پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «تنفس سلولی»

 
== تنفس هوازی ==
تنفس هوازی برای تولید آدنوزین تری‌فسفات به [[اکسیژن]] نیاز دارد، گرچه کربوهیدرات، چربی‌ها و پروتئین‌ها نیز می‌توانند به عنوان واکنش دهنده‌ها به هنگام شکستن [[پیرویک اسید]] در واکنش [[قندکافت]] تولید شوند. در طول واکنش قندکافت و به هنگام [[چرخه اسید سیتریک]] پیرویک اسید به [[میتوکندری]] وارد می‌شود و طی واکنش‌های [[چرخه اسید سیتریک]] به طور کامل اکسیده می‌شود. محصولات تنفس هوازی شامل آب و دای اکسید کربن می‌شود، اما انرژی (الکترون) که تولید می‌شود توسط واکنش فسفرگیری و به وسیله حامل‌های انرژی چون [[نیکوتین‌آمید آدنین دی‌نوکلئوتید]] و [[اف‌ای‌دی]] که در [[زنجیره انتقال الکترون]] در جریان اند برای شکاندن [[آدنوزین دی‌فسفات]] و تبدیل آن به آدنوزین تری‌فسفات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازده تئوریک کلی تنفس یاخته‌ای ۳۸ مولکول آدنوزین تری‌فسفات است که بسته به شرایط بدن ممکن است تغییر کند.
 
'''واکنش ساده شده: '''
 
[[انرژی آزاد گیبس]] (ΔG) منفی به این معنا است که این فرایند، [[فرایند خودبخودی]] است.
 
 
به طور کلی واکنش تنفس هوازی تا ۱۵ برابر کارآمد تر از واکنش [[تنفس غیر هوازی]] در یاخته است زیرا واکنش هوازی به ازای هر مولکول گلوکز ۲۹ تا ۳۰ مولکول آدنوزین تری‌فسفات تولید می‌نماید، در حالی که واکنش تنفس غیر هوازی تنها ۲ مولکول آدنوزین تری‌فسفات تولید می‌نماید. گرچه موجوداتی چون [[متانوژن]]ها [[آرکی‌باکتری]]هایی هستند که در شرایط بی‌هوازی، متان را توسط تنفس غیر هوازی بعنوان محصول حتمی متابولیسم تولید می‌کنند و در مقایسه با انسان‌ها تعداد مولکول آدنوزین تری‌فسفات بیشتری را طی واکنش تنفس غیر هوازی تولید می‌کنند.