فهرست شهرهای اتریش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست شهرها اتریش:

رتبه نام جمعیت ۱۹۹۱ جمعیت ۲۰۰۱ جمعیت ۲۰۰۷.[۱] استان
۱. وین ۱٬۵۳۹٬۸۴۸ ۱٬۵۵۰٬۱۲۳ ۱٬۶۶۴٬۱۴۶ وین
۲. گراتس ۲۳۷٬۸۱۰ ۲۲۶٬۲۴۴ ۲۴۷٬۶۹۸ اشتایرمارک
۳. لینتس ۲۰۳٬۰۴۴ ۱۸۳٬۵۰۴ ۱۸۸٬۸۹۴ اوبراسترایش
۴. سالزبورگ ۱۴۳٬۹۷۸ ۱۴۲٬۶۶۲ ۱۴۹٬۰۱۸ سالزبورگ
۵. اینسبروک ۱۱۸٬۱۱۲ ۱۱۳٬۳۹۲ ۱۱۷٬۶۹۳ تیرول
۶. کلاگن‌فورت ۸۹٬۴۱۵ ۹۰٬۱۴۱ ۹۲٬۳۹۷ کرنتن
۷. ولز ۵۲٬۵۹۴ ۵۶٬۴۷۸ ۵۸٬۶۲۳ اوبراسترایش
۸. فیلاخ ۵۴٬۶۴۰ ۵۷٬۴۹۷ ۵۸٬۴۸۰ کرنتن
۹. زانکت پولتن ۵۰٬۰۲۶ ۴۹٬۱۲۱ ۵۱٬۳۶۰ نیدراسترایش
۱۰. درن‌بیرن ۴۰٬۷۳۵ ۴۲٬۳۰۱ ۴۴٬۲۴۳ فورآرلبرگ
۱۱. وینر نویشتات ۳۵٬۱۳۴ ۳۷٬۶۲۷ ۳۹٬۹۴۰ نیدراسترایش
۱۲. اشتایر ۳۹٬۳۳۷ ۳۹٬۳۴۰ ۳۸٬۹۷۹ اوبراسترایش
۱۳. فلدکیرش ۲۶٬۷۳۰ ۲۸٬۶۰۷ ۳۰٬۰۹۳ فورآرلبرگ
۱۴. برگنتس ۲۷٬۰۹۷ ۲۶٬۷۵۲ ۲۷٬۱۴۸ فورآرلبرگ
۱۵. ولفسبرگ ۲۴٬۴۰۰ ۲۵٬۳۳۵ ۲۵٬۳۶۱ کرنتن
۱۶. بادن نزدیک به وین ۲۳٬۴۸۸ ۲۴٬۵۰۲ ۲۵٬۲۸۴ نیدراسترایش
۱۷. لئوبن ۲۸٬۸۹۷ ۲۵٬۸۰۴ ۲۵٬۲۲۷ اشتایرمارک
۱۸. کلوسترنویبورگ ۲۴٬۴۴۲ ۲۴٬۷۹۷ ۲۵٬۲۱۶ نیدراسترایش
۱۹. ترائن ۲۲٬۲۶۰ ۲۳٬۴۷۰ ۲۳٬۹۴۱ اوبراسترایش
۲۰. کرمس آن در دوناو ۲۲٬۷۶۶ ۲۳٬۷۱۳ ۲۳٬۹۳۲ نیدراسترایش
۲۱. لئودینگ ۲۱٬۲۰۹ ۲۲٬۲۰۳ ۲۳٬۶۲۴ اوبراسترایش
۲۲. آمشتتن ۲۱٬۹۷۲ ۲۲٬۵۹۵ ۲۳٬۰۳۵ نیدراسترایش
۲۳. کاپفنبرگ ۲۳٬۳۸۰ ۲۲٬۲۳۴ ۲۱٬۹۲۸ اشتایرمارک
۲۴. مودلینگ ۲۰٬۲۹۰ ۲۰٬۴۰۵ ۲۰٬۶۴۹ نیدراسترایش
۲۵. لوستن‌آئو ۱۸٬۴۸۴ ۱۹٬۷۰۹ ۲۰٬۶۰۶ فورآرلبرگ
۲۶. هالاین ۱۷٬۲۷۱ ۱۸٬۳۹۹ ۱۹٬۱۶۹ سالزبورگ
۲۷. ترایزکیرشن ۱۳٬۸۵۲ ۱۵٬۶۶۹ ۱۶٬۴۹۷ نیدراسترایش
۲۸. کوف‌اشتاین ۱۳٬۴۸۴ ۱۵٬۳۵۸ ۱۶٬۴۵۷ تیرول
۲۹. بران‌آئو ام این ۱۶٬۲۶۴ ۱۶٬۳۳۷ ۱۶٬۳۲۸ اوبراسترایش
۳۰. شوخات ۱۴٬۶۶۹ ۱۵٬۲۸۶ ۱۶٬۰۶۵ نیدراسترایش
۳۱. اشپیتال آن در درائو ۱۵٬۳۴۶ ۱۶٬۰۴۵ ۱۵٬۹۴۴ کرنتن
۳۲. زال‌فلدن ۱۲٬۶۰۴ ۱۵٬۰۹۳ ۱۵٬۷۲۸ سالزبورگ
۳۳. آنزفلدن ۱۴٬۶۳۶ ۱۴٬۷۸۹ ۱۵٬۷۰۷ اوبراسترایش
۳۴. استوکرائو ۱۳٬۶۰۸ ۱۴٬۴۵۲ ۱۵٬۱۵۷ نیدراسترایش
۳۵. ترنتیتس ۱۵٬۴۴۵ ۱۵٬۲۳۲ ۱۵٬۰۶۶ نیدراسترایش
۳۶. هوهنمس ۱۳٬۵۳۱ ۱۳٬۸۹۱ ۱۴٬۸۶۴ فورآرلبرگ
۳۷. پرشتولسدورف ۱۴٬۰۵۱ ۱۳٬۹۹۸ ۱۴٬۴۸۹ نیدراسترایش
۳۸. تلفس ۱۰٬۱۷۹ ۱۲٬۸۳۳ ۱۴٬۴۴۳ تیرول
۳۹. فلدکیرشن این کرنتن ۱۲٬۹۷۷ ۱۴٬۰۳۰ ۱۴٬۲۹۸ کرنتن
۴۰. تولن ۱۲٬۰۳۸ ۱۳٬۵۹۱ ۱۴٬۱۹۰ نیدراسترایش
۴۱. باد ایشل ۱۳٬۸۸۷ ۱۴٬۰۸۱ ۱۴٬۰۹۳ اوبراسترایش
۴۲. بلودنتس ۱۳٬۳۶۹ ۱۳٬۷۰۱ ۱۳٬۸۹۰ فورآرلبرگ
۴۳. بروک آن در مور ۱۴٬۰۴۶ ۱۳٬۴۳۹ ۱۳٬۳۰۴ اشتایرمارک
۴۴. گمودن ۱۳٬۱۳۳ ۱۳٬۱۸۴ ۱۳٬۱۹۱ اوبراسترایش
۴۵. زنکت فایت آن در گلان ۱۲٬۰۴۵ ۱۲٬۹۷۶ ۱۲٬۹۹۴ کرنتن
۴۶. شواتس ۱۱٬۸۳۹ ۱۲٬۲۱۲ ۱۲٬۶۳۷ تیرول
۴۷. هال این تیرول ۱۲٬۳۶۸ ۱۱٬۴۹۲ ۱۲٬۴۲۴ تیرول
۴۸. آیزن‌اشتات ۱۰٬۳۴۹ ۱۱٬۳۳۴ ۱۲٬۳۶۷ بورگن‌لاند
۴۹. نوی‌کیرشن ۱۰٬۲۱۶ ۱۱٬۵۶۲ ۱۲٬۱۴۸ نیدراسترایش
۵۰. لیینتس ۱۱٬۸۶۴ ۱۲٬۰۷۹ ۱۲٬۱۲۸ تیرول
۵۱. هارد ۱۰٬۷۴۷ ۱۱٬۴۰۴ ۱۲٬۰۵۱ فورآرلبرگ
۵۲. ورگل ۱۰٬۰۵۴ ۱۰٬۸۸۵ ۱۱٬۹۹۳ تیرول
۵۳. کنیتل‌فلد ۱۲٬۸۷۳ ۱۲٬۷۴۰ ۱۱٬۹۹۱ اشتایرمارک
۵۴. فوکلابروک ۱۱٬۲۳۹ ۱۱٬۶۹۷ ۱۱٬۹۴۵ اوبراسترایش
۵۵. مارشترنک ۱۰٬۳۶۹ ۱۱٬۲۷۴ ۱۱٬۷۴۳ اوبراسترایش
۵۶. کرنویبورگ ۹٬۷۳۰ ۱۱٬۰۳۲ ۱۱٬۷۳۶ نیدراسترایش
۵۷. وایدهوفن آن در یبس ۱۱٬۴۳۵ ۱۱٬۶۶۲ ۱۱٬۶۷۱ نیدراسترایش
۵۸. رانک‌وایل ۱۰٬۵۰۹ ۱۱٬۱۷۱ ۱۱٬۶۲۷ فورآرلبرگ
۵۹. رید ایم اینکرایس ۱۱٬۲۶۰ ۱۱٬۴۰۴ ۱۱٬۵۸۵ اوبراسترایش
۶۰. والز-زیتسنهایم ۹٬۵۶۳ ۱۱٬۰۲۴ ۱۱٬۵۶۷ سالزبورگ
۶۱. تسوتل ۱۱٬۴۲۷ ۱۱٬۶۳۰ ۱۱٬۴۹۰ اوبراسترایش
۶۲. فولکرمارکت ۱۱٬۰۸۱ ۱۱٬۳۷۳ ۱۱٬۴۲۹ کرنتن
۶۳. باد فوسلائو ۱۱٬۰۵۵ ۱۰٬۹۹۸ ۱۱٬۲۱۸ نیدراسترایش
۶۴. هولابرون ۱۰٬۴۶۱ ۱۰٬۶۸۵ ۱۱٬۱۹۹ نیدراسترایش
۶۵. انس ۱۰٬۱۹۲ ۱۰٬۶۱۱ ۱۱٬۱۳۹ اوبراسترایش
۶۶. میزتلباخ ۱۰٬۲۳۴ ۱۰٬۶۴۴ ۱۱٬۰۴۰ نیدراسترایش
۶۷. زانکت یوهان ایم پونگائو ۸٬۸۵۵ ۱۰٬۲۶۰ ۱۰٬۶۸۲ سالزبورگ
۶۸. برون ام گبیرگه ۸٬۵۷۳ ۹٬۴۲۲ ۱۰٬۵۷۹ نیدراسترایش
۶۹. زانکت آندره ۱۰٬۵۸۲ ۱۰٬۷۱۹ ۱۰٬۵۶۱ کرنتن
۷۰. گوتسیز ۹٬۵۱۲ ۱۰٬۰۹۷ ۱۰٬۵۵۴ فورآرلبرگ
۷۱. بیشوفس‌هوفن ۱۰٬۱۳۸ ۱۰٬۰۸۷ ۱۰٬۱۵۲ سالزبورگ
۷۲. کوفلاخ ۱۱٬۲۷۶ ۱۰٬۶۷۱ ۱۰٬۱۳۴ اشتایرمارک

فهرست با کد اروپا (UN/LOCODE)[ویرایش]

Name UN/LOCODE
آلتنبرگ، اتریش
Amstetten، Lower Austria ATATT
آنزفلدن ATANS
Bad Aussee ATAUE
Bad Fischau-Brunn
باد ایشل ATICH
بادن نزدیک به وین ATBDN
بیشوفس‌هوفن ATBFS
بلودنتس ATBLU
برانائو ام این ATBRA
برگنتس ATBRZ
بروک آن در مور ATBRU
Deutschlandsberg ATDEU
درن‌بیرن ATDOR
ایبنزی
Eisenerz ATEEZ
آیزن‌اشتات ATEIT
انس ATENA
Feldkirch، Vorarlberg ATFKT
فرایشتات ATFSD
Fürstenfeld ATFUF
گموندن
Gmünd ATGMU
گراتس ATGRZ
هالاین ATHLL
هال‌اشتات
Hartberg ATHTA
هولابرون ATHOL
Horn، Austria ATHOR
Imst
اینسبروک ATINN
Judenburg ATJDN
کاپفنبرگ ATKFB
کورچ‌دروف ان در کرمس
Kitzbühel
کلاگن‌فورت ATKLU
کلوسترنویبورگ ATKTU
کنیتل‌فلد
کرمس آن در دوناو ATKRE
کوف‌اشتاین ATKFS
Landeck ATLAN
لئوبن ATLBN
لنتسیگ ATLZG
لئودینگ
لیینتس
Liezen ATLZN
لینتس ATLNZ
Mariazell
Mauthausen ATMAU
Mittersill ATMLS
مودلینگ ATMOE
Mürzzuschlag ATMZZ
نوین‌کیرشن، اتریش
Poysdorf
Ried[نیازمند ابهام‌زدایی] ATRIE
زالتسبورگ ATSZG
زانکت پولتن ATSTP
Schärding ATSDG
شواتس ATSCZ
اشپیتال آن در درائو ATSPI
اشتایر ATSER
استوکرائو ATSTC
ترائن ATTNQ
وین (Wien) ATVIE
فیلاخ ATVLH
ولس (اتریش) ATWSL
وینر نویشتات ATWNR
وولفسبرگ، اتریش ATWOF
Wörgl ATQXZ
Ybbs
Zeltweg ATZTW
تسوتل ATZWT

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. "Population Statistics as of February ۲۰۰۷".