الگو:جعبه اطلاعات پل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات پل
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

{{{نام پل}}}

{{{نام بومی}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|ایستاده=1]]
{{{زیرنویس}}}
مختصات{{{مختصات}}}
گذرنده‌ها{{{گذرنده‌ها}}}
بر روی{{{بر روی}}}
مکان{{{مکان}}}
آغاز{{{آغاز}}}
پایان{{{پایان}}}
نام رسمی{{{نام رسمی}}}
نام(های) دیگر{{{نام دیگر}}}
نامیده به نام{{{نامیده به نام}}}
مالک{{{مالک}}}
نگهداری‌کننده{{{نگهداری‌کننده}}}
وضعیت میراث{{{میراث}}}
{{{گونه شناسه}}}{{{شناسه}}}
وبگاه{{{وبگاه}}}
پیش از{{{پیش از}}}
پس از{{{پس از}}}
ویژگی‌ها
طراحی{{{گونه}}}
مواد{{{مواد}}}
Trough construction{{{مواد ۱}}}
ساخت پایه{{{مواد ۲}}}
درازای کل{{{درازا}}}
پهنا{{{پهنا}}}
بلندی{{{بلندی}}}
ژرفای آب{{{ژرفا}}}
قابل گذر؟{{{قابل گذر}}}
Towpaths{{{towpath}}}
درازترین دهنه{{{درازترین دهنه}}}
شمار دهنه‌ها{{{دهنه‌ها}}}
شمار پایه‌های در آب{{{پایه‌های در آب}}}
گستره بار{{{بار}}}
روزنهٔ عمودی{{{فضای باز بالاسری}}}
فضای باز زیرین{{{فضای باز زیرین}}}
شمار خط‌ها{{{خط‌ها}}}
عمر طراحی{{{عمر}}}
قطر{{{قطر}}}
قطر نخستین بخش{{{قطر نخستین بخش}}}
درازای دومین بخش{{{درازای دومین بخش}}}
قطر دومین بخش{{{قطر دومین بخش}}}
درازای سومین بخش{{{درازای سومین بخش}}}
قطر سومین بخش{{{قطر سومین بخش}}}
گنجایش{{{گنجایش}}}
ویژگی‌های ریل
شمار ریل‌ها{{{شمار ریل‌ها}}}
اندازه ریل{{{اندازه ریل}}}
Structure gauge{{{structure_gauge}}}
برقی‌شده در{{{برقی‌شده}}}
پیشینه
معمار{{{معمار}}}
طراح{{{طراح}}}
طراح قراردادی ارشد{{{طراح قراردادی}}}
برندهٔ رقابت طراحی{{{برنده}}}
طراحی مهندسی{{{مهندسی}}}
سازنده{{{سازنده}}}
Fabrication by{{{fabricator}}}
ساخت{{{ساخت}}}
آغاز ساخت{{{آغاز ساخت}}}
پایان ساخت{{{پایان ساخت}}}
هزینه ساخت{{{هزینه ساخت}}}
گشایش در آینده{{{گشایش در آینده}}}
پیش‌کش شده{{{dedicated}}}
بازسازی{{{بازسازی}}}
فروریخته{{{فروریخته}}}
ویران شده{{{ویران شده}}}
بسته شده{{{بسته شده}}}
تخریب شده{{{تخریب شده}}}
جایگزین‌شده به جای{{{جایگزین‌شده به جای}}}
جایگزین‌شده با{{{جایگزین‌شده با}}}
آمار
رفت‌وآمد روزانه{{{رفت‌وآمد}}}
عوارض{{{عوارض}}}
{{{جاسازی‌شده}}}
منابع
{{{منابع}}}

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات پل
|جاسازی‌کردن    = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|نام پل      = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|نام بومی     = 
|زبان نام بومی   = 
|تصویر       = 
|اندازه تصویر   = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس      = 
             <!-- پارامترهای ویژه نقشه -->
|mapframe       = 
|mapframe-zoom     = 
|mapframe-width    = 
|mapframe-height    = 
|mapframe-marker    = 
|mapframe-marker-color = 
|mapframe-caption   = 
|mapframe-lat = و |mapframe-long = <!-- یا |mapframe-latitude = و |mapframe-longitude = -->
|مختصات      = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
|قالب مختصات    = 
|گذرنده‌ها     = <!-- گونه گذرنده‌ها از روی پل. مانند عابر پیاده، خودرو، یا قطار -->
|بر روی      = <!-- بر روی کدام رودخانه، راه‌آهن، یا خیابان؟ -->
|مکان       = 
|آغاز       = <!-- مکان آغاز پل -->
|پایان       = <!-- مکان پایان پل -->
|نام رسمی     = 
|نام دیگر     = 
|نامیده به نام   = 
|مالک       = 
|نگهداری‌کننده   = <!-- سازمان، نهاد، یا شرکتی که از پل، نگهداری می‌کند. -->
|میراث       = 
|گونه شناسه    = 
|شناسه       = 
|وبگاه       = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|پس از       = <!-- نام پل بالادست -->
|پیش از      = <!-- نام پل پایین‌دست -->
|گونه       = <!-- گونه پل | مانند پل طره‌ای، خرپایی، یا خرپایی -->
|مواد       = <!-- بتن، استیل، آهن، سنگ، آجر، یا چوب -->
|مواد ۱      = <!-- بتن، استیل، آهن، سنگ، آجر، یا چوب -->
|مواد ۲      = <!-- مواد بکار رفته در ساخت پایه -->
|درازا       = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|پهنا       = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|بلندی       = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|ژرفا       = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|قابل گذر     = <!-- آیا استاندارهای لازم برای گذر را دارد؟ -->
|towpath      = 
|درازترین دهنه   = 
|دهنه‌ها      = <!-- شمار دهنه‌ها -->
|پایه‌های در آب   = <!-- شمار پایه‌های در آب -->
|بار        = <!-- بیشترین باری که می‌توان به پل وارد کرد. -->
|فضای باز بالاسری  = 
|فضای باز زیرین  = 
|خط‌ها       = <!-- شمار خط‌های ترابری -->
|عمر        = <!-- عمر پیش‌بینی شده در هنگام طراحی -->
|قطر        = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|درازای نخستین بخش = <!-- در صورت چند قسمتی بودن پل | برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|قطر نخستین بخش  = <!-- در صورت چند قسمتی بودن پل | برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|درازای دومین بخش = 
|قطر دومین بخش   = 
|درازای سومین بخش = 
|قطر سومین بخش   = 
|گنجایش      = <!-- نرخ جریان -->
|شمار ریل‌ها    = <!-- شمار خط‌های آهن -->
|اندازه ریل    = 
|structure_gauge  = 
|برقی‌شده      = <!-- تاریخ برقی‌شدن -->
|معمار       = 
|طراح       = 
|طراح قراردادی   = <!-- طراح قراردادی ارشد -->
|برنده       = <!-- برندهٔ رقابت طراحی -->
|مهندسی      = <!-- طراحی مهندسی -->
|سازنده      = 
|fabricator    = 
|ساخت       = <!-- از {{تاریخ آغاز|سال|ماه|روز}} تا {{تاریخ پایان|سال|ماه|روز}} -->
|آغاز ساخت     = <!-- می‌توانید از این پارامتر و " | پایان ساخت = " با هم به جای پارامتر " | ساخت = " استفاده کنید. -->
|پایان ساخت    = <!-- می‌توانید از این پارامتر و " | آغاز ساخت = " با هم به جای پارامتر " | ساخت = " استفاده کنید. -->
|هزینه ساخت    = 
|گشایش       = <!-- {{تاریخ آغاز و سن|سال|ماه|روز}} -->
|گشایش در آینده  = <!-- اگر در آینده گشایش خواهد یافت {{تاریخ آغاز|سال|ماه|روز}} -->
|dedicated     = 
|افتتاحیه     = <!-- اگر افتتاحیه رسمی دارد. -->
|بازسازی      = 
|فروریخته     = 
|ویران شده     = 
|بسته شده     = <!-- {{تاریخ پایان و سن|سال|ماه|روز}} -->
|تخریب شده     = 
|جایگزین‌شده به جای = 
|جایگزین‌شده با   = 
|رفت‌وآمد      = <!-- رفت‌وآمد روزانه -->
|عوارض       = <!-- هزینه عوارض -->
|جاسازی‌شده     = <!-- برای فراخوانی الگوهای دیگر -->
|اضافی       = <!-- مانند {{الگو|Designation list}} -->
|منابع       = 
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox bridge
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| image        = 
| image_upright    = 
| alt         = 
| caption       = 
| coordinates     = <!-- {{Coord}} -->
| os_grid_reference  = 
| qid         = 
| refs        = 
| carries       = 
| crosses       = 
| locale       = 
| starts       = 
| ends        = 
| official_name    = 
| other_name     = 
| named_for      = 
| owner        = 
| maint        = 
| heritage      = 
| id         = 
| id_type       = 
| website       = 
| preceded      = 
| followed      = 
| design       = 
| material      = 
| material1      = 
| material2      = 
| length       = 
| width        = 
| height       = 
| depth        = 
| traversable     = 
| towpath       = 
| mainspan      = 
| number_spans    = 
| piers_in_water   = 
| load        = 
| clearance_above   = 
| clearance_below   = 
| lanes        = 
| life        = 
| first_length    = 
| first_diameter   = 
| second_length    = 
| second_diameter   = 
| third_length    = 
| third_diameter   = 
| capacity      = 
| num_track      = 
| track_gauge     = 
| structure_gauge   = 
| electrification   = 
| architect      = 
| designer      = 
| contracted_designer = 
| winner       = 
| engineering     = 
| builder       = 
| fabricator     = 
| begin        = 
| complete      = 
| cost        = 
| open        = <!-- or | opening = -->
| inaugurated     = 
| rebuilt       = 
| collapsed      = 
| closed       = 
| replaces      = 
| replaced_by     = 
| traffic       = 
| toll        = 
| extra        = <!-- extra = module = embed = -->
}}

نمونه[ویرایش]

پل ورسک
پل وِرِسک در شهرستان سوادکوه
مختصات۵۲°۵۹′۲۵٫۳۵۴″ شمالی ۵۴°۳۵′۱۱٫۷۵۰″ شرقی / ۵۲٫۹۹۰۳۷۶۱۱°شمالی ۵۴٫۵۸۶۵۹۷۲۲°شرقی / 52.99037611; 54.58659722
گذرنده‌هاقطارهای مسافری، باری و سوختی
مکانروستای وِرِسک در شهرستان سوادکوه، استان مازندران
وضعیت میراثثبت آثار ملی با شماره ۱۵۳۴
ویژگی‌ها
درازای کل۸۶ متر
بلندی۱۱۰ متر
شمار دهنه‌ها۶۶ متر
پیشینه
طراحشرکت مهندسی دانمارکی کمپساکس
آغاز ساخت۱۳۱۳ خورشیدی
گشایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ خورشیدی
{{جعبه اطلاعات پل
|نام پل     = پل ورسک
|تصویر      = Veresk bridge, Tehran - Sari Railway.jpg
|زیرنویس     = پل وِرِسک در شهرستان سوادکوه
|نام رسمی    =
|مختصات     = {{coord|52|59|25.354|N|54|35|11.750|E|region:ZZ_type:TT|display=inline}}
|گذرنده‌ها    = قطارهای مسافری، باری و سوختی
|مکان      = روستای وِرِسک در [[شهرستان سوادکوه]]، [[استان مازندران]]
|نگهدارنده    =
|شناسه      =
|طراح      = شرکت مهندسی [[دانمارکی‌ها|دانمارکی]] [[کمپساکس]]
|دهنه‌ها     = ۶۶ متر
|درازا      = ۸۶ متر
|پهنا      =
|بلندی      = ۱۱۰ متر
|آغاز ساخت    = ۱۳۱۳ خورشیدی
|تکمیل      =
|گشایش      = [[۱۶ اردیبهشت]] [[۱۳۱۵ (خورشیدی)|۱۳۱۵]] خورشیدی
|میراث      = ثبت آثار ملی با شماره ۱۵۳۴
|اضافی      =
}}

ریزقالب[ویرایش]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیرالگوها[ویرایش]

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} استفاده کنید. مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

خواهشمند است کاربردهای این زیرالگوها را حذف نکنید.

کلاس‌ها[ویرایش]

hCard از کلاس‌های HTML زیر استفاده می‌کند:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

خواهشمند است این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید. عناصر تودرتویی که از آنها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

دقت[ویرایش]

هنگام ارائه مختصات، خواهشمند است از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

رده ردیابی[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]