پرش به محتوا

فهرست شهرهای بریتانیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرستی شهرهای پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (شامل: اسکاتلند، ولز، انگلستان و ایرلند شمالی):

رتبه نام سرشماری ۱۹۸۱ سرشماری ۱۹۹۱ سرشماری ۲۰۰۱ تخمین ۲۰۰۷ ناحیه کشور
۱. لندن ۶٬۵۷۴٬۰۰۹ ۶٬۶۳۸٬۱۰۹ ۷٬۱۷۲٬۰۹۱ ۷٬۵۵۴٬۲۴۸ لندن بزرگ انگلستان
۲. بیرمنگام ۱٬۰۱۳٬۹۹۵ ۹۶۵٬۹۲۸ ۹۷۰٬۸۹۲ ۹۸۹٬۱۴۱ میدلند غربی انگلستان
۳. گلاسگو ۷۶۵٬۰۳۰ ۶۵۸٬۳۷۹ ۶۲۹٬۵۰۱ ۶۰۴٬۳۵۵ گلاسگو اسکاتلند
۴. لیورپول ۵۳۸٬۸۰۹ ۴۸۱٬۷۸۶ ۴۶۹٬۰۱۷ ۴۶۸٬۰۱۱ شمال غربی انگلستان انگلستان
۵. لیدز ۴۴۵٬۲۴۲ ۴۲۴٬۱۹۴ ۴۴۳٬۲۴۷ ۴۶۰٬۴۵۹ یورکشایر و هامبر انگلستان
۶. شفیلد ۴۷۰٬۶۸۵ ۴۳۱٬۶۰۷ ۴۳۹٬۸۶۶ ۴۴۹٬۹۷۱ یورکشایر و هامبر انگلستان
۷. ادینبرو ۴۲۰٬۱۶۹ ۴۰۰٬۶۳۲ ۴۳۰٬۰۸۲ ۴۴۱٬۴۱۹ ادینبرو اسکاتلند
۸. بریستول ۴۱۳٬۸۶۱ ۴۰۷٬۹۹۲ ۴۲۰٬۵۵۶ ۴۳۵٬۰۲۸ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۹. منچستر ۴۳۷٬۶۱۲ ۴۰۲٬۸۸۹ ۳۹۴٬۲۶۹ ۳۹۵٬۳۲۳ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۰. لستر ۳۲۴٬۳۹۴ ۳۱۸٬۵۱۸ ۳۳۰٬۵۷۴ ۳۴۳٬۰۱۹ میدلند شرقی انگلستان
۱۱. کاونتری ۳۱۸٬۷۱۸ ۲۹۹٬۳۱۶ ۳۰۳٬۴۷۵ ۳۱۰٬۲۰۰ میدلند غربی انگلستان
۱۲. کاردیف ۲۶۲٬۳۱۳ ۲۷۲٬۱۲۹ ۲۹۲٬۱۵۰ ۳۰۷٬۳۶۴ کاردیف ولز
۱۳. بردفورد ۲۹۳٬۳۳۶ ۲۸۹٬۳۷۶ ۲۹۳٬۷۱۷ ۳۰۱٬۴۹۹ یورکشایر و هامبر انگلستان
۱۴. بلفاست ۲۹۵٬۲۲۳ ۲۷۹٬۲۳۷ ۲۷۷٬۳۹۱ ۲۷۴٬۵۸۶ بلفاست ایرلند شمالی
۱۵. استوک-آن-ترنت ۲۷۲٬۴۴۶ ۲۶۶٬۵۴۳ ۲۵۹٬۲۵۲ ۲۶۰٬۳۳۶ میدلند غربی انگلستان
۱۶. کینگستن هال ۲۶۶٬۷۵۱ ۲۶۶٬۱۸۰ ۲۴۳٬۵۹۵ ۲۵۸٬۷۰۰ یورکشایر و هامبر انگلستان
۱۷. ولورهمپتون ۲۶۳٬۵۰۱ ۲۵۷٬۹۴۳ ۲۵۱٬۴۶۲ ۲۵۲٬۸۱۴ میدلند غربی انگلستان
۱۸. ساوت‌همپتون ۲۱۱٬۳۲۱ ۲۱۰٬۱۳۸ ۲۳۴٬۲۲۴ ۲۵۲٬۱۲۹ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۹. ردینگ ۱۹۴٬۷۲۷ ۲۱۳٬۴۷۴ ۲۳۲٬۶۶۲ ۲۴۹٬۴۶۲ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۲۰. پلیموث ۲۳۸٬۵۸۳ ۲۴۵٬۲۹۵ ۲۴۳٬۷۹۵ ۲۴۸٬۴۰۲ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۲۱. ناتینگهام ۲۷۳٬۳۰۰ ۲۷۰٬۲۲۲ ۲۴۹٬۵۸۴ ۲۴۴٬۴۱۱ میدلند شرقی انگلستان
۲۲. داربی ۲۱۸٬۰۲۶ ۲۲۳٬۸۳۶ ۲۲۹٬۴۰۷ ۲۳۷٬۳۴۱ میدلند شرقی انگلستان
۲۳. نورث‌همپتون ۱۵۴٬۱۷۲ ۱۷۹٬۵۹۶ ۱۸۹٬۴۷۴ ۲۰۰٬۷۸۷ میدلند شرقی انگلستان
۲۴. دادلی ۱۸۶٬۵۱۳ ۱۹۲٬۱۷۱ ۱۹۴٬۹۱۹ ۲۰۰٬۶۶۸ میدلند غربی انگلستان
۲۵. لوتن ۱۶۳٬۲۰۹ ۱۷۱٬۶۷۱ ۱۸۵٬۵۴۳ ۱۹۷٬۴۹۲ شرق انگلستان انگلستان
۲۶. پورتسموث ۱۷۴٬۲۱۸ ۱۷۴٬۶۹۰ ۱۸۷٬۰۵۶ ۱۹۷٬۴۷۱ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۲۷. نیوکاسل ۱۹۹٬۰۶۴ ۱۸۹٬۱۵۰ ۱۸۹٬۸۶۳ ۱۹۳٬۲۶۷ شمال شرقی انگلستان انگلستان
۲۸. پرستون ۱۶۶٬۶۷۵ ۱۷۷٬۶۶۰ ۱۸۴٬۸۳۶ ۱۹۳٬۲۱۵ شمال غربی انگلستان انگلستان
۲۹. ابردین ۱۹۰٬۴۶۵ ۱۸۲٬۱۳۳ ۱۸۴٬۷۸۸ ۱۸۴٬۳۳۴ ابردین اسکاتلند
۳۰. نوریچ ۱۶۹٬۸۱۴ ۱۷۱٬۳۰۴ ۱۷۴٬۰۴۷ ۱۷۹٬۰۴۸ شرق انگلستان انگلستان
۳۱. بورنموث ۱۴۲٬۸۲۹ ۱۵۵٬۴۸۸ ۱۶۷٬۵۲۷ ۱۷۸٬۴۹۹ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۳۲. ساندرلند ۱۹۵٬۰۶۴ ۱۸۳٬۳۱۰ ۱۷۷٬۷۳۹ ۱۷۷٬۶۶۶ شمال شرقی انگلستان انگلستان
۳۳. والسال ۱۷۷٬۹۲۳ ۱۷۴٬۷۳۹ ۱۷۰٬۹۹۴ ۱۷۲٬۲۸۲ میدلند غربی انگلستان
۳۴. سوانزی ۱۷۲٬۴۳۳ ۱۷۱٬۰۳۸ ۱۶۹٬۸۸۰ ۱۷۱٬۳۵۲ سوانزی ولز
۳۵. سوئیندون ۱۲۷٬۳۴۸ ۱۴۵٬۲۳۶ ۱۵۵٬۴۳۲ ۱۶۵٬۶۳۳ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۳۶. ساوتند-آن-سی ۱۵۵٬۷۲۰ ۱۵۸٬۵۱۷ ۱۶۰٬۲۵۷ ۱۶۴٬۵۶۳ شرق انگلستان انگلستان
۳۷. آکسفورد ۱۱۳٬۸۴۷ ۱۱۸٬۷۹۵ ۱۴۳٬۰۱۶ ۱۶۰٬۵۸۷ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۳۸. پول ۱۲۲٬۸۱۵ ۱۳۸٬۴۷۹ ۱۴۴٬۸۰۰ ۱۵۲٬۳۸۹ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۳۹. داندی ۱۷۴٬۳۴۵ ۱۵۷٬۸۰۸ ۱۵۴٬۶۷۴ ۱۵۰٬۹۳۵ داندی اسکاتلند
۴۰. هادرزفیلد ۱۴۷٬۸۲۵ ۱۴۳٬۷۲۶ ۱۴۶٬۲۳۴ ۱۵۰٬۱۲۷ یورکشایر و هامبر انگلستان
۴۱. یورک ۱۲۳٬۱۲۶ ۱۲۴٬۶۰۹ ۱۳۷٬۵۰۵ ۱۴۷٬۴۶۸ یورکشایر و هامبر انگلستان
۴۲. ایپسوییچ ۱۲۹٬۶۶۱ ۱۳۰٬۱۵۷ ۱۳۸٬۷۱۸ ۱۴۶٬۱۱۰ شرق انگلستان انگلستان
۴۳. بلک‌پول ۱۴۶٬۲۹۷ ۱۴۶٬۲۶۲ ۱۴۲٬۲۸۳ ۱۴۳٬۱۲۲ شمال غربی انگلستان انگلستان
۴۴. میدلزبورو ۱۵۸٬۵۱۶ ۱۴۷٬۴۳۰ ۱۴۲٬۶۹۱ ۱۴۲٬۳۹۳ شمال شرقی انگلستان انگلستان
۴۵. بولتون ۱۴۳٬۹۶۰ ۱۳۹٬۰۲۰ ۱۳۹٬۴۰۳ ۱۴۲٬۰۰۲ شمال غربی انگلستان انگلستان
۴۶. پیتربورو ۱۱۳٬۴۰۴ ۱۳۴٬۷۸۸ ۱۳۶٬۲۹۲ ۱۴۱٬۶۰۸ شرق انگلستان انگلستان
۴۷. برایتون ۱۳۴٬۵۸۱ ۱۲۴٬۸۵۱ ۱۳۴٬۲۹۳ ۱۴۱٬۲۶۸ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۴۸. استاک‌پورت ۱۳۵٬۴۸۹ ۱۳۲٬۸۱۳ ۱۳۶٬۰۸۲ ۱۴۰٬۲۸۲ شمال غربی انگلستان انگلستان
۴۹. اولدبوری، میدلندز غربی/اسمت‌ویک ۱۵۳٬۲۶۸ ۱۴۵٬۵۴۲ ۱۳۹٬۸۵۵ ۱۳۹٬۲۷۸ میدلند غربی انگلستان
۵۰. اسلاو ۱۰۶٬۳۴۱ ۱۱۰٬۷۰۸ ۱۲۶٬۲۷۶ ۱۳۷٬۹۸۲ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۵۱. وست برومویچ ۱۵۳٬۷۲۵ ۱۴۶٬۳۸۶ ۱۳۶٬۹۴۰ ۱۳۴٬۵۸۱ میدلند غربی انگلستان
۵۲. کمبریج/Milton ۸۷٬۱۱۱ ۹۵٬۶۸۲ ۱۱۷٬۷۱۷ ۱۳۴٬۱۳۹ شرق انگلستان انگلستان
۵۳. گلاستر ۱۰۶٬۵۲۶ ۱۱۴٬۰۰۳ ۱۲۳٬۲۰۵ ۱۳۱٬۳۰۷ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۵۴. واتفورد ۱۰۹٬۵۰۳ ۱۱۳٬۰۸۰ ۱۲۰٬۹۶۰ ۱۲۷٬۹۱۱ شرق انگلستان انگلستان
۵۵. نیوپورت ۱۱۵٬۸۹۶ ۱۱۵٬۵۲۲ ۱۱۶٬۱۴۳ ۱۱۷٬۹۱۰ نیوپورت ولز
۵۵. راترهام ۱۲۲٬۳۷۴ ۱۲۱٬۳۸۰ ۱۱۷٬۲۶۲ ۱۱۷٬۴۷۵ یورکشایر و هامبر انگلستان
۵۷. اکستر ۸۸٬۲۳۵ ۹۴٬۷۱۷ ۱۰۶٬۷۷۲ ۱۱۶٬۲۵۰ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۵۸. ایست‌بورن ۸۶٬۷۱۵ ۹۴٬۷۹۳ ۱۰۶٬۵۶۲ ۱۱۶٬۰۱۹ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۵۹. کولچستر ۸۷٬۴۷۶ ۹۶٬۰۶۳ ۱۰۴٬۳۹۰ ۱۱۱٬۷۷۸ شرق انگلستان انگلستان
۶۰. کراولی ۸۰٬۱۱۳ ۸۸٬۲۰۳ ۱۰۰٬۵۴۷ ۱۱۰٬۲۹۷ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۶۱. ساتن کولدفیلد ۱۰۲٬۵۷۲ ۱۰۶٬۰۰۱ ۱۰۵٬۴۵۲ ۱۰۷٬۵۳۷ میدلند غربی انگلستان
۶۲. بلکبرن ۱۰۹٬۵۶۴ ۱۰۵٬۹۹۴ ۱۰۵٬۰۸۵ ۱۰۶٬۴۵۱ شمال غربی انگلستان انگلستان
۶۳. چلتنهام ۸۷٬۱۸۸ ۹۱٬۳۰۱ ۹۸٬۸۷۵ ۱۰۵٬۳۱۵ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۶۴. اولدهام ۱۰۷٬۰۹۵ ۱۰۳٬۹۳۱ ۱۰۳٬۵۴۴ ۱۰۵٬۱۷۲ شمال غربی انگلستان انگلستان
۶۵. وودکینگ/
Byfleet
۹۲٬۶۶۷ ۹۸٬۱۳۸ ۱۰۱٬۱۲۷ ۱۰۵٬۱۰۸ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۶۶. چلمزفورد ۹۱٬۱۰۹ ۹۷٬۴۵۱ ۹۹٬۹۶۲ ۱۰۳٬۷۸۳ شرق انگلستان انگلستان
۶۷. ووستر ۷۵٬۴۶۶ ۸۲٬۶۶۱ ۹۴٬۰۲۹ ۱۰۲٬۹۹۷ میدلند غربی انگلستان
۶۸. جیلینگهام، کنت ۹۲٬۵۳۱ ۹۴٬۹۲۳ ۹۸٬۴۰۳ ۱۰۲٬۳۸۵ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۶۹. سنت هلنز ۱۱۴٬۳۹۷ ۱۰۶٬۲۹۳ ۱۰۲٬۶۲۹ ۱۰۲٬۲۸۴ شمال غربی انگلستان انگلستان
۷۰. بزیلدون ۹۴٬۸۰۰ ۱۰۰٬۹۲۴ ۹۹٬۸۷۶ ۱۰۱٬۸۱۱ شرق انگلستان انگلستان
۷۱. وورتینگ ۹۰٬۶۸۷ ۹۵٬۷۳۲ ۹۶٬۹۶۴ ۹۹٬۹۳۵ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۷۲. باسینگستوک ۷۳٬۰۲۷ ۷۷٬۸۳۷ ۹۰٬۱۷۱ ۹۹٬۴۷۵ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۷۳. روچدیل ۹۷٬۲۹۲ ۹۴٬۳۱۳ ۹۵٬۷۹۶ ۹۸٬۲۴۱ شمال غربی انگلستان انگلستان
۷۴. هارلو/
ساوبریج‌وورث
۷۹٬۱۵۰ ۷۴٬۶۲۹ ۸۸٬۲۹۶ ۹۷٬۵۴۵ شرق انگلستان انگلستان
۷۵. سولیهال ۹۳٬۹۴۰ ۹۴٬۵۳۱ ۹۴٬۷۵۳ ۹۶٬۷۹۹ میدلند غربی انگلستان
۷۶. باث ۸۴٬۲۸۳ ۸۵٬۲۰۲ ۹۰٬۱۴۴ ۹۴٬۶۵۰ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۷۷. ساوت‌پورت ۸۸٬۵۹۶ ۹۰٬۹۵۹ ۹۱٬۴۰۴ ۹۳٬۶۳۷ شمال غربی انگلستان انگلستان
۷۸. میدنستون ۸۶٬۰۶۷ ۹۰٬۸۷۸ ۸۹٬۶۸۴ ۹۱٬۲۳۶ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۷۹. لینکلن ۷۹٬۹۸۰ ۸۰٬۲۸۱ ۸۵٬۹۶۳ ۹۰٬۷۵۶ میدلند شرقی انگلستان
۸۰. هیستینگز ۷۴٬۹۷۹ ۸۱٬۱۳۹ ۸۵٬۸۲۸ ۹۰٬۵۷۰ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۸۱. دری ۶۲٬۶۹۷ ۷۲٬۳۳۴ ۸۳٬۶۹۹ ۸۹٬۰۸۵ دری ایرلند شمالی
۸۲. بدفورد ۷۵٬۶۳۲ ۷۳٬۹۱۷ ۸۲٬۴۸۸ ۸۸٬۷۳۳ شرق انگلستان انگلستان
۸۳. هروگیت/
نارسبورو
۶۳٬۶۳۷ ۶۶٬۱۷۸ ۸۵٬۱۲۸ ۸۷٬۷۸۸ یورکشایر و هامبر انگلستان
۸۴. گریمسبای ۹۱٬۵۳۲ ۹۰٬۷۰۳ ۸۷٬۵۷۴ ۸۷٬۷۰۱ یورکشایر و هامبر انگلستان
۸۵. دارلینگتون ۸۵٬۵۱۹ ۸۶٬۷۶۷ ۸۶٬۰۸۲ ۸۷٬۵۴۳ شمال شرقی انگلستان انگلستان
۸۶. هارتل‌پول ۹۱٬۷۴۹ ۸۷٬۳۱۰ ۸۶٬۰۷۵ ۸۶٬۸۴۱ شمال شرقی انگلستان انگلستان
۸۷. همل همپستد ۸۰٬۱۱۰ ۷۹٬۲۳۵ ۸۳٬۱۱۸ ۸۶٬۷۵۸ شرق انگلستان انگلستان
۸۸. استیونج ۷۴٬۷۵۷ ۷۶٬۰۶۴ ۸۱٬۴۸۲ ۸۶٬۱۳۱ شرق انگلستان انگلستان
۸۹. سنت آلبنز ۷۶٬۷۰۹ ۸۰٬۳۷۶ ۸۲٬۴۲۹ ۸۵٬۴۳۸ شرق انگلستان انگلستان
۹۰. وستون-سوپر-مار ۶۰٬۸۵۱ ۶۹٬۳۷۲ ۷۸٬۰۴۴ ۸۵٬۲۷۴ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۹۱. ساوت شیلدز ۸۶٬۴۸۸ ۸۳٬۷۰۴ ۸۲٬۸۵۴ ۸۳٬۸۶۷ شمال شرقی انگلستان انگلستان
۹۲. هالیفاکس ۷۶٬۶۷۵ ۹۱٬۰۶۹ ۸۳٬۵۷۰ ۸۱٬۸۵۸ یورکشایر و هامبر انگلستان
۹۳. های وایکام ۶۹٬۵۷۵ ۷۱٬۷۱۸ ۷۷٬۱۷۸ ۸۱٬۸۴۸ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۹۴. چستر ۸۰٬۱۵۴ ۸۰٬۱۱۰ ۸۰٬۱۲۱ ۸۱٬۷۱۸ شمال غربی انگلستان انگلستان
۹۵. وارینگتون ۸۱٬۳۶۶ ۸۲٬۸۱۲ ۸۰٬۶۶۱ ۸۱٬۲۹۷ شمال غربی انگلستان انگلستان
۹۶. لیسبورن ۴۰٬۳۹۱ ۴۲٬۱۱۰ ۷۱٬۴۶۵ ۸۱٬۰۴۶ لیسبورن ایرلند شمالی
۹۷. برکن‌هد ۹۹٬۰۷۵ ۹۳٬۰۸۷ ۸۳٬۷۲۹ ۸۰٬۶۰۴ شمال غربی انگلستان انگلستان
۹۸. ویگان ۸۸٬۷۲۵ ۸۵٬۸۱۹ ۸۱٬۲۰۳ ۸۰٬۳۵۷ شمال غربی انگلستان انگلستان
۹۹. ویکفیلد ۷۴٬۷۶۴ ۷۳٬۹۵۵ ۷۶٬۸۸۶ ۷۹٬۸۹۴ یورکشایر و هامبر انگلستان
۱۰۰. استاکتون-آن-تیز ۸۶٬۶۹۹ ۸۳٬۵۷۶ ۸۰٬۰۶۰ ۷۹٬۶۹۵ شمال شرقی انگلستان انگلستان
۱۰۱. براکنل ۵۲٬۲۵۷ ۶۰٬۸۹۵ ۷۰٬۷۹۵ ۷۸٬۷۶۳ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۰۲. ردیچ ۶۱٬۶۳۹ ۷۳٬۳۷۲ ۷۴٬۸۰۳ ۷۸٬۰۵۰ میدلند غربی انگلستان
۱۰۳. ایلزبری ۵۱٬۹۹۹ ۵۸٬۰۵۸ ۶۹٬۰۲۱ ۷۷٬۴۰۵ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۰۴. گیتس‌هد ۹۱٬۴۲۹ ۸۳٬۱۵۹ ۷۸٬۴۰۳ ۷۷٬۰۸۹ شمال شرقی انگلستان انگلستان
۱۰۵. هوو ۶۵٬۵۸۷ ۶۷٬۶۰۲ ۷۲٬۳۳۵ ۷۶٬۴۹۳ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۰۶. چاتهام، کنت ۶۵٬۸۳۵ ۷۱٬۶۹۱ ۷۳٬۴۶۸ ۷۶٬۳۴۲ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۰۷. نیوکاسل-آندر-لایم ۷۳٬۲۰۸ ۷۳٬۷۳۱ ۷۴٬۴۲۷ ۷۶٬۳۰۸ میدلند غربی انگلستان
۱۰۸. تم‌وورث، استافوردشایر ۶۳٬۲۶۰ ۶۸٬۴۴۰ ۷۱٬۶۵۰ ۷۵٬۲۱۷ میدلند غربی انگلستان
۱۰۹. ایست کیلبراید ۷۰٬۴۵۴ ۷۰٬۵۷۹ ۷۳٬۷۹۶ ۷۴٬۸۸۳ لانارکشر جنوبی اسکاتلند
۱۱۰. نانیتون ۶۰٬۳۳۷ ۶۶٬۷۱۵ ۷۰٬۷۲۱ ۷۴٬۸۲۹ میدلند غربی انگلستان
۱۱۱. گریز ۴۵٬۸۸۱ ۵۰٬۱۴۵ ۶۴٬۱۷۳ ۷۴٬۵۵۹ شرق انگلستان انگلستان
۱۱۲. برنلی ۷۶٬۳۶۵ ۷۴٬۶۶۱ ۷۳٬۰۲۱ ۷۳٬۵۲۶ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۱۳. پیزلی ۸۴٬۳۳۰ ۷۳٬۹۲۵ ۷۴٬۱۷۰ ۷۲٬۹۹۰ رنفروشر اسکاتلند
۱۱۴. گیلفورد ۶۱٬۵۰۹ ۶۵٬۹۹۸ ۶۹٬۴۰۰ ۷۲٬۹۷۱ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۱۵. لوئستافت ۵۹٬۴۳۰ ۶۲٬۹۰۷ ۶۸٬۳۴۰ ۷۲٬۹۶۵ شرق انگلستان انگلستان
۱۱۶. Carlisle ۷۲٬۲۰۶ ۷۲٬۴۳۹ ۷۱٬۷۷۳ ۷۲٬۸۸۲ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۱۷. اسکان‌ثورپ ۷۹٬۰۴۳ ۷۵٬۹۸۲ ۷۲٬۶۶۰ ۷۲٬۲۵۱ یورکشایر و هامبر انگلستان
۱۱۸. کریو ۵۹٬۰۹۷ ۶۳٬۳۵۱ ۶۷٬۶۸۳ ۷۱٬۷۲۹ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۱۹. گاسپورت ۶۹٬۶۶۴ ۶۷٬۸۰۲ ۶۹٬۳۴۸ ۷۱٬۳۸۷ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۲۰. بارنزلی ۷۶٬۷۸۳ ۷۵٬۱۲۰ ۷۱٬۵۹۹ ۷۱٬۱۷۳ یورکشایر و هامبر انگلستان
۱۲۱. چسترفیلد ۷۳٬۳۵۲ ۷۱٬۹۴۵ ۷۰٬۲۶۰ ۷۰٬۷۱۰ میدلند شرقی انگلستان
۱۲۲. شروزبری ۵۷٬۷۳۱ ۶۴٬۲۱۹ ۶۷٬۱۲۶ ۷۰٬۵۶۰ میدلند غربی انگلستان
۱۲۳. منزفیلد ۷۱٬۳۲۵ ۷۱٬۸۵۸ ۶۹٬۹۸۷ ۷۰٬۴۸۳ میدلند شرقی انگلستان
۱۲۴. سالفورد ۹۶٬۵۲۵ ۷۹٬۷۵۵ ۷۲٬۷۵۰ ۶۹٬۸۵۳ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۲۵. کناک ۵۴٬۵۰۳ ۶۰٬۱۰۶ ۶۵٬۰۲۲ ۶۹٬۴۸۹ میدلند غربی انگلستان
۱۲۶. الزمر پورت ۶۵٬۸۲۹ ۶۴٬۵۰۴ ۶۶٬۲۶۵ ۶۸٬۳۹۸ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۲۷. بیستون ۶۴٬۷۸۵ ۶۶٬۶۲۶ ۶۶٬۶۸۳ ۶۸٬۱۸۳ میدلند شرقی انگلستان
۱۲۸. دونکستر ۷۴٬۷۲۷ ۷۱٬۵۹۵ ۶۷٬۹۷۷ ۶۷٬۳۳۶ یورکشایر و هامبر انگلستان
۱۲۹. باگنور رجیس ۵۰٬۳۲۳ ۵۶٬۷۴۴ ۶۲٬۱۴۱ ۶۶٬۹۳۰ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۳۰. تورکی ۵۴٬۴۳۰ ۵۹٬۵۸۷ ۶۲٬۹۶۸ ۶۶٬۴۷۲ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۱۳۱. رویال لیمینگتون اسپا ۵۶٬۵۵۲ ۵۵٬۳۹۶ ۶۱٬۵۹۵ ۶۶٬۱۴۹ میدلند غربی انگلستان
۱۳۲. استافورد ۶۰٬۹۱۵ ۶۱٬۸۸۵ ۶۳٬۶۸۱ ۶۵٬۹۶۵ میدلند غربی انگلستان
۱۳۳. اپسوم اند اول ۶۵٬۸۳۰ ۶۴٬۴۰۵ ۶۴٬۴۹۳ ۶۵٬۷۱۴ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۳۴. Kingswood ۵۴٬۷۳۶ ۶۰٬۱۹۲ ۶۲٬۶۷۹ ۶۵٬۷۰۴ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۱۳۵. تیوتاون‌ابی ۵۶٬۱۴۹ ۵۷٬۱۰۳ ۶۲٬۰۵۶ ۶۴٬۹۷۳ تیوتاون‌ابی ایرلند شمالی
۱۳۶. اشفورد، کنت ۴۵٬۱۹۸ ۵۲٬۰۰۲ ۵۸٬۹۳۶ ۶۴٬۶۷۶ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۳۷. واترلوویل ۵۷٬۲۹۶ ۶۵٬۴۷۳ ۶۳٬۵۵۸ ۶۴٬۵۱۱ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۳۸. Wolverton/
استونی استرتفورد
۵۵٬۷۳۳ ۶۰٬۳۵۹ ۶۴٬۴۸۶ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۳۹. راگبی ۵۹٬۰۳۹ ۶۱٬۱۰۶ ۶۱٬۹۸۸ ۶۳٬۸۴۲ میدلند غربی انگلستان
۱۴۰. الدرشات ۵۳٬۶۶۵ ۵۱٬۳۵۶ ۵۸٬۱۷۰ ۶۲٬۹۴۴ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۴۱. Bangor ۴۶٬۵۸۵ ۵۲٬۴۳۷ ۵۸٬۳۸۸ ۶۱٬۵۲۷ شهرستان داون ایرلند شمالی
۱۴۲. لافبورو ۴۴٬۸۹۵ ۴۶٬۸۶۷ ۵۵٬۲۵۸ ۶۱٬۴۰۵ میدلند شرقی انگلستان
۱۴۳. رویال تانبریج ولز ۵۷٬۶۹۹ ۶۰٬۲۷۲ ۶۰٬۰۹۵ ۶۱٬۴۰۲ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۴۴. تاونتون ۴۷٬۷۹۳ ۵۵٬۸۵۵ ۵۸٬۲۴۱ ۶۱٬۳۷۳ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۱۴۵. فارن‌بورو، همپشایر ۴۸٬۰۶۳ ۵۲٬۵۳۵ ۵۷٬۱۴۷ ۶۱٬۲۰۱ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۴۶. باری ۶۱٬۷۸۵ ۶۲٬۶۳۳ ۶۰٬۷۱۸ ۶۱٬۰۳۴ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۴۷. مارگیت ۵۳٬۱۳۷ ۵۶٬۷۳۴ ۵۸٬۴۶۵ ۶۰٬۸۳۲ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۴۸. گریت یارموث ۵۴٬۷۷۷ ۵۶٬۱۹۰ ۵۸٬۰۳۲ ۶۰٬۲۶۷ شرق انگلستان انگلستان
۱۴۹. کریگ‌آوون ۵۲٬۵۱۹ ۵۳٬۴۳۴ ۵۷٬۶۸۵ ۶۰٬۱۹۹ کریگ‌آوون ایرلند شمالی
۱۵۰. لیتل‌هامپتون ۴۶٬۰۲۸ ۵۰٬۴۰۸ ۵۵٬۷۱۶ ۶۰٬۱۵۷ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۵۱. میدنهد ۵۹٬۸۰۹ ۵۹٬۶۰۵ ۵۸٬۸۴۸ ۵۹٬۶۲۱ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۵۲. Rhondda ۷۰٬۹۸۰ ۵۹٬۹۴۷ ۵۹٬۶۰۲ ۵۹٬۴۳۰ Rhondda Cynon Taf ولز
۱۵۳. رانکورن ۶۳٬۹۹۵ ۶۴٬۱۵۴ ۶۰٬۰۷۲ ۵۹٬۲۹۵ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۵۴. هرفورد ۴۸٬۲۷۷ ۵۴٬۳۲۶ ۵۶٬۳۷۳ ۵۹٬۰۹۲ میدلند غربی انگلستان
۱۵۵. مورلی، یورکشایر غربی ۴۴٬۶۷۱ ۴۷٬۵۷۹ ۵۴٬۰۵۱ ۵۹٬۰۴۵ یورکشایر و هامبر انگلستان
۱۵۶. والاسی ۶۲٬۴۶۵ ۶۰٬۸۹۵ ۵۸٬۷۱۰ ۵۸٬۶۸۱ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۵۷. چزنت ۴۹٬۶۱۶ ۵۱٬۹۹۸ ۵۵٬۲۷۵ ۵۸٬۳۳۳ شرق انگلستان انگلستان
۱۵۸. Cheadle and Gatley Urban District ۵۹٬۴۷۸ ۵۸٬۴۵۷ ۵۷٬۵۰۷ ۵۸٬۰۹۷ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۵۹. فارهام/
پورتچستر
۵۵٬۵۶۳ ۵۴٬۸۶۶ ۵۶٬۱۶۰ ۵۷٬۸۹۶ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۶۰. دوزبری ۴۹٬۶۱۲ ۵۰٬۱۶۸ ۵۴٬۳۴۱ ۵۷٬۷۳۵ یورکشایر و هامبر انگلستان
۱۶۱. Castlereagh ۵۰٬۳۱۸ ۵۰٬۱۹۱ ۵۴٬۹۹۰ ۵۷٬۷۲۶ Castlereagh ایرلند شمالی
۱۶۲. کیدرمینستر ۵۰٬۳۸۵ ۵۴٬۶۴۴ ۵۵٬۳۴۸ ۵۷٬۱۶۰ میدلند غربی انگلستان
۱۶۳. بوتل ۷۰٬۸۶۰ ۶۵٬۴۵۴ ۵۹٬۱۲۳ ۵۶٬۹۶۵ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۶۴. استاوربریج ۵۵٬۱۳۶ ۵۵٬۶۲۴ ۵۵٬۴۸۰ ۵۶٬۵۴۹ میدلند غربی انگلستان
۱۶۵. ببینگتون ۶۲٬۶۱۸ ۶۰٬۱۴۸ ۵۷٬۰۶۶ ۵۶٬۵۱۸ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۶۶. دارتفورد ۶۲٬۰۳۲ ۵۹٬۴۱۱ ۵۶٬۸۱۸ ۵۶٬۴۸۵ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۶۷. کلکتون-آن-سی ۳۹٬۶۱۸ ۴۵٬۰۶۵ ۵۱٬۲۸۴ ۵۶٬۳۴۷ شرق انگلستان انگلستان
۱۶۸. ویدنز ۵۵٬۹۷۳ ۵۷٬۱۶۲ ۵۵٬۶۸۶ ۵۶٬۱۴۴ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۶۹. سیل، منچستر بزرگ ۵۷٬۸۷۲ ۵۶٬۰۵۲ ۵۵٬۲۳۴ ۵۵٬۷۸۷ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۷۰. لیوینگستون ۳۸٬۶۷۱ ۴۲٬۱۷۸ ۵۰٬۸۲۶ ۵۵٬۷۲۵ لوتیان غربی اسکاتلند
۱۷۱. هیلزاوون ۵۷٬۳۳۳ ۵۷٬۹۱۸ ۵۵٬۲۷۳ ۵۵٬۰۹۷ میدلند غربی انگلستان
۱۷۲. ایست‌لی ۵۸٬۵۸۵ ۴۹٬۹۳۴ ۵۲٬۸۹۴ ۵۴٬۸۶۸ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۷۳. گریوزند ۵۳٬۴۵۰ ۵۱٬۴۳۵ ۵۳٬۰۴۵ ۵۴٬۷۸۵ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۷۴. Huyton ۶۲٬۰۱۱ ۵۶٬۵۰۰ ۵۴٬۷۶۶ ۵۴٬۶۰۹ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۷۵. کترینگ ۴۴٬۷۵۸ ۴۷٬۱۸۶ ۵۱٬۰۶۳ ۵۴٬۳۹۶ میدلند شرقی انگلستان
۱۷۶. Walton and Weybridge Urban District ۵۰٬۰۳۱ ۵۲٬۸۰۲ ۵۲٬۸۹۰ ۵۴٬۲۰۷ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۷۷. گریزبی/Moreton ۵۶٬۴۱۰ ۵۶٬۰۷۷ ۵۳٬۹۰۵ ۵۳٬۸۷۷ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۷۸. واشینگتن ۴۸٬۸۵۶ ۵۶٬۸۴۸ ۵۳٬۳۸۸ ۵۳٬۳۷۱ شمال شرقی انگلستان انگلستان
۱۷۹. Esher/
Molesey
۴۶٬۶۸۸ ۴۶٬۵۹۹ ۵۰٬۳۴۴ ۵۳٬۳۶۷ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۸۰. مورکم ۴۱٬۴۳۲ ۴۶٬۶۵۷ ۴۹٬۵۶۹ ۵۲٬۵۷۹ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۸۱. دانستیبل ۴۸٬۴۳۶ ۴۹٬۶۶۶ ۵۰٬۷۷۵ ۵۲٬۴۶۱ شرق انگلستان انگلستان
۱۸۲. Crosby ۵۴٬۱۰۳ ۵۲٬۸۶۹ ۵۱٬۷۸۹ ۵۲٬۱۸۶ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۸۳. بری، ولز ۴۴٬۴۴۳ ۴۹٬۸۸۷ ۵۰٬۶۶۱ ۵۲٬۱۵۴ Vale of Glamorgan ولز
۱۸۴. مک‌کلسفیلد ۴۷٬۵۲۵ ۵۰٬۲۷۰ ۵۰٬۶۸۸ ۵۲٬۱۳۱ شمال غربی انگلستان انگلستان
۱۸۵. هورشام ۳۸٬۳۵۶ ۴۲٬۵۵۲ ۴۷٬۸۰۴ ۵۲٬۰۸۷ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۸۶. ریگیت/
ردهیل
۴۸٬۲۴۱ ۴۷٬۶۰۲ ۵۰٬۴۳۶ ۵۲٬۰۱۲ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۸۷. بلچلی ۳۷٬۹۰۳ ۴۱٬۴۳۵ ۴۷٬۱۷۶ ۵۱٬۶۹۲ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۸۸. باتلی ۴۵٬۵۸۲ ۴۸٬۰۳۰ ۴۹٬۴۴۸ ۵۱٬۳۷۴ یورکشایر و هامبر انگلستان
۱۸۹. ولینگ‌بورو ۳۸٬۵۹۸ ۴۱٬۶۰۲ ۴۶٬۹۵۹ ۵۱٬۱۷۷ میدلند شرقی انگلستان
۱۹۰. استاینز ۵۱٬۹۴۹ ۵۱٬۱۶۷ ۵۰٬۵۳۸ ۵۱٬۱۶۸ جنوب شرقی انگلستان انگلستان
۱۹۱. ویموث، دورست ۳۸٬۳۸۴ ۴۶٬۰۶۵ ۴۸٬۲۷۹ ۵۱٬۱۰۸ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۱۹۲. پینتون ۳۹٬۵۶۵ ۴۲٬۹۸۹ ۴۷٬۳۹۸ ۵۱٬۰۸۲ جنوب غربی انگلستان انگلستان
۱۹۳. وست بریجفورد ۲۷٬۴۶۳ ۳۳٬۸۴۳ ۴۳٬۳۹۵ ۵۰٬۹۲۳ میدلند شرقی انگلستان
۱۹۴. کیلی ۴۹٬۱۸۸ ۴۹٬۵۶۷ ۴۹٬۴۵۳ ۵۰٬۴۰۹ یورکشایر و هامبر انگلستان
۱۹۵. کوربی ۴۸٬۷۰۴ ۴۹٬۰۵۳ ۴۹٬۲۲۲ ۵۰٬۳۱۶ میدلند شرقی انگلستان
۱۹۶. کارلتون ۴۶٬۰۵۳ ۴۷٬۳۰۲ ۴۸٬۴۹۳ ۵۰٬۱۷۹ میدلند شرقی انگلستان

فهرست با تصویر[ویرایش]

شهر سال تبدیل به شهر شدن کلیسا جامع (به ازای-۱۸۸۸) شورای شهر عکس
باث۱ &10000000000001066000000 time immemorial Bath Abbey۴ Charter trustees
بیرمنگام۲ &10000000000001889000000 ۱۸۸۹۳۳ not applicable Local government district
برادفورد۱ &10000000000001897000000 ۱۸۹۷ not applicable Local government district
برایتون اند هوو۱۵ &10000000000002000000000 ۲۰۰۰ not applicable Local government district
بریستول۱ &10000000000001542000000 ۱۵۴۲ کلیسای جامع بریستول Local government district
کمبریج۳ &10000000000001951000000 ۱۹۵۱۲۵ not applicable Local government district
سیتی کنتربری۳ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع کانتربری Local government district
کارلایل۱ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع کارلایل Local government district
چستر۳ &10000000000001541000000 ۱۵۴۱ کلیسای جامع چستر Charter trustees
چیچستر۱ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع چیچستر محله مدنی
کاونتری۱ &10000000000001345000000 ۱۳۴۵ کلیسای جامع کاونتری۵ Local government district
داربی، انگلستان۱۳ &10000000000001977000000 ۱۹۷۷ not applicable Local government district
دورهام۱ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع دورام Charter trustees
الی، کمریجشایر۱ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع الی Civil parish
اکستر۱ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع اکستر Local government district
گلاستر۱ &10000000000001541000000 ۱۵۴۱ کلیسای جامع گلاستر Local government district
هرفورد۱۱۹ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع هرفورد Civil parish
کینگستن هال۱۲ &10000000000001897000000 ۱۸۹۷ not applicable Local government district
لنکاستر۱ &10000000000001937000000 ۱۹۳۷۲۶ not applicable Local government district
لیدز۱ &10000000000001893000000 ۱۸۹۳ not applicable Local government district
لستر۱ &10000000000001919000000 ۱۹۱۹۲۲ not applicable Local government district
لیچفیلد۱۷ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع لیچفیلد Civil parish
لینکلن، انگلستان۳ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع لینکلن Local government district
لیورپول۲ &10000000000001880000000 ۱۸۸۰ کلیسای جامع لیورپول (۱۸۸۰) Local government district
سیتی لندن۶ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع سنت پل Local government district
منچستر۱ &10000000000001853000000 ۱۸۵۳۳۴ کلیسای جامع منچستر (۱۸۴۷) Local government district
نیوکاسل۱ &10000000000001882000000 ۱۸۸۲ کلیسای جامع نیوکاسل (۱۸۸۲) Local government district
نوریچ۱ &10000000000001066000000 time immemorial کلیساس جامع نوریچ Local government district
ناتینگهام۱ &10000000000001897000000 ۱۸۹۷ not applicable Local government district
آکسفورد۱ &10000000000001542000000 ۱۵۴۲ کلیسای جامع کاتولیک آکسفورد Local government district
پیتربورو۲ &10000000000001541000000 ۱۵۴۱ کلیسای جامع پیتربورو Local government district
پلیموث۱ &10000000000001928000000 ۱۹۲۸۲۷ not applicable Local government district
پورتسموث۱ &10000000000001926000000 ۱۹۲۶۲۴ not applicable Local government district
پرستون۱۴ &10000000000002002000000 ۲۰۰۲ not applicable Local government district
ریپون۱ &10000000000001836000000 ۱۸۳۶ کلیسای جامع ریپون (۱۸۳۶) Civil parish
سالفورد۱ &10000000000001926000000 ۱۹۲۶۲۴ not applicable Local government district
سالزبورگ۳۵

(formally known as New Sarum until 2009)

&10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع سالزبری Civil parish
شفیلد۳ &10000000000001893000000 ۱۸۹۳ Local government district
ساوت‌همپتون۱ &10000000000001964000000 ۱۹۶۴ Local government district
City and District of St Albans۷ &10000000000001877000000 ۱۸۷۷۳۶ کلیسای جامع سنت آلبنز (۱۸۷۶) Local government district
استوک-آن-ترنت۳ &10000000000001925000000 ۱۹۲۵۲۸ Local government district
ساندرلند۱۸ &10000000000001992000000 ۱۹۹۲ Local government district
ترورو۱ &10000000000001877000000 ۱۸۷۷ کلیسای جامع ترورو (۱۸۷۷) Civil parish
ویکفیلد۳ &10000000000001888000000 ۱۸۸۸ کلیسای جامع ویکفیلد (۱۸۸۸) Local government district
ولز، انگلستان۱ &10000000000001205000000 ۱۲۰۵ کلیسای جامع ولز Civil parish
وستمینستر۲۱ &10000000000001540000000 ۱۵۴۰ کلیسای وست‌مینستر۴ Local government district
وینچستر۱ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع وینچستر Local government district
ولورهمپتون۱۶ &10000000000002000000000 ۲۰۰۰ not applicable Local government district
ورکستر۳ &10000000000001066000000 time immemorial کلیسای جامع ووستر Local government district
یورک۱۸ &10000000000001066000000 time immemorial یورک مینستر Local government district

اسکاتلند[ویرایش]

شهر سال تبدیل به شهر شدن کلیسای جامع
(به ازای -۱۸۸۸)
شورای شهر تصویر
ابردین۳۲
(اسکاتس: Aiberdeen)
(گیلی اسکاتلندی: Obar Dheathain)
&10000000000001179000000 city status confirmed 1891۳۱
(royal burgh ۱۱۷۹)
St Machar's Cathedral Local government district
داندی۳۲
(گیلی اسکاتلندی: Dùn Dèagh)
&10000000000001191000000 ۱۸۸۹۳۰
(royal burgh 1191)
not applicable Local government district
ادینبرو۳۲
(گیلی اسکاتلندی: Dùn Èideann)
&10000000000001329000000 city status has never
been formally granted
(royal burgh 1329)
St. Giles' Cathedral Local government district
گلاسگو۳۲
(اسکاتس: Glesga)
(گیلی اسکاتلندی: Glaschu)
&10000000000001492000000 city status has never
been formally granted
(royal burgh 1492)
St. Mungo's Cathedral, Glasgow Local government district
اینورنس
(گیلی اسکاتلندی: Inbhir Nis)
&10000000000002000000000 ۲۰۰۰ not applicable none
استیرلینگ
(اسکاتس: Stirlin)
(گیلی اسکاتلندی: Sruighlea)
&10000000000002002000000 ۲۰۰۲ not applicable none

ولز[ویرایش]

شهر سال تبدیل به شهر شدن کلیسا جامع (به ازای-۱۸۸۸) شورای شهر عکس
بنگور، ولز۱ &10000000000001066000000 time immemorial Bangor Cathedral Community
کاردیف۹
(ویلزی: Caerdydd)
&10000000000001905000000 ۱۹۰۵۲۹ not applicable Local government district
نیوپورت۱۴
(ویلزی: Casnewydd)
&10000000000002002000000 ۲۰۰۲ not applicable Local government district
سینت داویدز۲۰
(ویلزی: Tyddewi)
&10000000000001994000000 ۱۹۹۴ not applicable Community
سوان‌سی۹
(ویلزی: Abertawe)
&10000000000001969000000 ۱۹۶۹۲۳ not applicable Local government district

ایرلند شمالی[ویرایش]

شهر سال تبدیل به شهر شدن شورای شهر تصویر
آرماگ۱۱
(ایرلندی: Ard Mhacha)
&10000000000001994000000 ۱۹۹۴ Local government district
بلفاست
(ایرلندی: Béal Feirste)
&10000000000001888000000 ۱۸۸۸ Local government district
دری
(ایرلندی: Doire/Doire Cholmchille)
&10000000000001604000000 ۱۶۰۴[۱] Local government district
لیزبرن
(ایرلندی: Lios na gCearrbhach)
&10000000000002002000000 ۲۰۰۲ Local government district
نیوری
(ایرلندی: Iúr Cinn Trá)
&10000000000002002000000 ۲۰۰۲ none

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

فرهنگ نامه کلید دانش، حسن سالاری، حسین سوزنچی، محمدرضا سهرابی، پیام عدالت، چاپ نخست، ۱۳۸۵

  1. «City commemorates the 400th Anniversary of the City's first charter, Derry City Council press release dated July 7, 2004, (accessed December 15, 2007)». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ ژوئن ۲۰۰۸. دریافت‌شده در ۳ آوریل ۲۰۱۱.