۱۰۰۰۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۹٬۹۹۹ ۱۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۱ ←
اصلیده هزار
ترتیبیده هزارمین
تجزیه۲۴ × ۵۴
یونانی
رومی
X
پایه ۲۱۰۰۱۱۱۰۰۰۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۱۲۰۱۱۰۱۳
پایه ۴۲۱۳۰۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۰۰۰۰۵
پایه ۶۱۱۴۱۴۴۶
پایه ۸۲۳۴۲۰۸
پایه ۱۲۵۹۵۴۱۲
پایه ۱۶۲۷۱۰۱۶
پایه ۲۰۱۵۰۰۲۰
پایه ۳۶۷PS۳۶
فارسی۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰ یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۹۹۹ و قبل از ۱۰۰۰۱ قرار دارد. در فارسی به آن بیوَر (biwar) هم می‌گویند. چنانچه فردوسی در شاهنامه می‌گوید:

کجا بیور از پهلوانی شماربود بر زبان دری ده هزار