پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات سازمان دولتی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات سازمان دولتی
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

{{{نام سازمان}}}
{{{نام بومی}}}
{{{نام بومی غیرغربی}}}
{{{نام بومی رومی}}}
[[پرونده:{{{مهر}}}|{{{عرض مهر}}}]]
{{{توضیح مهر}}}
[[پرونده:{{{نشانواره}}}|{{{عرض نشانواره}}}]]
{{{توضیح نشانواره}}}
[[پرونده:{{{نگاره}}}|{{{عرض نگاره}}}]]
{{{توضیح نگاره}}}
{{{گونه}}} دید کلی
بنیان‌گذاری{{{بنیادگذاری}}}
سازمان‌های پیشین
 • {{{پیشین۱}}}
 • {{{پیشین۲}}}
 • {{{پیشین۳}}}
 • {{{پیشین۴}}}
 • {{{پیشین۵}}}
 • {{{پیشین۶}}}
برچینش{{{انحلال}}}
سازمان‌های پسین
 • {{{پسین}}}
 • {{{پسین۲}}}
 • {{{پسین۳}}}
 • {{{پسین۴}}}
 • {{{پسین۵}}}
 • {{{پسین۶}}}
گونهٔ سازمان{{{گونهٔ سازمان}}}
حوزهٔ قدرت{{{حوزهٔ قدرت}}}
وضعیت{{{وضعیت}}}
ستاد{{{ستاد}}}
{{{مختصات}}}
شعار{{{شعار}}}
کارکنان{{{کارمندان}}}
بودجه سالانه{{{بودجه}}}
وزیران مسئول
 • {{{نام وزیر۱}}}، {{{وزارت۱}}}
 • {{{نام وزیر۲}}}، {{{وزارت۲}}}
 • {{{نام وزیر۳}}}، {{{وزارت۳}}}
 • {{{نام وزیر۴}}}، {{{وزارت۴}}}
 • {{{نام وزیر۵}}}، {{{وزارت۵}}}
 • {{{نام وزیر۶}}}، {{{وزارت۶}}}
 • {{{نام وزیر۷}}}، {{{وزارت۷}}}
{{{گونه معاون‌وزیر}}}
 • {{{نام معاون‌وزیر۱}}}، {{{معاونت وزارت۱}}}
 • {{{نام معاون‌وزیر۲}}}، {{{معاونت وزارت۲}}}
 • {{{نام معاون‌وزیر۳}}}، {{{معاونت وزارت۳}}}
 • {{{نام معاون‌وزیر۴}}}، {{{معاونت وزارت۴}}}
 • {{{نام معاون‌وزیر۵}}}، {{{معاونت وزارت۵}}}
 • {{{نام معاون‌وزیر۶}}}، {{{معاونت وزارت۶}}}
 • {{{نام معاون‌وزیر۷}}}، {{{معاونت وزارت۷}}}
{{{گونه}}}‌های اجرایی
 • {{{نام مجری۱}}}، {{{منصب مجری۱}}}
 • {{{نام مجری۲}}}، {{{منصب مجری۲}}}
 • {{{نام مجری۳}}}، {{{منصب مجری۲}}}
 • {{{نام مجری۴}}}، {{{منصب مجری۴}}}
 • {{{نام مجری۵}}}، {{{منصب مجری۵}}}
 • {{{نام مجری۶}}}، {{{منصب مجری۶}}}
 • {{{نام مجری۷}}}، {{{منصب مجری۷}}}
 • {{{نام مجری۸}}}، {{{منصب مجری۸}}}
 • {{{نام مجری۹}}}، {{{منصب مجری۹}}}
گروه بالادست{{{گروه بالادست}}}
{{{گونه سازمان بالادست}}} بالادست{{{سازمان بالادست}}}
سازمان‌های زیردست
 • {{{سازمان زیردست۱}}}
 • {{{سازمان زیردست۲}}}
 • {{{سازمان زیردست۳}}}
 • {{{سازمان زیردست۴}}}
 • {{{سازمان زیردست۵}}}
 • {{{سازمان زیردست۶}}}
 • {{{سازمان زیردست۷}}}
 • {{{سازمان زیردست۸}}}
 • {{{سازمان زیردست۹}}}
 • {{{سازمان زیردست۱۰}}}
 • {{{سازمان زیردست۱۱}}}
 • {{{سازمان زیردست۱۲}}}
 • {{{سازمان زیردست۱۳}}}
 • {{{سازمان زیردست۱۴}}}
 • {{{سازمان زیردست۱۵}}}
 • {{{سازمان زیردست۱۶}}}
 • {{{سازمان زیردست۱۷}}}
 • {{{سازمان زیردست۱۸}}}
 • {{{سازمان زیردست۱۹}}}
 • {{{سازمان زیردست۲۰}}}
 • {{{سازمان زیردست۲۱}}}
 • {{{سازمان زیردست۲۲}}}
 • {{{سازمان زیردست۲۳}}}
 • {{{سازمان زیردست۲۴}}}
 • {{{سازمان زیردست۲۵}}}
اسناد کلیدی
 • {{{سند کلیدی۱}}}
 • {{{سند کلیدی۲}}}
 • {{{سند کلیدی۳}}}
 • {{{سند کلیدی۴}}}
 • {{{سند کلیدی۵}}}
 • {{{سند کلیدی۶}}}
وبگاه
{{{وبگاه}}}
شناسه یکتای سازمان{{{شناسه یکتا}}}
نقشه
[[پرونده:{{{نقشه}}}|{{{عرض نقشه}}}|جایگزین={{{map_alt}}}]]
{{{توضیح نقشه}}}
پی‌نوشت
{{{پی‌نوشت}}}
{{{جاسازی‌شده}}}

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات سازمان دولتی
|child       = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|subbox       = 
|عنوان مورب     = <!-- پیش‌فرض آن no است. -->
|نام سازمان     = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. | می‌توانید از "|نام =" نیز استفاده کنید. -->
|نام بومی      = 
|نام بومی غیرغربی  = 
|نام بومی رومی   = 
|مهر        = 
|عرض مهر      = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|توضیح مهر     = 
|نشانواره      = 
|عرض نشانواره    = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. | می‌توانید از "|اندازه نشانواره =" نیز استفاده کنید. -->
|توضیح نشانواره   = 
|نگاره       = 
|عرض نگاره     = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. | می‌توانید از "|اندازه نگاره =" نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس      = 
|بنیان‌گذاری     = <!-- {{تاریخ آغاز و سن|سال|ماه|روز}} | می‌توانید از "|بنیادگذاری =" نیز استفاده کنید. -->
|پیشین۱       = <!-- می‌توانید از "|نهاد پیشین =" نیز استفاده کنید. -->
|پیشین۲       = <!-- تا "|پیشین۶ =" -->
|انحلال       = <!-- {{تاریخ پایان و سن|سال|ماه|روز}} -->
|پسین        = <!-- تا "|پسین۶ =" -->
|گونهٔ سازمان    = 
|حوزهٔ قدرت     = <!-- می‌توانید از "|حوزهٔ اختیار =" نیز استفاده کنید. -->
|وضعیت       = 
|ستاد        = 
|شعار        = 
|کارکنان      = <!-- شمار کارکنان | می‌توانید از "|کارمندان =" نیز استفاده کنید. -->
|بودجه       = <!-- بودجه سالانه -->
|گونه وزیر     = 
|نام وزیر۱     = <!-- تا "|نام وزیر۸ =" -->
|وزارت۱       = <!-- تا "|وزارت۸ =" -->
|گونه معاون‌وزیر   = 
|نام معاون‌وزیر۱   = <!-- تا "|نام معاون‌وزیر۸ =" -->
|معاونت وزارت۱   = <!-- تا "|معاونت وزارت۸ =" -->
|گونه        = <!-- گونه سازمان | پیش‌فرض آن "سازمان" است. -->
|نام مجری۱     = <!-- می‌توانید از "|رئیس =" نیز استفاده کنید. -->
|منصب مجری۱     = 
|نام مجری۲     = <!-- تا "|نام مجری۹ =" -->
|منصب مجری۲     = <!-- تا "|منصب مجری۹ =" -->
|گروه بالادست    = 
|گونه سازمان بالادست = 
|سازمان زیردست۱   = <!-- تا "|سازمان زیردست۲۵ =" -->
|سند کلیدی۱     = <!-- تا "|سند کلیدی۶ =" -->
|وبگاه       = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|شناسه یکتا     = <!-- شناسه یکتای سازمان -->
|مختصات       = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
|پی‌نوشت       = 
|جاسازی‌شده     = <!-- برای فراخوانی الگوهای دیگر -->
           <!-- نقشه -->
|نقشه        = 
|عرض نقشه      = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|توضیح نقشه     = 
|map_alt      = 
|map_dot_label   = 
|map_dot_mark    = 
|map_type      = 
|map_width     = 
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox government agency
| name         = 
| native_name     = 
| native_name_a    = 
| native_name_r    = 
| type         = 
| seal         = 
| seal_size      = 
| seal_caption     = 
| seal_alt       = 
| logo         = 
| logo_size      = 
| logo_caption     = 
| logo_alt       = 
| image        = 
| image_size      = 
| image_caption    = 
| image_alt      = 
| formed        = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} OR {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| preceding1      = 
| preceding2      = <!-- up to |preceding6= -->
| dissolved      = 
| superseding1     = 
| superseding2     = <!-- up to |superseding6= -->
| agency_type     = 
| jurisdiction     = 
| status        = 
| headquarters     = 
| coordinates     = <!-- {{coord|LATITUDE|LONGITUDE|type:landmark_region:US|display=inline,title}} -->
| motto        = 
| employees      = 
| budget        = 
| minister_type    = 
| minister1_name    = 
| minister1_pfo    = 
| minister2_name    = 
| minister2_pfo    = <!-- up to |minister8_name= -->
| deputyminister_type = 
| deputyminister1_name = 
| deputyminister1_pfo = 
| deputyminister2_name = 
| deputyminister2_pfo = <!-- up to |deputyminister8_name= -->
| chief1_name     = 
| chief1_position   = 
| chief2_name     = 
| chief2_position   = <!-- up to |chief9_name= -->
| parent_department  = 
| parent_agency    = 
| parent_agency_type  = <!-- defaults to |type if left blank -->
| child1_agency    = 
| child2_agency    = <!-- up to |child25_agency= -->
| keydocument1     = <!-- up to |keydocument6= -->
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| agency_id      = 
| map         = 
| map_size       = 
| map_caption     = 
| map_alt       = 
| footnotes      = 
| embed        = 
}}

نمونه[ویرایش]

National Security Agency
نشان آژانس امنیت ملی

ستاد آژانس امنیت ملی در فورت جورج جی. مید، مریلند
سازمان دید کلی
بنیان‌گذاری۴ نوامبر ۱۹۵۲؛ ۷۱ سال پیش (۱۹۵۲-0۴}})
سازمان پیشین
 • آژانس امنیت نیروهای مسلح
ستادفورت جورج جی. مید، مریلند، ایالات متحده آمریکا
۳۹°۶′۳۲″ شمالی ۷۶°۴۶′۱۷″ غربی / ۳۹٫۱۰۸۸۹°شمالی ۷۶٫۷۷۱۳۹°غربی / 39.10889; -76.77139
شعار"Defending Our Nation. Securing The Future."
"دفاع از ملتمان، حفاظت از آینده."
کارکنانمحرمانه (۳۰٬۰۰۰–۴۰٬۰۰۰ برآورد)
بودجه سالانهمحرمانه (برآورد ۱۰٫۸ میلیاد دلار آمریکا، ۲۰۱۳)
سازمان‌های اجرایی
سازمان بالادستوزارت دفاع ایالات متحده آمریکا
وبگاه
{{Infobox Government agency
|agency_name   = National Security Agency
|nativename   = 
|nativename_a  =
|nativename_r  =
|picture     = National Security Agency headquarters, Fort Meade, Maryland.jpg
|picture_width  =
|picture_caption = ستاد آژانس امنیت ملی در [[فورت جورج جی. مید]]، [[مریلند]]
|logo      =
|logo_width   = 175px
|logo_caption  = پرچم آژانس امنیت ملی
|seal      = Seal of the U.S. National Security Agency.svg
|seal_width   = 175px
|seal_caption  = نشان آژانس امنیت ملی
|formed     = {{تاریخ آغاز و سن|۱۹۵۲|۱۱|۴}}
|preceding1   = آژانس امنیت نیروهای مسلح
|preceding2   =
|dissolved    =
|superseding   =
|jurisdiction  =
|headquarters  = [[فورت جورج جی. مید]]، [[مریلند]]، [[ایالات متحده آمریکا]]{{سخ}}{{Coord|39|6|32|N|76|46|17|W|type:landmark_region:US-MD|display=inline}}
|employees    = محرمانه (۳۰٬۰۰۰–۴۰٬۰۰۰ برآورد)
|motto      = "Defending Our Nation. Securing The Future."{{سخ}}"دفاع از ملتمان، حفاظت از آینده."
|budget     = محرمانه (برآورد ۱۰٫۸ میلیاد [[دلار آمریکا]]، ۲۰۱۳)
|chief1_name   = [[نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا]]
|chief1_position = [[Director of the National Security Agency|اداره‌کننده آژانس امنیت ملی]]
|chief2_name   = -
|chief2_position = [[Deputy Director of the National Security Agency|معاون اداره‌کننده آژانس امنیت ملی]]
|parent_agency  = [[وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا]]
|child1_agency  =
|child2_agency  =
|website     = {{نشانی وب|www.nsa.gov}}
}}

رده ردیابی[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]