتم در پایه ۱۰ نسبت مقدار واقعی آن به مقدار مرجع است.[۱] از آنجا که دسی‌بل نسبت دو کمیت فیزیکی با یکای یکسان است، بی‌بعد است. یک دسی‌بل، یک دهم یک بِل است ولی بِل به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً از دسی‌بل استفاده می‌شود.

دسی‌بل معمولاً به عنوان یکای تراز فشار صدا شناخته می‌شود، ولی علاوه بر تراز صدا، دسی‌بل در بسیاری از اندازه‌گیری‌های علمی و مهندسی از جمله در زمینه‌های آکوستیک، الکترونیک و کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در الکترونیک، بهرهٔ تقویت‌کننده‌ها، افت سیگنال‌ها و نسبت سیگنال به نویز معمولاً برحسب دسی‌بل بیان می‌شوند.

جدول حجم صدا[ویرایش]

۱۳۰ دسی بل: آستانه درد

۱۲۰ دسی بل: آستانه ناراحتی

۱۱۰ دسی بل: موسیقی راک، فریاد کودکان

۱۰۰ دسی بل: مترو

۹۰ دسی بل: ماشین آلات کارخانه در فاصله یک متری

۸۰ دسی بل: خیابان شلوغ، ساعت زنگ هشدار

۷۰ دسی بل: ترافیک شلوغ، آهنگ زنگ تلفن

۶۰ دسی بل: گفتگوی معمولی در فاصله یک متری

۵۰ دسی بل: دفتر ساکت و آرام،

۴۰ دسی بل: منطقه آرام مسکونی، پارک

۳۰ دسی بل: زمزمه آرام در یک متری، کتابخانه

۲۰ دسی بل: تیک تاک ساعت

۱۰ دسی بل: نفس کشیدن[۲]

پانویس[ویرایش]

  1. IEEE Standard 100 Dictionary of IEEE Standards Terms, Seventh Edition, The Institute of Electrical and Electronics Engineering, New York, 2000; ISBN 0-7381-2601-2; page 288
  2. http://www.industrialnoisecontrol.com/comparative-noise-examples.htm