پرش به محتوا

فهرست شهرهای اتریش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این فهرست شهرهای کشور اتریش را براساس جمعیت رده‌بندی می‌کند. در این فهرست، آخرین سرشماری صورت گرفته در اول ژانویه ۲۰۱۹ لحاظ شده‌است. اولین سرشماری تاریخ اتریش در سال ۱۷۴۵ انجام شد و از سال ۲۰۰۶ به بعد سرشماری‌ها در اتریش به صورت الکترونیک برگزار شد.

وین، capital of اتریش
گراتس
لینتس
زالتسبورگ
اینسبروک
کلاگن‌فورت
زانکت پولتن
برگنتس
آیزن‌اشتات
فیلاخ
ولس (اتریش)
اشتایر
رتس
کرمس آن در دوناو
Rank Name Population ایالت‌های اتریش
۱۹۹۱ ۲۰۰۱ 2015[۱]
1. وین 1,539,848 1,550,123 1,840,573  وین
2. گراتس 237,810 226,244 273,838  اشتایرمارک
3. لینتس 203,044 183,504 198,181  اوبراسترایش
4. زالتسبورگ 143,978 142,662 148,420  زالتسبورگ (ایالت)
5. اینسبروک 118,112 113,392 126,851  تیرول (ایالت)
6. کلاگن‌فورت 89,415 90,141 97,827  کرنتن
7. فیلاخ 54,640 57,497 60,480  کرنتن
8. ولس (اتریش) 52,594 56,478 59,853  اوبراسترایش
9. زانکت پولتن 50,026 49,121 52,716  نیدراسترایش
10. درن‌بیرن 40,735 42,301 47,420  فورآرلبرگ
11. وینر نویشتات 35,134 37,627 43,019  نیدراسترایش
12. اشتایر 39,337 39,340 38,273  اوبراسترایش
13. فلدکیرش (فورآرلبرگ) 26,730 28,607 30,056  فورآرلبرگ
14. برگنتس 27,097 26,752 28,697  فورآرلبرگ
15. لئودینگ 21,209 22,203 26,934  اوبراسترایش
16. کلوسترنویبورگ 24,442 24,797 26,466  نیدراسترایش
17. بادن بی وین 23,488 24,502 25,328  نیدراسترایش
18. ولفسبرگ (کارینتیا) 24,400 25,335 25,083  کرنتن
19. لئوبن 28,897 25,804 24,680  اشتایرمارک
20. کرمس آن در دوناو 22,766 23,713 23,992  نیدراسترایش
21. ترائن 22,260 23,470 23,892  اوبراسترایش
22. کاپفنبرگ 23,380 22,234 23,181  اشتایرمارک
23. آمشتتن 21,972 22,595 23,173  نیدراسترایش
24. لوستن‌آئو 18,484 19,709 21,894  فورآرلبرگ
25. مودلینگ 20,290 20,405 20,619  نیدراسترایش
26. هالاین 17,271 18,399 20,603  زالتسبورگ (ایالت)
27. کوف‌اشتاین 13,484 15,358 18,401  تیرول (ایالت)
28. ترایزکیرشن 13,852 15,669 18,326  نیدراسترایش
29. شوخات 14,669 15,286 17,140  نیدراسترایش
30. برانائو ام این 16,264 16,337 16,380  اوبراسترایش
31. استوکرائو 13,608 14,452 16,216  نیدراسترایش
32. زال‌فلدن 12,604 15,093 16,235  زالتسبورگ (ایالت)
33. آنسفلدن 14,636 14,789 15,822  اوبراسترایش
34. تولن 12,038 13,591 15,788  نیدراسترایش
35. هوهنمس 13,531 13,891 15,674  فورآرلبرگ
36. اشپیتال آن در درائو 15,346 16,045 15,549  کرنتن
37. تلفس 10,179 12,833 15,224  تیرول (ایالت)
38. ترنتیتس 15,445 15,232 14,823  نیدراسترایش
39. پرشتولسدورف 14,051 13,998 14,880  نیدراسترایش
40. فلدکیرشن این کرنتن 12,977 14,030 14,269  کرنتن
41. بلودنتس 13,369 13,701 14,005  فورآرلبرگ
42. باد ایشل 13,887 14,081 13,813  اوبراسترایش
43. آیزن‌اشتات 10,349 11,334 13,674  بورگن‌لاند
44. شواتس 11,839 12,212 13,245  تیرول (ایالت)
45. هال این تیرول 12,368 11,492 13,587  تیرول (ایالت)
46. گموندن (اتریش) 13,133 13,184 13,104  اوبراسترایش
47. ورگل (شهر اتریش) 10,054 10,885 13,048  تیرول (ایالت)
48. والز-زیتسنهایم 9,563 11,024 12,791  زالتسبورگ (ایالت)
49. مارشترنک 10,369 11,274 12,730  اوبراسترایش
50. بروک آن در مور 14,046 13,439 15,803  اشتایرمارک
51. زنکت فایت آن در گلان 12,045 12,976 12,554  کرنتن
52. کرنویبورگ 9,730 11,032 12,552  نیدراسترایش
53. نوی‌کیرشن 10,216 11,562 12,442  نیدراسترایش
54. هارد (اتریش) 10,747 12,789 12,990  فورآرلبرگ
55. فوکلابروک 11,239 11,697 11,972  اوبراسترایش
56. لیینتس 11,864 12,079 11,889  تیرول (ایالت)
57. رانک‌وایل 10,509 11,171 11,705  فورآرلبرگ
58. هولابرون 10,461 10,685 11,624  نیدراسترایش
59. انس (اتریش) 10,192 10,611 11,628  اوبراسترایش
60. برون ام گبیرگه 8,573 9,422 11,600  نیدراسترایش
61. رید ایم اینکرایس 11,260 11,404 11,415  اوبراسترایش
62. باد فوسلائو 11,055 10,998 11,465  نیدراسترایش
63. وایدهوفن آن در یبس 11,435 11,662 11,304  نیدراسترایش
64. کنیتل‌فلد 12,873 12,740 12,541  اشتایرمارک
65. تروفایخ 11,773 11,773 11,203  اشتایرمارک
66. میزتلباخ 10,234 10,644 11,138  نیدراسترایش
67. تسوتل 11,427 11,630 11,042  نیدراسترایش
68. فولکرمارکت 11,081 11,373 10,949  کرنتن
69. گوتسیز 9,512 10,097 11,032  فورآرلبرگ
70. زانکت یوهان ایم پونگائو 8,855 10,260 10,852  زالتسبورگ (ایالت)
71. گنسرندورف 6,509 7,928 10,830  نیدراسترایش
72. گراسدورف بای وین 6,661 8,231 10,593  نیدراسترایش
73. ابرآیکسدورف 7,353 8,788 10,475  نیدراسترایش
74. بیشوفس‌هوفن 10,138 10,087 10,309  زالتسبورگ (ایالت)
77. گروس انتسرسدورف 6,750 8,128 10,290  نیدراسترایش
75. زکیرخن آم والرز 8,273 9,344 10,257  زالتسبورگ (ایالت)
76. زانکت آندره 10,582 10,719 10,097  کرنتن

فهرست با کد اروپا (UN/LOCODE)[ویرایش]

Name UN/LOCODE
آلتنبرگ، اتریش
آمشتتن ATATT
آنزفلدن ATANS
یاد آو سه ATAUE
بادفیشاو برون
باد ایشل ATICH
بادن نزدیک به وین ATBDN
بیشوفس‌هوفن ATBFS
بلودنتس ATBLU
برانائو ام این ATBRA
برگنتس ATBRZ
بروک آن در مور ATBRU
دویچلاندزبرگ ATDEU
درن‌بیرن ATDOR
ایبنزی
آیزن ارتس ATEEZ
آیزن‌اشتات ATEIT
انس ATENA
فلدکیرخ فورآلبرگ ATFKT
فرایشتات ATFSD
فورشتن فلد ATFUF
گموندن
گموند ATGMU
گراتس ATGRZ
هالاین ATHLL
هال‌اشتات
هارت برگ ATHTA
هولابرون ATHOL
هورن ATHOR
ایمست
اینسبروک ATINN
یودنبورگ ATJDN
کاپفنبرگ ATKFB
کورچ‌دروف ان در کرمس
کیتزبوهل
کلاگن‌فورت ATKLU
کلوسترنویبورگ ATKTU
کنیتل‌فلد
کرمس آن در دوناو ATKRE
کوف‌اشتاین ATKFS
لاندس اک ATLAN
لئوبن ATLBN
لنتسیگ ATLZG
لئودینگ
لیینتس
لایتسن ATLZN
لینتس ATLNZ
ماریا تسل
ماوتهاوزن ATMAU
میترسیل ATMLS
مودلینگ ATMOE
مورزوشلاگ ATMZZ
نوین‌کیرشن، اتریش
پویسدورف
راید[نیازمند ابهام‌زدایی] ATRIE
زالتسبورگ ATSZG
زانکت پولتن ATSTP
شیردینگ ATSDG
شواتس ATSCZ
اشپیتال آن در درائو ATSPI
اشتایر ATSER
استوکرائو ATSTC
ترائن ATTNQ
وین (Wien) ATVIE
فیلاخ ATVLH
ولس (اتریش) ATWSL
وینر نویشتات ATWNR
وولفسبرگ، اتریش ATWOF
ورگل ATQXZ
اوبس
تسلوگ ATZTW
تسوتل ATZWT

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. AUSTRIA, STATISTIK. "Statistics". www.statistik.at.