ویکی‌پدیا:جایزه مقاله سال/۲۰۲۱/رأی‌گیری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جایزهٔ مقالهٔ سال یک مسابقهٔ سالانه است که با هدف قدردانی از کاربرانی که در ساخت و گزینش مقاله‌های خوب، مقاله‌های برگزیده، و فهرست‌های برگزیده نقش دارند برگزار می‌شود. در این مسابقه، چهار جایزه با رأی‌گیری از بین کاربران ویکی‌پدیا انتخاب و اهدا می‌شوند: جایزهٔ مقالهٔ برگزیده سال، جایزهٔ مقالهٔ خوب سال، جایزهٔ فهرست برگزیدهٔ سال، و جایزهٔ گزینش مقالهٔ خوب سال. رأی شما باید حداکثر دو ترجیح از بین گزینه‌های مربوط به آن جایزه را ذکر کند. نظام انتخاباتی رأی بدیل برای مشخص کردن برندهٔ جوایز به کار خواهد رفت. آرایی که این شرایط را رعایت نکنند اصلاح می‌شوند یا خط می‌خورند.

برای هر یک از جوایز سه یا چهار گزینه پیش روی کاربران است. این گزینه‌ها طبق روالی چندهفته‌ای و با کمک یک هیئت داوران متشکل از کاربر:Persia، کاربر:ImanFakhri، کاربر:Telluride، کاربر:محک، کاربر:Nightdevil، کاربر:Mr.Robot-ER28-0652 و کاربر:مرتضا انتخاب شده‌اند. گزینه‌ها شناسه دارند و شما در رأی‌تان کافی است شناسه‌های مربوطه را ذکر کنید.

در پایان نظرخواهی، برای هر یک از جوایز گزینه‌ای که بیشترین رأی را کسب کند اعلام می‌شود. اگر به هر دلیل، نظام انتخاباتی از تعیین یک تک‌برنده ناتوان بود، برنده به قید قرعه انتخاب خواهد شد و از باقی گزینه‌هایی که با آن مساوی کرده بودند هم تقدیر خواهد شد.

مقالهٔ برگزیدهٔ سال

گزینه‌های مقالهٔ برگزیده سال
(به ترتیب تصادفی)
شناسه عنوان
الف اکسیژن
ب جنگ صلیبی ششم
ج رأی بدیل
د اخلاق کانتی

در این بخش به مقاله‌هایی رأی بدهید که فکر می‌کنید سمبلی از بهترین مقاله‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیا هستند. معیارهای مقالهٔ برگزیده را در نظر داشته باشید. آرای خود را در زیر به شکلی که بالاتر توضیح داده شده وارد کنید.

فهرست برگزیدهٔ سال

گزینه‌های فهرست برگزیده سال
(به ترتیب تصادفی)
شناسه عنوان
الف فهرست تلسکوپ‌های فضایی
ب فیلم‌شناسی مورگان فریمن
ج فهرست میراث جهانی یونسکو در ژاپن

در این بخش به مقاله‌هایی رأی بدهید که فکر می‌کنید سمبلی از بهترین فهرست‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیا هستند. معیارهای فهرست برگزیده را در نظر داشته باشید. آرای خود را در زیر به شکلی که بالاتر توضیح داده شده وارد کنید.

مقالهٔ خوب سال

گزینه‌های مقالهٔ خوب سال
(به ترتیب تصادفی)
شناسه عنوان
الف محمدشاه
ب مرغ سحر
ج قیام و محاصره مشروطه‌خواهان تبریز
د آناهیتا

در این بخش به مقاله‌هایی رأی بدهید که فکر می‌کنید سمبلی از بهترین مقاله‌های خوب ویکی‌پدیا هستند. معیارهای مقالهٔ خوب را در نظر داشته باشید. آرای خود را در زیر به شکلی که بالاتر توضیح داده شده وارد کنید.

گزینش مقالهٔ خوب سال

گزینه‌های گزینش مقالهٔ خوب سال
(به ترتیب تصادفی)
شناسه عنوان
الف ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/پادشاهی ماد ۲
ب ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/کربن
ج ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/لطفعلی‌خان زند
د ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/تاریخچه رمان‌نویسی در ایران

در این بخش به گزینش‌های مقالهٔ خوبی (گمخی) رأی بدهید که فکر می‌کنید سمبلی از توانایی ویکی‌پدیا برای گزینش مقاله‌های خوب هستند. معیارهای مقالهٔ خوب را در نظر داشته باشید و نحوهٔ ارزیابی و حصول آن در طی پروسهٔ گمخ را مورد توجه قرار بدهید. آرای خود را در زیر به شکلی که بالاتر توضیح داده شده وارد کنید.