پرش به محتوا

دقیقه و ثانیه قوسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از میلی‌ثانیه قوسی)
دقیقهٔ قوسی
سامانه‌های اندازه‌گیرییکاهای غیر اس‌آی ذکر شده در سامانهٔ SI
یکایزاویه
نشانپریم یا arcmin 
In unitsکمیت بدون بعد با قوسی به طول تقریبی ≈ 0.2908/1000 شعاع دایره، i.e. 0.2908 mm/m
تبدیل یکا
۱ پریم در ...... برابر است با ...
   درجه   1/60° = 0.01۶°
   ثانیه قوسی   ۶۰′′
   رادیان   /10800 ≈ 0.000290888 rad
   میلی‌رادیان   ≈ 0.2908 mil
   گراد   600/9g = 66.۶g
   دور   1/21600

دقیقهٔ قوسی (به انگلیسی: arcminute) واحدی است در زاویه که معادل یک شصتم یک درجه است.[۱] دقیقهٔ قوسی ۱/۲۱۶۰۰ یک دایره بسته‌است. یک دقیقهٔ قوسی برابر با /۱۰۸۰۰ یک رادیان است. نماد استاندارد این واحد پریم (′) است (U+2032).

ثانیهٔ قوسی (به انگلیسی: arcsecond) برابر با یک شصتم دقیقهٔ قوسی و ۱/۱۲۹۶۰۰۰ یک دایره و حدود ۱/۲۰۶۲۶۵ یک رادیان است. نماد ثانیهٔ قوسی زگوند (″) است (U+2033).

این یکاها به عنوان دستگاه اعداد پایه ۶۰ و زیرتقسیمات درجه، ریشه در اخترشناسی بابلی دارند و در رشته‌هایی که با مقادیر بسیار کوچک زاویه سر و کار دارند، مانند اخترشناسی، بینایی‌سنجی، چشم‌پزشکی، نورشناسی، ناوبری و نقشه‌برداری کاربرد دارند.

میلی‌ثانیهٔ قوسی (به انگلیسی: mas) و میکروثانیهٔ قوسی (به انگلیسی: μas) یکاهای استاندارد کوچک‌تری در پیشوندهای اس‌آی هستند که در اخترشناسی استفاده می‌شوند. میلی‌ثانیهٔ قوسی برابر با یک هزارم ثانیهٔ قوسی و میکروثانیهٔ قوسی برابر با یک میلیونم ثانیهٔ قوسی است.

سیستم شصت‌تایی در زاویه
واحد مقدار نماد اختصار تبدیل
درجه ۱/۳۶۰ دایره ° deg ۱۷٫۴۵۳۲۹۲۵ mrad
دقیقه قوسی ۱/۶۰ درجه ′ (پریم) arcmin, amin, ، MOA ۲۹۰٫۸۸۸۲۰۸۷ µrad
ثانیه قوسی ۱/۶۰ دقیقه قوسی (۱/۳۶۰۰ درجه) ″ (زگوند) arcsec ۴٫۸۴۸۱۳۶۸ µrad
میلی‌ثانیه قوسی ۰٫۰۰۱ ثانیه قوسی (۱/۳۶۰۰۰۰ درجه) mas ۴٫۸۴۸۱۳۶۸ nrad
میکروثانیه قوسی ۰٫۰۰۱ میلی ثانیه قوسی (۰٫۰۰۰۰۰۱ دقیقه قوسی) μas ۴٫۸۴۸۱۳۶۸ prad

منابع[ویرایش]