فهرست شهرهای کرواسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست شهرهای کرواسی

زاگرب, #1
اسپلیت, #2
رییکا, #3
اسییک, #4
زادار, #5
ولیکا گریتسا, #7
پولا, #9
شیبنیک, #11
واراژدین, #12
دوبرونیک, #13
شهر/ روستا ایالت‌های کرواسی رتبه رتبه
زاگرب ایالت زاگرب ۷۷۹٬۱۴۵
۱
۷۷۹٬۱۴۵
۱
اسپلیت ایالت اسپلیت-دالماتیا ۱۸۸٬۶۹۴
۲
۱۷۵٬۱۴۰
۲
رییکا ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۱۴۴٬۰۴۳
۳
۱۴۳٬۸۰۰
۳
اوسییک ایالت اوسییک-بارانجا ۱۱۴٬۶۱۶
۴
۹۰٬۴۱۱
۴
زادار ایالت زادار ۷۲٬۷۱۸
۵
۶۹٬۵۵۶
۵
اسلاونسکی برد ایالت برد پساوینا ۶۴٬۶۱۲
۶
۵۸٬۶۴۲
۶
ولیکا گریتسا ایالت زاگرب ۶۳٬۵۱۷
۷
۳۳٬۳۳۹
۱۲
کارلواتس ایالت کارلوواک ۵۹٬۳۹۵
۸
۴۹٬۰۸۲
۸
پولا ایالت ایستریا ۵۸٬۵۹۴
۹
۵۸٬۵۹۴
۷
سیساک ایالت سیساک-مسلاوینا ۵۲٬۲۳۶
۱۰
۳۶٬۷۸۵
۱۱
شیبنیک ایالت شیبنیک-کنین ۵۱٬۵۵۳
۱۱
۳۷٬۰۶۰
۱۰
واراژدین ایالت واراژدین ۴۹٬۰۷۵
۱۲
۴۱٬۴۳۴
۹
دوبروونیک ایالت دوبروونیک-نرتوا ۴۳٬۷۷۰
۱۳
۳۰٬۴۳۶
۱۴
بیلوار ایالت بیلوار-بیلگرا ۴۱٬۸۶۹
۱۴
۲۷٬۷۸۳
۱۶
سامبر ایالت زاگرب ۳۶٬۲۰۶
۱۵
۱۵٬۱۴۷
۲۴
وینکوتسی ایالت ووکوار-سیرمیا ۳۵٬۹۱۲
۱۶
۳۳٬۲۳۹
۱۳
کاشتلا ایالت اسپلیت-دالماتیا ۳۴٬۱۰۳
۱۷
N/A
ووکوار ایالت ووکوار-سیرمیا ۳۱٬۶۷۰
۱۸
۳۰٬۱۲۶
۱۵
کپریونیتسا ایالت کپریونیتسا-کریژوتسی ۳۰٬۹۹۴
۱۹
۲۴٬۸۰۹
۱۷
چاکوتس ایالت مدیموریه ۳۰٬۴۵۵
۲۰
۱۵٬۷۹۰
۲۲
جاکوو ایالت اوسییک-بارانجا ۳۰٬۰۹۲
۲۱
۲۰٬۹۱۲
۱۹
پژگا، کرواسی ایالت پژگا-اسلاونیا ۲۸٬۲۰۱
۲۲
۲۰٬۹۴۳
۱۸
سینی، کرواسی ایالت اسپلیت-دالماتیا ۲۵٬۳۷۳
۲۳
۱۱٬۴۶۸
۳۳
کوتینا ایالت سیساک-مسلاوینا ۲۴٬۵۹۷
۲۴
۱۴٬۸۱۴
۲۵
پترینیا ایالت سیساک-مسلاوینا ۲۳٬۴۱۳
۲۵
۱۳٬۸۰۱
۲۷
زاپرشیچ ایالت زاگرب ۲۳٬۱۲۵
۲۶
۱۷٬۵۳۸
۲۰
ویرویتیتسا ایالت ویرویتیتسا-پدراوینا ۲۲٬۶۱۸
۲۷
۱۵٬۵۸۹
۲۳
کریژوتسی، کرواسی ایالت کپریونیتسا-کریژوتسی ۲۲٬۳۲۴
۲۸
۱۱٬۵۴۱
۳۲
سلین، کرواسی ایالت اسپلیت-دالماتیا ۱۹٬۰۱۱
۲۹
۱۵٬۸۵۰
۲۱
پرچ ایالت ایستریا ۱۷٬۴۶۰
۳۰
۱۰٬۴۴۸
۳۷
ناشیتسه ایالت اوسییک-بارانجا ۱۷٬۳۲۰
۳۱
۸٬۱۷۳
۴۲
یاستربارسکو ایالت زاگرب ۱۶٬۶۸۹
۳۲
۵٬۴۱۹
۶۳
ژوپانیا ایالت ووکوار-سیرمیا ۱۶٬۳۸۳
۳۳
۱۳٬۷۷۵
۲۸
سوتی ایوان زلینا ایالت زاگرب ۱۶٬۲۶۸
۳۴
۲٬۷۷۲
۹۵
نوا گرادیشکا ایالت برد پساوینا ۱۵٬۸۳۳
۳۵
۱۳٬۲۶۴
۳۱
سوتا ندلیا، ایالت زاگرب ایالت زاگرب ۱۵٬۵۰۶
۳۶
۱٬۲۵۷
۱۱۸
امیش، کرواسی ایالت اسپلیت-دالماتیا ۱۵٬۴۷۲
۳۷
۶٬۵۶۵
۵۴
متکویچ ایالت دوبروونیک-نرتوا ۱۵٬۳۸۴
۳۸
۱۳٬۸۷۳
۲۶
کنین ایالت شیبنیک-کنین ۱۵٬۱۹۰
۳۹
۱۱٬۱۲۸
۳۴
اگولین ایالت کارلوواک ۱۵٬۰۵۴
۴۰
۸٬۷۱۲
۴۰
سلاتینا، کرواسی ایالت ویرویتیتسا-پدراوینا ۱۴٬۸۱۹
۴۱
۱۰٬۹۲۰
۳۵
ایوانیچ-گراد ایالت زاگرب ۱۴٬۷۲۳
۴۲
۷٬۷۱۴
۴۷
وربوتس ایالت زاگرب ۱۴٬۶۵۸
۴۳
۴٬۸۶۲
۶۶
ایوانتس ایالت واراژدین ۱۴٬۴۳۴
۴۴
۵٬۴۳۴
۶۲
نوسکا ایالت سیساک-مسلاوینا ۱۴٬۳۱۳
۴۵
۷٬۲۷۰
۴۸
دوگو سلو ایالت زاگرب ۱۴٬۳۰۰
۴۶
۸٬۸۸۰
۳۹
رووینی ایالت ایستریا ۱۴٬۲۳۴
۴۷
۱۳٬۴۶۷
۲۹
نوی مارف ایالت واراژدین ۱۳٬۸۵۷
۴۸
۱٬۹۸۱
۱۰۸
ماکارسکا ایالت اسپلیت-دالماتیا ۱۳٬۷۱۶
۴۹
۱۳٬۳۸۱
۳۰
دارووار ایالت بیلوار-بیلگرا ۱۳٬۲۴۳
۵۰
۹٬۸۱۵
۳۸
تروگیر ایالت اسپلیت-دالماتیا ۱۲٬۹۹۵
۵۱
۱۰٬۹۰۷
۳۶
گسپیچ ایالت لیکا-سنی ۱۲٬۹۸۰
۵۲
۶٬۰۸۸
۵۸
کراپینا ایالت کراپینا-زاگریه ۱۲٬۹۵۰
۵۳
۴٬۶۴۷
۶۸
اوماگ ایالت ایستریا ۱۲٬۹۰۱
۵۴
۷٬۷۶۹
۴۶
پلترنیتسا ایالت پژگا-اسلاونیا ۱۲٬۸۸۳
۵۵
۳٬۷۳۹
۷۷
اپاتیا ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۱۲٬۷۱۹
۵۶
۷٬۸۵۰
۴۵
لابین ایالت ایستریا ۱۲٬۴۲۶
۵۷
۷٬۹۰۴
۴۳
واپوو ایالت اوسییک-بارانجا ۱۲٬۳۲۷
۵۸
۷٬۹۰۴
۴۴
دوگا رسا ایالت کارلوواک ۱۲٬۱۱۴
۵۹
۶٬۶۰۱
۵۳
بلیشچه ایالت اوسییک-بارانجا ۱۱٬۷۸۶
۶۰
۷٬۱۹۷
۴۹
گارشنیتسا ایالت بیلوار-بیلگرا ۱۱٬۶۳۰
۶۱
۴٬۲۵۲
۷۴
تسریکونیتسا ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۱۱٬۳۴۸
۶۲
۷٬۱۲۱
۵۰
بلی ماناستیر ایالت اوسییک-بارانجا ۱۰٬۹۸۶
۶۳
۸٬۶۷۱
۴۱
پلچه ایالت دوبروونیک-نرتوا ۱۰٬۸۳۴
۶۴
۶٬۵۳۷
۵۵
تریلی، کرواسی ایالت اسپلیت-دالماتیا ۱۰٬۷۹۹
۶۵
۲٬۳۸۱
۱۰۱
اتچاتس ایالت لیکا-سنی ۱۰٬۴۱۱
۶۶
۴٬۳۵۴
۷۰
دنیی میخولیاتس ایالت اوسییک-بارانجا ۱۰٬۲۶۵
۶۷
۶٬۶۸۰
۵۱
ایمتسکی ایالت اسپلیت-دالماتیا ۱۰٬۲۱۳
۶۸
۴٬۳۴۷
۷۱
گلینا ایالت سیساک-مسلاوینا ۹٬۸۶۸
۶۹
۳٬۱۱۶
۸۷
بنکوواتس ایالت زادار ۹٬۷۸۶
۷۰
۲٬۶۲۲
۹۹
راب ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۹٬۴۸۰
۷۱
۵۵۴
۱۲۵
ودیتسه، کروواسی ایالت شیبنیک-کنین ۹٬۴۰۷
۷۲
۶٬۱۱۶
۵۷
زابک ایالت کراپینا-زاگریه ۹٬۳۶۵
۷۳
۲٬۸۵۹
۹۳
پازین ایالت ایستریا ۹٬۲۲۷
۷۴
۴٬۹۸۶
۶۵
چازما ایالت بیلوار-بیلگرا ۸٬۸۹۵
۷۵
۲٬۸۷۸
۹۲
کاستاو ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۸٬۸۹۱
۷۶
۲٬۰۳۷
۱۰۶
جوردواتس ایالت کپریونیتسا-کریژوتسی ۸٬۸۶۲
۷۷
۶٬۶۱۶
۵۲
پاکراتس ایالت پژگا-اسلاونیا ۸٬۸۵۵
۷۸
۴٬۷۷۲
۶۷
لپگلاوا ایالت واراژدین ۸٬۷۱۸
۷۹
۴٬۰۸۴
۷۶
لودبرگ ایالت واراژدین ۸٬۶۶۸
۸۰
۳٬۴۶۵
۷۹
درنیش ایالت شیبنیک-کنین ۸٬۵۹۵
۸۱
۳٬۳۳۲
۸۳
مالی لشینی ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۸٬۳۸۸
۸۲
۶٬۲۹۶
۵۶
ایلک ایالت ووکوار-سیرمیا ۸٬۳۵۱
۸۳
۵٬۸۹۷
۵۹
سنی ایالت لیکا-سنی ۸٬۱۳۲
۸۴
۵٬۴۹۱
۶۱
ازالی ایالت کارلوواک ۷٬۹۳۲
۸۵
۱٬۱۶۴
۱۲۰
پرلگ، کرواسی ایالت مدیموریه ۷٬۸۷۱
۸۶
۴٬۲۸۸
۷۲
باکار ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۷٬۷۷۳
۸۷
۱٬۵۶۶
۱۱۶
اتک، ایالت ووکوار-سیرمیا ایالت ووکوار-سیرمیا ۷٬۷۵۵
۸۸
۵٬۸۵۸
۶۰
ورگراتس ایالت اسپلیت-دالماتیا ۷٬۵۹۳
۸۹
۲٬۱۸۸
۱۰۴
گروبیشنو پلیه ایالت بیلوار-بیلگرا ۷٬۵۲۳
۹۰
۳٬۱۷۱
۸۵
کوتیوو ایالت پژگا-اسلاونیا ۷٬۴۷۲
۹۱
۲٬۸۲۶
۹۴
پرگرادا ایالت کراپینا-زاگریه ۷٬۱۶۵
۹۲
۱٬۶۵۴
۱۱۵
واراژدینسکه تپلیتسه ایالت واراژدین ۶٬۹۷۳
۹۳
۱٬۸۷۷
۱۱۱
لیپیک ایالت پژگا-اسلاونیا ۶٬۶۷۴
۹۴
۲٬۳۰۰
۱۰۳
مورسکو سردیشچه ایالت مدیموریه ۶٬۵۴۸
۹۵
۳٬۳۲۲
۸۴
زلاتار، کرواسی ایالت کراپینا-زاگریه ۶٬۵۰۶
۹۶
۲٬۸۸۹
۹۱
دلنیتسه ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۶٬۲۶۲
۹۷
۴٬۴۵۱
۶۹
ارسلاویه ایالت کراپینا-زاگریه ۶٬۲۵۳
۹۸
۳٬۴۲۰
۸۰
سلونی ایالت کارلوواک ۶٬۰۹۶
۹۹
۱٬۷۷۶
۱۱۲
بوزت ایالت ایستریا ۶٬۰۵۹
۱۰۰
۱٬۷۲۱
۱۱۴
وربوسکو ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۶٬۰۴۷
۱۰۱
۱٬۸۹۴
۱۱۰
دنیا ستوبیتسا ایالت کراپینا-زاگریه ۵٬۹۳۰
۱۰۲
۲٬۵۲۴
۱۰۰
کرچولا ایالت دوبروونیک-نرتوا ۵٬۸۸۹
۱۰۳
۳٬۱۲۶
۸۶
اراخویتسا ایالت ویرویتیتسا-پدراوینا ۵٬۷۹۲
۱۰۴
۴٬۲۶۲
۷۳
ودنیان ایالت ایستریا ۵٬۶۵۱
۱۰۵
۳٬۴۰۶
۸۱
کرک، کرواسی ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۵٬۴۹۱
۱۰۶
۳٬۳۶۴
۸۲
بویه ایالت ایستریا ۵٬۳۴۰
۱۰۷
۳٬۰۰۱
۸۹
نوی ویندولسکی ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۵٬۲۸۲
۱۰۸
۴٬۱۱۹
۷۵
بیوگراد نا مرو ایالت زادار ۵٬۲۵۹
۱۰۹
۵٬۲۵۹
۶۴
نین، کرواسی ایالت زادار ۴٬۶۰۳
۱۱۰
۱٬۲۵۶
۱۱۹
کرالیویتسا ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۴٬۵۷۹
۱۱۱
۲٬۸۹۷
۹۰
ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۴٬۳۸۷
۱۱۲
۵۱۱
۱۲۶
پاگ ایالت زادار ۴٬۳۵۰
۱۱۳
۲٬۷۰۱
۹۷
خوار ایالت اسپلیت-دالماتیا ۴٬۱۳۸
۱۱۴
۳٬۶۷۲
۷۸
نوی‌گراد، ایالت ایستریا ایالت ایستریا ۴٬۰۰۲
۱۱۵
۲٬۶۲۹
۹۸
سکرادین ایالت شیبنیک-کنین ۳٬۹۸۶
۱۱۶
۶۱۹
۱۲۳
سوپتار ایالت اسپلیت-دالماتیا ۳٬۸۸۹
۱۱۷
۳٬۰۱۶
۸۸
ابرواتس، کرواسی ایالت زادار ۳٬۳۸۷
۱۱۸
۱٬۰۵۵
۱۲۱
نوالیا ایالت لیکا-سنی ۳٬۳۳۵
۱۱۹
۲٬۰۷۸
۱۰۵
اپوزن ایالت دوبروونیک-نرتوا ۳٬۲۴۲
۱۲۰
۲٬۷۳۰
۹۶
کلانیتس ایالت کراپینا-زاگریه ۳٬۲۳۴
۱۲۱
۵۶۲
۱۲۴
کرس ایالت پریمریه-گرسکی کتار ۲٬۹۵۹
۱۲۲
۲٬۳۳۳
۱۰۲
ستاری گراد ایالت اسپلیت-دالماتیا ۲٬۸۱۷
۱۲۳
۱٬۹۰۶
۱۰۹
خرواتسکا کستاینیتسا ایالت سیساک-مسلاوینا ۲٬۷۴۶
۱۲۴
۱٬۹۹۳
۱۰۷
ورلیکا ایالت اسپلیت-دالماتیا ۲٬۷۰۵
۱۲۵
۹۵۹
۱۲۲
ویس، کرواسی ایالت اسپلیت-دالماتیا ۱٬۹۶۰
۱۲۶
۱٬۷۷۶
۱۱۳
کمیژا ایالت اسپلیت-دالماتیا ۱٬۶۷۷
۱۲۷
۱٬۵۲۳
۱۱۷


جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • ویکی‌پدیای انگلیسی