پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «امپراتریس وی (دودمان تانگ)»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
'''ملکه وی''' (تولد:۶۶۵ - ۲۱ ژوئن ۷۱۰ میلادی) وی همسر موردعلاقه امپراتور [[ژونگ زونگ]] بود<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Notable Women of China|کد زبان=en|کوشش=Barbara Bennett Peterson|پیوند=https://books.google.com.au/books?id=KLNrqn4WLZYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=wei&f=false}}</ref> و امپراتریس [[دودمان تانگ]] بود که برای ۵ سال و ۷ ماه این مقام را برعهده داشت وی برای این که یک نمونه قدرت مثل مادر شوهر خود [[ملکه زتیان (دودمان ژو دوم)|وو زتیان]] بسازد بسیار تلاش کرد، او در طول ۵ سال سلطنت امپراتور ژونگ زونگ کاملا او و حکومت را اداره می کرد و بعد از مسمومیت شوهرش توسط دخترش پرنسس انل و خودش پسرخوانده خود را به عنوان [[امپراتور شانگ]] به قدرت رساند اما به دلیل خردسالی امپراتور او همچنان قدرت را حفظ کرد و او بود که دولت را به عنوان [[ملکه مادر|امپراتریس دواگر]] و [[نایب السلطنه]] اداره می کرد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=China - Rise of the empress Wuhou|نشانی=https://www.britannica.com/place/China|وبگاه=Encyclopedia Britannica|بازبینی=2019-09-14|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315702063/chapters/10.4324/9781315702063-62|وبگاه=www.taylorfrancis.com|بازبینی=2019-09-14|doi=10.4324/9781315702063-62|نویسنده=Barbara Bennett Peterson|کد زبان=en|تاریخ=|عنوان=Notable Women of China|ترجمه عنوان=Empress Wei, wife of Emperor Zhongzong, Tang dynasty}}</ref>
 
وی در سال ۷۰۵ میلادی بعد از برکناری امپراتریس زتیان توانست به شدت سیاست را تحت تاثیر خود قرار دهد و در سال ۷۰۶ میلادی توانست به حدی قدرتمند شود که همراه با پسر دایی امپراتور یعنی وو سانسی قدرت واقعی را به دست بگیرد و در پشت تخت در مجلس شورا شرکت کند و بعداً وی وو سانسی که معشوقه اش بود را مسمومدر سال ۷۰۷ میلادی رها کرد و به تنهایی حکومت را تحت تاثیر خود قرار داد بعد از کودتایی که توسط پسر بزرگ امپراتور انجام شد او و دخترش پرنسس انل در اصل بسیار زیاد قدرتمندتر شدند وی در همان زمان بیشتر حکومت را همراه دختر موردعلاقه و قدرتمند خود در دست داشت و در سال ۷۱۰ میلادی همسرش [[ژونگ زونگ]] را هم همراه پرنسس انل مسموم کرد و پسر خوانده اش شانگ را به قدرت رساند و به عنوان [[شهبانو مادر|امپراتریس دواگر]] و [[نایب السلطنه]] قدرت را تماماً در قبضه خود قرار داد اما در سال ۷۱۰ میلادی بر زده وی از طرف خواهر امپراتور [[پرنسس پینگ]] و پسر رویزونگ شوان زونگ کودتای برای براندازی امپراتریس وایوی و امپراتور شانگ انجام شد که امپراتریس وایوی در این کودتا به قتل رسید و کنترل کشور در دست [[رویزونگ (دودمان تانگ)|امپراتور رویزونگ]] و پرنسس پینگ و شوان زونگ افتاد.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس