هستی و نیستی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هستی و نیستی رساله‌ای دربارهٔ هستی‌شناسی پدیدارشناسانه از نظر بسیاری از فیلسوفان و ناقدان مهم‌ترین کار فلسفی سارتر است.برخی آن را یکی از برجسته‌ترین آثار فلسفی سدهٔ بیستم دانسته‌اند. آندره گرز به درستی گفته که کتاب سارتر هدفی تازه در پیش رو داشت که حتی پدیدارشناسی آلمانی نیز به آن بی‌توجه مانده بود.سارتر می‌خواست پدیدارشناسی واقعیت ویژهٔ آگاهی را بیان کند.[۱] هستی و نیستی، مترجم(عنایت الله شکیباپور)٫

بازخورد[ویرایش]

خوانندگان به ویژه جوانان به کتاب توجه زیادی نشان دادند. رولان بارت نوشت که با خواندن این کتاب دنیایش عوض شد و رژیس دبره در مقاله‌ای به مناسبت مرگ سارتر نوشت: من در دهه ۱۹۵۰ در دبیرستان تحصیل می‌کردم. یکی از انبوه دانش آموزان بودم که کتاب سارتر تکان‌شان داده بود.[۲] ژاک لکان که باورهایش در بسیاری از مواضع فلسفی و برداشتش از علم و روش‌شناسی با عقاید سارتر فاصلهٔ زیادی داشت هستی و نیستی را متنی اساسی و یکه در تجزیه و تحلیل وجود خواند.[۳] با وجود این خود سارتر کم‌تر از یک دهه بعد از انتشار کتاب از آن فاصله گرفت و در بحث‌های فلسفی‌اش کمتر به آن بازگشت و حتی در ۱۹۶۸ در گفتگویی اعلام کرد که این کتاب بیان یک فلسفهٔ خرد باورانهٔ آگاهی است که دیگر کهنه شده‌است.[۴] هستی و نیستی پر فروش‌ترین کتاب فلسفه در فرانسهٔ سدهٔ بیستم بود.[۵] تکامل آفریندهٔ برگسون و واژه‌ها و چیزهای فوکو در مقام‌های بعدی قرار دارند.[۶]

درون مایه[ویرایش]

شهرت کتاب سارتر در سال‌های فوری پس از جنگ تا حدودی به خاطر نثر زیبای آن و استفاده از مثال‌هایی از زندگی هر روزه بود. سارتر (این جا هم به دنبال هایدگر) مثال‌هایی چون نقش بازی کردن پیشخدمت کافه یا تصادف موتور سیکلت یا زنی که وانمود می‌کند متوجه نیست که مردی دست‌اش را گرفته و... در کتاب آورده که روشن‌گر نکته‌های پیچیدهٔ کتاب‌اند.شخصیت خیالی پی یر که در آثار فلسفی دهه ۱۹۳۰ سارتر ظاهر می‌شد در هستی و نیستی هم نقش دارد و بیش تر آدم غایبی است که باید به دنبالش گشت.[۷]

محتوا[ویرایش]

سارتر از دو نکته در هستی و زمان هایدگر تأثیر گرفته بود. یکی اهمیت بنیادین مفهوم هستی در فلسفه و دیگری اهمیت تحلیل دازاین. این دو نکته مرکز مباحث قرار دارند. هستی و نیستی که حتی نام آن هم یادآور عنوان کتاب هستی و زمان هایدگر است رابطه‌ای بین متنی با شاهکار هایدگر دارد.شاید بتوان گفت که عنوان کتاب سارتر اشاره‌ای هم به تک‌گویی مشهور هملت بودن یا نبودن دارد. عنوان دوم کتاب روشن‌گر جهت‌گیری فلسفی و منطق روش‌مندانهٔ آن است رساله‌ای دربارهٔ هستی‌شناسی پدیدارشناسانه. یعنی رساله‌ای دربارهٔ هستی‌شناسی که روش کار در آن پدیدار شناسی است. هستی‌شناسی دربارهٔ هستی هستندگان تحقیق می‌کند و هستی‌شناسی پدیدار شناسانه می‌تواند چنین تعریف شود: توضیح ساختار هستی هستندگان چنان که این هستندگان نمایان (پدیدار) می‌شوند.[۸]

ساختار[ویرایش]

هستی و نیستی از یک پیش گفتار و چهار بخش شکل گرفته‌است.پیش گفتار با عنوان در جستجوی هستی .[۹] عنوان بخش نخست کتاب سارتر ((مسئلهٔ نیستی)) است.[۱۰] سارتر در این بخش به‌طور عمده در صدد روشن کردن معنای هستی و نیز نیستی برآمد. این بخش از دو فصل تشکیل شده‌ است. سارتر در فصل نخست با عنوان سرچشمهٔ نفی کار خود را تدوین پدیدارشناسی نیستی دانست و در فصل دوم با عنوان باور نادرست به این کشف فلسفی خود پرداخت.[۱۱] عنوان بخش دوم کتاب برای خود بودن است و در توضیح وضعیت هستنده‌ای خاص یعنی انسان که آگاه می‌شود و به چیزها معنا می‌دهد.[۱۲] این بخش از سه فصل شکل گرفته: نخستین فصل با عنوان ساختار بی‌میانجی برای خود بودن است موضوع فصل دوم از بخش دوم زمان‌مندی است موضوع فصل سوم از بخش دوم استعلاء است.[۱۳] عنوان بخش سوم کتاب برای دیگری بودن است و این بخش نسبت به دو بخش پیشین ساده‌تر و همه فهم‌تر است.[۱۴] این بخش هم از سه فصل تشکیل شده: فصل نخست دربارهٔ وجود دیگری است. فصل دوم از این بخش تکامل بحث سارتر دربارهٔ بدن است. فصل سوم با عنوان مناسبات مشخص با دیگری از دو رویکرد و یک بحث شکل گرفته‌است.[۱۵] عنوان بخش چهارم کتاب ((داشتن- کردن (انجام دادن)- هستی است.[۱۶] بابک احمدی / سارتر که می‌نوشت /نشر مرکز/۱۳۸۳

پانویس[ویرایش]

 1. .بابک احمدی / سارترکه می‌نوشت /نشر مرکز/۱۳۸۳/صفحه ۱۷۴
 2. R.DEBRAY"SARTRE"LE NOUVEL OBSERVATEUR"۲۱ AVRIL ۱۹۸۰
 3. J.LACAN'LE SE'MINAIRE«LIVRE۱» PARIS ' ۱۹۷۵"P.۲۴۱
 4. J.-P. Sartre ' Between existentialism and Marxism ' Essays and Interviews ' ۱۹۵۹-۷۰ ' trans.J.Mathews ' London ' New Left Books' ۱۹۷۴' p۱۴۱
 5. D.Janicaud' Heidegger en france ' paris ' ۲۰۰۱ 'vol.۱' p.۶۰
 6. بابک احمدی / سارتر که می‌نوشت /نشر مرکز/۱۳۸۳/صفحه ۱۷۵
 7. بابک احمدی / سارترکه می‌نوشت /نشر مرکز/۱۳۸۳/صفحه ۱۷۶
 8. بابک احمدی / سارترکه می‌نوشت /نشر مرکز/۱۳۸۳/صفحه۱۷۶
 9. بابک احمدی / سارترکه می‌نوشت /نشر مرکز/۱۳۸۳/صفحه۱۷۸
 10. ibid ' pp.۳۵-۱۰۷
 11. بابک احمدی / سارتر که می‌نوشت /نشر مرکز/۱۳۸۳/صفحه۱۷۸و۱۷۹
 12. ibid ' pp.۱۰۹-۲۶۱
 13. بابک احمدی / سارتر که می‌نوشت /نشر مرکز/۱۳۸۳/صفحه۱۷۹و۱۸۰
 14. ibid ' pp.۲۶۳-۴۸۱
 15. بابک احمدی / سارتر که می‌نوشت /نشر مرکز/۱۳۸۳/صفحه۱۸۱
 16. ibid ' pp.۴۸۳-۶۷۹