پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات نهاد قانونگذار

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای مقاله‌های دربارهٔ مجلس‌های قانون‌گذار (ملی، فدرال، زیرملی، محلی، تک‌مجلسی، دومجلسی، هر یک از دو مجلس در نظام‌های دو یا چندمجلسی و سراسر مجلس) به کار می‌رود. اعم از مجلس‌های کنونی یا مجلس‌های گذشته و منحل‌شده است.

استفاده

[ویرایش]
{{{نام}}}

{{{نام بومی}}}

{{{آوانویسی نام}}}
{{{قانون‌گذار کنونی}}}
[[پرونده:{{{تصویر نشانواره}}}|{{{اندازهٔ نشانواره}}}|جایگزین={{{دگرتوضیح نشانواره}}}|ایستاده]]
{{{توضیح نشانواره}}}
[[پرونده:{{{تصویر نماد}}}|{{{اندازهٔ نماد}}}|جایگزین={{{دگرتوضیح نماد}}}|ایستاده]]
{{{توضیح نماد}}}
گونه
گونه
{{{گونهٔ سازمانی}}}
[[{{{نهاد}}}]] [[{{{قلمرو}}}]]
مجلس‌ها{{{مجلس‌ها}}}
محدودیت عضویت
{{{محدودیت عضویت}}}
تاریخچه
بنیادگذاری{{{تاریخ بنیان‌گذاری}}}
انحلال{{{تاریخ انحلال}}}
پیشین{{{پیشین}}}
پسین{{{پسین}}}
نخستین جلسه
{{{نخستین جلسه}}}
رهبری
{{{عنوان رهبر۱}}}
{{{رهبر۱}}}، {{{حزب۱}}}
{{{عنوان رهبر۲}}}
{{{رهبر۲}}}، {{{حزب۲}}}
{{{عنوان رهبر۳}}}
{{{رهبر۳}}}، {{{حزب۳}}}
{{{عنوان رهبر۴}}}
{{{رهبر۴}}}، {{{حزب۴}}}
{{{عنوان رهبر۵}}}
{{{رهبر۵}}}، {{{حزب۵}}}
{{{عنوان رهبر۶}}}
{{{رهبر۶}}}، {{{حزب۶}}}
{{{عنوان رهبر۷}}}
{{{رهبر۷}}}، {{{حزب۷}}}
{{{عنوان رهبر۸}}}
{{{رهبر۸}}}، {{{حزب۸}}}
{{{عنوان رهبر۹}}}
{{{رهبر۹}}}، {{{حزب۹}}}
{{{عنوان رهبر۱۰}}}
{{{رهبر۱۰}}}، {{{حزب۱۰}}}
ساختار
کرسی‌ها{{{کرسی‌ها}}}
[[پرونده:{{{ساختار سیاسی۱}}}|{{{اندازهٔ ساختار۱}}}|جایگزین={{{دگرتوضیح ساختار۱}}}]]
گروه‌های سیاسی {{{سازمان۱}}}
{{{گروه‌های سیاسی۱}}}
[[پرونده:{{{ساختار سیاسی۲}}}|{{{اندازهٔ ساختار۲}}}|جایگزین={{{دگرتوضیح ساختار۲}}}]]
گروه‌های سیاسی {{{سازمان۲}}}
{{{گروه‌های سیاسی۲}}}
کمیته‌ها{{{کارگروه‌های۱}}}
کمیته‌ها{{{کارگروه‌های۲}}}
کارگروه‌های مشترک
{{{کارگروه‌های مشترک}}}
مدت دوره
{{{مدت دوره}}}
اختیارات{{{اختیارات}}}
دستمزد{{{دستمزد}}}
{{{عنوان کرسی‌های۱}}}
{{{کرسی‌های۱}}}
{{{عنوان کرسی‌های۲}}}
{{{کرسی‌های۲}}}
{{{عنوان کرسی‌های۳}}}
{{{کرسی‌های۳}}}
{{{عنوان کرسی‌های۴}}}
{{{کرسی‌های۴}}}
{{{عنوان کرسی‌های۵}}}
{{{کرسی‌های۵}}}
{{{عنوان کرسی‌های۶}}}
{{{کرسی‌های۶}}}
{{{عنوان کرسی‌های۷}}}
{{{کرسی‌های۷}}}
{{{عنوان کرسی‌های۸}}}
{{{کرسی‌های۸}}}
{{{عنوان کرسی‌های۹}}}
{{{کرسی‌های۹}}}
{{{عنوان کرسی‌های۱۰}}}
{{{کرسی‌های۱۰}}}
انتخابات
نظام انتخاباتی {{{سازمان۱}}}
{{{نظام رای‌گیری۱}}}
نظام انتخاباتی {{{سازمان۲}}}
{{{نظام رای‌گیری۲}}}
آخرین انتخابات۱
{{{آخرین انتخابات۱}}}
آخرین انتخابات۱
{{{آخرین انتخابات۲}}}
آخرین انتخابات سراسری
{{{آخرین انتخابات۳}}}
انتخابات آینده {{{سازمان۱}}}
{{{انتخابات آینده۱}}}
انتخابات آینده {{{سازمان۲}}}
{{{انتخابات آینده۲}}}
انتخابات سراسری آینده
{{{انتخابات آینده۳}}}
شعار
{{{شعار}}}
محل نشست‌ها
[[پرونده:{{{تصویر نشست‌گاه}}}|{{{اندازهٔ نشست‌گاه}}}|جایگزین={{{دگرتوضیح نشست‌گاه}}}]]
{{{نشانی تجمع‌گاه}}}
[[پرونده:{{{تصویر نشست‌گاه۲}}}|{{{اندازهٔ نشست‌گاه۲}}}|جایگزین={{{دگرتوضیح نشست‌گاه۲}}}]]
{{{نشانی تجمع‌گاه۲}}}
وبگاه
{{{وبگاه}}}
قانون اساسی
{{{قانون اساسی}}}
قوانین
{{{قوانین}}}
پی‌نوشت
{{{پی‌نوشت}}}


فارسی

[ویرایش]
{{جعبه اطلاعات نهاد قانون‌گذار
|رنگ زمینه    = #CCCCCC
|رنگ متن     = 
|نام       = مجلس نمایندگان عراق
|نام بومی    =  مجلس النواب العراقی
|زبان بومی    = 
|آوانویسی نام   = 
|سبک برچسب    = 
|قانون‌گذار کنونی = 
|تصویر نشانواره  = 
|اندازهٔ نشانواره = 
|توضیح نشانواره  = 
|دگرتوضیح نشانواره= 
|نماد       = 
|اندازهٔ نماد   = 
|توضیح نماد    = 
|دگرتوضیح نماد  = 
|تاریخ بنیان‌گذاری = <!-- {{تاریخ آغاز و سن|سال|ماه|روز}}|می‌توانید از " |تاسیس = " نیز استفاده کنید. -->
|تاریخ انحلال   = <!-- {{تاریخ پایان و سن|سال|ماه|روز}} -->
|پیشین     = 2018 
|پسین      = 2018 
|نخستین جلسه   = 9 ژانویه 
|گونهٔ سازمانی   = 
|نهاد       = 
|قلمرو      = 
|مجلس‌ها      = <!-- می‌توانید از " |سازمان‌ها = " نیز استفاده کنید. -->
|محدودیت عضویت  = 
|عنوان رهبر۱   = مقتدی صدر
|رهبر۱      = 
|حزب۱       = جریان صدر 
|انتخابات۱    = 
|عنوان رهبر۲   = <!-- تا ۱۰ عنوان رهبر -->
|رهبر۲      = <!-- تا ۱۰ رهبر -->
|حزب۲       = <!-- تا ۱۰ حزب -->
|انتخابات۲    = <!-- تا ۱۰ انتخابات -->
|کرسی‌ها      = <!-- می‌توانید از " |شمار اعضا = " نیز استفاده کنید. -->
|سازمان۱     = 
|سازمان۲     = 
|ساختار سیاسی۱  =
|اندازهٔ ساختار ۱ = 
|دگرتوضیح ساختار۱ = 
|ساختار سیاسی۲  = 
|اندازهٔ ساختار ۲ = 
|دگرتوضیح ساختار۲ = 
|گروه‌های سیاسی۱  = 
|گروه‌های سیاسی۲  = 
|کارگروه‌های۱   = 
|کارگروه‌های۲   = 
|کارگروه‌های مشترک = 
|مدت دوره     = 
|اختیارات     = 
|دستمزد      = 
|عنوان کرسی‌های۱  = 
|کرسی‌های۱     = 
|عنوان کرسی‌های۲  = <!-- تا ۱۰ عنوان کرسی‌های -->
|کرسی‌های۲     = <!-- تا ۱۰ کرسی‌های -->
|نظام رای‌گیری۱  = 
|نظام رای‌گیری۲  = 
|آخرین انتخابات۱ = 
|آخرین انتخابات۲ = 
|آخرین انتخابات۳ = <!-- آخرین انتخابات سراسری -->
|انتخابات آینده۱ = 
|انتخابات آینده۲ = 
|انتخابات آینده۳ = <!-- انتخابات سراسری آینده -->
|تصویر نشست‌گاه  = 
|اندازهٔ نشست‌گاه  = 
|دگرتوضیح نشست‌گاه = 
|نشانی تجمع‌گاه  = 
|تصویر نشست‌گاه۲  = 
|اندازهٔ نشست‌گاه۲ = 
|دگرتوضیح نشست‌گاه۲= 
|نشانی تجمع‌گاه۲  = 
|وبگاه      = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|قانون اساسی   = 
|شعار       = 
|قوانین      = 
|پی‌نوشت      = 
}}

انگلیسی

[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox legislature
| name = 
| native_name = 
| native_name_lang = 
| transcription_name = 
| legislature = 
| coa_pic = 
| coa_res = 
| coa_alt = 
| coa_caption = 
| logo_pic = 
| logo_res = 
| logo_alt = 
| logo_caption = 
| house_type = 
| houses = 
| chambers = 
| body = 
| jurisdiction = 
| term_limits = 
| foundation = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| disbanded = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| preceded_by = 
| succeeded_by = 
| new_session = 
| leader1_type = 
| leader1 = 
| leader1_term = 
| party1 = 
| election1 = 
| leader2_type = 
| leader2 = 
| party2 = 
| election2 = 
| leader2_term =
| leader3_type = 
| leader3 = 
| party3 = 
| election3 = 
| leader3_term = 
| leader4_type = 
| leader4 = 
| party4 = 
| election4 = 
| leader4_term = 
| leader5_type = 
| leader5 = 
| party5 = 
| election5 = 
| leader5_term = 
| leader6_type = 
| leader6 = 
| party6 = 
| election6 = 
| leader6_term = 
| leader7_type = <!-- up to | leader10_type = -->
| leader7 = <!-- up to | leader10 = -->
| party7 = <!-- up to | party10 = -->
| election7 = <!-- up to | election10 = -->
| leader7_term = <!-- up to | leader10_term = -->
| seats = <!-- or | members = -->
| structure1 = 
| structure1_res = 
| structure1_alt = 
| structure2 = 
| structure2_res = 
| structure2_alt = 
| house1 = 
| political_groups1 = 
| committees1 = 
| house2 = 
| political_groups2 = 
| committees2 = 
| joint_committees = 
| term_length = 
| authority = 
| salary = 
| seats1_title = 
| seats1 = 
| seats2_title = 
| seats2 = 
| seats3_title = 
| seats3 = 
| seats4_title = 
| seats4 = 
| seats5_title = 
| seats5 = 
| seats6_title = 
| seats6 = 
| seats7_title = 
| seats7 = 
| seats8_title = <!-- up to | seats10_title = -->
| seats8 = <!-- up to | seats10 = -->
| voting_system1 = 
| voting_system2 = 
| first_election1 = 
| first_election2 = 
| first_election3 = 
| last_election1 = 
| last_election2 = 
| last_election3 = 
| next_election1 = 
| next_election2 = 
| next_election3 = 
| redistricting = 
| motto = 
| session_room = 
| session_res = 
| session_alt = 
| meeting_place = 
| session_room2 = 
| session_res2 = 
| session_alt2 = 
| meeting_place2 = 
| session_room3 = 
| session_res3 = 
| session_alt3 = 
| meeting_place3 = 
| website = <!-- {{URL|www.example.com}} -->
| constitution = 
| rules = 
| footnotes = 
}}

نمونه

[ویرایش]
مجلس سنای شاهنشاهی مشروطهٔ ایران
گونه
گونه
تاریخچه
بنیادگذاری۱۲۸۵ (قانون اساسی)
تشکیل شده در ۱۳۲۸
انحلال۲۲ بهمن ۱۳۵۷
پسین-
نخستین جلسه
۵ بهمن ۱۳۲۸
ساختار
کرسی‌ها۶۰
مدت دوره
۴ سال
اختیاراتتأیید مصوبه‌های مجلس شورای ملی
انتخابات
۳۰ تن انتخاب شاه و ۳۰ تن به انتخاب مردم
آخرین انتخابات سراسری
۱۳۵۴
محل نشست‌ها
تصویر کاخ سنا از روبه‌رو در سال ۴۸-۴۹
تهران، خیابان سپه، کاخ سنا
قانون اساسی
قانون اساسی مشروطه


{{جعبه اطلاعات نهاد قانون‌گذار
 | رنگ زمینه    = #CCCCCC
 | رنگ متن     = 
 | نام       = مجلس سنای شاهنشاهی مشروطهٔ ایران
 | سبک برچسب    = 
 | تصویر نشانواره  = 
 | اندازهٔ نشانواره = 
 | توضیح نشانواره  = 
 | دگرتوضیح نشانواره= 
 | تاریخ بنیان‌گذاری = ۱۲۸۵ (قانون اساسی){{سخ}}تشکیل شده در ۱۳۲۸
 | تاریخ انحلال   = {{جح|۲۲|۱۱|۱۳۵۷}}
 | پسین       = -
 | نخستین جلسه   = {{جح|۵|۱۱|۱۳۲۸}}
 | گونهٔ سازمانی   = [[مجلس اعلا]]ی
 | نهاد       = 
 | قلمرو      = شاهنشاهی مشروطه ایران
 | مجلس‌ها      = <!-- یا | سازمان‌ها -->
 | محدودیت عضویت  = 
 | کرسی‌ها      = ۶۰
 | مدت دوره     = ۴ سال
 | اختیارات     = تأیید مصوبه‌های [[مجلس شورای ملی]]
 | سازمان۱     = سنا
 | نظام رای‌گیری۱  = ۳۰ تن انتخاب شاه و ۳۰ تن به انتخاب مردم
 | آخرین انتخابات۳ = [[انتخابات مجلس ایران (۱۳۵۴)|۱۳۵۴]]
 | تصویر نشست‌گاه  = Palais du Senat iranien (1970).jpg
 | اندازهٔ نشست‌گاه  = 200پیکسل
 | دگرتوضیح نشست‌گاه = تصویر کاخ سنا از روبه‌رو در سال ۴۸-۴۹
 | نشانی تجمع‌گاه  = [[تهران]]، [[خیابان امام خمینی (تهران)|خیابان سپه]]، [[کاخ سنا]]
 | پی‌نوشت      = 
 | قانون اساسی   = [[قانون اساسی مشروطه]]
 | شعار       = 
}}

ریزقالب

[ویرایش]

کد اچ‌تی‌ام‌ال تولیدشده توسط این الگو محتوی یک میکروفرمت hCard است که جزئیات سازمان را برای رایانه‌ها قابل تجزیه می‌کند.

الگوهای زیرمجموعه

[ویرایش]
 • اگر نهاد تاریخ بنیادگذاری یا آغاز یا گشایش یا ... دارد می‌توانید از {{تاریخ آغاز و سن}} استفاده کنید.
 • برای نشانی وبگاه نهاد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.
 • اگر نهاد مختصات جغرافیایی دارد از {{Coord}} استفاده کنید برای نمایش ، که دستگاه مختصات جغرافیایی (طول و عرض) با تجزیهٔ دستور نمایش می‌دهد.parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes

[ویرایش]

hCard از کلاس‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده می‌کند ازجمله موارد زیر:

  • adr
  • agent
  • category
  • country-name
  • extended-address
  • fn
  • geo
  • label
  • latitude
  • locality
  • longitude
  • nickname
  • note
  • org
  • region
  • street-address
  • url
  • vcard

لطفا این کلاس‌ها یا تغییر نام یا حذف نکنید؛ nor collapse nested elements which use them.

رده ردیابی

[ویرایش]

الگوی وابسته

[ویرایش]