الگو:جعبه اطلاعات نهاد قانونگذار

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Infobox to be used in articles about a قوه قانون‌گذاری (see قوه قانون‌گذاری for a list of likely names for bodies this template could be used in) as a whole, or any chamber found within a unicameral, bicameral, tricameral or tetracameral assembly.

کاربرد[ویرایش]

این الگو برای مقاله‌های دربارهٔ مجلس‌های قانون‌گذار (ملی، فدرال، زیرملی، محلی، تک‌مجلسی، دومجلسی، هر یک از دو مجلس در نظام‌های دو یا چندمجلسی و سراسر مجلس) به کار می‌رود. اعم از مجلس‌های کنونی یا مجلس‌های گذشته و منحل‌شده.

کد[ویرایش]

{{{نام}}}
{{{نام بومی}}}
{{{آوانویسی نام}}}
{{{قانون‌گذار کنونی}}}
[[File:{{{تصویر نشانواره}}}|{{{اندازهٔ نشانواره}}}|alt={{{دگرتوضیح نشانواره}}}|upright]]
{{{توضیح نشانواره}}}
نوع
نوع{{{گونهٔ سازمانی}}} [[{{{نهاد}}}]]ِ [[{{{قلمرو}}}]]
مجلس‌ها{{{مجلس‌ها}}}
محدودیت عضویت{{{محدودیت عضویت}}}
تاریخچه
بنیادگذاری{{{تاریخ بنیان‌گذاری}}}
انحلال{{{تاریخ انحلال}}}
پیشین{{{پیشین}}}
پسین{{{پسین}}}
نخستین جلسه{{{نخستین جلسه}}}
سران
{{{عنوان رهبر۱}}}{{{رهبر۱}}}، {{{حزب۱}}}
از {{{انتخابات۱}}}
{{{عنوان رهبر۲}}}{{{رهبر۲}}}، {{{حزب۲}}}
از {{{انتخابات۲}}}
{{{عنوان رهبر۳}}}{{{رهبر۳}}}، {{{حزب۳}}}
از {{{انتخابات۳}}}
{{{عنوان رهبر۴}}}{{{رهبر۴}}}، {{{حزب۴}}}
از {{{انتخابات۴}}}
{{{عنوان رهبر۵}}}{{{رهبر۵}}}، {{{حزب۵}}}
از {{{انتخابات۵}}}
{{{عنوان رهبر۶}}}{{{رهبر۶}}}، {{{حزب۶}}}
از {{{انتخابات۶}}}
ساختار
کرسی‌ها{{{کرسی‌ها}}}
[[File:{{{ساختار سیاسی۱}}}|{{{اندازهٔ ساختار۱}}}|alt={{{دگرتوضیح ساختار۱}}}|{{{دگرتوضیح ساختار۱}}}]]
گروه‌های سیاسی {{{سازمان۱}}}{{{گروه‌های سیاسی۱}}}
[[File:{{{ساختار سیاسی۲}}}|{{{اندازهٔ ساختار۲}}}|alt={{{دگرتوضیح ساختار۲}}}|{{{دگرتوضیح ساختار۲}}}]]
گروه‌های سیاسی {{{سازمان۲}}}{{{گروه‌های سیاسی۲}}}
کارگروه‌های {{{سازمان۱}}}{{{کارگروه‌های۱}}}
کارگروه‌های {{{سازمان۲}}}{{{کارگروه‌های۲}}}
کارگروه‌های مشترک{{{کارگروه‌های مشترک}}}
مدت هر دوره{{{مدت دوره}}}
اختیارات{{{اختیارات}}}
دستمزد{{{دستمزد}}}
{{{عنوان کرسی‌های۱}}}{{{کرسی‌های۱}}}
{{{عنوان کرسی‌های۲}}}{{{کرسی‌های۲}}}
{{{عنوان کرسی‌های۳}}}{{{کرسی‌های۳}}}
{{{عنوان کرسی‌های۴}}}{{{کرسی‌های۴}}}
{{{عنوان کرسی‌های۵}}}{{{کرسی‌های۵}}}
{{{عنوان کرسی‌های۶}}}{{{کرسی‌های۶}}}
{{{عنوان کرسی‌های۷}}}{{{کرسی‌های۷}}}
{{{عنوان کرسی‌های۸}}}{{{کرسی‌های۸}}}
انتخابات‌ها
نظام رأی‌گیری {{{سازمان۱}}}{{{نظام رای‌گیری۱}}}
نظام رأی‌گیری {{{سازمان۲}}}{{{نظام رای‌گیری۲}}}
آخرین انتخابات {{{سازمان۱}}}{{{آخرین انتخابات۱}}}
آخرین انتخابات {{{سازمان۲}}}{{{آخرین انتخابات۲}}}
آخرین انتخابات سراسری{{{آخرین انتخابات۳}}}
انتخابات آیندهٔ {{{سازمان۱}}}{{{انتخابات آینده۱}}}
انتخابات آیندهٔ {{{سازمان۲}}}{{{انتخابات آینده۲}}}
انتخابات سراسری آینده{{{انتخابات آینده۳}}}
شعار
{{{شعار}}}
مقر
[[file:{{{تصویر نشست‌گاه}}}|{{{اندازهٔ نشست‌گاه}}}|alt={{{دگرتوضیح نشست‌گاه}}}]]
{{{نشانی تجمع‌گاه}}}
مقر
[[file:{{{تصویر نشست‌گاه۲}}}|{{{اندازهٔ نشست‌گاه۲}}}|alt={{{دگرتوضیح نشست‌گاه۲}}}]]
{{{نشانی تجمع‌گاه۲}}}
وبگاه
{{{وبگاه}}}
قانون‌اساسی
{{{قانون اساسی}}}
پی‌نوشت
{{{پی‌نوشت}}}
{{جعبه اطلاعات نهاد قانون‌گذار
 | رنگ زمینه    = #CCCCCC
 | رنگ متن     = 
 | نام       = 
 | نام بومی     = 
 | زبان بومی    = 
 | آوانویسی نام   = 
 | سبک برچسب    = 
 | قانون‌گذار کنونی = 
 | تصویر نشانواره  = 
 | اندازهٔ نشانواره = 
 | توضیح نشانواره  = 
 | دگرتوضیح نشانواره= 
 | نماد       = 
 | اندازهٔ نماد   = 
 | توضیح نماد    = 
 | دگرتوضیح نماد  = 
 | تاریخ بنیان‌گذاری = <!-- دادهٔ میلای:{{جلالی|روز|ماه|سال}}/دادهٔ جلالی:{{جح|روز|ماه|سال}} --><!-- یا | تاسیس -->
 | تاریخ انحلال   = 
 | پیشین      = 
 | پسین       = 
 | نخستین جلسه   = 
 | گونهٔ سازمانی   = 
 | نهاد       = 
 | قلمرو      = 
 | مجلس‌ها      = <!-- یا | سازمان‌ها -->
 | محدودیت عضویت  = 
 | عنوان رهبر۱   = 
 | رهبر۱      = 
 | حزب۱       = 
 | انتخابات۱    = 
 | عنوان رهبر۲   = 
 | رهبر۲      = 
 | حزب۲       = 
 | انتخابات۲    = 
 | عنوان رهبر۳   = 
 | رهبر۳      = 
 | حزب۳       = 
 | انتخابات۳    = 
 | عنوان رهبر۴   = 
 | رهبر۴      = 
 | حزب۴       = 
 | انتخابات۴    = 
 | عنوان رهبر۵   = 
 | رهبر۵      = 
 | حزب۵       = 
 | انتخابات۵    = 
 | عنوان رهبر۶   = 
 | رهبر۶      = 
 | حزب۶       = 
 | انتخابات۶    = 
 | کرسی‌ها      = <!-- یا | شمار اعضا -->
 | سازمان۱     = 
 | سازمان۲     = 
 | ساختار سیاسی۱  =
 | اندازهٔ ساختار ۱ = 
 | دگرتوضیح ساختار۱ = 
 | ساختار سیاسی۲  = 
 | اندازهٔ ساختار ۲ = 
 | دگرتوضیح ساختار۲ = 
 | گروه‌های سیاسی۱  = 
 | گروه‌های سیاسی۲  = 
 | کارگروه‌های۱   = 
 | کارگروه‌های۲   = 
 | کارگروه‌های مشترک = 
 | مدت دوره     = 
 | اختیارات     = 
 | دستمزد      = 
 | عنوان کرسی‌های۱  = 
 | کرسی‌های۱     = 
 | عنوان کرسی‌های۲  = 
 | کرسی‌های۲     = 
 | عنوان کرسی‌های۳  = 
 | کرسی‌های۳     = 
 | عنوان کرسی‌های۴  = 
 | کرسی‌های۴     = 
 | عنوان کرسی‌های۵  = 
 | کرسی‌های۵     = 
 | عنوان کرسی‌های۶  = 
 | کرسی‌های۶     = 
 | عنوان کرسی‌های۷  = 
 | کرسی‌های۷     = 
 | عنوان کرسی‌های۸  = 
 | کرسی‌های۸     = 
 | نظام رای‌گیری۱  = 
 | نظام رای‌گیری۲  = 
 | آخرین انتخابات۱ = 
 | آخرین انتخابات۲ = 
 | آخرین انتخابات۳ = <!-- آخرین انتخابات سراسری -->
 | انتخابات آینده۱ = 
 | انتخابات آینده۲ = 
 | انتخابات آینده۳ = <!-- انتخابات سراسری آینده -->
 | تصویر نشست‌گاه  = 
 | اندازهٔ نشست‌گاه  = 
 | دگرتوضیح نشست‌گاه = 
 | نشانی تجمع‌گاه  = 
 | تصویر نشست‌گاه۲  = 
 | اندازهٔ نشست‌گاه۲ = 
 | دگرتوضیح نشست‌گاه۲= 
 | نشانی تجمع‌گاه۲  = 
 | وبگاه      = <!-- {{نشانی وب|www.example.com}} -->
 | پی‌نوشت      = 
 | قانون اساسی   = 
 | شعار       = 
}}

فراسنج‌ها[ویرایش]

The parameters are:

 • background_color - header background color; may we suggest the dominant color of the house; DEFAULT = grey.
 • text_color - header text color (to change if necessary); DEFAULT = black.
 • name - the name of the Parliament/House (e.g. House of Commons (UK); Parliament of Romania).
 • native_name - the name of the Parliament/House in the native language. Use {{plainlist}} for more than one native language (e.g. Parlamentul of României).
 • native_name_lang - the language of the native name. Use ISO 639-2 code, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
 • transcription_name - the name of the Parliament/House in transliteration from the native language alphabet (if different than latin alphabet). Use {{plainlist}} for more than one native language
 • legislature - the term of the on-going sesiion (e.g.: "40th Canadian Parliament"; "10th Legislature (of Las COrtes Generales)")
 • - coat of arms (Optional).
 • coa_res - resolution of coat of arms ((Optional. Default = 120px - Note: include "px" if selecting this).
 • coa_alt - text representation of the coat of arms
 • foundation - Date founded. Use {{Start date}}
 • house_type - bicameral/unicameral for assembly; مجلس علیا/مجلس سفلی for the houses themselves.
 • body - name of large legislative assembly if a chamber
 • houses - names of the houses that make up the assembly; if more than one, separate with <br>.
 • leader1_type - title of a chamber leader (speaker, chairman, president, etc).
 • leader1 - leader of the chamber.
 • party1 - political party of leader.
 • election1 - date that leader was elected.
 • leader2_type - idem
 • leader2 - idem
 • party2 - idem
 • election2 - idem
 • leader3_type - idem
 • leader3 - idem
 • party3 - idem
 • election4 - idem
 • leader4_type - idem
 • leader4 - idem
 • party4 - idem
 • election5 - idem
 • leader5_type - idem
 • leader5 - idem
 • party5 - idem
 • election6 - idem
 • leader6_type - idem
 • leader6 - idem
 • party6 - idem
 • election6 - idem
 • members - the (total) number of members in the assembly; if more than one, separate with <br>.
 • house1 - name of the upper/lower house
 • house2 - name of the lower/upper house
 • - image of the political structure of house1 (optional).
 • structure1_res - resolution of the structure1 image
 • structure1_alt - text representation of structure1 image
 • - image of the political structure of house2 (optional).
 • structure2_res - resolution of the structure2 image
 • structure2_alt - text representation of structure2 image
 • political_groups1 - list of the political parties/groups represented in house1.
 • political_groups2 - list of the political parties/groups represented in house2.
 • committees1 - list of the committees in house1.
 • committees2 - list of the committees in house2.
 • joint_committees - list of the joint committees in house2.
 • voting_system1 - the voting system used for the house1.
 • voting_system2 - the voting system used for the house2.
 • last_election1 - the last election date for the house1.
 • last_election2 - the last election date for the house2.
 • previous_election1 - the election previous to this for house1.
 • previous_election2 - the election previous to this for house2.
 • - image of the session room (Optional).
 • session_res - resolution of session room (Optional. Default = 200px - Note: include "px" if selecting this).
 • session_alt - text representation of image of session room
 • meeting_place - the place where it meets: building (room), city (e.g. Palatul Parlamentului, Bucureşti).
 • website - the assembly's/house's official website (Optional); use {{URL}}.
 • footnotes - any necessary footnotes (Optional).
 • motto - Motto.

ریزقالب[ویرایش]

کد اچ‌تی‌ام‌ال تولیدشده توسط این الگو محتوی یک میکروفرمت hCard است که جزئیات سازمان را برای رایانه‌ها قابل تجزیه می‌کند.

الگوهای زیرمجموعه[ویرایش]

 • اگر نهاد تاریخ بنیادگذاری یا آغاز یا گشایش یا ... دارد می‌توانید از {{تاریخ آغاز و سن}} استفاده کنید.
 • برای نشانی وبگاه نهاد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.
 • اگر نهاد مختصات جغرافیایی دارد از {{Coord}} استفاده کنید برای نمایش ، که دستگاه مختصات جغرافیایی (طول و عرض) با تجزیهٔ دستور نمایش می‌دهد.parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[ویرایش]

hCard از کلاس‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده می‌کند ازجمله موارد زیر:

  • adr
  • agent
  • category
  • country-name
  • extended-address
  • fn
  • geo
  • label
  • latitude
  • locality
  • longitude
  • nickname
  • note
  • org
  • region
  • street-address
  • url
  • vcard

لطفا این کلاس‌ها یا تغییر نام یا حذف نکنید؛ nor collapse nested elements which use them.