پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات پایگاه نظامی

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{نام}}}
[[پرونده:{{{ensign}}}|{{{ensign_size}}}|جایگزین={{{ensign_alt}}}]]
{{{نام بومی}}}
بخشی از {{{بخشی از}}}
{{{مکان}}}
نزدیک {{{نزدیک‌ترین شهر}}} در {{{کشور}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}]]
{{{زیرنویس}}}
[[پرونده:{{{تصویر ۲}}}|{{{اندازه تصویر 2}}}]]
{{{زیرنویس ۲}}}
[[پرونده:{{{نقشه}}}|{{{اندازه نقشه}}}]]
{{{زیرنویس نقشه}}}
مختصات{{{مختصات}}}
Grid reference{{{gridref}}}
گونه{{{گونه}}}
کد{{{کد}}}
مساحت کل{{{مساحت کل}}}
مساحت ساختمان‌ها{{{مساحت ساختمان‌ها}}}
بلندی{{{بلندی}}}
درازا{{{درازا}}}
اطلاعات پایگاه
مالک{{{مالکیت}}}
گرداننده{{{گرداننده}}}
کنترل‌کننده{{{کنترل‌کننده}}}
دسترس‌پذیری برای مردم{{{دسترس‌پذیری برای مردم}}}
شرایط{{{شرایط}}}
{{{برچسب دیگر امکانات پایگاه}}}{{{دیگر امکانات پایگاه}}}
وبگاه
{{{وبگاه}}}
پیشینه مکان
ساخت{{{ساخت}}}
دلیل ساخت{{{دلیل ساخت}}}
سازنده{{{سازنده}}}
معمار{{{معمار}}}
زمان استفاده{{{استفاده}}}
مصالح{{{مصالح}}}
سرنوشت{{{سرنوشت}}}
ویران‌شده{{{تخریب‌شده}}}
نبردها/جنگ‌ها{{{نبردها}}}
رویدادها{{{رویدادها}}}
اطلاعات پادگان
فرمانده کنونی{{{فرمانده کنونی}}}
فرماندهان پیشین{{{فرمانده پیشین}}}
پادگان{{{پادگان}}}
استفاده‌کنندگان{{{استفاده‌کنندگان}}}
آزمایش‌ها
آزمایش‌های زیربحرانی{{{آزمایش‌های زیربحرانی}}}
آزمایش‌های هسته‌ای{{{آزمایش‌های هسته‌ای}}}
آزمایش‌های گرماهسته‌ای{{{آزمایش‌های همجوشی هسته‌ای}}}
{{{برچسب آزمایش‌های دیگر}}}{{{آزمایش‌های دیگر}}}
پالایش{{{پالایش محیطی}}}
[[پرونده:{{{تصویر ۳}}}|{{{اندازه تصویر 3}}}]]
{{{زیرنویس ۳}}}
اطلاعات پروازگاه
شناسه‌هایاتا: {{{IATA}}}، ایکائو: {{{ICAO}}}، FAA LID: {{{FAA}}}، TC LID: {{{TC}}}، LID: {{{LID}}}، GPS: {{{GPS}}}، WMO: {{{WMO}}}
فرازا{{{فرازا}}} AMSL
باندهای پرواز
جهت درازا و سطح
{{{باند فرود ۱-شماره}}} {{{باند فرود ۱-درازا}}} {{{باند فرود ۱-سطح}}}
{{{باند فرود ۲-شماره}}} {{{باند فرود ۲-درازا}}} {{{باند فرود ۲-سطح}}}
{{{باند فرود ۳-شماره}}} {{{باند فرود ۳-درازا}}} {{{باند فرود ۳-سطح}}}
{{{باند فرود ۴-شماره}}} {{{باند فرود ۴-درازا}}} {{{باند فرود ۴-سطح}}}
{{{باند فرود ۵-شماره}}} {{{باند فرود ۵-درازا}}} {{{باند فرود ۵-سطح}}}
{{{باند فرود ۶-شماره}}} {{{باند فرود ۶-درازا}}} {{{باند فرود ۶-سطح}}}
{{{باند فرود ۷-شماره}}} {{{باند فرود ۷-درازا}}} {{{باند فرود ۷-سطح}}}
{{{باند فرود ۸-شماره}}} {{{باند فرود ۸-درازا}}} {{{باند فرود ۸-سطح}}}
{{{باند فرود ۹-شماره}}} {{{باند فرود ۹-درازا}}} {{{باند فرود ۹-سطح}}}
بالگردنشین‌ها
شماره درازا و سطح
{{{بالگردنشین ۱-شماره}}} {{{بالگردنشین ۱-درازا}}} {{{بالگردنشین ۱-سطح}}}
{{{بالگردنشین ۲-شماره}}} {{{بالگردنشین ۲-درازا}}} {{{بالگردنشین ۲-سطح}}}
{{{بالگردنشین ۳-شماره}}} {{{بالگردنشین ۳-درازا}}} {{{بالگردنشین ۳-سطح}}}
{{{بالگردنشین ۴-شماره}}} {{{بالگردنشین ۴-درازا}}} {{{بالگردنشین ۴-سطح}}}
{{{بالگردنشین ۵-شماره}}} {{{بالگردنشین ۵-درازا}}} {{{بالگردنشین ۵-سطح}}}
{{{بالگردنشین ۶-شماره}}} {{{بالگردنشین ۶-درازا}}} {{{بالگردنشین ۶-سطح}}}
{{{برچسب دیگر امکانات پروازگاه}}}{{{دیگر امکانات پروازگاه}}}
{{{جاسازی‌شده}}}
{{{پانویس}}}

فارسی

{{جعبه اطلاعات پایگاه نظامی
|جاسازی‌کردن         = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|نام             = 
|نام بومی          = 
|ensign           = <!-- نمی‌دانستم ensign را چه بنامم. -->
|ensign_size         = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|ensign_alt         = 
|بخشی از           = 
|مکان            = 
|نزدیک‌ترین شهر        = 
|کشور            = 
|تصویر            = 
|اندازه تصویر        = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس           = 
|تصویر ۲           = <!-- نشان پایگاه -->
|اندازه تصویر ۲       = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس ۲          = 
|نقشه            = 
|اندازه نقشه         = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس نقشه        = 
|مختصات           = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
                <!-- پارامترهای ویژه نقشه -->
|pushpin_map         = 
|pushpin_mapsize       = 
|pushpin_map_alt       = 
|pushpin_map_caption     = 
|pushpin_relief       = 
|pushpin_image        = 
|pushpin_label        = 
|pushpin_label_position   = 
|pushpin_mark        = 
|pushpin_marksize      = 

|gridref           = 
|گونه            = 
|کد             = 
|مساحت کل          = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|km2|mi2|0}} استفاده کنید. -->
|مساحت ساختمان‌ها       = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m2|ft2|0}} استفاده کنید. -->
|بلندی            = <!-- بلندی بالاترین بخش (فرازا از رویه دریا نیست) | برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|درازا            = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|مالکیت           = <!-- می‌توانید از " | مالک = " نیز استفاده کنید. -->
|گرداننده          = 
|کنترل‌کننده         = 
|دسترس‌پذیری برای مردم    = <!-- برای پایگاه‌هایی که دیگر استفاده نظامی ندارند. -->
|شرایط            = <!-- {{تاریخ پایان و سن|سال|ماه|روز}} | می‌توانید از " | وضعیت = " نیز استفاده کنید. -->
|برچسب دیگر امکانات پایگاه  = 
|دیگر امکانات پایگاه     = 
|وبگاه            = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
                <!-- اطلاعات پایگاه -->
|ساخت            = <!-- {{تاریخ آغاز و سن|سال|ماه|روز}} -->
|دلیل ساخت          = 
|سازنده           = 
|معمار            = 
|استفاده           = <!-- {{تاریخ پایان و سن|سال|ماه|روز}} | می‌توانید از " | تاریخ‌ها = " نیز استفاده کنید. -->
|مصالح            = 
|سرنوشت           = 
|تخریب‌شده          = 
|نبردها           = 
|رویدادها          = 
                <!-- اطلاعات پادگان -->
|فرمانده کنونی        = <!-- می‌توانید از " | فرمانده = " نیز استفاده کنید. -->
|فرمانده پیشین        = <!-- می‌توانید از " | فرماندهان = " نیز استفاده کنید. -->
|پادگان           = 
|استفاده‌کنندگان       = <!-- تنها گردان هوایی را بنویسید. -->
|designations        = <!-- نمی‌دانستم چه بنامم. -->
                <!-- آزمایش‌های انجام شده -->
|آزمایش‌های زیربحرانی     = 
|آزمایش‌های هسته‌ای      = 
|آزمایش‌های همجوشی هسته‌ای   = 
|برچسب آزمایش‌های دیگر    = 
|آزمایش‌های دیگر       = 
|پالایش محیطی         = 
|تصویر ۳           = <!-- تصویر ۳ ویژه آزمایش‌های انجام شده در پایگاه است. -->
|اندازه تصویر ۳       = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس ۳          = 
                <!-- اطلاعات پروازگاه -->
|IATA            = 
|ICAO            = 
|FAA             = 
|TC             = 
|LID             = 
|GPS             = 
|WMO             = 
|فرازا            = <!-- فرازا از رویه دریا | برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|باند فرود ۱-شماره      = 
|باند فرود ۱-درازا      = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|باند فرود ۱-سطح       = <!-- بتن، آسفالت، بتن/آسفالت، خاک، یا چمن -->
|باند فرود ۲-شماره      = 
|باند فرود ۲-درازا      = 
|باند فرود ۲-سطح       = 
|باند فرود ۳-شماره      = 
|باند فرود ۳-درازا      = 
|باند فرود ۳-سطح       = 
|باند فرود ۴-شماره      = 
|باند فرود ۴-درازا      = 
|باند فرود ۴-سطح       = 
|باند فرود ۵-شماره      = 
|باند فرود ۵-درازا      = 
|باند فرود ۵-سطح       = 
|باند فرود ۶-شماره      = 
|باند فرود ۶-درازا      = 
|باند فرود ۶-سطح       = 
|باند فرود ۷-شماره      = 
|باند فرود ۷-درازا      = 
|باند فرود ۷-سطح       = 
|باند فرود ۸-شماره      = 
|باند فرود ۸-درازا      = 
|باند فرود ۸-سطح       = 
|باند فرود ۹-شماره      = 
|باند فرود ۹-درازا      = 
|باند فرود ۹-سطح       = 

|بالگردنشین ۱-شماره     = 
|بالگردنشین ۱-درازا     = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|بالگردنشین ۱-سطح      = 
|بالگردنشین ۲-شماره     = 
|بالگردنشین ۲-درازا     = 
|بالگردنشین ۲-سطح      = 
|بالگردنشین ۳-شماره     = 
|بالگردنشین ۳-درازا     = 
|بالگردنشین ۳-سطح      = 
|بالگردنشین ۴-شماره     = 
|بالگردنشین ۴-درازا     = 
|بالگردنشین ۴-سطح      = 
|بالگردنشین ۵-شماره     = 
|بالگردنشین ۵-درازا     = 
|بالگردنشین ۵-سطح      = 
|بالگردنشین ۶-شماره     = 
|بالگردنشین ۶-درازا     = 
|بالگردنشین ۶-سطح      = 
|برچسب دیگر امکانات پروازگاه = 
|دیگر امکانات پروازگاه    = 
                <!-- دیگر موارد -->
|جاسازی‌شده          = <!-- می‌توانید از " | پودمان = " نیز استفاده کنید. | برای فراخوانی الگوهای دیگر -->
|پانویس           = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox military installation
| name          = 
| ensign         = 
| ensign_size      = 
| native_name      = 
| partof         = <!-- for elements within a larger site -->
| location        = 
| nearest_town      = <!-- used in military test site infobox -->
| country        = 
| image         = 
| alt          = 
| caption        = 
| image2         = <!--secondary image, major command emblems for airfields -->
| alt2          = 
| caption2        = 
| type          = 
| coordinates      = <!-- {{Coord}} -->
| gridref        = 
| image_map       = 
| image_mapsize     = 
| image_map_alt     = 
| image_map_caption   = 
| pushpin_map      = 
| pushpin_mapsize    = 
| pushpin_map_alt    = 
| pushpin_map_caption  = 
| pushpin_relief     = 
| pushpin_image     = 
| pushpin_label     = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_mark      = 
| pushpin_marksize    = 
| ownership       = <!-- government department such as the MoD or the United States DoD -->
| operator        = <!-- where different from ownership such as the RAF or the USAF -->
| controlledby      = <!-- such as RAF Bomber Command or the Eighth Air Force -->
| open_to_public     = <!-- for out of use sites/sites with museums etc -->
| site_other_label    = <!-- for renaming "Other facilities" in infobox -->
| site_other       = <!-- for other sorts of facilities – radar types etc --> 
| site_area       = <!-- area of site m2, km2 square mile etc -->
| code          = <!--facility/installation code, applies to US -->
| built         = <!-- {{Start date|YYYY}} -->
| used          = <!--{{End date|1946}} -->
| builder        = 
| materials       = 
| height         = <!-- height of tallest part, not above sea level -->
| length         = <!-- for border fences or other DMZs -->
| fate          = <!--changed from demolished parameter-->
| condition       = 
| battles        = 
| events         = 
| current_commander   = <!-- current commander -->
| past_commanders    = <!-- past notable commander(s) -->
| garrison        = <!-- such as the 25th Bombardment Group -->
| occupants       = <!-- squadrons only -->
| designations      = 
| website        = 
| footnotes       = <!-- catchall in case it's needed to preserve something in infobox that doesn't work in new code -->
}}

نمونه

دژ شهسواران یا حصن‌الاکراد
حصن الفرسان
شهرستان تلکلخ، سوریه

دژشهسواران از نمای جنوب‌غربی (تصویر نخست)
نگاره‌ای از دژشهسواران (تصویر دوم)
دژ شهسواران یا حصن‌الاکراد در سوریه واقع شده
دژ شهسواران یا حصن‌الاکراد
دژ شهسواران یا حصن‌الاکراد
مختصات۳۴°۴۵′۲۵″شمالی ۳۶°۱۷′۴۰″شرقی / ۳۴٫۷۵۶۹۴۴°شمالی ۳۶٫۲۹۴۴۴۴°شرقی / 34.756944; 36.294444
گونهقلعه هم‌مرکز
اطلاعات پایگاه
کنترل‌کنندهنیروهای کرد مرداسیان (۱۰۳۱–۱۰۹۹)

کنت‌نشین طرابلس (۱۱۱۰–۱۱۴۳)
شوالیه‌های هوسپیتالر (۱۱۴۳–۱۲۷۱)
سلطنت مملوک (۱۲۷۱–۱۵۱۶)
امپراتوری عثمانی (نبرد مرج دابقمتارکه مودروس)
دولت العلویین (۱۹۲۰–۱۹۳۶)
جمهوری سوریه (۱۹۴۶–۱۹۶۳) (۱۹۳۶–۱۹۵۸)
جمهوری متحد عربی (۱۹۵۸–۱۹۶۱)
سوریه سوریه (۱۹۶۱–۲۰۱۲)
جمهوری سوریه (۱۹۳۰–۱۹۵۸) نیروهای مخالف سوریه (۲۰۱۲–۲۰۱۴)

سوریه سوریه (۲۰۱۴–تاکنون)
دسترس‌پذیری برای مردمغیرقابل دسترس (منطقه جنگی)
پیشینه مکان
ساخت۱۰۳۱ (اولین قلعه)
۱۱۴۲–۱۱۷۰ (دومین قلعه)
سازندهنصر بن صالح بن مرداس (اولین قلعه)
شوالیه‌های هوسپیتالر (دومین قلعه)
مصالحسنگ آهک
نبردها/جنگ‌هاجنگ‌های صلیبی
جنگ داخلی سوریه
بخشی ازدژ شهسواران و قلعه صلاح‌الدین
معیار ثبتفرهنگی: ii, iv
شمارهٔ ثبت۱۲۲۹–۰۰۱
تاریخ ثبت۲۰۰۶
در خطر؟۲۰۱۳ – تا الان
مساحت۲٫۳۸
منطقه حائل۳۷٫۶۹


{{Infobox Military Structure
|name        = دژ شهسواران یا حصن‌الاکراد
|native_name    = {{Lang|ar|حصن الفرسان}}
|location      = [[شهرستان تلکلخ]]، [[سوریه]]
|image       = [[پرونده:Krak des Chevaliers 01.jpg|300px]] {{سخ}} [[پرونده:A history of all nations from the earliest times; being a universal historical library (1905) (14783484772).jpg|300px]]
|caption      = دژشهسواران از نمای جنوب‌غربی <small>(تصویر نخست)</small> {{سخ}} نگاره‌ای از دژشهسواران <small>(تصویر دوم)</small>
|map_type      = Syria
|coordinates    = {{Coord|34.756944|36.294444|type:landmark|display=inline}}
|map_size      = 250
|type        = [[قلعه هم‌مرکز]]
|built       = ۱۰۳۱ (اولین قلعه){{سخ}}۱۱۴۲–۱۱۷۰ (دومین قلعه)
|builder      = [[نصر بن صالح بن مرداس]] (اولین قلعه){{سخ}}[[شوالیه‌های هوسپیتالر]] (دومین قلعه)
|controlledby    = نیروهای [[مردمان کرد|کرد]] [[مرداسیان]] <small>(۱۰۳۱–۱۰۹۹)</small>{{سخ}}
{{تصویر پرچم‌ها|Armoiries Tripoli.svg}} [[کنت‌نشین طرابلس]] <small>(۱۱۱۰–۱۱۴۳)</small>{{سخ}}
{{تصویر پرچم‌ها|Cross of the Knights Hospitaller.svg}} [[شوالیه‌های هوسپیتالر]] <small>(۱۱۴۳–۱۲۷۱)</small>{{سخ}}
{{تصویر پرچم‌ها|Mameluke Flag.svg}} [[سلطنت مملوک (مصر)|سلطنت مملوک]] <small>(۱۲۷۱–۱۵۱۶)</small>{{سخ}}
{{تصویر پرچم‌ها|Flag_of_the_Ottoman_Empire.svg}} [[امپراتوری عثمانی]] <small>([[نبرد مرج دابق]]–[[متارکه مودروس]])</small>{{سخ}}
{{تصویر پرچم‌ها|Latakiya-sanjak-Alawite-state-French-colonial-flag.svg}} [[دولت العلویین]] <small>(۱۹۲۰–۱۹۳۶)</small>{{سخ}}
{{تصویر پرچم‌ها|Flag_of_Syria_(1932-1958;_1961-1963).svg}} [[جمهوری سوریه (۱۹۴۶–۱۹۶۳)]] <small>(۱۹۳۶–۱۹۵۸)</small>{{سخ}}
{{تصویر پرچم‌ها|Flag_of_United_Arab_Republic.svg}} [[جمهوری متحد عربی]] <small>(۱۹۵۸–۱۹۶۱)</small>{{سخ}}
{{پرچمک|سوریه}} [[سوریه]] <small>(۱۹۶۱–۲۰۱۲)</small>{{سخ}}
{{پرچمک|Syrian Republic}} نیروهای مخالف سوریه <small>(۲۰۱۲–۲۰۱۴)</small>{{سخ}}
{{پرچمک|سوریه}} [[سوریه]] <small>(۲۰۱۴–تاکنون)</small>
|open_to_public   = غیرقابل دسترس (منطقه جنگی)
|materials     = [[سنگ آهک]]
|height       =
|used        =
|ownership     =
|condition     =
|battles      = [[جنگ‌های صلیبی]]{{سخ}}[[جنگ داخلی سوریه]]
{{Infobox UNESCO World Heritage Site
 |child = yes
 |Part_of = دژ شهسواران و قلعه صلاح‌الدین
 |ID = ۱۲۲۹–۰۰۱
 |Year = ۲۰۰۶
 |Danger = ۲۰۱۳ – تا الان
 |Criteria = فرهنگی: ii, iv
 |Area = ۲٫۳۸
 |Buffer_zone = ۳۷٫۶۹
 }}
}}

ریزقالب

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیرالگوها

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} استفاده کنید. مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

خواهشمند است کاربردهای این زیرالگوها را حذف نکنید.

کلاس‌ها

hCard از کلاس‌های HTML زیر استفاده می‌کند:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

خواهشمند است این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید. عناصر تودرتویی که از آنها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

دقت

هنگام ارائه مختصات، خواهشمند است از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

رده ردیابی

الگوهای وابسته