الگو:جعبه اطلاعات سمت رسمی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

{{{سمت}}} {{{نهاد}}}
{{{نام بومی}}}
[[پرونده:{{{نشان}}}|{{{اندازهٔ نشان}}}]]
{{{توضیح نشان}}}
[[پرونده:{{{پرچم}}}|{{{اندازه پرچم}}}]]
{{{زیرنویس پرچم}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازهٔ تصویر}}}|جایگزین={{{دگرتوضیح}}}|حاشیه]]
متصدی کنونی
{{{متصدی}}}

از {{{متصدی از}}}
{{{حوزه}}}
لقب{{{لقب}}}
گونه{{{گونه}}}
وضعیت{{{وضعیت}}}
کوته‌نوشت{{{کوته‌نوشت}}}
عضوی از{{{عضوی از}}}
پاسخگوست به{{{گزارش می‌دهد به}}}
اقامت‌گاه{{{سکونت‌گاه}}}
جایگاه{{{جایگاه}}}
نامزدکننده{{{تعیین‌گر}}}
گمارنده{{{گمارنده}}}
مدت دوره{{{مدت تصدی}}}
{{{درازی دوره واجد شرایط}}}
سند انتصاب{{{سند انتصاب}}}
پیشرو{{{پیشرو}}}
دارندهٔ افتتاحی{{{متصدی افتتاحی}}}
بنیادگذاری{{{بنیادگذاری}}}
بنیان‌گذار{{{بنیان‌گذار}}}
نامیده‌شده برای{{{نامیده‌شده برای}}}
نخستین دارنده{{{نخستین متصدی}}}
دارندهٔ نهایی{{{آخرین متصدی}}}
برافتاده{{{برافتادن}}}
جانشینی{{{جانشین}}}
نام‌های غیر رسمی{{{نام‌های غیررسمی}}}
جانشین{{{قائم‌مقام}}}
حقوق{{{حقوق}}}
وبگاه
{{{وبگاه}}}
{{{عنوان پانویس‌ها}}}
{{{پانویس}}}

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات سمت رسمی
|پهنا      = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|سمت      = 
|نهاد      = 
|نام بومی    = 
|نشان      = 
|اندازهٔ نشان  = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|توضیح نشان   = 
|پرچم      = 
|اندازه پرچم  = 
|حاشیه پرچم   = 
|زیرنویس پرچم  = 
|تصویر     = 
|اندازهٔ تصویر  = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|دگرتوضیح    = 
|زیرنویس تصویر = 
|متصدی     = 
|متصدی از    = 
|حوزه      = 
|لقب      = 
|گونه      = 
|وضعیت     = 
|کوته‌نوشت    = 
|عضوی از    = 
|گزارش می‌دهد به = 
|سکونت‌گاه    = 
|جایگاه     = 
|تعیین‌گر    = 
|سمت تعیین‌گر  = 
|گمارنده    = 
|سمت گمارنده  = 
|مدت تصدی    = 
|سند انتصاب   = 
|نخستین متصدی  = 
|متصدی افتتاحی = 
|آخرین متصدی  = 
|درازی دوره واجد شرایط = 
|پیشرو     = 
|بنیادگذاری   = 
|بنیان‌گذار   = 
|نامیده‌شده برای = 
|قبل از او   = 
|پیش از او  =
|جانشین     = 
|نام‌های غیررسمی = 
|قائم‌مقام    = 
|حقوق      = 
|وبگاه     = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|عنوان پانویس‌ها = 
|پانویس     = 
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

| post          = 
| body          = 
| native_name       = 
| insignia        = 
| insigniasize      = 
| insigniacaption     = 
| insigniaalt       = 
| flag          = 
| flagsize        = 
| flagalt         = 
| flagborder       = 
| flagcaption       = 
| image          = 
| imagesize        = 
| alt           = 
| imagecaption      = 
| incumbent        = 
| acting         = 
| incumbentsince     = 
| department       = 
| style          = 
| type          = 
| status         = 
| abbreviation      = 
| member_of        = 
| reports_to       = 
| residence        = 
| seat          = 
| nominator        = 
| appointer        = 
| appointer_qualified   = 
| termlength       = 
| termlength_qualified  = 
| constituting_instrument = 
| precursor        = 
| inaugural        = 
| formation        = 
| founder         = 
| named_for        = 
| first          = 
| last          = 
| successor1       = 
| successor2        =
| superseded_by      = 
| succession       = 
| unofficial_names    = 
| deputy         = 
| salary         = 
| website         = 
| footnotes        = 
}}

نمونه[ویرایش]

نخست وزیر پادشاهی متحده از بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
متصدی کنونی
دیوید کامرون

از ۱۱ مه ۲۰۱۰
لقبمحترم و راستکار
اقامت‌گاهشماره ۱۰، خیابان داونینگ
لندن، انگلستان، پادشاهی متحده
گمارندهعليا حضرت ملکه الیزابت دوم از پادشاهی متحده از بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
مدت دورهتا زمان امر اطمینان از طرف مجلس عوام بریتانیا
دارندهٔ افتتاحیسر رابرت والپول (به عنوان اولین نخست وزیر)
بنیادگذاری۴ آوریل ۱۷۲۱
وبگاه
{{جعبه اطلاعات پست سیاسی
|post      = نخست وزیر
|body      = پادشاهی متحده از بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
|Flag      = Flag of the United Kingdom.png
|insignia    = Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg
|insigniasize = 140px
|insigniacaption = نشان دولتى [[حکومت پادشاهی متحده|حکومت عليا حضرت ملکه]]
|image      = David Cameron - World Economic Forum Annual Meeting Davos 2010.jpg
|incumbent    = [[دیوید کامرون]]
|incumbentsince = ۱۱ مه ۲۰۱۰
|style      = محترم و راستکار
|residence    = [[شماره ۱۰ خیابان داونینگ|شماره ۱۰، خیابان داونینگ]]{{بر}}لندن، انگلستان، پادشاهی متحده
|appointer    = عليا حضرت ملکه الیزابت دوم از پادشاهی متحده از بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
|termlength   = تا زمان امر اطمینان از طرف مجلس عوام بریتانیا
|formation    = ۴ آوریل ۱۷۲۱
|inaugural    = [[رابرت والپول|سر رابرت والپول]] (به عنوان اولین نخست وزیر)
|website     = [http://www.number10.gov.uk/ Number10.gov.uk]
}}

راهنما[ویرایش]

با استفاده از راهنمای زیر اقدام به استفاده از این جعبه نمایید. در صورت هرگونه اصلاح و فارسی‌سازی در جعبه، حتما بخش اطلاعات را به‌روز کنید. تمام خانه‌ها به جز POST برای پر کردن اختیاری هستند.

سمت (اجباری) نام پست مذکور که در اول جمله قرار میگیرد؛ به عنوان مثال: "نخست وزیر" یا "رییس جمهور"

نهاد نوشته‌ای که بعد از نام پست قرار میگید؛ برای مثال: "پادشاهی متحده از بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی" در مثال زیر

نشان پرچم یا آرم مذکور مربوط به پست؛ به عنوان مثال: نشان شیر و اسب در الگوی زیر.

اندازهٔ نشان اندازهٔ آرم؛ ۱۰۰ تا ۱۵۰PX اندازه معمول میباشد. در صورت خالی گذاشتن این بخش، از ۱۲۰PX استفاده میشود.

توضیح نشان نوشته زیر آرم؛ برای مثال: نشان دولتى حکومت عليا حضرت ملکه در مثال زیر.

حوزه بخش اداری که پست در آن ایفای وظیفه مینماید.

تصویر عکس فرد متصدی این پست.

اندازهٔ تصویر اندازهٔ تصویر؛ در صورت خالی گذاشتن این بخش، از ۱۲۰PX استفاده میشود.

متصدی نام فرد متصدی این پست؛ برای مثال: دیوید کامرون در نمونه زیر.

متصدی از زمان شروع پست این متصدی به میلادی.

لقب لقب اعطا شده آن؛ برای مثال: "محترم و راستکار یا علیا حضرت و..."

سکونت‌گاه محل سکونت متصدی فعلی.

تعیین‌گر/گمارنده کسی که این پست را اعطا کرده است.

سمت تعیین‌گر/گمارنده پست کسی که این پست را اعطا کرده است.

مدت تصدی مدت زمان در این پست.

نخستین متصدی نخستین فردی در این پست برای اولین بار در تاریخ ایفا نموده است. برای مثال: سر رابرت والپول.

بنیادگذاری تاریخ تشکیل این پست برای اولین بار.

آخرین متصدی آخرین فردی که در این پست ایفای وظیفه نمود. (در صورتی که پست فسخ شده باشد.)

برافتادن منسوخ شده (در صورتی که پست فسخ شده باشد.)

جانشین جانشین بعد از این فرد؛ سلسه مراتبی؛ برای مثال: حکومت پادشاهی که دارای یک جانشین است.

قائم‌مقام نام جانشین یا قائم مقام دارنده این پست؛ این گزینه با بالا بسیار فرق دارد. فقط نام کسی که در بخش اداری جانشین است ضروری است.

حقوق معاش یا حقوق این پست.

رده ردیابی[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]