پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «شلختا»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
جز
File:Piotr Kmita Sobieński.JPG|<!--[[Piotr Kmita Sobieński]]-->
File:Portrait of Jan Herburt (born c. 1524, died 1577) (c. 1577–1580s).png|<!--[[Magnate|Jan Herburt]]-->
File:Jan Karal Chadkievič. Ян Караль Хадкевіч (MJ, XVII) (6).jpg|<!--[[Hetman]] [[Jan Karol Chodkiewicz]]-->
File:Danckers de Rij Adam Kazanowski.png|<!--[[Adam Kazanowski]]-->
File:Januš Radzivił. Януш Радзівіл (B. Strobel, 1634).jpg|<!--[[Janusz Radziwiłł (1612–1655)|Janusz Radziwiłł]]-->
۲

ویرایش