فهرست شهرهای هلند

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرستی از شهرهای کشور هلند:

رتبه نام به فارسی نام به هلندی جمعیت ۱۹۸۰ جمعیت ۱۹۹۰ جمعیت ۲۰۰۰ جمعیت ۲۰۰۸ استان به فارسی استان به هلندی
۱. آمستردام Amsterdam ۷۱۶٫۹۱۹ ۶۹۵٫۱۶۲ ۷۳۱٫۲۸۸ ۷۴۷٫۵۸۴ هلند شمالی Noord-Holland
۲. روتردام Rotterdam ۵۷۹٫۱۹۴ ۵۷۹٫۱۷۹ ۵۹۲٫۶۷۳ ۵۸۰٫۹۵۲ هلند جنوبی Zuid-Holland
۳. لاهه Den Haag ۴۵۶٫۸۸۶ ۴۴۱٫۵۰۶ ۴۴۱٫۰۹۴ ۴۷۵٫۹۳۲ هلند جنوبی Zuid-Holland
۴. اوترخت Utrecht ۲۵۳٫۲۵۰ ۲۴۵٫۷۲۴ ۲۵۳٫۸۲۵ ۲۹۴٫۸۱۰ اوترخت Utrecht
۵. آیندهوون Eindhoven ۱۹۴٫۴۵۱ ۱۹۱٫۴۶۷ ۲۰۱٫۷۲۸ ۲۱۰٫۴۵۶ برابانت شمالی Noord-Brabant
۶. تیلبورخ Tilburg ۱۶۹٫۹۴۱ ۱۷۵٫۸۸۰ ۱۹۳٫۱۱۶ ۲۰۱٫۹۳۱ برابانت شمالی Noord-Brabant
۷. آلمیره Almere ۶٫۶۳۲ ۷۱٫۰۸۶ ۱۴۲٫۷۶۵ ۱۸۳٫۲۹۹ فلفولانت Flevoland
۸. خرونینگن Groningen ۱۶۱٫۳۲۲ ۱۶۷٫۸۷۲ ۱۷۳٫۱۳۹ ۱۸۲٫۹۵۴ خرونینگن Groningen
۹. بردا Breda ۱۳۷٫۷۵۴ ۱۴۴٫۸۹۲ ۱۶۰٫۶۱۵ ۱۷۰٫۹۸۵ برابانت شمالی Noord-Brabant
۱۰. نی‌میخن Nijmegen ۱۴۷٫۶۱۴ ۱۴۴٫۷۴۸ ۱۵۲٫۲۰۰ ۱۶۱٫۲۲۶ خلدرلاند Gelderland
۱۱. آپلدورن Apeldoorn ۱۳۸٫۱۶۴ ۱۴۷٫۵۸۶ ۱۵۳٫۲۶۱ ۱۵۵٫۰۶۵ خلدرلاند Gelderland
۱۲. انسخده Enschede ۱۴۳٫۰۴۲ ۱۴۶٫۰۱۰ ۱۴۹٫۵۰۵ ۱۵۴٫۷۶۰ افریسل Overijssel
۱۳. هارلم Haarlem ۱۵۸٫۲۹۱ ۱۴۹٫۲۶۹ ۱۴۸٫۴۸۴ ۱۴۷٫۵۹۵ هلند شمالی Noord-Holland
۱۴. آرنهیم Arnhem ۱۲۷٫۸۴۶ ۱۳۰٫۲۲۰ ۱۳۸٫۱۵۴ ۱۴۳٫۴۹۵ خلدرلاند Gelderland
۱۵. زانستات Zaanstad ۱۲۸٫۸۰۹ ۱۳۰٫۰۰۷ ۱۳۵٫۷۶۲ ۱۴۲٫۷۶۹ هلند شمالی Noord-Holland
۱۶. آمرسفورت Amersfoort ۸۸٫۰۹۷ ۹۹٫۴۰۳ ۱۲۶٫۱۴۳ ۱۴۱٫۲۰۲ اوترخت Utrecht
۱۷. هارلمرمیر Haarlemmermeer ۷۷٫۶۵۷ ۹۵٫۷۸۲ ۱۱۱٫۱۵۵ ۱۴۰٫۶۹۸ هلند شمالی Noord-Holland
۱۸. اس‌هرتوخن‌بوس 's-Hertogenbosch ۱۱۰٫۴۵۰ ۱۱۸٫۳۶۹ ۱۲۹٫۰۳۴ ۱۳۶٫۴۰۷ برابانت شمالی Noord-Brabant
۱۹. زوترمیر Zoetermeer ۶۳٫۸۳۲ ۹۶٫۲۹۲ ۱۰۹٫۹۴۱ ۱۱۹٫۵۸۴ هلند جنوبی Zuid-Holland
۲۰. دوردرخت Dordrecht ۱۰۷٫۴۵۳ ۱۰۹٫۲۸۵ ۱۱۹٫۸۲۱ ۱۱۸٫۲۵۰ هلند جنوبی Zuid-Holland
۲۱. ماستریخت Maastricht ۱۰۹٫۲۸۵ ۱۱۷٫۰۰۸ ۱۲۲٫۰۷۰ ۱۱۸٫۰۲۲ لیمبورخ Limburg
۲۲. لیدن Leiden ۱۰۳٫۰۴۶ ۱۱۰٫۴۲۳ ۱۱۷٫۱۹۱ ۱۱۶٫۹۵۷ هلند جنوبی Zuid-Holland
۲۳. زووله Zwolle ۸۲٫۱۹۰ ۹۴٫۱۳۱ ۱۰۵٫۸۰۱ ۱۱۶٫۲۶۵ افریسل Overijssel
۲۴. امن Emmen ۸۹٫۷۶۳ ۹۲٫۸۰۷ ۱۰۵٫۹۷۲ ۱۰۹٫۱۹۶ درنته Drenthe
۲۵. اده Ede ۸۲٫۸۲۹ ۹۳٫۳۷۷ ۱۰۱٫۷۰۰ ۱۰۷٫۷۲۲ خلدرلاند Gelderland
۲۶. وستلاند ۸۳٫۹۴۸ ۹۱٫۴۲۶ ۹۴٫۹۲۷ ۹۹٫۳۷۸ هلند جنوبی Zuid-Holland
۲۷. دفنتر Deventer ۷۹٫۹۴۷ ۸۲٫۳۸۸ ۸۹٫۱۴۹ ۹۷٫۳۷۷ افریسل Overijssel
۲۸. دلفت Delft ۸۳٫۹۳۹ ۸۸٫۷۳۹ ۹۶٫۰۹۵ ۹۶٫۰۵۸ هلند جنوبی Zuid-Holland
۲۹. سیتارد-خلین Sittard-Geleen ۸۷٫۵۴۰ ۹۳٫۱۰۰ ۹۸٫۴۰۴ ۹۵٫۶۷۵ لیمبورخ Limburg
۳۰. آلکمار Alkmaar ۷۱٫۲۴۵ ۸۹٫۶۴۹ ۹۲٫۸۳۶ ۹۳٫۷۹۵ هلند شمالی Noord-Holland
۳۱. لیوواردن ۸۴٫۵۱۸ ۸۵٫۵۷۰ ۸۸٫۸۸۷ ۹۲٫۸۴۸ فریسلانت Friesland
۳۲. فنلو ۸۵٫۳۶۳ ۸۸٫۱۷۵ ۸۹٫۵۹۸ ۹۱٫۸۹۹ لیمبورخ limburg
۳۳. هیرلن ۷۱٫۱۰۲ ۹۴٫۰۴۶ ۹۵٫۱۴۷ ۸۹٫۶۳۳ لیمبورخ Limburg
۳۴. هلموند ۵۸٫۴۹۰ ۶۸٫۱۵۹ ۸۰٫۰۹۸ ۸۶٫۸۳۶ برابانت شمالی Noord-Brabant
۳۵. هیلفرسوم ۹۲٫۹۶۴ ۸۴٫۶۰۸ ۸۲٫۱۷۷ ۸۳٫۷۵۷ هلند شمالی Noord-Holland
۳۶. هنگلو ۷۵٫۲۱۶ ۷۵٫۹۹۳ ۷۹٫۷۵۱ ۸۱٫۰۵۱ افریسل Overijssel
۳۷. آمستل‌فین ۶۹٫۴۸۸ ۶۹٫۹۸۲ ۷۷٫۶۲۳ ۷۹٫۰۲۰ هلند شمالی Noord-Holland
۳۸. پورمرند ۳۲٫۵۶۵ ۵۸٫۷۱۸ ۷۰٫۲۸۴ ۷۸٫۴۳۱ هلند شمالی Noord-Holland
۳۹. روزن‌دال ۶۲٫۸۱۴ ۶۸٫۶۸۷ ۷۵٫۱۵۷ ۷۷٫۳۳۹ برابانت شمالی Noord-Brabant
۴۰. اوس ۵۴٫۹۰۷ ۵۹٫۹۵۲ ۶۵٫۷۶۳ ۷۶٫۷۸۷ برابانت شمالی Noord-Brabant
۴۱. اسخیدام ۷۴٫۸۹۵ ۶۹٫۴۱۷ ۷۵٫۵۸۹ ۷۵٫۰۹۸ هلند جنوبی Zuid-Holland
۴۲. اسپیکنیسه ۳۶٫۸۶۳ ۶۷٫۲۲۹ ۷۳٫۰۷۸ ۷۳٫۱۷۱ هلند جنوبی Zuid-Holland
۴۳. لیلی‌استاد ۳۸٫۹۷۱ ۵۷٫۶۳۸ ۶۳٫۰۹۸ ۷۳٫۰۷۹ فلفولانت Flevoland
۴۴. لیدسخندام-فوربورخ ... ... ۷۵٫۹۶۸ ۷۲٫۷۸۹ هلند جنوبی Zuid-Holland
۴۵. آلملو ۶۳٫۳۸۱ ۶۲٫۱۹۰ ۶۶٫۲۶۳ ۷۲٫۲۶۰ افریسل Overijssel
۴۶. آلفن آن درین ۵۱٫۷۸۰ ۶۱٫۱۳۲ ۶۹٫۹۲۸ ۷۱٫۶۶۵ هلند جنوبی Zuid-Holland
۴۷. خاودا ۵۸٫۷۸۴ ۶۴٫۶۱۱ ۷۱٫۹۱۸ ۷۰٫۸۹۳ هلند جنوبی Zuid-Holland
۴۸. فلاردینگن ۷۹٫۵۳۱ ۷۳٫۸۵۲ ۷۳٫۵۳۵ ۷۰٫۷۲۸ هلند جنوبی Zuid-Holland
۴۹. هورن ۳۹٫۳۰۰ ۵۷٫۳۸۴ ۶۴٫۶۰۴ ۶۸٫۶۳۶ هلند شمالی Noord-Holland
۵۰. فلسن ۶۱٫۲۰۲ ۵۸٫۵۲۰ ۶۶٫۵۵۳ ۶۷٫۵۶۳ هلند شمالی Noord-Holland
۵۱. برخن اپ زوم ۵۶٫۲۲۳ ۵۹٫۵۱۱ ۶۵٫۱۰۴ ۶۵٫۲۶۱ برابانت شمالی Noord-Brabant
۵۲. آسن ۴۵٫۰۳۶ ۴۹٫۶۵۰ ۵۸٫۴۴۵ ۶۵٫۱۹۰ درنته Drenthe
۵۳. کاپله ان‌دن ایسل ۴۱٫۸۳۴ ۵۷٫۵۷۴ ۶۴٫۲۵۱ ۶۵٫۱۱۳ هلند جنوبی Zuid-Holland
۵۴. فینن‌دال ۳۹٫۲۱۰ ۴۸٫۳۴۳ ۵۹٫۸۷۵ ۶۱٫۷۶۱ اوترخت Utrecht
۵۵. نیووه‌خین ۳۷٫۱۳۴ ۵۸٫۷۷۴ ۶۳٫۱۱۸ ۶۱٫۰۷۲ اوترخت Utrecht
۵۶. کات‌ویک ۵۲٫۴۴۶ ۵۶٫۵۱۸ ۵۹٫۱۴۷ ۶۱٫۰۵۱ هلند جنوبی Zuid-Holland
۵۷. زایست ۶۱٫۵۳۲ ۵۹٫۴۶۹ ۶۰٫۰۲۰ ۶۰٫۳۴۵ اوترخت Utrecht
۵۸. هاردن‌برخ ۵۰٫۴۶۶ ۵۲٫۶۲۸ ۵۶٫۷۹۷ ۵۸٫۱۷۴ افریسل Overijssel
۵۹. دن هلدر ۶۱٫۷۶۱ ۶۱٫۶۴۷ ۵۹٫۴۴۱ ۵۷٫۸۳۶ هلند شمالی Noord-Holland
۶۰. دوتینخم ۴۳٫۲۲۵ ۴۸٫۱۲۲ ۵۳٫۶۵۰ ۵۶٫۲۴۱ خلدرلاند Gelderland
۶۱. ترنوزن ۵۶٫۶۷۳ ۵۵٫۹۰۳ ۵۵٫۴۳۲ ۵۵٫۱۲۷ زیلانت Zeeland
۶۲. اسمالینگرلاند ۴۸٫۴۷۲ ۵۰٫۲۲۹ ۵۲٫۴۳۷ ۵۴٫۹۶۲ فریسلانت Friesland
۶۳. هوخه‌فین ۴۳٫۶۴۵ ۴۵٫۷۶۴ ۵۲٫۷۹۰ ۵۴٫۴۷۴ درنته Drenthe
۶۴. رورموند ۴۶٫۵۵۴ ۴۷٫۵۳۲ ۵۳٫۷۷۱ ۵۴٫۳۹۸ لیمبورخ Limburg
۶۵. اوسترهاوت ۴۳٫۴۶۲ ۴۸٫۳۹۵ ۵۲٫۲۹۱ ۵۳٫۷۸۷ برابانت شمالی Noord-Brabant
۶۶. بارنه‌فلد ۳۶٫۴۵۱ ۴۲٫۳۳۵ ۴۷٫۷۴۴ ۵۱٫۵۱۵ خلدرلاند Gelderland
۶۷. هیرهوخوورد ۳۱٫۴۵۹ ۳۵٫۷۹۹ ۴۴٫۲۴۶ ۵۰٫۳۸۳ هلند شمالی Noord-Holland

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

ویکی انگلیسی