پرش به محتوا

فهرست شهرهای مونته‌نگرو

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست شهرهای مونته نگرو

پودگوریتسا، پایتخت مونته‌نگرو
نیکشیچ
پلیفلیا
ستینیه
بار
هرتسگ نووی
Новый Цетинский монастырь
ردیف نام سرشماری کلان‌شهرها نشان وسعت (km²)
آوانگاری به زبان اصلی نخستین سرشماری سرشماری ۱۹۸۱ سرشماری ۱۹۹۱ سرشماری ۲۰۰۳ تخمین ۲۰۰۸
سیریلیک لاتین
۱ پودگوریتسا Подгорица Podgorica ۱۳۲۶ ۹۶٫۰۷۴ ۱۱۶٫۲۳۵ ۱۳۶٫۴۷۳ ۱۴۳٫۷۱۸ پودگوریتسا ۲۲۵
۲ نیکشیچ Никшић Nikšić سده ۴ ۵۰٫۳۹۹ ۵۵٫۷۱۸ ۵۸٫۲۱۲ ۵۸٫۶۴۹ نیکشیچ ۲۰۶۵
۳ پلیفلیا Пљевља Pljevlja ۱۶٫۷۹۲ ۲۰٫۸۸۷ ۲۱٫۳۷۷ ۲۱٫۳۷۹ پلیفلیا ۱۳۴۶
۴ بیجلو پولیه Бијело Поље Bijelo Polje ۱۱٫۹۲۷ ۱۶٫۴۶۴ ۱۵٫۸۸۳ ۱۵٫۴۴۷ بیجلو پولیه ۹۲۴
۵ ستینیه Цетиње Cetinje سده ۱۵ ۱۴٫۰۸۸ ۱۵٫۸۴۳ ۱۵٫۱۳۷ ۱۴٫۶۶۸ ستینیه ۹۱۰
۶ بار Бар Bar سده ۶ ۶٫۷۴۲ ۱۰٫۸۴۸ ۱۳٫۷۱۹ ۱۴٫۸۷۱ بار ۵۹۸
۷ هرتسگ نووی Херцег Нови Herceg Novi ۱۳۸۲ ۹٫۱۳۰ ۱۱٫۲۱۷ ۱۲٫۷۳۹ ۱۳٫۲۶۰ هرتسگ نووی ۲۳۵
۸ برانه Беране Berane ۱۸۶۲ ۱۲٫۷۲۰ ۱۱٫۹۵۷ ۱۱٫۷۷۶ ۱۱٫۵۴۷ برانه ۷۱۷
۹ بودوا Будва Budva سده ۵ ۴٫۶۸۴ ۷٫۰۸۶ ۱۰٫۹۱۸ ۱۲٫۷۰۲ بودوا ۱۲۲
۱۰ اولتسینی Улцињ Ulcinj سده ۵ ۹٫۱۴۰ ۱۰٫۰۲۵ ۱۰٫۸۲۸ ۱۱٫۰۱۹ اولتسینی ۲۵۵
۱۱ تیوات Тиват Tivat سده ۳ ۶٫۲۸۰ ۸٫۰۷۹ ۹٫۴۶۷ ۹٫۹۵۶ تیوات ۴۶
۱۲ روژاجه Рожаје Rožaje ۱۵۷۱ ۷٫۳۳۶ ۸٫۸۲۸ ۹٫۱۲۱ ۹٫۱۳۱ روژاجه ۴۳۲
۱۳ دوبروتا Доброта Dobrota ۵٫۴۳۵ ۷٫۲۰۳ ۸٬۱۶۹ ۸٫۴۷۳ کوتور
۱۴ کوتور Котор Kotor ۱۶۸ ۵٬۳۴۱ کوتور ۳۳۵
۱۵ دانیلوفگراد Даниловград Danilovgrad ۱۸۶۹ ۳٫۶۶۴ ۴٫۳۸۸ ۵٬۲۰۸ ۵٫۵۱۲ دانیلوفگراد ۵۰۱
۱۶ موجکوفاتس Мојковац Mojkovac سده ۱۳ ۵٫۱۵۶ ۴٫۳۹۱ ۴٫۱۲۰ ۳٫۹۶۹ موجکوفاتس ۳۶۷
۱۷ شکالیاری Шкаљари Škaljari ... ۴٫۱۶۸ ۴٬۰۰۲ ۳٫۸۹۷ کوتور
۱۸ توزی Тузи Tuzi ۲٫۷۲۰ ۲٫۴۷۷ ۳٫۷۸۹ ۴٫۴۲۳ پودگوریتسا
۱۹ ایگالو Игaлo Igalo ۳٫۵۵۶ ۳٫۶۱۳ ۳٫۷۵۴ ۳٫۷۸۲ هرتسگ نووی
۲۰ بیجلا Бијела Bijela ۲٫۳۹۲ ۳٫۰۲۹ ۳٫۷۴۸ ۴٫۰۴۲ هرتسگ نووی
۲۱ پلاو Плав Plav ۳٫۳۴۸ ۴٫۰۷۳ ۳٫۶۱۵ ۳٫۴۰۱ پلاو ۴۸۶
۲۲ بورتائیشی Бypтaиши Burtaiši ۲٫۶۶۰ ۲٫۷۵۰ ۳٫۰۱۳ ۳٫۰۹۷ بار
۲۳ کولاشین Колашин Kolašin سده ۱۷ ۲٫۴۳۹ ۲٫۸۰۷ ۲٫۹۸۹ ۳٫۰۱۱ کولاشین ۸۹۷
۲۴ ایباراتس Ибарац Ibarac ... ۲٫۴۴۵ ۲٫۸۷۷ ۳٫۰۲۶ روژاجه
۲۵ گولوبوفتسی Голубовци Golubovci ... ۲٫۷۵۴ ۲٫۸۶۹ ۲٫۸۹۰ پودگوریتسا
۲۶ رسنیک Ресник Resnik ... ۲٫۷۲۶ ۲٫۷۳۹ ۲٫۷۰۴ بیجلو پولیه
۲۷ نداکوسی Недакуси Nedakusi ... ۲٫۳۵۱ ۲٫۳۰۸ ۲٫۲۵۹ بیجلو پولیه
۲۸ شوشانی Шушањ Šušanj ... ۱٫۲۶۶ ۲٫۲۱۲ ۲٫۷۱۵ بار
۲۹ ریسان Рисан Risan ... ۲٫۰۰۹ ۲٫۰۸۳ ۲٫۰۹۰ کوتور
۳۰ اوزرینیچی Озринићи Ozrinići ... ۱٫۸۷۳ ۲٫۰۲۴ ۲٫۰۶۲ نیکشیچ
۳۱ ژابلیاک Жабљак Žabljak ۱۸۷۰ ۱٬۹۳۷ ژابلیاک ۹۱۰
۳۲ پوکرایتسی Покрајци Pokrajci ۱٬۹۱۵ بیجلو پولیه
۳۳ استاری بار Стари Бар Stari Bar ۱٬۸۶۴ بار
۳۴ دونیه لوگه Доњ Луге Donje Luge ۱٬۸۶۱ برانه
۳۵ موجانوویچی Мојановићи Mojanovići ... ۱٫۴۳۸ ۱٫۸۵۰ ۲٫۰۲۱ پودگوریتسا
۳۶ سوتوموره Сутоморе Sutomore ... ۱٫۰۸۵ ۱٫۸۲۷ ۲٫۲۱۳ بار
۳۷ زلنیکا Зеленика Zelenika ۱٬۷۸۸ هرتسگ نووی
۳۸ پوشسا Пешца Pešca ۱٬۷۲۱ برانه
۳۹ گوسینیه Гусиње Gusinje ۱٬۷۰۴ پلاو
۴۰ بودیملیا Будимља Budimlja ۱٬۶۹۴ برانه
۴۱ اسپوژ Спуж Spuž ۱٬۵۲۹ دانیلوفگراد
۴۲ پولیه Поље Polje ۱٬۵۲۹ بار
۴۳ راستوویتسا Растовица Rastovica ۱٬۵۱۳ نیکشیچ
۴۴ پولیا Поља Polja ۱٬۵۰۶ موجکوفاتس
۴۵ مرچواتس Мрчевац Mrčevac ۱٬۵۰۰ تیوات
۴۶ پلوژینه Плужине Plužine ۱٬۴۹۴ پلوژینه ۸۵۴
۴۷ پتروواتس Петровац Petrovac ۱٬۴۸۵ بودوا
۴۸ بران سلو Беране Beran Selo ۱٬۴۸۳ برانه
۴۹ بجلیشی Бјелиши Bjeliši ۱٬۴۲۲ بار
۵۰ چلوگا Челзга Čeluga ۱٬۴۰۴ بار
۵۱ ماتاگوژی Матагужи Mataguži ۱٬۲۹۹ پودگوریتسا
۵۲ دولاتس Долац Dolac ۱٬۲۹۳ برانه
۵۳ جنوویچی Ђеновићи Đenovići ۱٬۲۷۲ هرتسگ نووی
۵۴ لیشنیتسا Љешница Lješnica ۱٬۲۷۰ بیجلو پولیه
۵۵ پرچانی Прчањ Prčanj ۱٬۲۴۴ کوتور
۵۶ ماهالا Махала Mahala ۱٬۲۳۵ پودگوریتسا
۵۷ گورچانی Горчани Goričani ۱٬۲۰۵ پودگوریتسا
۵۸ پودی Поди Podi ۱٬۱۹۹ هرتسگ نووی
۵۹ ملیینه Мељине Meljine ۱٬۱۲۰ هرتسگ نووی
۶۰ تومبا Томба Tomba ۱٬۰۸۷ بار
۶۱ آندرییفیتسا Андријевица Andrijevica سده ۱۹ ۱٬۰۷۳ آندرییفیتسا ۲۸۳
۶۲ کومبور Кумбор Kumbor ۱٬۰۶۷ هرتسگ نووی
۶۳ بوچه Буче Buče ۱٬۰۰۰ برانه
۶۴ اسمایلاگیچا پولیه Смајлагића Полљ Smajlagića Polje ۹۳۷ کولاشین
۶۵ کودره Кодре Kodre ۸۸۳ اولتسینی
۶۶ بچیچی Бечићи Bečići ۷۷۱ بودوا
۶۷ دونیا لاستوا Доња Ластва Donja Lastva ۷۳۳ تیوات
۶۸ ژیدوویچی Жидобићи Židovići ۶۵۳ پلیفلیا
۶۹ شاونیک Шавник Šavnik ۱۸۶۱ ۵۷۰ شاونیک ۵۵۳
۷۰ اسوتی استفان Свети Стефан Sveti Stefan ۴۱۱ بودوا
۷۱ اسلاتینا Слатина Slatina ۴۰۵ آندرییفیتسا
۷۲ گراداتس Градац Gradac ۳۶۴ پلیفلیا
۷۳ پراست Пераст Perast ۳۴۹ کوتور
۷۴ ویرپازار Вирпазар Virpazar ۳۳۷ بار
۷۵ گورانسکو Горанско Goransko ۳۳۴ پلوژینه
۷۶ باره Баре Bare ۳۰۱ شاونیک
۷۷ نیگوووجا Његовуђа Njegovuđa ۲۲۷ ژابلیاک
۷۸ ریجکا کرنوجویچا Ријека Црнојевића Rijeka Crnojevića ۲۱۶ ستینیه

منابع[ویرایش]

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • ویکی‌پدیای روسی
  • ویکی‌پدیای آلمانی