درگاه:سیاست

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

سلطنت طغا تیمور خان

  گفته شده پس از استیلای امیر شیخ حسن ایلکانی بر آذربایجان جمعی از امرای ابوسعیدبا او از  دردشمنی درآمده به همراه هم از آذربایجان وعراق فرار کردند به خراسان رفتند حکمران خراسان که شیخ علی قوچی بوده وقتی وارد خراسان شدند نزد شیخ علی قوچی آمدند واورا علیه شیخ حسن تحریک کردند آن جمعی که گفته شد که دشمنان ومخالفین امیر شیخ حسن عبارتند از :مهم ترین ایشان امیرپیرامیر نوروز مشهورو شاهزادگان خاندان پنگیز را که درمازندران ساکن بودند با همه جمع شدند ومتفق شدند کهیکی از نبیره زادگان یکی از برادران چنگیز بود ونام آن طغاتیمور بود بایلخانی برگزید ند ودر مقابل محمدخان وامیر شیخ حسن آهتی جهت مقاصد خود تراشیدند.
   بعد از اعلان ایلخانی طغا تیمور خان امرای سرکش اورا بردند و به طرف آذربایجان رفتند . در حدود این مملکت موسی خان آهت امیر علی پادشاه هم  که از جنگ امیر شیخ حسن ایلکانی گریخته بود بایشان همراه شد. طرفداران طغاتیمور که همراه او بودند وموسی که به آنان ملحق شد تصمیم گرفتند که پس از برکناری شیخ حسن خراسان را به طغا تیمور بدهند و آذر بایجان وعراق به موسی خان بدهند .در نتیجه جنگی که میان طرفدارن طغا تیمور ولشکریان امیر حسن در نیمه ی ذی القعده سال  737 در نزدیکی مراغه اتفاق افتاد در این صحنه طغا تیمور فرار کرد ولی موسی به دست امیر شیخ حسن افتاد و بدست آن در دهم ذی الحجه آن سال به قتل رساند واز قدر وقضا در همان روز امیر ار غوان شاه هم امیر شیخ علی را در خراسان به قتل رساند . یعنی در یک روز دو تا از دشمنان شیخ حسن از میان رفتند . در نتیجه امیر شیخ حسن آذربایجان وعراق را برای خود مسخر کرد وطغا تیمور خان هم خراسان آمد وبه همراه آن طرفداران باقی مانده خود درآن مملکت با ایلخانی مشغول شد 

عباس اقبال آشتیانی تاریخ مغول موسسه ی انتشارات امیر کبیر . تهران 1364 ص 354 طغا تیمور از سال 1338 – 1351 سال میلادی و 739- 752 سال هجری سلطنت کرده طغا تیمور از نسل برادر چنگیز بوده تمام ایلخانی که رقیب یکدیگر بودند محمد 1338- 1351 بعداز آن طغا تیمور وبعد جهان تیمور 1339- 1343 وساتی بیک 1338 سلیمان (شوهر ساتی بیک ) 1339- 1343 ونوشیروان 1344 محمد و طغاتیمور وجهان تیمور را شیخ حسن بایلخانی برداشت وساتی بیگ وشوهرش سلیمان را رقیب او شیخ حسن کوچک ونوشیروان را امیر اشرف چوپانی گرفت . تمام این ایلخانان از خاندان هولاکو بودند به جز طغا تیمور که قبلا ذکر کردیم از نسل برادر چنگیز بود ونسب نوشیروان معلوم نیست . رشید الدین فضل الله – جامع التواریخ – جلد اول در سنه ی 704 هجری قمری ص 77 فرات ظاهری اصل (926309)