الگو:جعبه اطلاعات سد

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

فارسی

{{جعبه اطلاعات سد
|جاسازی‌کردن   = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|نام       = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|نام رسمی    = 
|تصویر      = 
|اندازه تصویر  = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس     = 
          <!-- پارامترهای ویژه برای نمایش روی نقشه -->
|location_map     = 
|location_map_size  = 
|location_map_caption = 
|location_map_alt   = 
          <!-- مکان -->
|کشور      = 
|محل       = 
|مختصات     = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
         <!-- اطلاعات عمومی -->
|کاربری      = <!-- می‌توانید از حروف انگلیسی زیر برای وارد کردن هدف از ساخت سد استفاده کنید:
         |F=مهار سیل
         |I=آبیاری
         |W=تأمین آب
         |N=کشتیرانی
         |P=برق آبی
         در غیر اینصورت می‌توانید خود پارامتر "|کاربری = " را مستقیما پر کنید. -->
|وضعیت      = <!-- می‌توانید از حروف انگلیسی زیر برای وارد کردن وضعیت سد استفاده کنید:
         |D=ویران شده
         |O=عملیاتی
         |P=پیشنهادی
         |U=درحال ساخت
         |UC=درحال ساخت
         در غیر اینصورت می‌توانید خود پارامتر "|وضعیت = " را مستقیما پر کنید. -->
|آغاز ساخت    = 
|گشایش      = 
|تاریخ ویران‌سازی = 
|هزینه      = 
|سازنده     = 
|طراح      = 
|مالک      = 
|گرداننده    = 
          <!-- سد اصلی یا بالادستی -->
|گونه سد      = <!-- می‌توانید از حروف انگلیسی زیر برای وارد کردن گونه سد استفاده کنید:
         |A=سد قوسی
         |B=سد رودخانه‌ای
         |C=سد ترکیبی زمین پُرکُنی و گرانشی
         |E=سد خاکی
         |F=سد خاکی|سد زمین پُرکُنی
         |G=سد وزنی
         |H=سد سنگ پرکنی
         |AG=سد قوسی-وزنی
         در غیر اینصورت می‌توانید خود پارامتر "|گونه سد = " را مستقیما پر کنید. -->
|رودخانه      = 
|ارتفاع سد     = <!-- پارامتر بی‌ارزش. خواهشمند است در صورت امکان، از یک یا چند پارامتر مشخص‌تر که در ادامه آمده استفاده کنید. -->
|ارتفاع از پی   = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|ارتفاع از خط‌القعر = 
|طول تاج      = 
|ارتفاع در تاج   = 
|عرض تاج      = 
|عرض در پی     = 
|حجم سد      = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m3|ft3|0}} استفاده کنید. -->
|شمار سرریزها   = 
|گونه سرریز    = 
|طول سرریز     = 
|گنجایش سرریز   = 
|دبی حجمی سرریز  = 
|گونه سرریز ۲   = 
|طول سرریز ۲    = 
|گنجایش سرریز ۲  = 
|دبی حجمی سرریز ۲ = 
|گونه سرریز ۳   = 
|طول سرریز ۳    = 
|گنجایش سرریز ۳  = 
|دبی حجمی سرریز ۳ = 
|نام مخزن     = 
|حجم کل مخزن    = 
|گنجایش فعال    = 
|گنجایش غیرفعال  = 
|حوضه آبریز    = 
|مساحت مخزن    = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m2|ft2|0}} استفاده کنید. -->
|درازای مخزن    = 
|پهنای مخزن    = 
|گودی مخزن     = <!-- عمق -->
|فرازای مخزن    = <!-- ارتفاع از سطح دریا -->
|دامنه جزر و مد  = 
          <!-- سد پایین‌دستی -->
|گونه سد            = <!-- می‌توانید از حروف انگلیسی زیر برای وارد کردن گونه سد استفاده کنید:
         |A=سد قوسی
         |B=سد رودخانه‌ای
         |C=سد ترکیبی زمین پُرکُنی و گرانشی
         |E=سد خاکی
         |F=سد خاکی|سد زمین پُرکُنی
         |G=سد وزنی
         |H=سد سنگ پرکنی
         |AG=سد قوسی-وزنی
         در غیر اینصورت می‌توانید خود پارامتر "|گونه سد = " را مستقیما پر کنید. -->
|رودخانه سد پایین‌دست      = 
|ارتفاع سد پایین‌دست      = <!-- پارامتر بی‌ارزش. خواهشمند است در صورت امکان، از یک یا چند پارامتر مشخص‌تر که در ادامه آمده استفاده کنید. -->
|ارتفاع از پی سد پایین‌دست   = 
|ارتفاع از خط‌القعر سد پایین‌دست = 
|طول تاج سد پایین‌دست      = 
|ارتفاع در تاج سد پایین‌دست   = 
|عرض تاج سد پایین‌دست      = 
|عرض در پی سد پایین‌دست     = 
|حجم سد پایین‌دست        = 
|شمار سرریزهای سد پایین‌دست   = 
|گونه سرریز سد پایین‌دست    = 
|طول سرریز سد پایین‌دست     = 
|گنجایش سرریز سد پایین‌دست   = 
|دبی حجمی سرریز سد پایین‌دست  = 
|گونه سرریز سد پایین‌دست ۲   = 
|طول سرریز سد پایین‌دست ۲    = 
|گنجایش سرریز سد پایین‌دست ۲  = 
|دبی حجمی سرریز سد پایین‌دست ۲ = 
|گونه سرریز سد پایین‌دست ۳   = 
|طول سرریز سد پایین‌دست ۳    = 
|گنجایش سرریز سد پایین‌دست ۳  = 
|دبی حجمی سرریز سد پایین‌دست ۳ = 
|نام مخزن پایین‌دست       = 
|حجم کل مخزن پایین‌دست     = 
|گنجایش فعال پایین‌دست     = 
|گنجایش غیرفعال پایین‌دست    = 
|حوضه آبریز پایین‌دست      = 
|مساحت مخزن پایین‌دست      = 
|درازای مخزن پایین‌دست     = 
|پهنای مخزن پایین‌دست      = 
|گودی مخزن پایین‌دست      = <!-- عمق -->
|فرازای مخزن پایین‌دست     = <!-- ارتفاع از سطح دریا -->
|دامنه جزر و مد مخزن پایین‌دست = 
              <!-- نیروگاه -->
|نیروگاه         = 
|مختصات نیروگاه     = 
|گرداننده نیروگاه    = 
|راه‌اندازی نیروگاه    = 
|پایان کار نیروگاه    = 
|گونه نیروگاه      = <!-- می‌توانید از حروف انگلیسی زیر برای وارد کردن گونه نیروگاه استفاده کنید:
         C=مرسوم
         P=نیروگاه ذخیره تلمبه‌ای
         R=جریانی روزمینی
         T=جز و مدی
         در غیر اینصورت می‌توانید خود پارامتر "|گونه نیروگاه = " را مستقیما پر کنید. -->
|هد هیدروالکتریک     = 
|توربین‌ها        = 
|ژنراتورها        = 
|تلمبه‌ها         = <!-- تنها برای نیروگاه‌های ذخیره تلمبه‌ای استفاده کنید. -->
|گنجایش نیروگاه     = 
|ضریب گنجایش نیروگاه   = 
|بازده نیروگاه      = 
|نگهداری انرژی      = 
|تولید سالانه نیروگاه   = 
|سال تولید سالانه نیروگاه = 
              <!-- دیگر موارد -->
|وبگاه = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|پانویس = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox dam
| name                 = 
| name_official            = 
| image                = 
| image_size              = 
| image_caption            = 
| image_alt              = 
| location_map             = 
| location_map_size          = 
| location_map_caption         = 
| location_map_alt           = 
| coordinates             = <!-- {{coord|..|..|type:landmark|display=inline,title}}-->
| country               = 
| location               = 
| purpose               = 
| status                = 
| construction_began          = 
| opening               = 
| demolished              = 
| cost                 = 
| builder               = 
| designed_by             = 
| owner                = 
| operator               = 
| dam_type               = 
| dam_crosses             = 
| dam_height_foundation        = 
| dam_height_thalweg          = 
| dam_length              = 
| dam_elevation_crest         = 
| dam_width_crest           = 
| dam_width_base            = 
| dam_volume              = 
| spillway_count            = 
| spillway_type            = 
| spillway_length           = 
| spillway_capacity          = 
| spillway_volumetric_flow_rate    = 
| spillway_type2            = 
| spillway_length2           = 
| spillway_capacity2          = 
| spillway_volumetric_flow_rate2    = 
| spillway_type3            = 
| spillway_length3           = 
| spillway_capacity3          = 
| spillway_volumetric_flow_rate3    = 
| res_name               = 
| res_capacity_total          = 
| res_capacity_active         = 
| res_capacity_inactive        = 
| res_catchment            = 
| res_surface             = 
| res_max_length            = 
| res_max_width            = 
| res_max_depth            = 
| res_elevation            = 
| res_tidal_range           = 
| lower_dam_type            = 
| lower_dam_crosses          = 
| lower_dam_height_foundation     = 
| lower_dam_height_thalweg       = 
| lower_dam_length           = 
| lower_dam_elevation_crest      = 
| lower_dam_width_crest        = 
| lower_dam_width_base         = 
| lower_dam_volume           = 
| lower_spillway_count         = 
| lower_spillway_type         = 
| lower_spillway_length        = 
| lower_spillway_capacity       = 
| lower_spillway_volumetric_flow_rate = 
| lower_spillway_type2         = 
| lower_spillway_length2        = 
| lower_spillway_capacity2       = 
| lower_spillway_volumetric_flow_rate2 = 
| lower_spillway_type3         = 
| lower_spillway_length3        = 
| lower_spillway_capacity3       = 
| lower_spillway_volumetric_flow_rate3 = 
| lower_res_name            = 
| lower_res_capacity_total       = 
| lower_res_capacity_active      = 
| lower_res_capacity_inactive     = 
| lower_res_catchment         = 
| lower_res_surface          = 
| lower_res_max_length         = 
| lower_res_max_width         = 
| lower_res_max_depth         = 
| lower_res_elevation         = 
| lower_res_tidal_range        = 
| plant_name              = 
| plant_coordinates          = <!-- {{coord|..|..|type:landmark|display=inline}}-->
| plant_operator            = 
| plant_commission           = 
| plant_decommission          = 
| plant_type              = 
| plant_hydraulic_head         = 
| plant_turbines            = 
| plant_pumpgenerators         = 
| plant_pumps             = 
| plant_capacity            = 
| plant_capacity_factor        = 
| plant_efficiency           = 
| plant_storage_hours         = 
| plant_annual_gen           = 
| plant_annual_gen_year        = 
| website               = 
| extra                = 
}}

نمونه

سد دوکان
جعبه اطلاعات سد در عراق واقع شده
جعبه اطلاعات سد
موقعیت سد دوکان در عراق
محلاستان سلیمانیه، عراق
مختصات۳۵°۵۷′۱۵″ شمالی ۴۴°۵۷′۱۰″ شرقی / ۳۵٫۹۵۴۱۷°شمالی ۴۴٫۹۵۲۷۸°شرقی / 35.95417; 44.95278
وضعیتعملیاتی
آغاز ساخت۱۹۵۴
گشایش۱۹۵۹
گرداننده(گان)Ministry of Water Resources, سپاه مهندسی ارتش ایالات متحده
سد و سرریزها
گونه سدCylindrical arch
بر روی رودزاب کوچک
بلندی۱۱۶٫۵ متر (۳۸۲ فوت)
طول تاج۳۶۰ متر (۱٬۱۸۰ فوت)
اارتفاع در تاج۵۱۶ متر (۱٬۶۹۳ فوت)
عرض تاج۶٫۲ متر (۲۰ فوت)
عرض در پی۳۴٫۳ متر (۱۱۳ فوت)
حجم سد۳۷۰٬۰۰۰ متر مکعب (۴۸۰٬۰۰۰ یارد مکعب)
سرریز(ها)۲
گونه سرریزService: Tunnel
Emergency: Bell-mouth
گنجایش سرریزService: ۲٬۴۵۰ متر مکعب بر ثانیه (۸۶٬۵۲۱ فوت مکعب بر ثانیه)
Emergency: ۱٬۸۶۰ متر مکعب بر ثانیه (۶۵٬۶۸۵ فوت مکعب بر ثانیه)
مخزن
نام مخزندریاچه دوکان
حجم کل مخزن۶٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب (۵٬۶۵۰٬۶۷۱ جریب فوت)
گنجایش فعال۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب (۴٬۹۴۵٬۳۵۰ جریب فوت)
گنجایش غیرفعال۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب (۶۴۰٬۴۶۳ جریب فوت)
حوضه آبریز۱۱٬۶۹۰ کیلومتر مربع (۴٬۵۱۴ مایل مربع)
مساحت مخزن۲۷۰ کیلومتر مربع (۱۰۴ مایل مربع)
فرازای مخزن۵۱۱ متر (۱٬۶۷۷ فوت)
گونه سدCylindrical arch
نیروگاه
تاریخ راه‌اندازی۱۹۷۹
هد هیدروالکتریک۹۵ متر (۳۱۲ فوت) (rated)
توربین‌ها5 x 80 MW توربین فرانسیس
گنجایش اسمی۴۰۰ وات
{{Infobox dam
| name         = سد دوکان
| image        =Dukan Dam.jpg
| image_caption    =
| name_official    =
| location_map     = Iraq
| location_map_size  =
| location_map_caption =
| coordinates     = {{Coord|35|57|15|N|44|57|10|E|type:landmark|display=inline}}
| dam_crosses     = [[زاب کوچک]]
| status        = O
| spillway_count    = ۲
| spillway_type    = Service: Tunnel{{سخ}}Emergency: Bell-mouth
| spillway_capacity  = Service: {{Convert|2450|m3/s|ft3/s|0|abbr=on}}{{سخ}}Emergency: {{Convert|1860|m3/s|ft3/s|0|abbr=on}}
| res_name       = [[دریاچه دوکان]]
| res_capacity_total  = {{Convert|6970000000|m3|acre.ft|0|abbr=on}}
| res_capacity_active = {{Convert|6100000000|m3|acre.ft|0|abbr=on}}
| res_capacity_inactive= {{Convert|790000000|m3|acre.ft|0|abbr=on}}
| res_catchment    = {{Convert|11690|km2|mi2|0|abbr=on}}
| res_surface     = {{Convert|270|km2|mi2|0|abbr=on}}
| res_elevation    = {{Convert|511|m|ft|0|abbr=on}}
| res_max_depth    =
| res_max_length    =
| res_max_width    =
| plant_hydraulic_head = {{Convert|95|m|ft|0|abbr=on}} (rated)
| location       = [[استان سلیمانیه]]، [[عراق]]
| operator       = [[Ministry of Water Resources (Iraq)|Ministry of Water Resources]], [[سپاه مهندسی ارتش ایالات متحده]]
| dam_length      = {{Convert|360|m|abbr=on}}
| dam_height      = {{Convert|116.5|m|abbr=on}}
| dam_width_crest   = {{Convert|6.2|m|abbr=on}}
| dam_width_base    = {{Convert|34.3|m|abbr=on}}
| dam_volume      = {{Convert|370000|m3|cuyd|abbr=on}}
| dam_elevation_crest = {{Convert|516|m|abbr=on}}
| dam_type       = Cylindrical arch
| construction_began  = ۱۹۵۴
| opening       = ۱۹۵۹
| cost         =
| plant_turbines    = 5 x 80 MW [[توربین فرانسیس]]
| plant_capacity    = ۴۰۰ [[وات]]
| plant_commission   =۱۹۷۹
| extra        =
}}

رده‌های ردیابی

الگوهای وابسته