فهرست شهرهای دانمارک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این فهرست شامل شهرهای کشور دانمارک است:

نقشهٔ دانمارک
نمایی از کپنهاگ، پایتخت دانمارک
نمایی از شهر آرهوس
نمایی از شهر ادنسه
نمایی از شهر آلبورگ

شهرها بر پایهٔ جمعیت[ویرایش]

رتبه نام سرشماری ۱۹۸۰ سرشماری ۱۹۹۰ سرشماری ۲۰۰۰ سرشماری ۲۰۰۶ منطقه
۱. کپنهاگ ۴۹۸٫۸۵۰ ۴۶۶٫۷۲۳ ۴۹۵٫۶۹۹ ۵۰۱٫۱۵۸ هوودستادن
۲. آرهوس ۲۴۴٫۸۳۹ ۲۶۱٫۴۳۷ ۲۸۴٫۸۴۶ ۲۹۵٫۵۱۳ میدیولند
۳. آلبورگ ۱۵۳٫۹۴۸ ۱۵۵٫۰۱۹ ۱۶۱٫۱۶۱ ۱۹۳٫۵۲۹ نوردیولند
۴. ادنسه ۱۶۸٫۵۲۸ ۱۷۶٫۱۳۳ ۱۸۳٫۹۱۲ ۱۸۶٫۵۹۵ سیددانمارک
۵. Esbjerg Kommune ۷۹٫۳۱۰ ۸۱٫۵۰۴ ۸۲٫۹۴۹ ۱۱۴٫۳۸۱ سیددانمارک
۶. Vejle Kommune ۴۹٫۴۷۱ ۵۱٫۲۶۳ ۵۴٫۱۳۶ ۱۰۳٫۰۲۷ سیددانمارک
۷. Randers Kommune ۶۲٫۴۸۶ ۶۱٫۰۲۰ ۶۱٫۹۸۳ ۹۲٫۵۰۰ میدیولند
۸. شهر فردریکسبرگ ۸۸٫۲۸۷ ۸۵٫۶۱۱ ۹۰٫۳۲۷ ۹۱٫۸۵۵ هوودستادن
۹. Viborg Kommune ۳۸٫۷۵۷ ۳۹٫۳۹۵ ۴۲٫۱۰۷ ۹۰٫۵۱۸ میدیولند
۱۰. Kolding Kommune ۵۵٫۷۶۹ ۵۷٫۲۸۵ ۶۱٫۵۷۳ ۸۶٫۴۶۸ سیددانمارک
۱۱. Silkeborg Kommune ۴۶٫۷۷۴ ۴۸٫۲۸۰ ۵۲٫۳۶۰ ۸۵٫۳۷۶ میدیولند
۱۲. Herning Kommune ۵۶٫۰۳۳ ۵۶٫۶۸۷ ۵۸٫۰۱۶ ۸۳٫۳۳۰ میدیولند
۱۳. Roskilde Kommune ۴۸٫۷۴۶ ۴۹٫۰۸۱ ۵۲٫۵۷۲ ۸۰٫۴۵۵ استان شیلند
۱۴. Næstved Kommune ۴۵٫۲۳۷ ۴۵٫۱۷۵ ۴۶٫۵۳۶ ۷۹٫۲۸۴ استان شیلند
۱۵. Horsens Kommune ۵۴٫۵۳۳ ۵۵٫۲۱۰ ۵۶٫۸۰۳ ۷۷٫۷۹۰ میدیولند
۱۶. Sønderborg Kommune ۲۷٫۷۹۰ ۲۸٫۲۹۱ ۳۰٫۰۱۱ ۷۶٫۵۹۸ سیددانمارک
۱۷. Slagelse Kommune ۳۳٫۶۲۲ ۳۴٫۲۷۹ ۳۶٫۴۶۳ ۷۶٫۵۱۹ استان شیلند
۱۸. Gentofte Kommune ۶۷٫۳۰۰ ۶۵٫۳۰۳ ۶۷٫۹۵۷ ۶۸٫۶۲۳ هوودستادن
۱۹. Holbæk Kommune ۲۹٫۵۷۸ ۳۱٫۱۵۱ ۳۳٫۸۶۴ ۶۷٫۶۲۱ استان شیلند
۲۰. Hjørring Kommune ۳۴٫۴۵۶ ۳۴٫۵۵۸ ۳۵٫۴۹۳ ۶۷٫۴۸۰ نوردیولند
۲۱. Guldborgsund Kommune ... ... ... ۶۳٫۴۵۱ استان شیلند
۲۲. Frederikshavn Kommune ۳۵٫۰۳۸ ۳۵٫۵۰۰ ۳۴٫۸۵۳ ۶۳٫۰۸۴ نوردیولند
۲۳. Gladsaxe Kommune ۶۴٫۹۵۴ ۶۰٫۸۸۲ ۶۱٫۸۶۷ ۶۱٫۷۳۵ هوودستادن
۲۴. Helsingør Kommune ۵۶٫۵۶۶ ۵۶٫۷۰۱ ۵۹٫۴۹۲ ۶۱٫۳۴۰ هوودستادن
۲۵. Aabenraa Kommune ۲۱٫۱۷۲ ۲۱٫۴۶۳ ۲۲٫۰۲۰ ۵۹٫۹۷۴ سیددانمارک
۲۶. Svendborg Kommune ۳۷٫۹۹۶ ۴۱٫۰۳۰ ۴۲٫۹۰۵ ۵۸٫۵۰۶ سیددانمارک
۲۷. Ringkøbing-Skjern Kommune ... ... ... ۵۷٫۷۷۴ میدیولند
۲۸. Holstebro Kommune ۳۶٫۷۷۷ ۳۸٫۵۲۹ ۴۰٫۴۴۸ ۵۶٫۴۶۲ میدیولند
۲۹. Haderslev Kommune ۲۹٫۹۷۳ ۳۰٫۳۳۰ ۳۱٫۸۲۷ ۵۶٫۲۲۷ سیددانمارک
۳۰. Køge Kommune ۳۴٫۵۱۱ ۳۶٫۸۲۱ ۳۸٫۸۲۰ ۵۵٫۷۱۸ استان شیلند
۳۱. Skanderborg Kommune ۱۹٫۱۴۲ ۱۹٫۶۶۹ ۲۱٫۰۶۶ ۵۴٫۷۵۱ میدیولند
۳۲. Rudersdal Kommune ... ... ... ۵۴٫۲۴۱ هوودستادن
۳۳. Lyngby-Taarbæk Kommune ۵۲٫۰۱۳ ۴۹٫۳۱۷ ۵۰٫۶۰۹ ۵۱٫۹۰۸ هوودستادن
۳۴. Faaborg-Midtfyn Kommune ... ... ... ۵۱٫۱۴۴ سیددانمارک
۳۵. Varde Kommune ۱۸٫۲۶۲ ۱۹٫۱۳۴ ۱۹٫۹۷۷ ۵۰٫۰۴۸ سیددانمارک
۳۶. Hvidovre Kommune ۵۰٫۶۰۸ ۴۸٫۷۴۸ ۴۹٫۲۷۰ ۴۹٫۷۶۲ هوودستادن
۳۷. Fredericia Kommune ۴۵٫۸۲۰ ۴۶٫۰۷۲ ۴۸٫۰۶۶ ۴۹٫۲۵۲ سیددانمارک
۳۸. Lolland Kommune ... ... ... ۴۸٫۹۶۷ استان شیلند
۳۹. Kalundborg Kommune ۱۹٫۳۸۸ ۱۹٫۳۲۱ ۱۹٫۴۰۵ ۴۸٫۹۴۴ استان شیلند
۴۰. Skive Kommune ۲۶٫۷۹۳ ۲۶٫۷۵۶ ۲۷٫۹۶۸ ۴۸٫۲۶۴ میدیولند
۴۱. Greve Kommune ۴۰٫۶۸۳ ۴۵٫۳۴۶ ۴۷٫۸۵۹ ۴۷٫۹۶۸ استان شیلند
۴۲. Ballerup Kommune ۴۸٫۹۳۸ ۴۵٫۲۱۸ ۴۵٫۳۱۷ ۴۶٫۶۵۴ هوودستادن
۴۳. Vordingborg Kommune ۱۹٫۵۶۱ ۲۰٫۰۴۱ ۲۰٫۲۲۶ ۴۶٫۴۱۰ استان شیلند
۴۴. Høje-Taastrup Kommune ۴۳٫۲۹۲ ۴۴٫۳۸۲ ۴۵٫۹۴۸ ۴۶٫۲۵۷ هوودستادن
۴۵. Thisted Kommune ۳۰٫۰۱۱ ۲۹٫۶۳۴ ۲۹٫۴۹۹ ۴۵٫۹۱۰ نوردیولند
۴۶. Hillerød Kommune ۳۳٫۶۸۶ ۳۳٫۳۸۸ ۳۶٫۴۵۳ ۴۵٫۵۸۴ هوودستادن
۴۷. Favrskov Kommune ... ... ... ۴۴٫۲۷۲ میدیولند
۴۸. Hedensted Kommune ۱۳٫۵۷۰ ۱۴٫۶۹۹ ۱۶٫۱۵۹ ۴۴٫۱۶۹ میدیولند
۴۹. Frederikssund Kommune ۱۵٫۶۵۵ ۱۶٫۸۵۹ ۱۷٫۸۵۹ ۴۳٫۷۳۴ هوودستادن
۵۰. برنهلم ... ... ... ۴۳٫۲۴۵ هوودستادن
۵۱. Mariagerfjord Kommune ... ... ... ۴۲٫۱۳۹ نوردیولند
۵۲. Vejen Kommune ۱۵٫۳۲۷ ۱۶٫۱۲۱ ۱۶٫۵۵۷ ۴۱٫۵۵۱ سیددانمارک
۵۳. Assens Kommune ۱۱٫۰۱۳ ۱۰٫۶۱۵ ۱۰٫۷۱۸ ۴۱٫۳۶۹ سیددانمارک
۵۴. Tønder Kommune ۱۲٫۵۲۱ ۱۲٫۵۳۲ ۱۲٫۷۰۶ ۴۰٫۶۹۱ سیددانمارک
۵۵. Syddjurs Kommune ... ... ... ۴۰٫۴۳۰ میدیولند
۵۶. Gribskov Kommune ... ... ... ۴۰٫۳۶۰ هوودستادن
۵۷. Egedal Kommune ... ... ... ۳۹٫۹۴۸ هوودستادن
۵۸. تارنبی، کمون دانمارک ۴۲٫۰۷۵ ۳۹٫۷۱۹ ۳۹٫۴۰۲ ۳۹٫۷۰۸ هوودستادن
۵۹. Ikast-Brande Kommune ۲۰٫۱۲۰ ۲۱٫۹۲۳ ۲۲٫۷۱۷ ۳۹٫۵۲۸ میدیولند
۶۰. Fredensborg Kommune ۱۷٫۳۲۰ ۱۸٫۷۰۷ ۱۹٫۴۶۱ ۳۹٫۱۳۱ هوودستادن
۶۱. Jammerbugt Kommune ... ... ... ۳۸٫۷۰۴ نوردیولند
۶۲. Norddjurs Kommune ... ... ... ۳۸٫۴۳۰ میدیولند
۶۳. Vesthimmerlands Kommune ... ... ... ۳۷٫۸۷۱ نوردیولند
۶۴. Furesø Kommune ... ... ... ۳۷٫۳۷۰ هوودستادن
۶۵. Rødovre Kommune ۳۸٫۰۲۰ ۳۵٫۳۵۰ ۳۶٫۳۱۷ ۳۶٫۵۰۶ هوودستادن
۶۶. Middelfart Kommune ۱۷٫۹۹۶ ۱۸٫۵۷۷ ۱۹٫۷۰۵ ۳۶٫۴۱۷ سیددانمارک
۶۷. Brønderslev Kommune ۲۰٫۲۹۰ ۲۰٫۱۹۹ ۲۰٫۰۸۹ ۳۵٫۳۱۳ نوردیولند
۶۸. Faxe Kommune ... ... ... ۳۴٫۶۶۱ استان شیلند
۶۹. Brøndby Kommune ۳۸٫۰۳۴ ۳۴٫۰۴۱ ۳۴٫۳۵۴ ۳۴٫۲۴۷ هوودستادن
۷۰. Odsherred Kommune ... ... ... ۳۲٫۸۹۰ استان شیلند
۷۱. Nyborg Kommune ۱۸٫۶۳۸ ۱۸٫۲۰۷ ۱۸٫۷۶۵ ۳۱٫۲۰۸ سیددانمارک
۷۲. Ringsted Kommune ۲۸٫۰۱۶ ۲۸٫۳۹۳ ۲۹٫۵۴۷ ۳۱٫۰۹۴ استان شیلند
۷۳. Halsnæs Kommune ۱۷٫۱۴۱ ۱۷٫۹۴۱ ۲۰٫۱۲۱ ۳۰٫۵۱۳ هوودستادن
۷۴. Nordfyns Kommune ... ... ... ۲۸٫۸۷۶ سیددانمارک
۷۵. Sorø Kommune ۱۴٫۱۳۵ ۱۴٫۲۸۲ ۱۴٫۸۰۴ ۲۸٫۶۸۶ استان شیلند
۷۶. Rebild Kommune ... ... ... ۲۸٫۳۴۸ نوردیولند
۷۷. شهر البرتس‌لاند ۳۰٫۴۲۵ ۲۹٫۴۱۳ ۲۹٫۳۳۱ ۲۷٫۸۵۳ هوودستادن
۷۸. Herlev Kommune ۲۸٫۵۳۰ ۲۶٫۷۱۷ ۲۷٫۳۶۵ ۲۷٫۰۲۳ هوودستادن
۷۹. Billund Kommune ۶٫۶۰۸ ۷٫۸۴۹ ۸٫۶۴۷ ۲۶٫۱۳۳ سیددانمارک
۸۰. Lejre Kommune ۸٫۲۶۸ ۸٫۳۸۳ ۸٫۴۹۷ ۲۶٫۱۳۲ استان شیلند
۸۱. Hørsholm Kommune ۲۱٫۵۸۵ ۲۳٫۱۷۶ ۲۳٫۶۴۸ ۲۴٫۳۱۷ هوودستادن
۸۲. شهر الیراد ۲۱٫۲۹۰ ۲۱٫۴۱۰ ۲۲٫۹۴۳ ۲۳٫۴۹۸ هوودستادن
۸۳. Kerteminde Kommune ۱۰٫۳۱۲ ۱۰٫۳۷۱ ۱۰٫۸۴۶ ۲۳٫۲۳۹ سیددانمارک
۸۴. Struer Kommune ۱۸٫۸۷۶ ۱۹٫۱۶۲ ۱۹٫۲۳۳ ۲۲٫۶۹۵ میدیولند
۸۵. Lemvig Kommune ۱۹٫۷۷۳ ۱۹٫۰۱۹ ۱۸٫۸۲۳ ۲۲٫۴۸۳ میدیولند
۸۶. Morsø Kommune ۲۴٫۶۴۷ ۲۳٫۸۱۴ ۲۲٫۹۸۹ ۲۲٫۳۳۳ نوردیولند
۸۷. Stevns Kommune ۱۰٫۰۵۲ ۱۰٫۶۲۵ ۱۱٫۱۳۱ ۲۱٫۸۳۴ استان شیلند
۸۸. Odder Kommune ۱۷٫۶۵۴ ۱۸٫۷۴۴ ۱۹٫۹۰۱ ۲۱٫۳۳۲ میدیولند
۸۹. Solrød Kommune ۱۶٫۳۱۹ ۱۸٫۸۹۲ ۱۹٫۹۹۸ ۲۰٫۸۷۷ استان شیلند
۹۰. Ishøj Kommune ۲۰٫۴۸۳ ۲۰٫۵۷۵ ۲۱٫۰۲۳ ۲۰٫۸۲۰ هوودستادن
۹۱. Glostrup Kommune ۱۹٫۵۷۳ ۱۹٫۷۴۷ ۲۰٫۲۲۹ ۲۰٫۶۹۹ هوودستادن
۹۲. Langeland Kommune ... ... ... ۱۴٫۱۲۰ سیددانمارک
۹۳. Dragør Kommune ۱۲٫۷۷۹ ۱۲٫۲۸۲ ۱۲٫۷۵۳ ۱۳٫۱۵۴ هوودستادن
۹۴. Vallensbæk Kommune ۱۲٫۳۰۲ ۱۱٫۷۵۲ ۱۲٫۰۴۷ ۱۲٫۲۳۰ هوودستادن
۹۵. Ærø ... ... ... ۶٫۸۷۳ سیددانمارک
۹۶. سامسو ۴٫۹۱۰ ۴٫۳۹۴ ۴٫۲۳۳ ۴٫۱۲۴ میدیولند
۹۷. Fanø ۲٫۹۷۳ ۳٫۱۸۸ ۳٫۲۱۴ ۳٫۱۴۳ سیددانمارک
۹۸. Læsø ۲٫۶۸۳ ۲٫۵۱۲ ۲٫۲۹۳ ۲٫۰۹۱ نوردیولند

مناطق مسکونی شهرها بر پایهٔ جمعیت[ویرایش]

رتبه نام سرشماری ۱۹۹۰ سرشماری ۲۰۰۰ سرشماری ۲۰۰۶ منطقه
۱. کپنهاگ ۱٫۳۳۷٫۱۱۴ ۱٫۰۷۵٫۸۵۱ ۱٫۰۸۹٫۹۵۷ هوودستادن
۲. آرهوس ۲۰۰٫۱۸۸ ۲۱۷٫۲۶۰ ۲۲۶٫۷۱۷ میدیولند
۳. ادنسه ۱۳۸٫۹۸۶ ۱۴۵٫۰۶۲ ۱۴۵٫۹۳۱ سیددانمارک
۴. آلبورگ ۱۱۳٫۵۹۹ ۱۱۹٫۶۱۷ ۱۲۲٫۲۱۹ نوردیولند
۵. اسبیرگ ۷۱٫۹۶۲ ۷۳٫۳۴۱ ۷۲٫۲۰۵ سیددانمارک
۶. راندرس ۵۵٫۲۲۰ ۵۵٫۷۶۱ ۵۵٫۷۸۰ میدیولند
۷. کولدینگ ۴۴٫۶۸۸ ۵۳٫۴۴۷ ۵۵٫۳۶۳ سیددانمارک
۸. وایله ۴۵٫۵۴۵ ۴۷٫۹۳۰ ۵۱٫۱۷۷ سیددانمارک
۹. هورزنس ۴۷٫۱۸۱ ۴۸٫۷۳۰ ۵۰٫۰۷۴ میدیولند
۱۰. راسکیله ۳۹٫۹۲۴ ۴۳٫۱۰۰ ۴۴٫۲۸۵ استان شیلند
۱۱. Greve Strand ۴۵٫۳۴۶ ۴۱٫۳۷۶ ۴۱٫۵۵۹ استان شیلند
۱۲. Næstved ۳۸٫۴۲۹ ۳۹٫۴۰۸ ۴۰٫۶۶۰ استان شیلند
۱۳. Silkeborg ۳۴٫۴۹۴ ۳۷٫۰۸۸ ۳۸٫۷۶۰ میدیولند
۱۴. Fredericia ۲۷٫۹۶۶ ۳۶٫۵۷۳ ۳۶٫۹۴۶ سیددانمارک
۱۵. Hørsholm ... ۳۵٫۲۶۱ ۳۶٫۶۷۰ هوودستادن
۱۶. هلسینگور ۴۳٫۳۰۷ ۳۴٫۴۹۴ ۳۵٫۰۴۸ هوودستادن
۱۷. Køge ۳۱٫۲۳۷ ۳۲٫۹۹۶ ۳۳٫۸۸۵ استان شیلند
۱۸. Viborg ۲۹٫۴۵۵ ۳۲٫۲۵۸ ۳۳٫۸۴۳ میدیولند
۱۹. Holstebro ۲۹٫۵۳۰ ۳۱٫۲۰۰ ۳۲٫۰۷۲ میدیولند
۲۰. Slagelse ۲۹٫۳۸۴ ۳۱٫۲۵۹ ۳۱٫۸۹۶ استان شیلند
۲۱. Taastrup ... ۳۰٫۹۳۴ ۳۰٫۹۷۷ هوودستادن
۲۲. هرنینگ ۲۸٫۵۹۰ ۲۹٫۲۱۶ ۳۰٫۳۲۹ میدیولند
۲۳. هیلرود ۲۵٫۳۴۱ ۲۷٫۶۷۵ ۲۸٫۳۱۳ هوودستادن
۲۴. Svendborg ۲۶٫۲۴۸ ۲۷٫۴۹۹ ۲۷٫۵۵۳ سیددانمارک
۲۵. Sønderborg ۲۵٫۳۷۲ ۲۶٫۷۵۷ ۲۷٫۰۳۳ سیددانمارک
۲۶. Hjørring ۲۴٫۰۴۵ ۲۴٫۸۲۹ ۲۴٫۶۳۴ نوردیولند
۲۷. Holbæk ۲۱٫۵۳۴ ۲۳٫۴۲۶ ۲۴٫۵۴۴ استان شیلند
۲۸. فردریک شاون ۲۵٫۱۳۷ ۲۴٫۶۸۰ ۲۴٫۱۰۳ نوردیولند
۲۹. Haderslev ۲۰٫۰۳۸ ۲۱٫۱۱۴ ۲۰٫۸۲۵ سیددانمارک
۳۰. Skive ۱۹٫۵۳۲ ۲۰٫۶۳۹ ۲۰٫۸۱۵ میدیولند

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ‌نامهٔ کلید دانش، تألیف حسن سالاری، حسین سوزنچی، محمدرضا سهرابی، تهران: پیام عدالت، چاپ نخست، ۱۳۸۵.