الگو:جعبه اطلاعات ساختمان مذهبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

{{{نام}}}
{{{نام بومی}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}]]
{{{عنوان تصویر}}}
دین
وابستگی{{{وابستگی مذهبی}}}
{{{رده}}}
فرقه{{{فرقه}}}
بخش{{{بخش}}}
Prefecture{{{prefecture}}}
استان{{{استان}}}
منطقه{{{منطقه}}}
الوهیت{{{الوهیت}}}
Rite{{{rite}}}
جشنواره{{{جشنواره}}}
وضعیت سازمانی یا کلیسایی{{{وضعیت سازمانی}}}
هیئت حاکمه{{{هیئت حاکمه}}}
Bhattaraka{{{bhattaraka}}}
پشتیبان{{{پشتیبان}}}
سال تقدیس{{{سال تقدیس}}}
وضعیت{{{وضعیت کارکرد}}}
{{{برچسب ویژگی‌های مذهبی}}}{{{ویژگی‌های مذهبی}}}
مکان
مکان{{{محل}}}
دایره{{{دایره}}}
ایالت{{{ایالت}}}
کشور{{{کشور}}}
{{{grid_name}}}{{{grid_position}}}
محله{{{محله}}}
قلمرو{{{قلمرو}}}
Prefecture{{{prefecture}}}
مدیریت{{{مدیریت}}}
مختصات{{{مختصات}}}
معماری
معمار(ها){{{معمار}}}
گونه{{{گونه معماری}}}
سبک{{{سبک معماری}}}
بنیان‌گذار{{{بنیان‌گذار}}}
پشتیبان مالی{{{پشتیبان مالی}}}
پیمان‌کار{{{پیمانکار}}}
بنیان‌گذاری{{{بنیان‌گذاری}}}
آغاز ساخت{{{آغاز ساخت}}}
پایان ساخت{{{سال پایان}}}
هزینه ساخت{{{هزینه ساخت}}}
تخریب{{{تاریخ تخریب}}}
ویژگی‌ها
جهتِ نما{{{جهت نما}}}
درازا{{{درازا}}}
پهنا{{{پهنا}}}
پهنای (شبستان){{{پهنای شبستان}}}
مساحت داخلی{{{مساحت داخلی}}}
بیشترین بلندی{{{بلندی}}}
گنبد(ها){{{شمار گنبدها}}}
بلندی بیرونی گنبد{{{بلندی بیرونی گنبد}}}
قطر بیرونی گنبد{{{قطر بیرونی گنبد}}}
مناره(ها){{{شمار مناره‌ها}}}
بلندی مناره{{{بلندی مناره}}}
مناره(های) کلیسا{{{spire_quantity}}}
بلندی مناره کلیسا{{{spire_height}}}
مساحت کل{{{مساحت کل}}}
پرستشگاه(ها){{{شمار پرستشگاه‌ها}}}
یادمان(ها){{{شمار یادمان‌ها}}}
زیارتگاه(ها){{{شمار زیارتگاه‌ها}}}
سنگ‌نوشته‌ها{{{سنگ‌نوشته‌ها}}}
مصالح ساختمانی{{{مصالح ساختمانی}}}
ارتفاع از سطح دریا[ابزار تبدیل: invalid number]{{{پانویس ارتفاع از سطح دریا}}}
شناسایی به عنوان بنای تاریخی ملی{{{تاریخ ثبت}}}
Former ثبت نامعتبر
نام رسمی: {{{نام رسمی ثبت۱}}}
گونه{{{گونه ثبت۱}}}
معیار{{{معیار ثبت۱}}}
تاریخ ثبت{{{تاریخ ثبت۱}}}
خروج از فهرست{{{تاریخ خروج از فهرست۱}}}
فهرست مادر{{{فهرست مادر۱}}}
شماره ثبت{{{شماره ثبت۱}}}
{{{ثبت۱ برچسب دلخواه۱}}}{{{ثبت۱ مقدار دلخواه۱}}}
{{{ثبت۱ برچسب دلخواه۲}}}{{{ثبت۱ مقدار دلخواه۲}}}
{{{ثبت۱ برچسب دلخواه۳}}}{{{ثبت۱ مقدار دلخواه۳}}}
Former ثبت نامعتبر
نام رسمی: {{{نام رسمی ثبت۲}}}
گونه{{{گونه ثبت۲}}}
معیار{{{معیار ثبت۲}}}
تاریخ ثبت{{{تاریخ ثبت۲}}}
خروج از فهرست{{{تاریخ خروج از فهرست۲}}}
فهرست مادر{{{فهرست مادر۲}}}
شماره ثبت{{{شماره ثبت۲}}}
{{{ثبت۲ برچسب دلخواه۱}}}{{{ثبت۲ مقدار دلخواه۱}}}
{{{ثبت۲ برچسب دلخواه۲}}}{{{ثبت۲ مقدار دلخواه۲}}}
{{{ثبت۲ برچسب دلخواه۳}}}{{{ثبت۲ مقدار دلخواه۳}}}
وبگاه
{{{وبگاه}}}
{{{پودمان}}}

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات آرامگاه مذهبی
|child           = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|نام            = 
|نام بومی         = 
|زبان نام بومی       = 
|تصویر           = 
|اندازه تصویر       = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|عنوان تصویر        = 
|وابستگی مذهبی       = <!-- مربوط به رنگ‌بندی است. به Infobox religious building/color نگاه کنید. -->
|رده            = <!-- ؟؟؟ | احتمالا وابسته به پارامتر " وابستگی مذهبی " -->
|فرقه           = 
|بخش            = 
|prefecture        = 
|استان           = 
|منطقه           = 
|الوهیت          = 
|rite           = 
|جشنواره          = 
|گونه           = 
|وضعیت سازمانی       = <!-- می‌توانید از " |وضعیت = " نیز استفاده کنید. -->
|مالکلیت          = 
|هیئت حاکمه        = <!-- می‌توانید از " |رهبری = " نیز استفاده کنید. -->
|bhattaraka        = 
|پشتیبان          = 
|سال تقدیس         = 
|وضعیت کارکرد       = 
|برچسب ویژگی‌های مذهبی   = 
|ویژگی‌های مذهبی      = 
|مکان           = <!-- می‌توانید از " |محل = " نیز استفاده کنید. -->
|دایره           = 
|ایالت           = 
|کشور           = 
               <!-- پارامترهای ویژه نقشه -->
|map_type         = 
|map_size         = 
|map_alt          = 
|map_relief        = 
|relief          = 
|map_caption        = 
|مختصات          = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} | می‌توانید از " |جغرافیا = " نیز استفاده کنید. -->

             <!-- پارامترهای ویژه نقشه برای mapframe -->
|mapframe       = 
|mapframe-zoom     = 
|mapframe-width    = 
|mapframe-height    = 
|mapframe-marker    = 
|mapframe-marker-color = 
|mapframe-caption   = 
|mapframe-lat = و |mapframe-long = <!-- یا |mapframe-latitude = و |mapframe-longitude = -->

|grid_name         = 
|grid_position       = 
|محله           = 
|قلمرو           = 
|مدیریت          = 
|معمار           = 
|گونه معماری        = 
|سبک معماری        = 
|بنیان‌گذار         = 
|سازنده          = 
|پشتیبان مالی       = 
|پیمانکار         = 
|بنیان‌گذاری        = 
|آغاز ساخت         = 
|پایان ساخت        = <!-- {{تاریخ آغاز و سن|سال|ماه|روز}} -->
|سال پایان         = 
|هزینه ساخت        = 
|تاریخ تخریب        = <!-- {{تاریخ پایان و سن|سال|ماه|روز}} -->
|تاریخ ویرانی       = 
|جهت نما          = <!-- جهتِ نما -->
|گنجایش          = 
|درازا           = <!-- {{Convert|X|m|ft}} -->
|پهنا           = <!-- {{Convert|X|m|ft}} -->
|پهنای شبستان       = <!-- {{Convert|X|m|ft}} -->
|مساحت داخلی        = <!-- {{Convert|X|m2|ft2}} -->
|بلندی           = 
|شمار گنبدها        = 
|بلندی بیرونی گنبد     = <!-- {{Convert|X|m|ft}} -->
|بلندی درونی گنبد     = <!-- {{Convert|X|m|ft}} -->
|قطر بیرونی گنبد      = <!-- {{Convert|X|m|ft}} -->
|قطر درونی گنبد      = <!-- {{Convert|X|m|ft}} -->
|شمار مناره‌ها       = 
|بلندی مناره        = <!-- {{Convert|X|m|ft}} -->
|spire_quantity      = 
|spire_height       = <!-- {{Convert|X|m|ft}} -->
|مساحت کل         = <!-- {{Convert|X|m2|ft2}} -->
|شمار پرستشگاه‌ها      = 
|شمار یادمان‌ها       = 
|شمار زیارتگاه‌ها      = 
|سنگ‌نوشته‌ها        = 
|مصالح ساختمانی      = 
|ارتفاع از سطح دریا به متر = <!-- {{Convert|X|m|ft}} | می‌توانید از " |رتفاع از سطح دریا به فوت = " نیز استفاده کنید. -->
|پانویس ارتفاع از سطح دریا = 
               <!-- ثبت ملی -->
|ثبت ملی          = 
|تاریخ ثبت ملی       = 
|شمار ثبت ملی       = 
|تاریخ ثبت         = 
               <!-- ثبت۱ -->
|نام رسمی ثبت۱       = 
|گونه ثبت۱        = 
|معیار ثبت۱        = 
|تاریخ ثبت۱        = 
|تاریخ خروج از فهرست۱   = 
|فهرست مادر۱       = 
|شماره ثبت۱        = 
|ثبت۱ برچسب دلخواه۱    = 
|ثبت۱ مقدار دلخواه۱    = 
|ثبت۱ برچسب دلخواه۲    = 
|ثبت۱ مقدار دلخواه۲    = 
|ثبت۱ برچسب دلخواه۳    = 
|ثبت۱ مقدار دلخواه۳    = 
               <!-- ثبت۲ -->
|نام رسمی ثبت۲      = 
|گونه ثبت۲        = 
|معیار ثبت۲        = 
|تاریخ ثبت۲        = 
|تاریخ خروج از فهرست۲   = 
|فهرست مادر۲       = 
|شماره ثبت۲        = 
|ثبت۲ برچسب دلخواه۱    = 
|ثبت۲ مقدار دلخواه۱    = 
|ثبت۲ برچسب دلخواه۲    = 
|ثبت۲ مقدار دلخواه۲    = 
|ثبت۲ برچسب دلخواه۳    = 
|ثبت۲ مقدار دلخواه۳    = 

|وبگاه          = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|پودمان          = <!-- برای فراخوانی الگوهای دیگر -->
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox religious building
| name         = 
| native_name      = 
| native_name_lang   = 
| image         = 
| image_upright     = 
| alt          = 
| caption        = 
| map_type       = 
| map_size       = 
| map_alt        = 
| map_relief      = 
| map_caption      = 
| coordinates      = 
| coordinates_footnotes = 
| religious_affiliation = 
| locale        = 
| location       = 
| deity         = 
| rite         = 
| sect         = 
| tradition       = 
| festival       = <!-- or | festivals = -->
| cercle        = 
| sector        = 
| municipality     = 
| district       = 
| territory       = 
| prefecture      = 
| state         = 
| province       = 
| region        = 
| country        = 
| administration    = 
| consecration_year   = 
| organisational_status = <!-- or | organizational_status = -->
| functional_status   = 
| heritage_designation = 
| ownership       = 
| governing_body    = 
| leadership      = 
| bhattaraka      = 
| patron        = 
| religious_features_label = 
| religious_features  = 
| architect       = 
| architecture_type   = 
| architecture_style  = 
| founded_by      = 
| creator        = 
| funded_by       = 
| general_contractor  = 
| established      = 
| groundbreaking    = 
| year_completed    = 
| construction_cost   = 
| date_demolished    = <!-- or | date_destroyed = -->
| facade_direction   = 
| capacity       = 
| length        = 
| width         = 
| width_nave      = 
| interior_area     = 
| height_max      = 
| dome_quantity     = 
| dome_height_outer   = 
| dome_height_inner   = 
| dome_dia_outer    = 
| dome_dia_inner    = 
| minaret_quantity   = 
| minaret_height    = 
| spire_quantity    = 
| spire_height     = 
| site_area       = 
| temple_quantity    = 
| monument_quantity   = 
| shrine_quantity    = 
| inscriptions     = 
| materials       = 
| elevation_m      = <!-- or | elevation_ft = -->
| elevation_footnotes  = 
| nrhp         = 
| designated      = 
| added         = 
| refnum        = 
| footnotes       = 
| website        = 
}}

رنگ‌بندی خودکار[ویرایش]

This template automatically colors itself since it is used by such a wide number of articles. This is to help distinguish between different religious affiliations of the buildings. If the religious affiliation field matches any of the following values it will change the color of the infobox automatically.

وابستگی مذهبی رنگ
[[انگلیکان]]، [[انگلیکان]]، [[انگلیکان]]، [[کلیسای اسقفی (ایالات متحده آمریکا)]],
[[کلیسای اسقفی (ایالات متحده آمریکا)]]، [[کلیسای اسقفی (ایالات متحده آمریکا)]],
[[کلیسای اسقفی (ایالات متحده آمریکا)]]، یا [[کلیسای انگلستان]]
#BC50A5
[[آیین بودایی]] یا [[آیین بودایی]] #FFCC33
[[هندوئیسم]] #FF8C80
[[اسلام]] #009900
[[شیعه]]، [[شیعه]]، یا [[شیعه]] #00A693
[[سنی]]، [[سنی]]، یا [[سنی]] #CCFFCC
[[یهودیت]] یا [[یهودیت ارتودوکس]] #ADD8E6
[[یهودیت محافظه‌کار]] یا [[Neolog Judaism]] #9BB4EB
[[ارتدکس قبطی]]، [[ارتدکس قبطی]] یا [[قبطی]] #007BFF
[[یهودیت اصلاحگرا]] یا [[بازسازی خواهی در یهودیت]] #87CEFA
[[کلیسای کاتولیک]]، [[کلیسای کاتولیک]]، [[کلیسای کاتولیک]]، یا [[کاتولیسیزم]] #FFCC99
[[کلیسای حواری ارمنی]]، [[کلیسای ارتدکس گرجی]]، [[Greek Orthodox]]، [[کلیسای ارتدکس شرقی]]، [[Bulgarian Orthodox]]، [[Serbian Orthodox]]، یا [[کلیسای ارتدکس روسی]] #FFCF00
[[بهائیت]]، [[بهائیت]]، یا [[بهائیت]] #FF8C00
Everything else defaults to #D3D3D3

نمونه[ویرایش]

کلیسای وانک
کلیسای وانک
دین
وابستگیکلیسای حواری ارمنی
استاناستان اصفهان
وضعیت سازمانی یا کلیساییفعال
رهبریخلیفه‌گری ارامنه اصفهان
مکان
مکانکوی کلیسا، خیابان نظر شرقی، چهارراه حکیم نظامی، محله جلفا، اصفهان
شهرداریشهرستان اصفهان
جعبه اطلاعات ساختمان مذهبی در ایران واقع شده
جعبه اطلاعات ساختمان مذهبی
موقعیت در ایران
مختصات۳۲°۳۸′۵٫۴۲۰۴۰۰۰۹۹۹۹۸۲″ شمالی ۵۱°۳۹′۲۰٫۹۱۹۶۰۰۱″ شرقی / ۳۲٫۶۳۴۸۳۹۰۰۰۰۲۷۷۷۴۶۰۳°شمالی ۵۱٫۶۵۵۸۱۱۰۰۰۰۲۸°شرقی / 32.634839000027774603; 51.655811000028
معماری
گونهکلیسا
آغاز ساخت۱۶۵۵ میلادی
سده۱۱ قمری
پایان ساخت۱۶۶۴
{{Infobox religious building
| building_name     = کلیسای وانک
| infobox_width     =
| image         = کلیسای وانک. عکس Rasool AB.JPG
| image_size      = 250px
| alt          =
| caption        = کلیسای وانک
| map_type       = Iran
| map_size       =
| map_caption      =
| location       = کوی کلیسا، خیابان نظر شرقی، چهارراه حکیم نظامی، [[نو جلفا|محله جلفا]]، [[اصفهان]]
| coordinates      = {{coord|32|38|5.4204000999982|N|51|39|20.9196001|E|display=inline}}
| religious_affiliation = [[کلیسای حواری ارمنی]]
| province       = [[استان اصفهان]]
| municipality     =[[شهرستان اصفهان]]
| status        = فعال
| leadership      = [[خلیفه‌گری ارامنه اصفهان]]
| architecture_type   = [[کلیسا (ساختمان)|کلیسا]]
| groundbreaking    =۱۶۵۵ میلادی {{-}} سده۱۱ قمری
| year_completed    =۱۶۶۴
}}

زیرالگو[ویرایش]

ریزقالب[ویرایش]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیر-الگوها[ویرایش]

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

Please do not remove instances of these sub-templates.

دسته‌بندی‌ها[ویرایش]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

لطفاً این دسته‌بندی‌ها را جابجا نکنید، تغییر نام ندهید، و زیربخش‌های آن را نهفته نکنید

دقت[ویرایش]

هنگام ارائه مختصات، لطفاً از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

رده ردیابی[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]